Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní zdravotní péče na území městské části Praha 12 s výhledem do roku 2015 Mgr. Zlatuše Rybářová Praha 29.6.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní zdravotní péče na území městské části Praha 12 s výhledem do roku 2015 Mgr. Zlatuše Rybářová Praha 29.6.2010."— Transkript prezentace:

1 Základní zdravotní péče na území městské části Praha 12 s výhledem do roku 2015 Mgr. Zlatuše Rybářová Praha 29.6.2010

2 Organizace systému poskytování zdravotní péče dle doporučení WHO (Světová zdravotnická organizace) Primární péče Sekundární péče Terciární péče

3 Systém zdravotní péče v ČR

4 Zajištění zdravotní péče pro městskou část Praha 12 Centrem ambulantní zdravotní péče je poliklinika v Modřanech Nejbližší ústavní péče s velmi dobrou dopravní obslužností je zajišťována FTN s poliklinikou v Praze 4 Zajištění preventivní péče zajišťuje registrující lékař nebo závodní lékař (obsah a časové rozmezí stanoví vyhláška) Zajištění lékárenských služeb v ulici K Dolům, Mráčkova, Plovdivská, Převoznická, Soukalova, Vosátkova, Zárubova, Zdislavická. Lékárna s nepřetržitým provozem – FTN s poliklinikou v Krči

5 Zajištění zdravotní péče pro městskou část Praha 12 Zajištění neodkladné péče - při náhlých příhodách a ohrožení lidského života linka 155 (ZZS) - Lékařská služba první pomoci (LSPP) FTN s poliklinikou v Krči (pohotovost pro dospělé, děti, dorost, zubní pohotovost) Zajištění dopravní zdravotní služby posuzuje a předepisuje lékař Zajištění lázeňské péče posuzuje a předepisuje lékař

6

7 Podmínky pro vznik a práci lékařské ordinace Výběrové řízení na provozovatele zdravotnického zařízení vyhlašuje a vyhodnocuje Magistrát hlavního města Prahy Po splnění zákonem stanovených podmínek musí MHMP registraci fyzické nebo právnické osobě vydat Výběrového řízení se účastní zástupci z MHMP, zástupce příslušné profesní organizace, zástupce lékařské komory, zástupci zdravotních pojišťoven, odborné společnosti O vyjádření k výběrovému řízení se žádají i místně příslušná sdružení lékařů pro děti, dorost a dospělé Zdravotní pojišťovny nemají povinnost uzavřít smlouvu s novým zdravotnickým zařízením

8 Vliv MČ na výběrové řízení Úřad městské části Praha 12 ani samosprávné orgány nemají vliv na vznik nového smluvního ujednání mezi novým provozovatelem nestátního zařízení nebo novou lékařskou ordinací se zdravotními pojišťovnami Samospráva či ÚMČ může pouze vyvolat jednání ohledně vyhlášení výběrového řízení, přičemž stanovisko MČ není závazné

9 Ambulantní péče Základní ambulantní péče – praktický lékař pro děti, dorost a dospělé, gynekolog, stomatolog Specializovaná ambulantní péče – lékař specialista s odborností např. interna, chirurgie, kožní…. Zvláštní ambulantní péče – domácí zdravotní péče (je poskytována na základě potvrzení registrujícího lékaře)

10 Základní ambulantní péče Praktický lékař pro děti a dorost Praktický lékař pro dospělé Praktický lékař s odborností gynekologie Praktický lékař s odborností stomatologie

11 Základní analytické údaje pro stanovení kapacity základní zdravotní péče Stanovení maximální hranice únosnosti registrovaných pacientů je velmi individuální záležitostí každého lékaře Celkový počet obyvatel v MČ Praha 12 k 31. 12. 2008 byl 54 876 Demografická projekce růstu obyvatel do roku 2015 je 76 000

12 Praktický lékař pro děti a dorost Na území městské části Praha 12 je registrováno 21 pediatrů (ve správním území Praha 4 jsou další lékaři) Stanovení maximální hranice únosnosti registrovaných pacientů je velmi individuální záležitostí každého lékaře (orientační odhad max. 1100, optimální odhad 900) Registrace pacientů pouze do 19 let Pacient si může svého lékaře vybrat, lékař nemusí pacienta zaregistrovat Očekávaný nárůst obyvatel do 19 let do roku 2015 bude 11400

