Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI Ing. Jan Tesař NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI Ing. Jan Tesař NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI."— Transkript prezentace:

1 Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI Ing. Jan Tesař NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI Ing. Jan Tesař Úřad práce ČR – ředitel kontaktního pracoviště Svitavy

2 Obsah prezentace: 1. Graf nezaměstnanosti okresu Svitavy 2. Veřejně prospěšné práce 3. SÚPM vyhrazené (úhrada mzdových nákladů) 4. SÚPM zřízené 5. Příspěvek na zapracování 6. Chráněná pracovní místa 7. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 8. Příspěvek na podporu aktivizace uchazečů o zaměstnání dlouhodobě vedených v evidenci ÚP ČR 9. Projekty Evropského sociálního fondu (ESF) Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

3 Graf nezaměstnanosti okresu Svitavy Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

4 Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti O příspěvek je nutné žádat a žádost vyřídit před vznikem pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, který bude umístěn na pracovním místě s příspěvkem, není tedy možné požádat o příspěvek dodatečně a vyřizovat žádost se zpětnou platností. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je nejvíce využíváno vytváření míst na veřejně prospěšných pracích, společensky účelná pracovní místa, podpora samostatné výdělečné činnosti a zřízení chráněných pracovních míst. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

5 Veřejně prospěšné práce časově omezené pracovní příležitosti ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které zaměstnavatel vytváří nejdéle na 12 měsíců. Jedná se zejména o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti, mezi něž patří např.: pomocné práce charitativní, činnosti sociálního charakteru, kulturního charakteru, údržbářské práce na sportovištích atd. Vymezení umísťovaných uchazečů Vymezení umísťovaných uchazečů : v evidenci ÚP minimálně 5 měsíců, v evidenci ÚP minimálně 3 měsíce (nad 55 let věku, OZP, ženy po MD, osoby pečující o dítě do 15 let, nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, V evidenci ÚP minimálně 3 měsíce (uchazeči do 25 let věku, do 30 let věku bez odpovídající praxe) Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

6 Veřejně prospěšné práce Výše příspěvku: Výše příspěvku: do 11.000 Kč měsíčně (při týdenním úvazku 40 hodin) – doba poskytování zpravidla do 31.10.2014 do 13.000 Kč měsíčně u předáka (v závislosti na délce úvazku, doba poskytování max. 12 měsíců) do 12.000 Kč měsíčně – asistent zdravotně postižených osob (v závislosti na délce úvazku, doba poskytování max. 12 měsíců) Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

7 SÚPM vyhrazené (úhrada mzdových nákladů) Příspěvek na úhradu mezd a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění bude poskytován zaměstnavateli, který vyhradí pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání vyžadujícího zvýšenou péči, doporučeného na toto místo úřadem práce. ÚP bude poskytovat příspěvek v závislosti na pracovní smlouvě (doba určitá/neurčitá) a na délce úvazku (včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění) na jedno společensky účelné pracovní místo. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

8 SÚPM vyhrazené (úhrada mzdových nákladů) Vymezení umísťovaných uchazečů v evidenci ÚP minimálně 12 měsíců; v evidenci ÚP minimálně 5 měsíců (nad 55 let věku, OZP, ženy po MD, osoby pečující o dítě do 15 let, nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, v evidenci ÚP minimálně 3 měsíce (uchazeči do 30 let věku bez odpovídající praxe, uchazeči do 25 let) Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

9 SÚPM vyhrazené (úhrada mzdových nákladů) V odůvodněných a individuálně projednaných případech lze od těchto podmínek upustit. Výše příspěvkuna dobu neurčitou do 11.000 Kč/měsíčně, max. 6 měsíců, uchazeči do 25 let a nad 55 let věku max. na 12 měsíců v případě uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou do 9.000 Kč/měsíčně, max. 6 měsíců Výše příspěvku: v případě uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou do 11.000 Kč/měsíčně, max. 6 měsíců, uchazeči do 25 let a nad 55 let věku max. na 12 měsíců + další kritérium podle § 33 zákona o zaměstnanosti (zdravotní stav, péče o dítě, jiné vážné důvody), v případě uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou do 9.000 Kč/měsíčně, max. 6 měsíců. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

10 SÚPM zřízené ÚP poskytuje příspěvek v max. výši 30.000 Kč na jedno zřízené společensky účelné místo. Vymezení umísťovaných uchazečů v evidenci ÚP minimálně 12 měsíců v evidenci ÚP minimálně 5 měsíců (nad 55 let věku, OZP, ženy po MD, osoby pečující o dítě do 15 let, nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů v evidenci ÚP minimálně 3 měsíce (uchazeči do 25 let věku a uchazeči do 30 let věku bez odpovídající praxe) Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

