Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh s potravinami živočišného původu z pohledu Státní veterinární správy Žofínské fórum 2015 Doc., MVDr. Milan Malena, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh s potravinami živočišného původu z pohledu Státní veterinární správy Žofínské fórum 2015 Doc., MVDr. Milan Malena, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Trh s potravinami živočišného původu z pohledu Státní veterinární správy Žofínské fórum 2015 Doc., MVDr. Milan Malena, Ph.D.

2 OBSAH: Trendy z pohledu veterinárního dozoru  Počty porážených zvířat  Počty schválených závodů  Závady zjišťované při dozoru Příležitosti pro zemědělce a potravináře  Na místním trhu  Na globálním trhu

3 Trendy z pohledu státního veterinárního dozoru

4 Zdroj: SVS 2015 Porážky skotu Porážky drůbeže Porážky prasat Vývoj počtu porážek

5 Vývoj počtu potravinářských závodů zpracovávajících potraviny živočišného původu Zdroj: SVS 2015

6 Rok Změna počtu jatek Změna počtu bouráren Změna počtu výroben masných výrobků 2007-25-150-23 2008-14+43+7 2009-37-10-15 2010+20+26+52 2011-6+1+10 2012-2+160 2013+5 +6 2014-8-4+6 Stav 2015Celkem 207 jatekCelkem 416 bourárenCelkem 415 výroben Tabulka s vývojem počtu potravinářských závodů

7 ―V průběhu sledovaného období se počet míst dozorovaných Státní veterinární správou tj. potravinářských podniků zabývajících se potravinami živočišného původu postupně zvyšuje. ―Od roku 2007 do roku 2014 došlo ke zvýšení počtu těchto podniků o 999. ―Jedná se o souhrnná čísla zahrnující jak jatky, výrobce masných výrobků, mlékárny tak i obchody řeznictví a masné úseky velkých prodejců. ―Snižuje se však počet jatek a bouráren. Naopak ke zvýšení počtu došlo například u výroben masných výrobků. Vývoj počtu potravinářských závodů (potraviny živočišného původu)

8 Z pohledu dozoru nad výrobou potravin živočišného původu lze konstatovat, že množství zjišťovaných závad se dlouhodobě nemění a v průměru veterinární dozor vykazuje záchyt závad v cca 2 - 3% provedených kontrol (nově dozorovaná zařízení – restaurace vykazují až 15% kontrol se závadou). Spektrum zjišťovaných závad se mění zejména při změnách legislativy. Dlouhodobě nejčastěji nalézanou závadou je nedostatečné čištění a sanitace a nedodržování správné výrobní a hygienické praxe při výrobě. Trendy zjišťovaných závad

9 Příležitosti pro zemědělce a potravináře

10 ―Chovatelé hospodářských zvířat mohou, v malých množstvích, uvádět na místní trh produkty vlastních zvířat, aniž by museli SVS žádat o povolení v těchto případech: –Maso drůbeže a králíků –Vejce –Včelí produkty –Syrové mléko a smetana (je vyžadován formální souhlas KVS) –Ryby –Zvěřina ―SVS připravila návrh změny veterinárního zákona, který umožní dodávání těchto produktů (mimo zvěřiny) i do místních zařízení stravovacích služeb (zejména podpora agroturistiky) Příležitost na místním trhu

11 ―ČR je prostá nejvýznamnějších nákaz hospodářských zvířat, což jí skýtá příznivou pozici pro vývozy jak do EU tak do třetích zemí ―ČR splňuje požadavky na monitoring nežádoucích chemických látek v potravinách. Limity těchto látek jsou v potravinách pod stanovenými úrovněmi. ―Vývoz živých zvířat i potravin živočišného původu do třetích zemí probíhá na základě veterinárního osvědčení, jehož znění je s kompetentní autoritou dovozní země vyjednáno pro konkrétní komoditu Státní veterinární správou nebo přímo vývozcem ―Vzory veterinárních osvědčení bilaterálně vyjednaných SVS jsou k dispozici všem zájemcům o vývoz na webu SVS(http://eagri.cz/public/web/svs/portal/obchodovani-vet-zbozi/)http://eagri.cz/public/web/svs/portal/obchodovani-vet-zbozi/ Příležitosti na globálním trhu

