Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-023. O s o b n o s t 1.část Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-023. O s o b n o s t 1.část Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-023

2 O s o b n o s t 1.část Mgr. Marie Mikulcová

3 O s o b n o s t = utvářena speciálními pdmínkami: - dědičnost (genetická výbava) - vliv vnějšího prostředí - učení

4

5 O s o b n o s t 1. ustálené označení pro významného, známého, úspěšného člověka 2. vnitřní struktura člověka, která se proje- vuje v jeho jednání

6 Každý člověk je osobnost. Vyvíjí se a utváří po celý život: - nabýváním zkušeností, - působením nových podnětů, - neustálými změnami životních podmínek. Člověk jako jediný živočich má schopnost stanovit si cíl svého jednání a podílet se na tvorbě kultury. Neexistují dvě úplně stejné osobnosti.

7 Znaky osobnosti ● Psychické (schopnosti, dovednosti, temperament, zájmy, postoje, cíle) ● ● Biologické (síla, zdraví, postava, barva očí...) ● Sociální (povolání, vzdělání, rodina, přátelé...)

8 Souvztažnost mezi tělesnou konstitucí a typem charakteru Německý psychiatr Ernst Kretschmer (1888-1964) rozsáhlým měřením zjistil, souvislost mezi stavbou těla (somatotypem) a charakterem člověka, popř.sklonem k určitým druhům duševních chorob.

9 Členění osobností podle stavby těla: ● PIKNIK ● - kulatá hlava, zavalité tělo, celková zaoblenost a vyklenuté břicho ● - sklony k tloustnutí, středně vysoká postava ● - střídání nálad tj. od radosti (euforie, mánie) ke sklíčenosti (deprese) ● - ohrožení maniodepresivními ● poruchami ● cyklotymní typ charakteru

10 ● ASTENIK ● - ostrý profil, úzká ramena, plochý hrudník, slabě vyvinuté svalstvo ● - dlouhá, štíhlá, hubená postava ● - extrémní polohy přecitlivělosti a chladu (uzavřenost, nepřístupnost) vytváření vnitřního fantazijního světa, únik od od reality ● - schizofrenní duševní onemocnění (bludné představy, halucinace…) ● schizoidní typ charakteru

11 ● ATLETIK ● - menší lebka s protáhlým obličejem, široký hrudník, užší boky, silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo ● - bez velkých citových prožitků a silných citových zaujetí, mentální těžkopádnost ● - sklon k duševním nemocím není průkazný ● Viskózní typ charakteru

12 Pojmenujte následující somatotypy:

13 S c h o p n o s t i - jsou psychické vlastnosti, které se projevují tím, že je člověk schopen naučit se určité činnosti a že na jejich základě něco dovede.

14 Druhy schopností: - verbální - prostorová představivost - numerická - paměťová - percepční pohotovost (rychlý postřeh...) - psychomotorické (kordinace několika pohybů) - umělecké

15 V l o h y – biologické, vrozené předpoklady pro utváření schopností. Jsou-li vytvořeny příznivé podmínky „mění“ se vlohy ve schopnosti. Zjistěte k čemu máte vlohy.

16 Stupně schopností: N a d á n í a t a l e n t – vysoce rozvinuté schopnosti pro určitou oblast lidské činnosti (výtvarný talent, nadání pro matematiku...) Susan Boyle

17 G e n i a l i t a – mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vytvářet vrcholná díla

18 I n t e l i g e n c e = soubor schopností sloužících k poznávání a řešení problémů = schopnost učit se a používat naučené Členění: ● Fluidní inteligence (vrozená, nezávislá na učení, během života se už nevyvíjí) ● Krystalická inteligence (získaná zkušenostmi, učením)

19 V ČR existuje organizace zvaná MENSA, která sdružuje lidi s vysoce nadprůměrným IQ (nad 130 bodů, tj.asi 2,5 % populace) Testy IQ

20 Inteligenční kvocient

21 Se schopnostmi souvisí tyto další pojmy: Dovednost = učením získaná dispozice ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání činnosti (fyzické i psychické) vhodnou metodou Vědomost = učením osvojený poznatek Návyk = opakováním získaný sklon k vykonávání určité činnosti, zautomatizovaný, bez potřeby uvědomělé kontroly

22 D o v e d n o s t i - jsou speciálnější než schopnosti

23 V ě d o m o s t i

24 N á v y k y

25 T v o ř i v o s t (kreativita) = hledání a nalézání originality a zajímavých postupů řešení, - uplatnění ve všech lidských činnostech Bariérou pro neobvyklá řešení jsou: - naše zkušenosti a stereotypy v přístupu k věcem - neschopnost vidět věci jinak - ulpívání na určitých funkcích předmětů...

