Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení programu INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika 2004 – 2006 z pohledu českých krajů Ing. Lenka Hnilová, Mgr. Petra Šilcová Zlínský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení programu INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika 2004 – 2006 z pohledu českých krajů Ing. Lenka Hnilová, Mgr. Petra Šilcová Zlínský."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení programu INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika 2004 – 2006 z pohledu českých krajů Ing. Lenka Hnilová, Mgr. Petra Šilcová Zlínský kraj ve spolupráci s kolegyněmi z krajů Jihomoravského a Moravskoslezského Konference 13.10.2006, Zlín

2 Úloha krajů, resp. Sekretariátů Regionálních rad v rámci administrace programu INTERREG IIIA ČR – SR v letech 2004 – 2006 - konzultace žádostí a projektových záměrů - zajišťování informovanosti a publicity (web, semináře, letáky, propagační předměty) - hodnocení finanční a věcné kvality projektu, jeho dlouhodobé udržitelnosti a souladu s regionálními prioritami a strategiemi (adekvátnost, efektivnost a struktura nákladů, finanční zdraví žadatele, struktura zajištění finančních prostředků, technické parametry projektu, organizační zabezpečení, udržitelnost, atd.) - zajištění podkladů pro představení projednávaných projektů za daný kraj na Řídícím výboru

3 Podporovaná území = území celých krajů: česká strana slovenská strana Moravskoslezský krajŽilinský kraj Zlínský kraj Trenčianský kraj Jihomoravský kraj Trnavský kraj

4 Oblasti podpory v letech 2004 - 2006 Priorita I Sociální a kulturní rozvoj a síťování Priorita II Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu Opatření 1.1 Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj Opatření 2.1 Budování a rozvoj infrastruktury CR Opatření 1.2 Zachování a zlepšení přírodních zdrojů a životních podmínek vzhledem k rozvoji CR Opatření 2.2 Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí Opatření 1.3 Fond mikroprojektů

5 Přehled schválených projektů v rámci priorit a opatření a podle krajů (bez opatření 1.3 a projektů Technické asistence krajů) Kraj Priorita 1Priorita 2 Celkemv % Opatření 1.1 Opatření 1.2 Opatření 2.1 Opatření 2.2 Jihomoravský 1129-2221,6 Moravskoslezský 451-10 Zlínský 10830227068,6 Celkem 25154022102100

6 Čerpání finančních prostředků z EU podle krajů (bez opatření 1.3 a projektů Technické asistence krajů) Kraj Objem financí z EU v Kč v % Jihomoravský 44 485 324 20 Moravskoslezský 11 270 685 5 Zlínský 166 895 069 75 Celkem 222 651 078 100

7 Největší zájem žadatelů byl tradičně o opatření 2.1 - Budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Mezi úspěšné žadatele patří především obce (vč. měst), svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace a hospodářské komory. Struktura financování: Max. výše dotace z EU (ERDF): 75 % uznatelných nákladů (UN) projektu Max. výše dotace ze stát.rozpočtu: 5 % UN projektu Min. podíl vlastních zdrojů žadatele: 20 % UN projektu Podmínka: 100 % předfinancování projektu Min. výše dotace z EU: 15 000 EUR = 455 475,- Kč Max. doporučená výše dotace z EU: 150 000 EUR = 4 554 750,- Kč

8 Z celkového počtu 102 schválených projektů na české straně hranice je přibližně 68 % ze Zlínského kraje. Ze zdrojů Evropské unie bude mezi žadatele ve Zlínském kraji rozděleno přibližně 75 % prostředků přidělených v letech 2004 – 2006 na českou část hranice. Žadatelé v Jihomoravském kraji měli možnost předkládat žádosti i v rámci programu INTERREG IIIA ČR – Rakousko. Žadatelé v Moravskoslezském kraji měli možnost předkládat žádosti i v rámci programu INTERREG IIIA ČR – Polsko.