11 Příspěvek na zapracování Příspěvek lze poskytnout zaměstnavateli, který přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje zvýšenou péči podle § 33 ZoZ v platném znění - (zdravotní stav, věk, péče o dítě nebo jiné vážné důvody). Příspěvek se poskytuje maximálně po dobu 3 měsíců a do poloviny minimální mzdy měsíčně. ÚP bude postupovat individuálně při stanovení konkrétní výše příspěvku a přihlížet k okamžité situaci na regionálním trhu práce a k finančním možnostem úřadu. Maximální výše příspěvku Maximální výše příspěvku 4.000 Kč měsíčně po dobu 3 měsíců. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

12 Chráněná pracovní místa Účelem je podporovat vytváření chráněných pracovních míst (dále jen CHPM) pro osoby se zdravotním postižením, které jsou v evidenci ÚP nejméně 2 měsíce (ve zvláště odůvodněných případech dobu kratší - výměny), formou příspěvku na zřízení těchto míst. Délka závazku obsazení chráněného místa po dobu 3 let. V případě žádosti na vymezení CHPM není žadateli poskytován příspěvek. CHPM se vymezuje ve vazbě na: -příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM -příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na CHPM (§ 78 ZoZ s účinností od 1. 7. 2012) Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

13 Chráněná pracovní místa Na provoz CHPM přispívat max. do výše 2.000 Kč na 1 místo měsíčně. Příspěvek se poskytuje zálohově. Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa se neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele. příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa – do 40.000 Kč na 1 CHPM příspěvek na provozní náklady – do výše 2.000 Kč měsíčně na 1 CHPM Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

14 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Úřad práce může poskytnout příspěvek na nový podnikatelský program zaměstnavateli, který na něj přechází a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů max. 6 měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy. Maximální výše příspěvku Maximální výše příspěvku 4.000 Kč po dobu 6 měsíců. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

15 Příspěvek na podporu aktivizace uchazečů o zaměstnání dlouhodobě vedených v evidenci ÚP ČR Určen pro uchazeče, které se dlouhodobě nedaří umístit na trh práce (v evidenci ÚP déle než 12 měsíců nebo uchazeči v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb.). Zaměstnavatelem může být obec, regionální spolek nebo sdružení. Podstatou je výkon činností, které slouží veřejnému účelu. Maximální výše měsíčního příspěvku na jednoho zaměstnance může činit 2.400,- Kč (max. rozsah 40 hodin měsíčně, příspěvek 60 Kč za každou odpracovanou hodinu). Kontaktní osoba Kontaktní osoba: Markéta Pražanová, 950 163 428, marketa.prazanova@sy.mpsv.cz Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

16 Projekty Evropského sociálního fondu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji Vymezení umisťovaných uchazečů: uchazeč o zaměstnání do 30 let věku bez rozdílu dosaženého vzdělání (přednostně umisťovaní uchazeči se středoškolským a vysokoškolským vzděláním) evidence na úřadu práce minimálně 4 měsíce (v Pardubickém kraji) – v odůvodněných případech lze tuto hranici snížit bez pracovní zkušenosti nebo s pracovními zkušenostmi max. 2 roky po ukončení přípravy na povolání Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

17 Projekty Evropského sociálního fondu výše příspěvku: SÚPM vyhrazené Maximální výše příspěvku na SÚPM vyhrazené - mzdové náklady zaměstnance při pracovní době 40 hodin týdně může činit: 17.500 Kč měsíčně (hrubá mzda) na dobu 12 měsíců pro absolventa středního stupně vzdělání, nebo 20.000 Kč měsíčně (hrubá mzda) na dobu 12 měsíců pro absolventa vysokoškolského stupně vzdělání. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

18 Projekty Evropského sociálního fondu mzdový příspěvek na mentora, který činí až 15.075 Kč měsíčně po dobu tří měsíců a 2.010 Kč měsíčně od 4. do 7. měsíce zaškolování Zaměstnavatel může zažádat i o mzdový příspěvek na mentora, který činí až 15.075 Kč měsíčně po dobu tří měsíců a 2.010 Kč měsíčně od 4. do 7. měsíce zaškolování. Kontaktní osoby Kontaktní osoby: Ing. Jiří Halbrštát, jiri.halbrstat@sy.mpsv.cz, tel. 950 163 457jiri.halbrstat@sy.mpsv.cz Jaroslava Vičarová, jaroslava.vicarova@sy.mpsv.cz, tel. 950 163 456jaroslava.vicarova@sy.mpsv.cz Bližší informace: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/esf/programovaci_obdobi_2007- 2013/projekty_op_lzz/rip/rip_x_- _praxe_pro_mlade_do_30_let_v_pardubickem_kraji Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