26

27 R y s y o s o b n o s t i = vlastnosti, které se projevují určitým způsobem prožívání, chování a jednání a mají různou intenzitu extroverze (družnost) X introverze (uzavřenost) dominance (sklon vést) X submise (sklon být veden) stabilita (vyrovnanost) X labilita (nevyrovnanost) rozhodnost X nerozhodnost sebeovládání X nedostatek sebeovládání

28 T e m p e r a m e n t = soubor psychických vlastností, který určuje, jakým způsobem člověk reaguje na podněty svého okolí - jak intenzivně a silně prožívá životní situace - jak se chová - jak rychle reaguje - jak je vytrvalý...

29 T e m p e r a m e n t

30 Úkol: - Najděte v modelu každý sám sebe, umístěte se do prostoru vymezeného křížem. - Pokuste se umístit do modelu i některého spolužáka. - Zjistěte, jak vás vidí on a jak vnímáte svého spolužáka vy. - Porovnejte svoji odpověď s jeho odhadem.

31 Flegmatik ● člověk klidný, pomalejší, málo vzrušivý ● BAREVNÁ ŠKÁLA

32 Melancholik ● citlivý, introvertní, zádumčivý člověk ● BAREVNÁ ŠKÁLA

33 Sangvinik ● člověk energický, optimistický, emočně stabilní ● BAREVNÁ ŠKÁLA

34 Cholerik ● vznětlivý, výbušný typ člověka ● BAREVNÁ ŠKÁLA

35 C h a r a k t e r = soustava rysů osobnosti, které mají morální význam - projevuje se v chování člověka a v jeho vztazích

36 Charakterové vlastnosti pomáhá odhalit grafologie z písemného projevu. ● Služeb grafologů využívají personalisté. Nechávají si udělat rozbor písma uchazečů o práci. ● Kriminalistům tato věda usnadňuje pátrání po autorech padělaných podpisů...

37 Zdroje: - http://www.hluchoslepota-deti.cz/seminare_snoezelen_spc.htmhttp://www.hluchoslepota-deti.cz/seminare_snoezelen_spc.htm - http://pajko.files.wordpress.com/2007/11/dvoji_osobnost2.gifhttp://pajko.files.wordpress.com/2007/11/dvoji_osobnost2.gif - http://www.cyklisti.cz/head.jpghttp://www.cyklisti.cz/head.jpg - http://www.stewe007.estranky.cz/archiv/inahled/54.jpg-http://www.stewe007.estranky.cz/archiv/inahled/54.jpg- - http://www.psychoporadna.cz/UserFiles/Image/personality1.jpghttp://www.psychoporadna.cz/UserFiles/Image/personality1.jpg - http://www.snipers-dungeons.wz.cz/Rasy/human_monk.jpghttp://www.snipers-dungeons.wz.cz/Rasy/human_monk.jpg - http://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2009/vyrastok.jpghttp://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2009/vyrastok.jpg - http://www.elnadruhou.cz/_data_editor/Image/anet_orez.jpghttp://www.elnadruhou.cz/_data_editor/Image/anet_orez.jpg - http://www.motosneni.cz/image/osobnost.pnghttp://www.motosneni.cz/image/osobnost.png - http://www.bonzuje.cz/blog/img/henkie/5607.jpghttp://www.bonzuje.cz/blog/img/henkie/5607.jpg - http://g2.stahuj.centrum.cz/hratelne/425/1017029-jill-valentine.jpghttp://g2.stahuj.centrum.cz/hratelne/425/1017029-jill-valentine.jpg - http://www.zenyprozeny.cz/data/img/obr-clanky/clanek-velky/zlata-holka.jpghttp://www.zenyprozeny.cz/data/img/obr-clanky/clanek-velky/zlata-holka.jpg - http://www.nadanedeti.cz/images/diagram.jpghttp://www.nadanedeti.cz/images/diagram.jpg - http://www.speedmath.eu/cz/images/mozek.jpg http://www.griffinwilson.com/wp-content/uploads/2009/04/thumbs-up- 287x300.jpghttp://www.speedmath.eu/cz/images/mozek.jpg http://www.griffinwilson.com/wp-content/uploads/2009/04/thumbs-up- 287x300.jpg - http://www.grada.cz/obalky_upr/715066.jpghttp://www.grada.cz/obalky_upr/715066.jpg - http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/flegmatikhttp://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/flegmatik - http://www.tyden.cz/obrazek/flegmatik-47fb29f493d20_180x255.pnghttp://www.tyden.cz/obrazek/flegmatik-47fb29f493d20_180x255.png - http://img.ella.centrum.cz/photos/2005/01/24/102-hadka-1.jpghttp://img.ella.centrum.cz/photos/2005/01/24/102-hadka-1.jpg http://www.venusanka.cz/smajliky/13.gif - http://smileys.smileycentral.com/cat/39/39_12_2.gifhttp://smileys.smileycentral.com/cat/39/39_12_2.gif - http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/melancholikhttp://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/melancholik