9 Nedostatky a chyby v projektech vyplývající z našich zkušeností: - nesoulad mezi údaji uvedenými v žádosti a přílohách - aktivity projektu popsány nedostatečně nebo naopak uvedeno mnoho nepodstatných podrobností - nejasné výstupy projektu - nedostatečně popsána potřebnost projektu - nereálný, nepřehledný, málo podrobný a někdy i nadhodnocený rozpočet - nereálné hodnoty monitorovacích ukazatelů - nereálný harmonogram projektu - nedostatečná využitelnost výsledků projektu na obou stranách hranice - nedostatečně popsána finanční udržitelnost projektu - nedostatečně popsáno organizační zajištění projektu

10 Základní podmínky a předpoklady úspěchu: - vhodný žadatel a místo realizace projektu v podporovaném území - soulad s prioritou programu, opatřením a podporovanými aktivitami - pochopení „složitějších“ podmínek strukturálních fondů EU - co nejlepší přeshraniční efekt projektu - úzká a dobrá spolupráce s přeshraničním partner - zajištěné předfinancování projektu - smysluplný a udržitelný projekt s konkrétními výstupy - kvalitně zpracovaný projekt vč. všech příloh - kvalitní řízení projektu - konzultace projektu s pracovníky Kraj.úřadů či JTS

11 Kontaktní osoby na Krajských úřadech: viz. Sborník Důležité odkazy: www.sk-cz.eu www.strukturalni-fondy.cz www.nuts2strednimorava.cz www.nuts2moravskoslezsko.cz www.jihovychod.cz

12 Příklad projektu s dobrým přeshraničním dopadem ze Zlínského kraje: Název: Naučná stezka Hugolína Gavloviča Žadatel: Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko Společný projekt Slovenský partner: Občianske združenie mikroregión Zdroje Bielych Karpát (projekt „Cestou Hugolína Gavloviča“) Výše dotace z EU v Kč2 066 700,- Celkové náklady v Kč2 755 600,-

13 Cíl projektu: Obsahem projektu je vybudování cykloturistické trasy, která propojí město Valašské Klobouky s obcí Pruské na Slovensku. V obcích, které leží na cykloturistické trase (celkem 7 obcí), budou instalovány informační tabule upozorňující na historické zajímavosti té které obce. Cílem projektu je ve městě Valašské Klobouky a v obci Pruské vytvoření naučného chodníku pro pěší, který nasměruje turisty k jednotlivým památkám a bude vybaven popisnými informačními tabulemi. Sjednocujícím elementem projektů na české i slovenské straně je rukopis Hugolína Gavloviča "Valašskej školy mravúv stodoly" z 18. století.

14 Příklad úspěšného projektu z Jihomoravského kraje: Název: Příjezdová komunikace a parkovací plochy k přístavu U jezu – Hodonín“ Žadatel: Město Hodonín Komplementární projekt Slovenský partner: Město Skalica Výše dotace z EU v Kč5 400 000,- Celkové náklady v Kč7 200 000,-

15 Cíl projektu: Projekt významnou měrou zhodnotí přístav U jezu a umožní lepší propojenost obou sousedních zemí prostřednictvím vodní cesty. Kromě turistů mají možnost využívat této cesty i cykloturisté. Cílem projektu na české straně je vytvoření komunikace, parkovacích ploch a osvětleného chodníku pro pěší, což umožní návštěvníkům bezpečný přístup do areálu přístavu. Projekt slovenského partnera je zaměřen na vybudování přístavu, jenž umožní výstup turistům a návštěvníkům vodní cesty na slovenském území (navržena 2 přístavní mola).

16 Příklad úspěšného projektu z kraje Moravskoslezského: Název: Dolní Lomná Žadatel: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Společný projekt Slovenský partner: Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline Výše dotace z EU v Kč603 900,- Celkové náklady v Kč805 200,-

17 Cíl projektu: -Společná přeshraniční dopravní infrastruktura – zkvalitnění dopravních komunikací, především místních komunikací využitelných pro rozvoj cestovního ruchu - Rozvoj společné infrastruktury a atraktivit CR – přeshraniční turistická naučná stezka, logické propojení českých a slovenských cykloturistických tras, česko-slovenská lyžařská magistrála - Společná propagace – Manuál vzájemné informovanosti v rozvoji CR česko-slovenské příhraničí - Těšínské Beskydy - Horné Kysuce

18 -Společný monitoring finančních prostředků v rámci podpory EU – kontinuální sledování možností čerpání finančních prostředků na česko-slovenské hranici - Zpřístupnění společné hranice – zřízení nových hraničních přechodů pro turisty, cykloturisty a lyžaře - Společné informační a návštěvnické centrum – zřízení společného česko-slovenského informačního centra na hraničním přechodu Mosty u Jablunkova – Svrčinovec

19 DĚKUJEME ZA POZORNOST. Lenka Hnilová, Petra Šilcová, Monika Knettigová a Jeannette Macíčková Zlínský kraj, Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj


Stáhnout ppt "Zhodnocení programu INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika 2004 – 2006 z pohledu českých krajů Ing. Lenka Hnilová, Mgr. Petra Šilcová Zlínský."

Podobné prezentace


Reklamy Google