Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Přírodní vědy vs. umění a náboženství Boris Cvek Osobní kontemplace.

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Mé představy před 20ti lety Pod vlivem komunistického školství:Pod vlivem komunistického školství: náboženství odporuje vědě a potlačuje vědu ve jménu tmářstvínáboženství odporuje vědě a potlačuje vědu ve jménu tmářství víra je světonázor, který říká, jak se věci mají, a to bez racionální argumentacevíra je světonázor, který říká, jak se věci mají, a to bez racionální argumentace moderní člověk přece nemůže vycházet z Biblemoderní člověk přece nemůže vycházet z Bible vystačíme si s rozumem: z rozumu plyne všechno důležité, o co v životě jdevystačíme si s rozumem: z rozumu plyne všechno důležité, o co v životě jde existuje vědecký světonázor, který mj. říká, že Bůh neexistuje, a který je nezpochybnitelnýexistuje vědecký světonázor, který mj. říká, že Bůh neexistuje, a který je nezpochybnitelný máme osud ve svých rukoumáme osud ve svých rukou

4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

5 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Moderní kritika náboženství Můžeme rozlišit více postojů:Můžeme rozlišit více postojů: antiklerikalismus (odpor k církvím a zejména jejich roli v politice a fungování státu)antiklerikalismus (odpor k církvím a zejména jejich roli v politice a fungování státu) ateismus (výslovné odmítání boha, bohů či božského principu a náboženství)ateismus (výslovné odmítání boha, bohů či božského principu a náboženství) agnosticismus (o náboženských věcech se nedá nic jasně poznat a tvrdit)agnosticismus (o náboženských věcech se nedá nic jasně poznat a tvrdit) komunismus, nacismus (staré náboženství je přežitek, který musí být nahrazen novým, vědeckým výkladem světa a novou morálkou)komunismus, nacismus (staré náboženství je přežitek, který musí být nahrazen novým, vědeckým výkladem světa a novou morálkou) kritika probíhá i uvnitř náboženství samýchkritika probíhá i uvnitř náboženství samých

6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

7 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Moment setkání podstatný moment je setkání – připuštění možnosti, že i věřící člověk může přemýšlet velmi otevřeně a brát vážně kritiku náboženství (bojíme se jiného, „luteránů v Sekalovi)podstatný moment je setkání – připuštění možnosti, že i věřící člověk může přemýšlet velmi otevřeně a brát vážně kritiku náboženství (bojíme se jiného, „luteránů v Sekalovi) karmelitán V. Kodet v exercicii Bůh je jiný dokonce otevřeně tvrdí, že člověk má takového Boha, jaký je sám, a že lidé si vytvořili bohy často podle svých úchylek (např. sadismu), svých strachů, své nenávisti atd.karmelitán V. Kodet v exercicii Bůh je jiný dokonce otevřeně tvrdí, že člověk má takového Boha, jaký je sám, a že lidé si vytvořili bohy často podle svých úchylek (např. sadismu), svých strachů, své nenávisti atd. pro západní, demokratický svět je debata mezi teology a kritiky náboženství běžná, a tak netrpí zmíněnými poučkami z komunistického školstvípro západní, demokratický svět je debata mezi teology a kritiky náboženství běžná, a tak netrpí zmíněnými poučkami z komunistického školství

