Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podaná ruka - zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků ze škol a dětských domovů v podkrušnohorském regionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podaná ruka - zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků ze škol a dětských domovů v podkrušnohorském regionu."— Transkript prezentace:

1

2 Podaná ruka - zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků ze škol a dětských domovů v podkrušnohorském regionu

3 Základní informace o projektu: Realizátor projektu: Občanské sdružení GENESIA, J. Ressla 1793, Most IČ: 266 27 361 www.genesia.info Předsedkyně: Mgr. Andrea Gregorová Projektový manager: Michaela Bretšnajdrová Webová prezentace projektu: www.podanaruka.genesia.infowww.podanaruka.genesia.info Doba realizace: 2.1. 2009 – 31. 7. 2011 Celková výše nákladů: 8,275 mil Kč (schválený rozpočet 9,3 mil)

4 Partneři projektu Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H. Borovského 1146,příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most Základní škola a Mateřská škola Bitozeves, příspěvková organizace

5 Klíčové aktivity projektu 1) Vytvoření a provoz počítačových center s připojením na internet2) Školení a kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež3) Školení a kurzy pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky 4) Školení a kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele 5) Tréninkové moduly "JOB STEP“6) Vzdělávací a tréninkové moduly „ENVIRO“7) Výukové a vzdělávací programy „Podaná ruka“8) Zahájení a ukončení projektu9) Publicita a prezentace projektu

6 1) Vytvoření a provoz počítačových center s připojením na internet Pro cílové skupiny z partnerských zařízení bylo pořízeno vybavení výpočetní technikou. Celkem: 18 PC HALL3000 iBronze 18 monitorů AOC 19“LCD, 5 tiskáren Canon PIXMA MP190 3 tiskárny XEROX Phaser 3117 Nábytkové vybavení (stůl, židle, police) a doplňky (lampičky, nástěnky, výukové CD romy atp.) pro umístění zakoupené výpočení techniky do kluboven, rodinných skupin či počítačových center u partnerů. Nově vzniklá pracoviště byla využívána pro realizaci aktivit projektu (vzdělávání v oblasti obsluhy PC pro žáky a pro pedagogy), v rámci domácí přípravy do školy (modul Podaná ruka) a také pro běžnou individuální přípravy dětí. Po skončení projektu jsou všechna pracoviště i nadále využívána cílovými skupinami. DD a ZŠ Žatec

7 Most Hora Svaté Kateřiny Chomutov

8 2) Školení a kurzy obsluhy PC pro žáky Přehled realizovaných PC kurzů DD a ŠJ Most -1 DD a ŠJ Hora Sv. K. -1 DD Vysoká Pec - 1 DD ŠJ Chomutov - 1 ZŠ MŠ Bitozeves -1 DD, ZŠ a SŠ Žatec - 2 DD, ZŠP, PŠ, ŠJ a ŠD Duchcov -2 ZŠ a MŠ Litvínov-Janov -4 Celkem – 13 kurzů Bylo podpořeno celkem 142 dětí, z toho 68 hochů a 74 dívek. Kurzy obsahovaly teoretickou přípravu, praktickou práci a podle potřeby byly kurzy doplňovány relaxačními technikami. Hodinová dotace kurzu byla 40 vyučovacích hodin. Děti jevily zájem o výuku v kurzech, a to i dle dotazníkového šetření a samy individuálně na PC pracovištích zpracovávaly zadané úkoly do hodin kurzu, které si následně ukládaly na pořízené výukové pomůcky a prostředky. Zpětnou vazbou jim byly jejich úspěchy jak v kurzech PC, tak i úspěchy ve škole. Děti disponují po absolvování kurzů aktuálními znalostmi práce s ICT, které jsou vhodné pro jejich další sebevzdělávání. U vybraných dětí s možností přístupu k ICT došlo v kombinaci s klíčovou aktivitou č. 1 k vyrovnání vzdělávacích příležitostí, dále k využití ICT pro komunikaci a také ke sběru informací. Absolventi kurzů obdrželi diplomy.

