Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program: Ekonomické aspekty insolvence pro lektory Moderní pedagogické metody výuky lektorů 6. 11. 2013 Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

2 KLÍČOVÉ/BÁZOVÉ PRVKY LEKTORSKÉ RÉTORIKY  - mít zdravou !!! sebejistotu/klid ve vztahu  k sobě;  k lidem;  k tématu !!!

3 ŘEČ SLOV  ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY TVORBY VERBÁLNÍ SLOŽKY PROJEVU  (aneb „čím to děláme?“)  zvládání jazykového systému  tvorba zvuku řeči (technika; paralingvistika)  logika projevu  použité taktiky „psychologické“ /atmosféra…/ a „pedagogické“ /ovlivnění…/

4 TECHNIKA ŘEČI (aneb „jak to děláme I ?“)  tělo (optimální postoj – nohy, těžiště, solar, hrudník, ramena, krk, hlava)  dech (horní – střední(!) – dolní(!!) + dechová opora)  zvuk (posazení hlasu : – výška, – bránice, – resonance)  řeč (artikulace a ortoepie: uvolněný švih – čelist; rty; jazyk cvičit na slovech obsahující „a-á“; „vz“; „m“; „p“; „t-d-l“; „ou“;  samohlásky čistě: i – e – a – o – u )

5 VÝRAZ-OVÉ KOMPONENTY ŘEČI SLOV / PARALINGVISTIKA (aneb „jak to děláme II ?“)  barva – tempo - rytmus (spíše pomaleji)  dynamika (větší síla; měnlivá) - akcenty  intonace (měnlivá)- další „zvuky“ (mít pod kontrolou)  a - pozor! v PL se promítá naše osobnost, prožívání, pohled na druhé;  b – pracujme s PL ve vztahu k obsahu!

6 ŘEČ TĚLA hlavní obsahy našich NV sdělení (aneb !co je na nás vidět?“) Pocity – vztahy - záměry VÝRAZOVÉ KOMPONENTY ŘEČI TĚLA (aneb „na čem je to vidět?“)  mimika (úsměv; oční kontakt se všemi)  gestika (úr.trupu; 1 ruka s tužkou; málo ukazovák)  posturika (těžiště!; málo bariér; ruce v úr.solaru)  kinesika (je-li možný pohyb, pak cílený)  haptika (spíše ne)  proxemika (max. 80 cm)  teritorialita (obsadit si svůj! prostor)  fyziognomika (úpravy zajímavé a neprovokující)

7 PRÁCE S VLASTNÍ NVK (aneb „co s tím?“) -  cvičit pohyb  vytvořit vnitřní prostředí  aktivačně - energetizační cvičení; - pozice těla; - pozitivní postoj;  též: postupy práce s trémou  naučit se(!!) nerušivě se vnímat a korigovat

8 ZÁKLADNÍ PRVKY STRUKTURACE OBSAHU MONOLOGICKÉHO PROJEVU  PODMÍNKA: MÍT JASNO V CÍLI !!! (viz skripum)   1) Úvod orientovaný na účastníky (kontakt…)  Ad 1) Úvod orientovaný na účastníky   oslovení;  „můstkování“ (co máme společného, co sdílíme…);  zklidnění obav účastníků (ne slovy „nebojte se…“).   2) Vlastní začátek práce s obsahem (přivábení pozornosti k tématu…)

9 Ad 2) Vlastní začátek práce s obsahem (vzbuzení pozornosti a zájmu)  příběhem (např. i z literatury atd.)  historkou „z praxe“ tématu  metaforou  fakty - čísly - výsledky výzkumů  vtipem (dobrým!!)  Citátem  odkazem na autoritu v oboru  vlastní důvěryhodnost  Skokem „in“ (vztažnou činností)  Ukázkou  Slibem  dramatizací jevu nebo situace  otázkou (nejen řečnickou, i skutečnou otázkou do pléna).

10 3) Hlavní výukový blok:  Ad 3) Hlavní výukový blok  a) Výklad: „Tělo“ výkladu (deduktivní, induktivní, problémová atd. struktura; příp. s interakcí…)  b) Jiná forma: Činnosti účastníků (samostatná práce, diskuse, kombinace s výkladem…)  c) Kombinace výkladu a jiných forem a postupů

11  4) Závěr ve vztahu k látce  sumarizace, výzva, návrh …  5) Závěr ve vztahu k účastníkům  uzavření kontaktu…  6) Získávání zpětné vazby  hodnotící dotazník, reflektující diskuse …

12 MOŽNÁ TYPOLOGIE ARGUMENTŮ  emocionální/imaginační (příhoda; zkušenost; metafora; definice tématu uměním /obrazem apod./; názorný citát; vyvolání emocí)  racionální/logický/faktografický (statistiky; odkazy; odborné citace; výzkumy; logické dedukce z faktů)  psychosomatický/praktický (vlastní aktivita přesvědčovaného potvrzující tezi; nabytí zkušenosti jako argumentu) (HARVEY; VALENTA)

13 DODATEK – LITERATURA K RÉTORICE  HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: M. Press, 2005.  HOSPODÁŘOVÁ, I. Prezentační dovednosti. Praha: Alfa Publishing, 2005.  KOHOUT, J. Rétorika. Praha: M. Press, 2002.  LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 1994.  ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika. Praha: Grada, 2003.  TEGZE, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003.  TINKOVÁ, E. Rétorika aneb Řeč jako nástroj. Kralice na Hané: Computer Media, 2010.  VALENTA, J. Scénologie (každodenního) chování. Praha: AMU-KANT, 2011.  VÁVRA, V. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990.  WIEKE, T. Rétorika v praxi. Dobřejovice: Rebo Productions, 2005.

14 © Doc.PhDr.Josef Valenta,CSc. Filozofická fakulta UK - http://pedagogika.ff.cuni.cz  Divadelní fakulta AMU v Praze - http://www.d.amu.czhttp://pedagogika.ff.cuni.cz (osobnostní a sociální výchova a její didaktika; divadelní/dramatická výchova; scénologie chování) Vzdělávání dospělých (soukromá praxe) (efektivní komunikace; veřejné vystupování; příprava lektorů; mimodivadelní teatralita) josef.valenta@ff.cuni.czjosef.valenta@ff.cuni.cz ; josef.valenta@damu.czjosef.valenta@damu.cz


Stáhnout ppt "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"

Podobné prezentace


Reklamy Google