Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST Hospodaření podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST Hospodaření podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Hospodaření podniku

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI _Hospodaření podniku – Náklady Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková.

3 Členění nákladů ? Klíčová slova Fixní náklady, variabilní náklady, jednicové náklady, režijní náklady

4 Základní pojmy Náklady podniku - představují spotřebu věcných prostředků, opotřebení výrobních činitelů a práce, která je vyjádřena v penězích. např. spotřeba materiálu, odpisy dlouhodobého majetku, spotřeba energie, cestovné, nájemné, náklady na reklamu, propagaci, mzdy - je to tedy to, co utratíme, abychom mohli vyrábět

5 Jak členíme náklady podniku z různých hledisek? 1) Podle druhů: 1. materiálové (spotřeba energie, materiálu, paliv) 2. mzdové (vyplacené mzdy) 3. nemateriálové (cestovné, nájemné) 4. finanční (pokuty, pojistné, placené úroky z úvěrů)

6 Příklad Na ušití 15 ks šatů podnik potřebuje: Druh nákladuCena 1. Materiálové:látkaKč8 000 nitě, knoflíky, zipyKč 300 topeníKč Mzdové:mzdy švadlenKč mzdy uklízečekKč2 000 práce přesčasKč Nemateriálové:nájemnéKč2 000 odpisy DMKč6 000 spotřeba energieKč Finanční:pojištění dílnyKč 500 CelkemKč44 800

7 Jak členíme náklady podniku z různých hledisek? 2) Ve vztahu ke změnám objemu výroby: a) Náklady stálé – fixní – s objemem výroby se nemění, jsou stále stejné, např. odpisy jednou vypočtené se nemění, ať vyrábíme nebo ne, nájemné b) Náklady proměnlivé – variabilní – s objemem výroby se mění např. spotřeba materiálu, úkolové mzdy

8 Jak členíme náklady podniku z různých hledisek? Jestliže se tyto náklady mění stejnoměrně (proporcionálně), stejným tempem jako růst či pokles výroby = proporcionální náklady (např. úkolové mzdy, spotřeba materiálu): - Degresivní náklady stoupají pomaleji (spotřeba energie, doprava) - Progresivní náklady stoupají rychleji než objem výroby (práce přesčas) Celkové náklady firmy jsou tvořeny souhrnem nákladů fixních (měnit je může firma v delším časovém úseku) a variabilních (můžou se měnit v krátkém časovém období).

9 Jak členíme náklady podniku z různých hledisek? 3) Podle účelu – členění kalkulační 1. Náklady přímé neboli jednicové – stanovují se přímo na kalkulační jednici čili např. na 1 výrobek, tunu oceli, pár bot, porce jídla (přímý výpočet spotřeby materiálu, mezd dělníků) 2. Náklady nepřímé – režijní – musíme vypočítat jinými metodami (mzda ředitele, sekretářky, opravy strojů, úroky, náklady na výzkum, vývoj, propagace)

10 Jak členíme náklady podniku z různých hledisek? 4) Účetní: Členění používáme v účetnictví, podnik sleduje svoje náklady takto: 1. Provozní – všechny běžné náklady – spotřeba materiálu, služby, energie… 2. Finanční – souvisí s finančními operacemi – cenné papíry, změny kursů, úroky 3. Mimořádné – manka a škody, změny ocenění majetku

11 Praktické cvičení 1. Které náklady budou fixní a které variabilní v restauraci? Omezují některé z nich kapacitu restaurace? Vyberte jinou firmu. 2. Kadeřnická provozovna má fixní náklady Kč 500 denně, bez ohledu na počet zákazníků. Jak se budou fixní náklady měnit, jestliže přijde denně 10 zákazníků nebo 50 zákazníků? 3. Jak se budou měnit v předcházejícím případě náklady variabilní a které to jsou?

12 Anotace: Prezentace obsahuje výklad pojmu náklady jako nejsledovanější ukazatel při měření hospodárnosti podniku. Náklady jsou předmětem každodenního zájmu podnikatelů. Určeno k výkladu do hodiny a k praktickému procvičení učiva. Použité zdroje: PREISLEROVÁ, Ing. Dagmar. Ekonomika: Slovník ekonomických pojmů. Brno, Moldavská 11: MC nakladatelství, ČISTÁ, Ing. Lydia. Ekonomika: pro střední odborná učiliště a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, ISBN X. MACH, CSC., Ing. Josef. Ekonomika: pro střední odborná učiliště. 3. díl. Praha: Fotruna, ISBN Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST Hospodaření podniku. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."

Podobné prezentace


Reklamy Google