9 Účastníci kurzu v ZŠ Janov Ukázky prací z DD a ZŠ Duchcov ZŠ Bitozeves

10 3) Školení a kurzy pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky Účastníci projektu se zapojili do 114 odborných seminářů a kurzů, ve kterých bylo celkem podpořeno 333 osob, z toho 315 žen a 18 mužů. Pořadatelé seminářů a kurzů: Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o. p. s., Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro DVPP, Fakta s. r. o., Národní institut pro další vzdělávání – krajské pracoviště Ústí nad Labem, Institut Transfero Praha Vzdělávací instituce Tandem – Hradec Králové, Středisko služeb školám Chomutov, Barevný svět dětí o.s.

11 Příklady seminářů/kurzů, kterých se účastnila skupina osob: Metodika prevence a řešení šikanování Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči ve škole Netradiční výtvarné techniky – leptání Šikana ve školách a školských zařízeních-první pomoc při šikanování Jak úspěšně komunikovat – nejen s rodiči Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho Cesty k efektivnější výuce – cvičení pro rozvoj čtení Prevence vztah. konfliktů – Rómové Stupidita ve škole a po škole Výtvarné techniky Netradiční metody a formy práce s žáky se vzdělávacími potížemi Syndrom profesního vyhoření Netradiční výtvarné techniky - Přáníčka pokaždé jinak Proč dítě zlobí? Netradiční výtvarné techniky - Batikování za studena Škola hrou - zábavné vyučování nejen v 1. ročníku ZŠ Netradiční výtvarné techniky – Enkaustika Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost Próza a poezie jako východisko literárně výchovné interpretace – část II. Jak na čtení, Šikovné ruce-výroba šperků-korálkování, motanice aj. Příklady seminářů/kurzů, kterých se účastnili jednotlivci: Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let Aktivity v přírodě a utváření vztahu dětí k přírodě Výuka čtení a psaní aneb Co na to náš mozek Sexualita dítěte, sexuální patologie Školní šikana a kyberšikana 2, Netradiční cvičení jógy aneb jóga prstů aj. DD Hora Svaté Kateřiny – seminář Šikovné ruce

12 Šikovné ruce – korálkování, DD a ZŠ Duchcov Jak na čtení, ZŠ Litvínov Janov Ekoateliér – účast více zařízení

13 4) Školení a kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele ZŠ Litvínov-Janov - kurzy probíhaly v učebně PC na ZŠ a MŠ Litvínov-Janov. kurz PC 1 – období realizace 4. 11. 2009 – 19. 5. 2010, lektor Ing. Mgr. Miloš Jenčík, účast 13 osob kurz PC 2 – období realizace 18. 11. 2009 – 15. 6. 2010, lektor Ing. Jan Vaněk, účast 10 osob kurz PC 3 – období realizace 24. 11. 2010 – 30. 5. 2011, lektor Ing. Mgr. Miloš Jenčík, účast 8 osob ZŠ Bitozeves - kurzy probíhala v učebně PC ZŠ Bitozeves. kurz PC 1-základní obsluha – období realizace 11. 5. 2009 – 22. 2. 2010, lektorka Mgr. Veronika Nipauerová, účast 6 osob kurz PC 2-pokročilá obsluha – období realizace 8. 3. 2010 – 22. 9. 2010, lektorka Mgr. Veronika Nipauerová, účast 6 osob DD Duchcov - kurz probíhal v učebně PC v DD Duchcov kurz PC 1 – období realizace 4. 3. 2009 – 2. 11. 2009, lektor Ing. Jan Vrtiška, účast 11 osob DD Žatec - kurz probíhal v učebně PC v DD Žatec kurz PC 1 – období realizace 16. 4. 2009 – 2. 12. 2009, lektor Ing. Tomáš Brožovský, účast 11 osob DD Hora Sv. K. - kurz probíhal v učebně PC v DD Hora Sv. K. kurz PC 1 – období realizace 3. 3. 2010 – 3. 11. 2010, lektor p. Michal Vostárek, účast 10 osob DD Chomutov -kurz probíhal v učebně PC v DD Chomutov kurz PC 1 – období realizace 3. 4. 2009 – 23. 10. 2009, lektor p. Pavel Petrek, účast 12 osob Celkem bylo v 9 realizovaných PC kurzech podpořeno 81 učitelů, pedagogických pracovníků a vychovatelů, z toho 4 muži a 77 žen.

