Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živnostenské podnikání Výuková prezentace. Živnost je: soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem, na jeho vlastní odpovědnost,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živnostenské podnikání Výuková prezentace. Živnost je: soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem, na jeho vlastní odpovědnost,"— Transkript prezentace:

1 Živnostenské podnikání Výuková prezentace

2 Živnost je: soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem, na jeho vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených živnostenským zákonem. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivn ost/cast1.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivn ost/cast1.aspx

3 Živností nejsou: činnosti lékařů, lékárníků, tlumočníků, daňových poradců, samostatně hospodařících zemědělců aj., tyto činnosti jsou podnikáním, ale ne živností (jsou upraveny zvláštními předpisy). http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/cast1.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/cast1.aspx

4 Příklad 1: Vyberte činnosti, které nejsou podnikáním ani živnostenským podnikáním. Paní Nováková vyrábí kremrole a prodává je ve stánku. Pan Barabáš opravil sousedům televizi, ale nevzal si žádnou odměnu. Paní Zatrapová si zřídila soukromou zubní ordinaci. Pan Malý dováží omamné léky a prodává je.

5 Příklad 1: Vyberte činnosti, které nejsou podnikáním ani živnostenským podnikáním. Paní Nováková vyrábí kremrole a prodává je ve stánku. Pan Barabáš opravil sousedům televizi, ale nevzal si žádnou odměnu. Paní Zatrapová si zřídila soukromou zubní ordinaci. Pan Malý dováží omamné léky a prodává je.

6 Příklad 2: Vyberte činnosti, na které se vztahuje živnostenské podnikání. Paní Nováková vyrábí kremrole a prodává je ve stánku. Pan Barabáš opravil sousedům televizi, ale nevzal si žádnou odměnu. Paní Zatrapová si zřídila soukromou zubní ordinaci. Pan Malý dováží omamné léky a prodává je.

7 Příklad 2: Vyberte činnosti, na které se vztahuje živnostenské podnikání. Paní Nováková vyrábí kremrole a prodává je ve stánku. Pan Barabáš opravil sousedům televizi, ale nevzal si žádnou odměnu. Paní Zatrapová si zřídila soukromou zubní ordinaci. Pan Malý dováží omamné léky a prodává je.

8 Příklad 3: Vyberte činnosti, které jsou u nás zakázané. Paní Nováková vyrábí kremrole a prodává je ve stánku. Pan Barabáš opravil sousedům televizi, ale nevzal si žádnou odměnu. Paní Zatrapová si zřídila soukromou zubní ordinaci. Pan Malý dováží omamné léky a prodává je.

9 Příklad 3: Vyberte činnosti, které jsou u nás zakázané. Paní Nováková vyrábí kremrole a prodává je ve stánku. Pan Barabáš opravil sousedům televizi, ale nevzal si žádnou odměnu. Paní Zatrapová si zřídila soukromou zubní ordinaci. Pan Malý dováží omamné léky a prodává je.

10 Podmínky provozování živností Podmínky všeobecné 18 let právní způsobilost bezúhonnost zvláštní odborná a jiná způsobilost

11 Příklad 4: Který z žadatelů získá živnostenské oprávnění? Pan Pilný chce založit podnik a je narozen roku 1993. Pan Novák trpí těžkou duševní poruchou a chce prodávat u stánku zeleninu. Pan Mejsnar byl soudně trestán za majetkové delikty a chce se stát taxikářem. Slečna Maříková je plnoletá a je vyučena prodavačka. Chce si otevřít obchod s potravinami.

12 Příklad 4: Který z žadatelů získá živnostenské oprávnění? Pan Pilný chce založit podnik a je narozen roku 1993. Pan Novák trpí těžkou duševní poruchou a chce prodávat u stánku zeleninu. Pan Mejsnar byl soudně trestán za majetkové delikty a chce se stát taxikářem. Slečna Maříková je plnoletá a je vyučena prodavačka. Chce si otevřít obchod s potravinami.

13 Možnost podnikání při nesplnění podmínek Splnění podmínek ano ohlášení živnosti ne odpovědný zástupce ohlášení živnosti

14 Druhy živností podle druhu oprávnění: Živnosti ohlašovací řemeslné vázané volné koncesované

15 VOLNÉ ŽIVNOSTI u těchto živností není požadována odborná způsobilost, postačuje jen splnění všeobecných podmínek jediná živnost s názvem „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,většina obchodních činností obory činností této živnosti jsou uvedeny v příloze č. 4 ŽZ http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost /priloha4.aspx

16 ŘEMESLNNÉ ŽIVNOSTI jsou uvedeny v příloze č. 1 ŽZ (např. holičství, kadeřnictví, hostinská činnost, kosmetické služby, pedikúra, manikúra…) odborná způsobilost se prokáže např. výučním listem, vysvědčením o maturitní zkoušce nebo vysokoškolským diplomem získaném v příslušném oboru

17 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 1 živnostenského zákona další tři řemeslné živnosti.

18 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 1 živnostenského zákona další tři řemeslné živnosti. http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha1.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha1.aspx

19 VÁZANÉ ŽIVNOSTI jsou uvedeny v příloze č. 2 ŽZ (např. projektová činnost ve výstavbě, oční optika, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, provozování autoškoly, …) odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy uvedenými v této příloze

20 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 2 živnostenského zákona další tři vázané živnosti.