13 Praktický lékař pro děti a dorost - kapacita Očekávaný nárůst obyvatel do 19 let do roku 2015 bude 11 400 Orient. odhad kapacity 21 x 1100 = 23 100 V případě očekávaného nárůstu do roku 2015 bude kapacita využívána na cca 50 % Optimální kapacita 21 x 900 = 18 900 V případě očekávaného nárůstu do roku 2015 bude kapacita využívána na cca 60 % Péče o pacienty do 19 let věku je zajištěna s dostatečnou rezervou Počet 21 praktických lékařů pro děti a dorost je dostatečný

14 Praktický lékař pro dospělé Na území městské části Praha 12 je registrováno 27 praktických lékařů pro dospělé (ve správním území Praha 4 jsou další lékaři) Stanovení maximální hranice únosnosti registrovaných pacientů je velmi individuální záležitostí každého lékaře (orientační odhad max. 2500,optimální odhad 2000) Registrace pacientů starších 19 let Pacient si může svého lékaře vybrat, lékař nemusí pacienta zaregistrovat Očekávaný nárůst obyvatel starší 19 let do roku 2015 bude 64 600

15 Praktický lékař pro dospělé - kapacita Očekávaný nárůst obyvatel starší 19 let do roku 2015 bude 64 600 Orient. odhad kapacity 27 x 2500 = 67 500 V případě očekávaného nárůstu do roku 2015 bude kapacita využívána na cca 96 % Optimální kapacita 27 x 2000 = 54 000 V případě očekávaného nárůstu do roku 2015 bude kapacita nedostatečná deficit 20 % Součinnost s největším poskytovatelem zdravotních služeb – poliklinika Modřany Provádět 1 x ročně kontrolní výpočty (nová zástavba) Počet 27 praktických lékařů pro dospělé je optimální

16 Lékař specialista s odborností gynekologie Na území městské části Praha 12 je registrováno 9 lékařů s odborností gynekologie (ve správním území Praha 4 jsou další lékaři) Pro lékaře specialistu neplatí stanovení kapacity, počet pacientů dle svého uvážení Dle informací při zajištění této péče problémy nejsou Součinnost s největším poskytovatelem zdravotních služeb – poliklinika Modřany

17 Lékař specialista s odborností stomatologie Na území městské části Praha 12 je registrováno 29 lékařů s odborností stomatologie (ve správním území Praha 4 jsou další lékaři) Není zařazen ortodont Pro lékaře specialistu neplatí stanovení kapacity, počet pacientů dle svého uvážení Dle informací při zajištění této péče problémy nejsou Součinnost s největším poskytovatelem zdravotních služeb – poliklinika Modřany

18 Zhodnocení stavu a vývoje základní zdravotní ambulantní péče v MČ Praha 12 Součinnost s největším poskytovatelem zdravotních služeb – poliklinika Modřany Počet 21 praktických lékařů pro děti a dorost je dostatečný Počet 27 praktických lékařů pro dospělé je optimální (provádět 1 x ročně kontrolní výpočty) Počet 9 lékařů s odborností gynekologie je dostatečný, dle informací problémy při zajištění této péče nejsou Počet 29 lékařů s odborností stomatologie je dostatečný, dle informací problémy při zajištění této péče nejsou Prostory pro předpokládaný nárůst lékařů může zajistit provozovatel polikliniky snížením plochy komerčních nezdravotnických pronájmů

19 Ambulantní péče s návazností na péči sociální v městské části Praha 12 Ambulantní péče základní, specializovaná a zvláštní (Home Care atd.) je navázána na péči sociální, a to prostřednictvím Sociální služeb městské části Praha 12 Zařízení sociální péče v MČ Praha 12: dům s pečovatelskou službou, sociálně ošetřovatelské centrum, azylové byty, zařízení pro děti mladšího než předškolního věku, kluby dříve narozených, výdejny obědů pro seniory Provoz sociálních služeb v MČ Praha 12: pečovatelská služba, rozvoz obědů do domácností, přechodné ubytování pro matky (otce) s nezletilými dětmi, sociálně aktivizační služby, odlehčovací služby

20

21 Průvodce pacienta Tato část je věnována všem příjemcům zdravotní péče

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základní zdravotní péče na území městské části Praha 12 s výhledem do roku 2015 Mgr. Zlatuše Rybářová Praha 29.6.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google