14 ZŠ Litvínov - Janov DD Chomutov

15 5) Tréninkové moduly "JOB STEP“ Bylo realizováno 26 tréninkových modulů Job Step: DD a ŠJ Most -2 DD a ŠJ Hora Sv. K. - 2 DD Vysoká Pec - 4 DD a ŠJ Chomutov - 4 DD, ZŠ a SŠ Žatec - 5 DD, ZŠP, PŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - 4 ZŠ a MŠ Litvínov-Janov - 5 Zúčastnilo se 204 dětí, z toho 118 chlapců a 86 dívek Obsah modulu: přípravný workshop (studijní a učební obory, výběr oborů, aktuální nabídka), prohlídka vzdělávacího zařízení (dílny, učebny, tělocvična, jídelna, internát atp.), seznámení se učebními obory, ukázky běžné výuky (simulace výukové dne), trénink dovedností, odborné kurzy. Prezentované učební obory: číšník, kuchař, kadeřník, aranžér, čalouník, truhlář, švadlena, zahradník, zámečník, autoklempíř, opravář silničních zařízení, instalatér, lakýrník, cukrář, malíř, zedník, montér suchých staveb, farmář, strojí obory, stavební obory, požární ochrana atd. Zapojená vzdělávací zařízení: SŠT Velebudice v Mostě, SŠEaS Chomutov, SOŠ a SOU Podbořany, SOŠ a SOU SČMSD, Žatec, SŠ Trmice, SŠOS Ústí n. L., OA, SOŠG a SOU Chomutov ve stř. Václavská a SOŠ Jirkov, OA, SOŠG a SOU Chomutov, SOŠ Litvínov-Hamr, SŠS Teplice. Pro žáky ZŠ a MŠ Litvínov – Janov bylo zařazeno seznámení se s činností chráněné dílny – klub Oáza, společnost ENERGIE ops. U 5 modulů Job Step bylo zařazeno ubytování a celodenní stravování přímo v prostorách vybraných škol či učilišť s doprovodným poznávacím programem. Absolventi 1-2 denní kurzů přímo ve vzdělávacím zařízení získali osvědčení např. kurz studené kuchyně, barmanský kurz. DD a ZŠ Žatec - SOŠ a SOU SČMSD, Žatec

16 DD a ZŠ Duchcov – SŠS Teplice DD HSK – SOŠ Litvínov-Hamr DD Most - SOŠ a SOU SČMSD, Žatec ZŠ a MŠ Litvínov – Janov - klub Oáza DD a ZŠ Žatec - SOŠ a SOU SČMSD, Žatec

17 DD Chomutov, SOŠG a SOU Chomutov, stř. Václavská DD CV a VP, SOŠ a SOU Podbořany DD Žatec, SŠTaA Chomutov DD Duchcov, SŠ obchodu a služeb Ústí n. Labem

18 6) Vzdělávací a tréninkové moduly „ENVIRO“ Realizace programu se pohybovala v níže uvedených 4 základních okruzích: „životní prostředí“ – vše, co nás obklopuje, šetrný způsob chování se k životnímu prostředí, exkurze na ekofarmách – seznámení s hospodařením, chovem zvířat, seznámení s bioprodukty – pěstování, nákup, vaření, vysazování rostlin apod. „krajina“ – např. seznámení se s rekultivacemi, exkurze do lokalit před a po rekultivaci, návštěva Podkrušnohorského technického muzea, práce a orientace v mapách „energetika a obnovitelné zdroje energie“ – např. exkurze do elektráren (vodní, větrné), seznámení s ostatními energetickými zdroji (např. fosilní paliva, biomasa) „odpady a odpadové hospodářství“ – např. exkurze na skládce, systém třídění odpadů a zavedení systému třídění odpadů v partnerských zařízeních, jejich zpracovávání, způsoby recyklace Do modulu Enviro se zapojilo (dle metodiky započítávání indikátorů) 346 dětí, z toho 181 chlapců a 165 dívek. Vybrané aktivity: exkurze do biodvorů, biostatky a biofarmy, farmy zaměřené na chov určitého druhu zvířat (pštrosy, kozy aj.) návštěvy ekologických center a dvorů (Toulcův dvůr), prohlídka fotovoltaické, vodní, větrné elektrárny, divadelní ekopohádka, nákup a vaření z biopotravin, interaktivní workshopy, naučené stezky, rekultivace v praxi, uhelné safari, orientace v turistických mapách, poznávání zvířat, rostlin v terénu, šetrný pohyb v přírodě (cyklovýlety, pohyb v lese), exkurze na skládku odpadu, do kovošrotu, tvorba nástěnek a dekorací z ekomateriálů, vysazování keřů na zahradě domovů aj. V rámci této aktivity proběhlo zadávací řízení o dodávce nádob na tříděný odpad, jehož vítězem bylo dodáno 72 různých sestav košů na tříděný odpad, které byly umístěny v prostorách partnerů a žadatele. Tyto koše byly a jsou využívány ke svému účelu.