21 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 2 živnostenského zákona další tři vázané živnosti. http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha2.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha2.aspx

22 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI jsou uvedeny v příloze č. 3 ŽZ (např. ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů, provozování cestovní kanceláře) odborná a jiná způsobilost je upravena v této příloze schvaluje je stát prostřednictvím svých orgánů a institucí omezeny časově i územně omezený počet

23 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 3 živnostenského zákona další tři koncesované živnosti.

24 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 3 živnostenského zákona další tři koncesované živnosti. http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha3.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha3.aspx

25 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 3 živnostenského zákona požadavky na odbornou způsobilost pro provozování cestovní kanceláře.

26 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 3 živnostenského zákona požadavky na odbornou způsobilost pro provozování cestovní kanceláře. http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha3.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha3.aspx

27 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 3 živnostenského zákona požadavky na odbornou způsobilost pro provozování cestovní kanceláře. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/priloha3.aspx a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo f) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 6 let praxe v oboru, nebo h) doklad o dílčí kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle zvláštního právního předpisu*) a 2 roky praxe v oboru i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) nebo i) živnostenského zákona§ 7

28 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 3 živnostenského zákona, který orgán rozhoduje o udělení koncese pro provozování cestovní kanceláře. http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha3.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha3.aspx

29 Cvičení: Vyhledejte v příloze č. 3 živnostenského zákona, který orgán rozhoduje o udělení koncese pro provozování cestovní kanceláře. http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha3.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zako ny/zivnost/priloha3.aspx Ministerstvo pro místní rozvoj

30 Druhy živností podle předmětu činnosti: Živnosti výrobníobchodní poskytování služeb

31 Oprávnění k zahájení podnikání (kdy může začít podnikat) Ohlašovací živnost dnem ohlášení živnosti Koncesovaná živnost podnikatel zažádá o udělení koncese a je oprávněn k podnikání dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

32 PROKÁZÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PROVOZOVAT ŽIVNOST výpisem ze živnostenského rejstříku

33 Přehled rozdílů jednotlivých druhů živností VolnéŘemeslnéVázanéKoncesované Nutno splňovat podmínky K získání oprávnění je třeba vypracovat

34 Přehled rozdílů jednotlivých druhů živností VolnéŘemeslnéVázanéKoncesované Nutno splňovat podmínky všeobecné + zvláštní všeobecné + zvláštní všeobecné + zvláštní K získání oprávnění je třeba vypracovat ohlášení živnosti žádost o koncesi

35 Subjekty oprávněné provozovat živnost Fyzické osoby zkratka FO Právnické osoby zkratka PO

36 ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby, uplynutím doby, výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

37 Živnostenský rejstřík http://www.rzp.cz/ seznam všech živností FO i PO evidence: jména a příjmení FO (obchodní firmy PO), identifikačního čísla, místa podnikání FO (sídla podnikání PO), evidujícího úřadu, předmětu živnosti, provozoven, atd.

38 Cvičení Zjistěte informace o Vašem oblíbeném obchodě v blízkosti školy.

39 Cvičení Zjistěte informace o Vašem oblíbeném obchodě v blízkosti školy. http://www.rzp.cz/ Miroslav Vohnout – Řeznictví, uzenářství, IČ: 40212505, Typ podnikatele: Fyzická osoba, Místo podnikání: Východní 1360, 407 47, Varnsdorf, Na hledané adrese: místo podnikání, provozovna, Evidující úřad: Městský úřad Varnsdorf, Živnosti: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb., řeznictví a uzenářství.

40 Obchodní rejstřík seznam všech právnických osob a některých fyzických osob, návrh na zápis podávají zakladatelé, návrh musí být doložen potřebnými listinami je veden rejstříkovým soudem, který při zápisu přidělí identifikační číslo organizace.

41 Cvičení Zjistěte informace o úspěšné varnsdorfské firmě TOS a.s.

42 Cvičení Zjistěte informace o úspěšné varnsdorfské firmě TOS a.s. http://www.rzp.cz/ IČ: 64651142, Typ podnikatele: Právnická osoba, Sídlo: Říční 1774, 407 47, Varnsdorf, Na hledané adrese: sídlo, provozovna, Evidující úřad: Městský úřad Varnsdorf, Živnosti: Poskytování software, Automatizované zpracovnání dat, Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb., Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví, Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, Kovoobráběčství, Slévárenství, Nástojářství, Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

43 MÍSTO OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Centrální registrační místo (CRM) osobně, poštou nebo elektronicky CZECH POINT kontaktní místo veřejné správy osobně

44 ZPŮSOB OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI Jednotný registrační formulář (JRF) FO může společně s ohlášením živnosti: podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

45 DOKLADY doklad prokazující její odbornou způsobilost nebo odpovědného zástupce, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor k podnikání, výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsána, prohlášení odpovědného zástupce, doklad o zaplacení správního poplatku, je-li občanem jiného státu připojí i další doklady.

46 Výpis z živnostenského rejstříku do 5 dnů


Stáhnout ppt "Živnostenské podnikání Výuková prezentace. Živnost je: soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem, na jeho vlastní odpovědnost,"

Podobné prezentace


Reklamy Google