19 Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji Cílem projektu je dosáhnout zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných skupin uchazečů evidovaných na úřadu práce. Do projektu mohou být zařazeni osoby: do 30 let věku nad 40 let s evidencí na úřadu práce minimálně 4 měsíce Výše příspěvku na nově vytvořené pracovní místo Výše příspěvku na nově vytvořené pracovní místo týdně může měsíčně činit: 24.000,- Kč pro účastníka projektu s VŠ vzděláním; 22.000,- Kč pro účastníka projektu se SŠ vzděláním; 19.000,- Kč pro účastníka projektu s vyučením; 16.000,- Kč pro účastníka projektu bez vyučení. a bude poskytován maximálně po dobu 12 měsíců. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

20 Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji Výše příspěvku na SÚPM vyhrazené Výše příspěvku na SÚPM vyhrazené - 9.000,- Kč a to po dobu 6 měsíců. příspěvek na zapracování 3.000,- měsíčně Dále je možné získat příspěvek na zapracování po dobu prvních 3 měsíců, který má kompenzovat čas, který je stráven zaučováním nové pracovní síly v maximální částce 3.000,- měsíčně. Kontaktní osoba Kontaktní osoba: Pavla Přívratská, DiS, pavla.privratska@sy.mpsv.cz, tel. 950 163 458pavla.privratska@sy.mpsv.cz Bližší informace: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/esf/programovaci_obdobi_2007- 2013/projekty_op_lzz/rip/klic_k_uspechu_v_pardubickem_kraji Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

21 Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II Cílem projektu je podpora rozvíjejících se zaměstnavatelů, kteří potřebují vyškolit nově přijímané nebo stávající pracovníky. Projekt je určen pro všechny typy podniků ve vybraných odvětvích. Podpora je určena především pro oblast odborného vzdělání obecného (ve větší míře přenositelné do jiných podniků). Výjimečně lze podpořit i vzdělání specifické (omezená přenositelnost do jiných podniků). Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

22 Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II Výše podpory Výše podpory: Mzdové náklady včetně zákonných odvodů za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání do výše 24.000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance Náklady na zajištění vzdělávacích aktivit: -až 100 % vynaložených nákladů v režimu de minimis -až 25 % vynaložených nákladů v specifického vzdělávání v režimu blokové výjimky -až 60 % vynaložených nákladů u obecného vzdělávání v režimu blokové výjimky Maximálně 500.000 Kč měsíčně (celkem na mzdové příspěvky i vzdělávací aktivity) Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

23 Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II Kontaktní osoby Kontaktní osoby: RNDr. Josef Ošťádal, josef.ostadal@sy.mpsv.cz, tel. 950 163 573josef.ostadal@sy.mpsv.cz Pavlína Ducháčková, pavlina.duchackova@sy.mpsv.cz, tel. 950 163 576pavlina.duchackova@sy.mpsv.cz Bližší informace: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/esf/programovaci_obdobi_2007- 2013/projekty_op_lzz/rip/rip_xi_-_vzdelavejte_se_pro_rust_ii_ Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

24 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměřuje zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Projekt umožňuje vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

25 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Projekt je určen zaměstnavatelům, nebo OSVČ, kteří v meziročním srovnání zaznamenali růst tržeb nebo jejich pokles do výše max. 5 %. Projekt je určen zaměstnavatelům, nebo OSVČ, kteří v meziročním srovnání zaznamenali růst tržeb nebo jejich pokles do výše max. 5 %. Tržby se dokládají z výkazu zisku a ztráty (výsledovky) za poslední a předposlední uzavřené účetní období. V případě OSVČ se meziroční porovnání příjmů provede na základě daňových přiznání. Kontaktní osoby: Šárka Pařízková, sarka.parizkova@sy.mpsv.cz, tel. 950 163 415sarka.parizkova@sy.mpsv.cz Petra Knotková, petra.knotkova@sy.mpsv.cz, tel. 950 163 449petra.knotkova@sy.mpsv.cz Bližší informace: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/esf/podpora_odborneho_vzdelav ani_zamestnancu Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

26 Vzdělávejte se pro stabilitu Cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. Projekt umožňuje po splnění vstupních podmínek získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady zaměstnanců po dobu vzdělávání. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

27 Vzdělávejte se pro stabilitu určen zaměstnavatelům, kteří Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří: a) v důsledku negativního vývoje ekonomiky nejsou ve svých provozovnách schopni přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (Rozsah výpadku pracovní doby musí být v intervalu > 20 % a ≤ 60 %, tedy průměrně více než jeden den v týdnu a maximálně 3 dny v týdnu)., a b) zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců. Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

28 Vzdělávejte se pro stabilitu Kontaktní osoba Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Jedličková, tel. 950 144 447, pavlina.jedlickova@pa.mpsv.cz pavlina.jedlickova@pa.mpsv.cz Bližší informace: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/esf/projekt_~vzdelavejte_se_pr o_stabilitu~~ Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy

29 Děkuji za pozornost. Ing. Jan Tesař Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Svitavy Adresa: Bezručova 13, Svitavy 568 02 tel.: 950 163 400 e-mail: jan.tesar@sy.mpsv.cz Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy


Stáhnout ppt "Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Svitavy NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI Ing. Jan Tesař NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google