19 Příklady aktivit v rámci modulu Enviro jednoho z partnerů – DD Most exkurze na biofarmě Valeč v rámci okruhu „životní prostředí“ – provoz farmy, pěstování plodin, biopotraviny a ochutnávka, chov a péče o ovce, workshop – zpracování vlny, včelařství; termín realizace 13. 6. 2009, účast 13 dětí (7 hochů a 6 dívek) a pedagogický doprovod dvoudenní pobyt v Krušných horách v obci Načetín v rámci okruhu „životní prostředí“ – poznávání přírody; výlet na rozhlednu – práce s turistickou mapou, náhled na následky těžebního průmyslu v rámci okruhu „krajina“; exkurze na větrnou elektrárnu v rámci okruhu „energetika a obnovitelné zdroje energie“; termín realizace 18. 7. – 19. 7. 2009, účast 5 dětí (1 hoch, 4 dívky) a pedagogický doprovod v rámci okruhu „krajina“ – exkurze do Podkrušnohorského technického muzea v Mostě, seznámení s obnovou krajiny po důlní činnosti v terénu (přemístění gotického kostela, napouštění jezera apod.); termín realizace 10. 8. 2009, účast 10 dětí (4 hoši, 6 dívek) a pedagogický doprovod exkurze na pštrosí farmu v Židovicích – líheň, vývoj, péče a chov domácích zvířat – kozy, koně, slepice, vodní ptactvo - v rámci okruhu „životní prostředí“; výlet na horu Říp – v rámci okruhu „krajina“; termín realizace 17. 8. 2009, účast 10 dětí (5 hochů, 5 dívek) a pedagogický doprovod workshop v rámci okruhu „životní prostředí“ s lektorkou modulu Enviro Ing. Krškovou – vysvětlení pojmu ekologie, seznámení s životním prostředím a jeho ochranou formou otázek, diskuzí, soutěže a hry; termín realizace 8. 10. 2009, účast 12 dětí (6 hochů, 6 dívek) workshop v rámci okruhu „životní prostředí“ s lektorkou modulu Enviro Ing. Kottovou – probrána témata voda, vzduch, energie ve vztahu k ochraně životního prostředí; eko soutěže a testy s vyhodnocením; termín realizace 19. 11. 2009, účast 10 hochů workshop v rámci okruhu „životní prostředí“ s lektorkou modulu Enviro Ing. Kottovou – probrána témata voda, energie, odpady, bioprodukty, ochrana životního prostředí; kladeny otázky – vyhodnocení; termín realizace 20. 11. 2009, účast 10 hochů workshop v rámci okruhu „životní prostředí“ s lektorkou modulu Enviro Ing. Kottovou – probráno téma biopotraviny, poznávání biopotravin formou křížovek, otázek, pořízených pomůcek, pečení z biopotravin a jejich ochutnávky; termín realizace 12. 12. 2009, účast 9 hochů workshop v rámci okruhu „odpady a odpadové hospodářství“ s lektorkou modulu Enviro Ing. Kottovou – zaměřeno na problém produkovaného odpadu, jeho rozdělení, zpracování, recyklace, kompostování, spalování, skládkování, seznámení také formou soutěže s vyhodnocením; termín realizace 10., 29. 1. 2010, účast dětí 8 dětí (5 hochů, 3 dívky) workshop v rámci okruhu „životní prostředí“ s lektorkou modulu Enviro Ing. Kottovou – opakování a fixace nabytých vědomostí na téma daného okruhu formou her; termín realizace 13., 20. 2. 2010, účast dětí 8 dětí (5 hochů, 3 dívky) workshop na SŠEaS v Chomutově v rámci okruhu „energetika a obnovitelné zdroje energie“ a robotika – praktické ukázky, prohlídka výrobků a zařízení (fotovoltaický systém, fototermický systém, tepelné čerpadlo, apod.), zhlédnutí video záznamu o tepelném čerpadle, vodní elektrárně, stavbě větrné elektrárny, vedena diskuze – získávání energie z vody, tepelná čerpadla; termín realizace 28. 2. 2010, účast 8 dětí (6 hochů, 2 dívky) a pedagogický doprovod aktivita v rámci okruhu „životní prostředí“ s lektorem modulu Enviro p. Gregorem – děti seznámeny se způsobem výsadby dřevin, s jejich růstem a údržbou, ukázky různých dřevin, vhodné podmínky, samotné sázení keříků (z Technických služeb Most) dětmi na zahradě DD Most kolem hřiště, zhodnocení úspěšné práce; termín realizace 1. 4. 2010, účast 9 dětí (8 hochů, 1 dívka) sedmidenní pobyt v Krušných horách v obci Načetín v rámci okruhu „životní prostředí“ – poznávání přírody s šetrným chováním vůči ní, sběr a identifikace lesních plodin, poznávání stromů; praktické ověření – hospodaření s odpady v rámci okruhu „odpady a odpadové hospodářství“; v rámci okruhu „krajina“ práce s turistickou mapou s následným výletem na rozhlednu a s náhledem do krajiny s následky vlivu těžebního průmyslu; výlet na větrnou elektrárnu a seznámení s alternativními zdroji energie v rámci okruhu „energetika a obnovitelné zdroje energie“; vedení diskuzí, tvorba informačních obrázků-mapování denní činnosti; termín realizace 12. 7. – 18. 7. 2010, účast 18 dětí (8 hochů, 10 dívek) a pedagogický doprovod exkurze do Ekodvora Úpořiny v rámci okruhu „životní prostředí“ s lektorem modulu Enviro p. Gregorem – uvedení do programu na ekofarmě – šetrné chování k životnímu prostředí, funkce ekofarem a hospodaření na nich; seznámení a prohlídka ekofarmy, informace o chovu koní, zhlédnutí býků a dalších chovaných zvířat, projížďky na koních a vyzkoušení si jednoduchých chovatelských prací; termín realizace 6., 7. 5. 2011, účast 7 dětí (5 hochů, 2 dívky) dvoudenní pobyt v Krušných horách v obci Načetín v rámci okruhu“životní prostředí“ – při výletech na kolech poznávání rostlin s pomocí atlasu, prozkoumání mraveniště, ještěrek a žab, zhlédnutí některých zvířat volně žijících dětmi poprvé, hledání lesních plodů a hub, způsob hašení ohniště v přírodě; v rámci okruhu „odpady a odpadové hospodářství“ – manipulace s odpadem v přírodě, kde není odpadkový koš, úklid pozůstatků opáleného dřeva z ohniště; v rámci okruhu „krajina“ – pozorování krajiny po zásahu těžebního průmyslu, ukázka rozdílu mezi stromy přirozeně vzrostlými a stromy vysázenými v rámci rekultivací, funkčnost obor a ochrana stromků; termín realizace 8. 7. – 10. 7. 2010, účast 13 dětí (5 hochů, 8 dívek) a pedagogický doprovod