8 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

9 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Náboženství: předmět studia Náboženství je jev, který převažuje v dějinách lidstva od nejstarších dob a je hodno studia ze strany různých věd jako fenomén (sociologie, psychologie, evoluční antropologie atd.).Náboženství je jev, který převažuje v dějinách lidstva od nejstarších dob a je hodno studia ze strany různých věd jako fenomén (sociologie, psychologie, evoluční antropologie atd.). Náboženství má stejně tak hluboké dopady na kulturu a způsob myšlení celých civilizací (např. pojetí času lineární vs. cyklické, hodnota lidské bytosti, práva člověka, morální hodnoty a zvyklosti). Dosud žádná civilizace nebo kultura nevznikla na nenáboženských základech.Náboženství má stejně tak hluboké dopady na kulturu a způsob myšlení celých civilizací (např. pojetí času lineární vs. cyklické, hodnota lidské bytosti, práva člověka, morální hodnoty a zvyklosti). Dosud žádná civilizace nebo kultura nevznikla na nenáboženských základech. Lidé daného vyznání zdaleka netvoří nějakou homogenní skupinu, spíše a právě naopak.Lidé daného vyznání zdaleka netvoří nějakou homogenní skupinu, spíše a právě naopak.

10 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Science 6. listopadu 2009

11 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

12 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tvoření božství Aplikujme darwinismus na člověka: člověk už není ten, kdo nazírá fakta, nýbrž je ten, kdo je plodem procesu, který ho naprosto přesahuje. Nedokáže pochopit realitu lépe než nitěnka, dokáže v ní jen – relativně – lépe fungovat.Aplikujme darwinismus na člověka: člověk už není ten, kdo nazírá fakta, nýbrž je ten, kdo je plodem procesu, který ho naprosto přesahuje. Nedokáže pochopit realitu lépe než nitěnka, dokáže v ní jen – relativně – lépe fungovat. Zvířata i lidé v takové je zcela převyšující realitě, v níž prožívají zrození, rozkoš, strach atd., žijí způsobem složitých rituálů, z nichž vyvstává u prvních lidí umění (nástěnné malby v jeskyních, rituální tance). Díky umění a rituálům (Graves) se lidé vztahují k realitě jako k něčemu je zcela přesahujícímu a zároveň jim důvěrně blízkému.Zvířata i lidé v takové je zcela převyšující realitě, v níž prožívají zrození, rozkoš, strach atd., žijí způsobem složitých rituálů, z nichž vyvstává u prvních lidí umění (nástěnné malby v jeskyních, rituální tance). Díky umění a rituálům (Graves) se lidé vztahují k realitě jako k něčemu je zcela přesahujícímu a zároveň jim důvěrně blízkému.

13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

14 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Rituály a sebepochopení I v moderním životě existuje spousta rituálů, např. pravidla soudního řízení, olympijské hry, ale také každé seznamování se, chování se dle vhodnosti situace, porozumění své roli v širší občanské i užší příbuzenské společnosti jsou rituály, rituálem je i způsob jídla nebo soulože.I v moderním životě existuje spousta rituálů, např. pravidla soudního řízení, olympijské hry, ale také každé seznamování se, chování se dle vhodnosti situace, porozumění své roli v širší občanské i užší příbuzenské společnosti jsou rituály, rituálem je i způsob jídla nebo soulože. Paradoxně: protože nemůžeme nahlédnout pravdu vystoupením z evoluce a nad evoluci, zbožštěním se a odtržením od zvířat, nelze abychom intuitivní, rituální charakter našich životů nahradili něčím, co máme pevně v rukou a co nás osvobozuje od vazby ven do temnot.Paradoxně: protože nemůžeme nahlédnout pravdu vystoupením z evoluce a nad evoluci, zbožštěním se a odtržením od zvířat, nelze abychom intuitivní, rituální charakter našich životů nahradili něčím, co máme pevně v rukou a co nás osvobozuje od vazby ven do temnot.