38 - http://www.tyden.cz/obrazek/melancholik-47fb2a2a89a56_180x255.pnghttp://www.tyden.cz/obrazek/melancholik-47fb2a2a89a56_180x255.png - http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sangvinikhttp://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sangvinik - http://nd.blog.cz/b/blaznivka2.blog.cz/obrazky/18988547.jpghttp://nd.blog.cz/b/blaznivka2.blog.cz/obrazky/18988547.jpg - http://nipca.blog.sme.sk/bloger/10738/bloger.jpghttp://nipca.blog.sme.sk/bloger/10738/bloger.jpg - http://fwd.etrend.sk/uploads/tx_media/2006/12/smajlik.jpghttp://fwd.etrend.sk/uploads/tx_media/2006/12/smajlik.jpg - http://www.tyden.cz/obrazek/cholerik-47fb2a07de08a_180x255.pnghttp://www.tyden.cz/obrazek/cholerik-47fb2a07de08a_180x255.png - http://www.fyziognomika.cz/images/p002_1_01.jpg http://www.novinky.cz/zena/styl/140315-grafologie-odhali-skryta-zakouti- vasi-duse.htmlhttp://www.fyziognomika.cz/images/p002_1_01.jpg http://www.novinky.cz/zena/styl/140315-grafologie-odhali-skryta-zakouti- vasi-duse.html http://www.responseabilityalliance.com/assets/images/Britains-Got-Talent- 2009--001.jpg http://www.laptus.eu/img/7.jpg http://blog.sme.sk/blog/3199/100549/clanok_foto.jpg http://www.newsfood.com/data/iNodes/2009/07/14/20090714095200- 4df16064//Standards/250x.jpg http://blog.sme.sk/blog/3199/100549/perex_foto.jpg http://www.hschamberlain.net/kant/leonardo.jpg http://decibel.fi.muni.cz/models/cinema2007/xpavelk2/1/leonardo-da- vinci_9.jpg http://www.bonaparte.cz/upload/Image/2251_SLOVA_newkrabice.jpg http://www.ucitelskyzpravodaj.cz/Portals/5/sudoku/0607-UZ2-2.gif http://www.smisene.webzdarma.cz/img/mozek.gif http://izidorova.mysteria.cz/fotoblog/fotografie/svoboda/prostor_pro_ruzovy_ obraz.jpg http://www.prentkunst.nl/images/print/589.jpg http://www.iq-test.mojeip.cz/logo.gif

39 zspolesna.webskoly.cz/Portals/zspolesna/logo.gif http://www.pemic.cz/fotocache/bigorig/http--d----l----l--img.pemic.cz--l-- sortimg--l--004--l--1--l--7--l--0041721-23.jpg http://i.idnes.cz/07/112/nesd/DAS1f14cb_PR_VEDOMOSTI_2_N.JPG http://media.novinky.cz/631/46310-top_foto2-okbcm.jpg http://mladazena.maminka.cz/assets/mlada- zena/maminka/materstvi/74b_2.jpg http://www.zdrave.cz/ir/images/pomeran%C4%8D--c640xt419.jpg http://www.ppzdravi.cz/User_data/Media/Original/PPZ/200811/healthy- plate.jpg - http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_Kretschmerhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_Kretschmer http://nd.blog.cz/d/dimmi.blog.cz/nahledy/42570489.gif http://www.dinarin.cz/fph/media.nsf/v/DE4472D0C9220836C1257587003 252B9/$file/tlusty_muz_m.jpg -http://hme2007.habr.net/images/atlet.gif http://www.eamos.cz/amos/kat_tv/externi/antropomotorik/uvod/obrazky/hi stor5.gif


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-2-023. O s o b n o s t 1.část Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google