20 7) Výukové a vzdělávací programy „Podaná ruka“ Náplní modulů Podaná ruka bylo poskytnutí individuální asistentské péče dětem při přípravě do školy, zprostředkování učebních technik, praktický nácvik školních dovedností. Došlo ke zlepšení dovedností a znalostí dětí, což zvýšilo jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Zpětnou vazbou byly úspěchy dětí ve škole, zejména časté zlepšení jejich prospěchu. Program probíhal v cyklech a byl koncipován jako modulární a sestával se z modulu: individuální asistentská péče „Podaná ruka“ a interaktivních seminářů Individuální asistentská péče „Podaná ruka“: Rozsah1 cyklu byl 80 vyučovacích hodin s frekvencí cca 2x v týdnu. Vzdělávání probíhala dle možností a schopností dětí po cca 2 vyučovacích hodinách, a to pro průměrně 2 děti. Cykly probíhaly se sjednanými lektory v jednotlivých partnerských zařízeních. Vzdělávání probíhalo v oblasti nácviku čtení a psaní v rámci českého jazyka anebo také přípravy ve vybraných odborných předmětech (např. cizí jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, biologie, fyzika, dějepis, občanská výchova, rodinná výchova, informatika apod.). Individuální péče formou výuky byla také věnována předškolním dětem v oblasti přípravy na ZŠ (např. prvouka, grafomotorika). Bylo realizováno 47 cyklů modulu Podaná ruka a bylo podpořených 121 dětí, z toho 68 hochů a 53 dívek (při opakované účasti dětí byly započítána pouze 1x) Přehled počtu cyklů u jednotlivých partnerů: DD a ŠJ Most - 8 DD a ŠJ Hora Sv. K.- 3 DD Vysoká Pec - 4 DD ŠJ Chomutov -3 ZŠ MŠ Bitozeves -3 DD, ZŠ a SŠ Žatec -7 DD, ZŠP, PŠ, ŠJ a ŠD Duchcov -9 ZŠ a MŠ Litvínov-Janov -10 DD Most