12 Česká republika je dle Světové organizace pro zdraví zvířat a Evropské komise úředně prostá 11 nebezpečných nákaz, např.: Slintavky a kulhavky BSE – nejlepší možný status (zanedbatelné riziko) Význam statutů země prosté: Otvírají zahraniční trhy pro obchod se zvířaty a potravinami Výrazně šetří náklady chovatelů na zdravotní zkoušky Umožňují okamžitou realizaci obchodu Příležitost na globálním trhu – nákazová situace

13 ―Správně nastavený monitoring umožňuje ČR obchodování v rámci EU ―Monitoring splňuje v mnoha případech i požadavky třetích zemí ―Výsledky vyšetřování jsou dlouhodobě příznivé a mají klesající tendenci výskytu nevyhovujících vzorků ―V případě zjištění nevyhovujícího vzorku jsou neprodleně přijata opatření, aby nedošlo k narušení trhu Lze konstatovat, že dlouhodobým (od roku 1984) prováděním monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci docílila SVS toho, že ČR se řadí na špičku zemí EU s nejnižším výskytem některých nežádoucích substancí v potravinách (potvrzeno EK). Příležitost na globálním trhu – monitoring cizorodých látek

14 RokPočet vzorků Nevyhovujících (%) 2000153 0950,42 2002109 1820,29 200487 8760,13 200669 1540,15 200869 8060,17 201076 2080,17 201270 6700,15 201471 4710,17 Příležitost na globálním trhu – monitoring cizorodých látek

15 ―V současné době se zvířata a potraviny živočišného původu z ČR uplatňují zejména v těchto třetích zemích: I. Mléko a mléčné produkty –Thajsko, Libanon, Spojené Arabské emiráty, Saudská Arábie, Srbsko II. Maso a masné výrobky –Filipíny, Singapur, Gabon, Švýcarsko, (Ruská federace) III. Hospodářská zvířata –Turecko, Libanon, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Libye Uplatnění na globálním trhu

16 ―Dojednávání veterinárních podmínek pro vývoz zvířat a živočišných produktů ―Příprava veterinárních osvědčení vyjednaných na úrovni kompetentních autorit ―Evidence zájemců o vývoz konkrétních komodit ―Poskytování požadovaných informací příslušným úřadům třetích zemí (zejména o nákazové situaci, systému dozoru a platné legislativě v ČR) ―Po odborné stránce zajišťování a účast na inspekcích prováděných zástupci třetích zemí v českých zpracovatelských závodech ―Informování o aktuální nákazové situaci v ČR, případně o dalších skutečnostech majících vliv na vývoz zvířat a živ. produktů Nejvýznamnější aktivity SVS v oblasti podpory vývozu do třetích zemí

17 Publikování výsledků kontrol na webových stránkách I www.svscr.cz.

18 Publikování výsledků kontrol na webových stránkách II

19 Seznamy schválených závodů na webových stránkách

20 ZÁVĚR

21 Závěr Z pohledu Státní veterinární správy  je nezbytné podporovat snahu směrem k zajištění soběstačnosti ČR v oblasti produkce masa, zejména vepřového  v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin udržet špičkovou úroveň českých výrobců v rámci EU  podporovat využívání možností vývozu ze strany výrobců a chovatelů do třetích zemí (například vývoz mléka a mléčných výrobků do Číny a do Chile)  je legislativa plně připravena na podporu rozvoje malých zemědělců uplatňujících své produkty na místním trhu

22 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Trh s potravinami živočišného původu z pohledu Státní veterinární správy Žofínské fórum 2015 Doc., MVDr. Milan Malena, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google