Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Krajský úřad Ústeckého kraje 11. 12. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Krajský úřad Ústeckého kraje 11. 12. 2007."— Transkript prezentace:

1 Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Krajský úřad Ústeckého kraje 11. 12. 2007

2 Proč o. s. Spirála? 1998 – 2000 vznik o. s. Spirála psychosociální pomoc osobám v krizi – grant Magistrátu ÚL na zřízení CKI Od roku 2000 zkušenosti v poskytování krizové pomoci /zřizovatel CKI – nonstop, ambulance, telefon, krizová lůžka/ Od 2001 další programy pro specifické cílové skupiny – dle zakázky občanů – potencionálních klientů, dle zakázky poskytovatelů služeb – státní správy a samosprávy Účast v koordinačních skupinách Města Ústí nad Labem – komunitní plánování služeb a péče o občany Podíl na přípravě Střednědobého plánu rozvoje služeb v ÚK Aktivní spolupráce při rozvoji služeb s Městem ÚL i ÚK

3 Projekty o. s. Spirála Pomoc lidem v životních krizích – CKI – nonstop, lůžka, osobní kontakt Telefonická krizová pomoc – Linka pomoci, nonstop Krizová pomoc občanům s dlouhodobou duševní nemocí Pomoc osobám ohroženým DN – Intervenční centrum Ústecký kraj Umím říci NE – zážitkový program prevence násilí na dětech a mezi dětmi – určeno pro třídní kolektivy Začít znovu – resocializační program pro mladistvé Otevřené mezioborové supervize pro pracovníky soc. odborů, OSPOD, neziskových organizací

4 Intervenční centrum – příklad dobré praxe Zařízení pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím Zákonem 135/2006 Sb. a Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. uložena spolupráce se státní správou, samosprávou, neziskovými organizacemi na úrovni IDS Zkušenosti IDS řešení problematiky DN může být využita i při řešení jiných problematik v jednotlivých regionech Inspirace pro plánování aktivit v regionech

5 O. s. Spirála – komplexní pomoc OO: telefonický a osobní kontakt, výjezd za klientem, krizová lůžka

6 Intervenční centrum 475 511 811 při o. s. Spirála, Ústí nad Labem

7 Nová právní úprava Zákon č. 135/2006 Sb. Rozšiřuje možnosti řešení DN: Do 1. 1. 2007 domluva, přestupkové řízení, TŘ (§, CPZ, vazba) Od 1. 1. 2007 vykázání/zákaz vstupu Vykázání není posledním, ale naopak prvním opatřením.

8 Krok za krokem dle zákona 135/2006 Sb. OO ( nízkoprah. kontakt ) OO (v průběhu vykázání NO) IC P ČR (vykazuje, zakazuje vstup) IDT, IDS (koordinace pomoci OO) OSPOD

9 Zákon 135/2006 Sb. Krok za krokem Příjezd policejní hlídky,vyhodnocení situace Přestupek OBEC Trestní stíhání, CPZ Vazba, §215a, 197a,213,215,221, 222, 235, 241,219, 231… Vykázání Zákaz vstupu Domluva, evidence

10 Krok za krokem - pokračování PČR (vykazuje, zakazuje vstup) IC OSPOD OO IDT (OSPOD, soudy a další instituce státní a neziskové)

11 Interdisciplinární spolupráce pomoc poskytnutá komplexně - včas - odborně. PČR IC OSPOD Justice Manželské poradny Přestupkové komise Azylová zařízení Krizová centra Městská policie Zdravotnická zařízení Občanské poradny PMS Starostové obcí

12 Ústecký kraj Regiony IDS Kadaň, Klášterec n.O. Ústí nad Labem Roudnice. n.L. Děčín Chomutov Most, Litvínov Teplice, Bílina Louny, Postoloprty Žatec, Podbořany Litoměřice, Lovosice, Štětí Šluknov, Rumburk

13 Proč se scházíme v rámci IDT? Pomoc OO DN – komplexně a včas Koordinace pomoci, služeb – plánování péče Zlepšování praxe – metodiky Vzdělávací aktivity Evidence a dokumentace případů DN Diskuse nad dobrou i špatnou praxí Propagace služeb, prevence, medializace Napojení IDT na komunitní plány regionů + Střednědobý plán rozvoje služeb ÚK Setkávání 2 – 4x/rok

14 Intervenční centrum pro spolupracující odborníky Koordinuje pomoc OO DN v rámci Ústeckého kraje za využití IDS Vytváří a aktualizuje informační databázi o místech pomoci v Ústeckém kraji Nabízí a organizuje aktivity v oblasti prevence DN, vzdělávání – propagační materiály, mediální aktivity, přednášky