21 Individuální asistentská péče „Podaná ruka“ DD Chomutov ZŠ a DD Duchcov DD Hora Sv. Kateřiny

22 Interaktivní semináře: Semináře byly zaměřeny na techniky učení s praktickými ukázkami (využití pomůcek, učebních technik, relaxace, trénink soustředění, práce s učebnicemi aj.) a procvičováním. Obsahy některých seminářů byly doplněny též o nápravné techniky např. z oblasti grafomotoriky, logopedie Rozsah 1 semináře byl 4 vyučovací hodiny. Účastníky byla vždy skupinka dětí a vybraní pedagogičtí pracovníci se vztahem ke konkrétním dětem, aby takto získané znalosti mohli s nimi následně uplatnit při domácí přípravě. Celkem proběhlo 24 interaktivních seminářů a bylo podpořeno 160 dětí, z toho 89 hochů a 71 dívek (podpoření pedagogové nebyli započítáni). Počet realizovaných interaktivních seminářů u partnerů DD a ŠJ Most -3 DD a ŠJ Hora Sv. K. -3 DD Vysoká Pec -3 ZŠ MŠ Bitozeves -3 DD, ZŠ a SŠ Žatec- 3 DD, ZŠP, PŠ, ŠJ a ŠD Duchcov- 3 ZŠ a MŠ Litvínov-Janov -6

23 Interaktivní semináře DD Most ZŠ Litvínov-Janov DD Vysoká Pec ZŠ Litvínov-Janov

24 Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů projektu Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků: 973 osob, z toho 524 chlapců, 449 dívek (projektový plán 531 osob) Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd: 913 osob, z toho 503 chlapců, 411 dívek (projektový plán 380) Počet podpořených osob v dalším vzdělávání celkem: 414 osob, z toho 22 mužů, 392 žen (projektový plán: 290 osob) Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb: 68 osob (projektový plán: 40 osob) Počet nově vytvořených / inovovaných produktů: 3 (obsahové moduly ENVIRO, JOB STEP, Podaná ruka)

25 Za projektový tým děkuji všem partnerům projektu, spolupracovníkům, lektorům a též pracovníkům Oddělení grantů EU pro vzdělávání Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zpracovala: Mgr. Andrea Gregorová e-mail: gregorova@genesia.infogregorova@genesia.info www.podanaruka.genesia.info V Ústí nad Labem, 26. 10. 2011


Stáhnout ppt "Podaná ruka - zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků ze škol a dětských domovů v podkrušnohorském regionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google