Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 3 Tematická oblast: OV3 Anotace: Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech 65-51- E/01 Stravovací a ubytovací služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce a 75-41-E/01 Pečovatelské služby. Autor: Mgr. Marcela VLASATÍKOVÁ Období vytvoření: Srpen 2013

2 Téma: Člověk v demokratickém státě Státní správa a samospráva

3 Státní správa a samospráva V našem státě je státní moc zajišťována orgány státní správy a orgány územní samosprávy

4 Státní správa a samospráva Státní správa Orgány státní správy působí a spravují celé území ČR Samospráva - orgány místní samosprávy spravují jen určitý územní celek (obec, kraj) Pracovníci státní správy a samosprávy jsou veřejní činitelé. Slouží veřejnosti a veřejnost se musí řídit jejich pokyny

5 Státní správa Víme, že vrcholnými orgány státní moci jsou Parlament ČR (horní a dolní komora) Vláda (ministerstva) a prezident ČR Soustava soudů K nim náleží také Nejvyšší kontrolní úřad ČR – NKÚ Česká národní banka - ČNB

6 Státní správa Nejvyšší kontrolní úřad ČR – NKÚ Kontroluje hospodaření se státním majetkem Česká národní banka – ČNB Pečuje o stabilitu hodnoty české měny Vydává bankovky a mince Má dozor nad činností bank

7 Samospráva Územní samospráva se člení na: Obce - základní územní samosprávní celky Kraje – vyšší územní samosprávné celky

8 Obce - základní územní samosprávní celky

9 Kraje – vyšší územní celky

10 OBCE Samosprávu obce tvoří obecní a městské úřady, dále městská policie. Obec má obecní úřad Město má městský úřad Nejvyšší orgán obce je obecní zastupitelstvo. Je řádně voleno v komunálních volbách (zástupci volebních stran). Obecní zastupitelstvo to zvolí ze svých řad starostu a radní.

11 Samospráva Samosprávné úřady sídlí v obcích nebo krajských městech Znají místní situaci a proto mohou záležitosti svých občanů nejlépe posoudit. Př. Povolení staveb Parkování a poplatky

12 Obec Holešov Zámek Náměstí Zahrada Nádvoří Židovský hřbitov

13 OBEC Holešov

14 Samosprávu obce tvoří Městský úřad, dále Městská policie. Městský úřad města Holešov sídlí na radnici na Masarykově ulici Obecní zastupitelstvo Nejvyšším orgánem na radnici je 23-členné zastupitelstvo. Zvolili si jej občané v komunálních volbách. Schází se jednou za čtvrt roku. Řeší, kde se co postaví nebo co je třeba udělat, a jak se to bude financovat. Může vydávat vyhlášky. Obecní zastupitelstvo si zvolilo ze svých řad starostu a radní. Výkonným orgánem je rada obce a tvoří ji 7 radních. Rada se schází za 14 dní.

15 Městský úřad v Holešově - Radnice

16 Starosta - povinnosti zastupuje obec a má vážnost volí do funkcí zastupitelstvo obce odpovídá hospodaření obce odvolává radní a stanoví jim plat může požadovat po Policii České republiky spolupráci informuje veřejnost o činnosti obce rozhoduje o záležitostech obce svolává a zpravidla řídí zastupitelstvo obce a radu obce

17 Radní - povinnosti Mají odpovědnost za chod celého města Řeší připomínky občanů Řeší stížnosti občanů Pěstují snášenlivost a právo mezi občany Vysvětlují veřejný zájem občanům Odsuzují a postupují proti rasismu a xenofobii (nesnášenlivosti) Pěstují toleranci a demokracii

18 Občané - povinnosti, práva Mohou podávat návrhy a připomínky (občané jednají osobně v úřední době nebo písemně – úřední dopisy a i-maily) Mohou se účastnit veřejných schůzí zastupitelstva a vystoupit na nich Mohou podávat PETICE (úřední dopis s připomínkou, který je podepsán větším množstvím lidí)

19 Počet členů :Př. Zastupitelstvo v Praze Zastupitelstvo v Praze se v souladu se zákonem o hlavním městě Praze skládá z 55 – 70 členů zastupitelstva. V současné době je členů zastupitelstva 63 (r.2013). Jsou občany hlavního města Prahy voleni v komunálních volbách jako zástupci volebních stran. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, kontrolní, pro výchovu a vzdělávání, a pro národnostní menšiny, pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české.

20 Použitá literatura a zdroje PaeDr. Hana Kovaříková, Občanská výchova III/pro odborná učiliště, Praha: Septima, s.r.o., 2006 Sokol J. a kol., Občanské minimum, Praha: ÚIV, 20002 Emmert F. a kol., Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004 Ústava České republiky, 1/1993 Sb. Zákon České národní rady č. 3/1993 Sb. O státních symbolech ČR Zákon 213/2006 Sb., kterým se mění zákon 352/2001 Sb. O užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 200 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1993Sb. České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Zákon Č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon Č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění ozdějšíc předpisů, a další související zákony. http://www.hrad.cz/cz/stat_symboly Platné zákony a vyhlášky lze najít na internetové adrese: http://www/aspi.czhttp://www/aspi.cz ( ASPI = Automatizovaný systém právních informací)

21 http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/MapaCR250.gif http://www.bing.com/images/search?q=st%C3%81tn%C3%AD+spr %C3%A1va+%C4%8CR&qs=n&form=QBIR&pq=st%C3%A1tn%C3%A D+spr%C3%A1va+%C4%8Dr&sc=0-0&sp=- 1&sk=#view=detail&id=2BE0C4E434AB385FA8273542411904452BC E3145&selectedIndex=4 http://www.bing.com/images/search?q=Obce+%C4%8CR&qs=n&fo rm=QBIR&pq=obce+%C4%8Dr&sc=0-2&sp=-1&sk=#a http://www.rossomak.net/modules/Obce_CR/images/erby/erbPrah a.jpg


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google