15 Spolupráce IC s OSPOD Vzájemná spolupráce mezi IC a OSPOD, informace ze strany IC o výskytu DN v rodině s dětmi, o vykázání NO – informace o službách, předání kontaktů, (ohlašovací povinnost ze strany IC) Zajištění služeb pro OO: Pomoc při péči o OO a její děti – šetření v rodině, motivace k využití dalších služeb, pomoc při zajištění fin. pomoci – mimořádných dávek Posouzení vhodnosti kontaktu dětí s ON – zajišťuje OSPOD Mediace mezi OO a NO v průběhu vykázání – zajišťuje OSPOD Opatření týkající se péče o děti před a po rozvodu – zajišťuje OSPOD V případě nedosažitelnosti OO ze strany IC – OSPOD pomáhá při zkontaktování, motivace OO ke kontaktu s IC V případě utajovaného bydlení OO – společný postup IC a OSPOD – mlčenlivost o místu pobytu rodiče jako OO (§ 57) Systémová spolupráce – školení pracovníků, předávání zkušeností

16 Spolupráce IC se sociálními pracovníky v rámci ÚK Pracovníci zdravotnických zařízení, azylových domů, poraden, sociálních odborů… Zajištění služeb pro OO: 1. zjištění stupně ohrožení, 2. emoční podpora – povzbuzení, motivace, 3. poradenství – informace o bezpečnostním plánu, řešení situace – příp. podání TO, vyžádání lékařské dokumentace, bezpečnostní plán při návratu do bytu, kontakty na IC a spolupracující organizace, 4. sociálně organizační stránka věci – co je třeba řešit, zorganizovat? Kurátor pro dospělé – mediace mezi OO a NO Systémová spolupráce – školení pracovníků, předávání zkušeností

17 Spolupráce IC se samosprávou Aktivní pomoc, spoluúčast při řešení DN v regionu, městě, obci – zajištění náhradního ubytování, respitního lůžka, změna užívacích práv k bytu, péče o staré a nemocné občany – terénní práce (!dáno zákonem), podpora organizací pracujících se seniory Propagace služeb, prevence, medializace Napojení IDT na komunitní plány regionů + Střednědobý plán rozvoje služeb ÚK Vzdělávání pracovníků

18 VIZE 2007 – 2011  Napojení na Střednědobý plán + možnost využití prostředků z ESF  Zřízení detašovaných pracovišť - region Louny, Šluknov, Chomutov (pro nízkoprahový kontakt s OO i pro kontakt s OO v průběhu vykázání NO) Preventivní aktivity, propagační kampaně  Rozšíření služeb - doprovod k soudu  Posílení týmu konzultantů

19 Statistika nuda je…, ale Poskytnuty 4-5 konzultací 71 osobám ohroženým v průběhu vykázání NO V 1 případě byl uskutečněn výjezd za OO. Nízkoprahově poskytnuto 245 konzultací s OO. V souvislosti s řešením případů DN vedeno 57 profesních kontaktů převážně s OSPOD, PČR Vyškoleno 400 policistů, 60 strážníků, 100 zdravotních sestřiček a sociálních pracovníků V ÚK pracuje 10 IDT, uskutečnilo se 27 schůzek IDT

20 Děkuji za pozornost. Mgr. Martina Vojtíšková, vedoucí Intervenčního centra v Ústí nad Labem

21 Intervenční centrum pro osoby ohrožené DN při o. s. Spirála Poskytuje dle Zákona o sociálních službách - § 60a BEZPLATNĚ - BEZ OBJEDNÁNÍ - ANONYMNĚ Právní poradenství, sociálně-právní poradenství, psychologickou a emoční podporu  Telefonické, osobní konzultace v prostorách IC, konzultace v místě bydliště OO v případě imobility OO  6 krizových lůžek s možností stravy – v CKI při o. s. Spirála  Provozní doba: PO: 8.00 – 18.00 ÚT, ČT:8.00 – 12.00 ST: 8.00 – 20.00 PÁ:8.00 – 16.00  Pohotovostní služba v případech vykázání o víkendu a svátcích – kontakt OO do 48 hodin

22 Pomoc osobě ohrožené DN (v průběhu vykázání NO)  Právní, sociálně-právní poradenství, psychologická a emoční podpora  Bezpečný prostor pro úvahy, jak bude OO řešit situaci v průběhu 10 dnů vykázání, po návratu NO do rodiny  Asistenci při vypracování písemných právních podání – návrhy na předběžná opatření prodlužující vykázání, rozvod, trestní oznámení, úprava péče o děti  Rady s řešením majetkoprávních záležitostí (bytová otázka)  Podpora při kontaktech s P ČR, soudy, přestupkovou komisí  Pomoc při zajištění krizového, azylového nebo utajovaného bydlení pro OO a její děti  Zprostředkování kontaktů na navazující služby – OSPOD, zdravotnická zařízení, justice…

23 Pomoc osobě ohrožené DN (bez vykázání NO) Právní, sociálně-právní poradenství, psychologickou a emoční podporu podporu Bezpečný prostor pro sdělení potíží – detekce DN Vyhodnocení rizika (metoda SARA DN) Morální a emocionální podpora Pomoc při hledání řešení Bezpečnostní plán – zajištění bezpečí, důkazu DN Kontakty na navazující služby - OSPOD Zajištění bezpečného návratu do místa bydliště (za spolupráce Mě P, P ČR)


Stáhnout ppt "Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Krajský úřad Ústeckého kraje 11. 12. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google