Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-023. O s o b n o s t 1.část Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-023. O s o b n o s t 1.část Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-023

2 O s o b n o s t 1.část Mgr. Marie Mikulcová

3 O s o b n o s t = utvářena speciálními pdmínkami: - dědičnost (genetická výbava) - vliv vnějšího prostředí - učení

4

5 O s o b n o s t 1. ustálené označení pro významného, známého, úspěšného člověka 2. vnitřní struktura člověka, která se proje- vuje v jeho jednání

6 Každý člověk je osobnost. Vyvíjí se a utváří po celý život: - nabýváním zkušeností, - působením nových podnětů, - neustálými změnami životních podmínek. Člověk jako jediný živočich má schopnost stanovit si cíl svého jednání a podílet se na tvorbě kultury. Neexistují dvě úplně stejné osobnosti.

7 Znaky osobnosti ● Psychické (schopnosti, dovednosti, temperament, zájmy, postoje, cíle) ● ● Biologické (síla, zdraví, postava, barva očí...) ● Sociální (povolání, vzdělání, rodina, přátelé...)

8 Souvztažnost mezi tělesnou konstitucí a typem charakteru Německý psychiatr Ernst Kretschmer ( ) rozsáhlým měřením zjistil, souvislost mezi stavbou těla (somatotypem) a charakterem člověka, popř.sklonem k určitým druhům duševních chorob.

9 Členění osobností podle stavby těla: ● PIKNIK ● - kulatá hlava, zavalité tělo, celková zaoblenost a vyklenuté břicho ● - sklony k tloustnutí, středně vysoká postava ● - střídání nálad tj. od radosti (euforie, mánie) ke sklíčenosti (deprese) ● - ohrožení maniodepresivními ● poruchami ● cyklotymní typ charakteru

10 ● ASTENIK ● - ostrý profil, úzká ramena, plochý hrudník, slabě vyvinuté svalstvo ● - dlouhá, štíhlá, hubená postava ● - extrémní polohy přecitlivělosti a chladu (uzavřenost, nepřístupnost) vytváření vnitřního fantazijního světa, únik od od reality ● - schizofrenní duševní onemocnění (bludné představy, halucinace…) ● schizoidní typ charakteru

11 ● ATLETIK ● - menší lebka s protáhlým obličejem, široký hrudník, užší boky, silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo ● - bez velkých citových prožitků a silných citových zaujetí, mentální těžkopádnost ● - sklon k duševním nemocím není průkazný ● Viskózní typ charakteru

12 Pojmenujte následující somatotypy:

13 S c h o p n o s t i - jsou psychické vlastnosti, které se projevují tím, že je člověk schopen naučit se určité činnosti a že na jejich základě něco dovede.

14 Druhy schopností: - verbální - prostorová představivost - numerická - paměťová - percepční pohotovost (rychlý postřeh...) - psychomotorické (kordinace několika pohybů) - umělecké

15 V l o h y – biologické, vrozené předpoklady pro utváření schopností. Jsou-li vytvořeny příznivé podmínky „mění“ se vlohy ve schopnosti. Zjistěte k čemu máte vlohy.

16 Stupně schopností: N a d á n í a t a l e n t – vysoce rozvinuté schopnosti pro určitou oblast lidské činnosti (výtvarný talent, nadání pro matematiku...) Susan Boyle

17 G e n i a l i t a – mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vytvářet vrcholná díla

18 I n t e l i g e n c e = soubor schopností sloužících k poznávání a řešení problémů = schopnost učit se a používat naučené Členění: ● Fluidní inteligence (vrozená, nezávislá na učení, během života se už nevyvíjí) ● Krystalická inteligence (získaná zkušenostmi, učením)

19 V ČR existuje organizace zvaná MENSA, která sdružuje lidi s vysoce nadprůměrným IQ (nad 130 bodů, tj.asi 2,5 % populace) Testy IQ

20 Inteligenční kvocient

21 Se schopnostmi souvisí tyto další pojmy: Dovednost = učením získaná dispozice ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání činnosti (fyzické i psychické) vhodnou metodou Vědomost = učením osvojený poznatek Návyk = opakováním získaný sklon k vykonávání určité činnosti, zautomatizovaný, bez potřeby uvědomělé kontroly

22 D o v e d n o s t i - jsou speciálnější než schopnosti

23 V ě d o m o s t i

24 N á v y k y

25 T v o ř i v o s t (kreativita) = hledání a nalézání originality a zajímavých postupů řešení, - uplatnění ve všech lidských činnostech Bariérou pro neobvyklá řešení jsou: - naše zkušenosti a stereotypy v přístupu k věcem - neschopnost vidět věci jinak - ulpívání na určitých funkcích předmětů...

26

27 R y s y o s o b n o s t i = vlastnosti, které se projevují určitým způsobem prožívání, chování a jednání a mají různou intenzitu extroverze (družnost) X introverze (uzavřenost) dominance (sklon vést) X submise (sklon být veden) stabilita (vyrovnanost) X labilita (nevyrovnanost) rozhodnost X nerozhodnost sebeovládání X nedostatek sebeovládání

28 T e m p e r a m e n t = soubor psychických vlastností, který určuje, jakým způsobem člověk reaguje na podněty svého okolí - jak intenzivně a silně prožívá životní situace - jak se chová - jak rychle reaguje - jak je vytrvalý...

29 T e m p e r a m e n t

30 Úkol: - Najděte v modelu každý sám sebe, umístěte se do prostoru vymezeného křížem. - Pokuste se umístit do modelu i některého spolužáka. - Zjistěte, jak vás vidí on a jak vnímáte svého spolužáka vy. - Porovnejte svoji odpověď s jeho odhadem.

31 Flegmatik ● člověk klidný, pomalejší, málo vzrušivý ● BAREVNÁ ŠKÁLA

32 Melancholik ● citlivý, introvertní, zádumčivý člověk ● BAREVNÁ ŠKÁLA

33 Sangvinik ● člověk energický, optimistický, emočně stabilní ● BAREVNÁ ŠKÁLA

34 Cholerik ● vznětlivý, výbušný typ člověka ● BAREVNÁ ŠKÁLA

35 C h a r a k t e r = soustava rysů osobnosti, které mají morální význam - projevuje se v chování člověka a v jeho vztazích

36 Charakterové vlastnosti pomáhá odhalit grafologie z písemného projevu. ● Služeb grafologů využívají personalisté. Nechávají si udělat rozbor písma uchazečů o práci. ● Kriminalistům tato věda usnadňuje pátrání po autorech padělaných podpisů...

37 Zdroje: x300.jpghttp://www.speedmath.eu/cz/images/mozek.jpg 287x300.jpg

38 vasi-duse.htmlhttp://www.fyziognomika.cz/images/p002_1_01.jpg vasi-duse.html jpg 4df16064//Standards/250x.jpg vinci_9.jpg obraz.jpg

39 zspolesna.webskoly.cz/Portals/zspolesna/logo.gif sortimg--l l--1--l--7--l jpg zena/maminka/materstvi/74b_2.jpg plate.jpg B9/$file/tlusty_muz_m.jpg -http://hme2007.habr.net/images/atlet.gif stor5.gif


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-023. O s o b n o s t 1.část Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google