15 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Science 19. březen 2010

16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Obecnost náboženství Z hlediska darwinismu nebude zřejmě odmítnutí náboženství nic než jiný výraz tvoření božství – existují i ateistická náboženství (buddhismus) a zakladatelé různých ateistických hnutí nikdy nevymazali potřebu lidí vyrovnávat se se smrtí, láskou, unikátností lidského života jako s něčím, kde se naše intimita dotýká toho, co nás naprosto přesahuje.Z hlediska darwinismu nebude zřejmě odmítnutí náboženství nic než jiný výraz tvoření božství – existují i ateistická náboženství (buddhismus) a zakladatelé různých ateistických hnutí nikdy nevymazali potřebu lidí vyrovnávat se se smrtí, láskou, unikátností lidského života jako s něčím, kde se naše intimita dotýká toho, co nás naprosto přesahuje. Typickým příkladem je obecný význam umění jako tvůrčí činnosti, vyrovnávající se s tím, co člověk prožívá (prožitky nelze analyzovat vědecky).Typickým příkladem je obecný význam umění jako tvůrčí činnosti, vyrovnávající se s tím, co člověk prožívá (prožitky nelze analyzovat vědecky).

17 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Dynamika tvoření Umění ani náboženství nemohou být vědecké, protože zachycují naše prožitky při vyrovnávání se s něčím, co věda nemůže zachytit, co není experimentálně testovatelné kdekoli na světě: naše smrt, naše láska jsou vždy naše a zcela unikátní, jiné než smrt či láska druhých lidí.Umění ani náboženství nemohou být vědecké, protože zachycují naše prožitky při vyrovnávání se s něčím, co věda nemůže zachytit, co není experimentálně testovatelné kdekoli na světě: naše smrt, naše láska jsou vždy naše a zcela unikátní, jiné než smrt či láska druhých lidí. Není však pravda, že nedochází k dynamickému rozvoji v umění i náboženství, že zde nejde o velké střety mezi zastaralým/tradičním a novým/obnovujícím, že noví a noví proroci stále a stále nereformují církve (neustálé napětí mezi stabilitou společnosti a nebezpečím pokrytectví).Není však pravda, že nedochází k dynamickému rozvoji v umění i náboženství, že zde nejde o velké střety mezi zastaralým/tradičním a novým/obnovujícím, že noví a noví proroci stále a stále nereformují církve (neustálé napětí mezi stabilitou společnosti a nebezpečím pokrytectví).

18 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Zločiny z náboženství Je naprosto nepochybné, že náboženství může vést k fanatismu, vojenským výpravám nebo k rituálním vraždám. Na druhé straně naše morální hodnoty, a tedy i naše odsouzení pověr a zločinů, vyrůstají z křesťanstvím ovlivněných dějin západního světa (jiné civilizace mají hodnoty dosti odlišné, zejména co se týče cennosti a jedinečnosti lidského života).Je naprosto nepochybné, že náboženství může vést k fanatismu, vojenským výpravám nebo k rituálním vraždám. Na druhé straně naše morální hodnoty, a tedy i naše odsouzení pověr a zločinů, vyrůstají z křesťanstvím ovlivněných dějin západního světa (jiné civilizace mají hodnoty dosti odlišné, zejména co se týče cennosti a jedinečnosti lidského života). Stejně tak je třeba zdůraznit, že náboženství má vždy složitý společenský a historický kontext, že v církevních strukturách jde často o mocenské pozice a o „příliš lidské“ vztahy.Stejně tak je třeba zdůraznit, že náboženství má vždy složitý společenský a historický kontext, že v církevních strukturách jde často o mocenské pozice a o „příliš lidské“ vztahy.

19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Co je tedy víra? Pověra? V abrahámovských náboženstvích: vztahem k tomu, co převyšuje všechno poznání, vzdát se všech jistot a vykročit do neznáma (cesta Abraháma do Kanaánu).V abrahámovských náboženstvích: vztahem k tomu, co převyšuje všechno poznání, vzdát se všech jistot a vykročit do neznáma (cesta Abraháma do Kanaánu). Otázka „Existuje Bůh?“ nemá smysl.Otázka „Existuje Bůh?“ nemá smysl. Proč se často mísí víra a pověra? Protože víra je vlastnost lidí a každý má takového boha, jaký sám je. Otevřenost víry je náročná věc.Proč se často mísí víra a pověra? Protože víra je vlastnost lidí a každý má takového boha, jaký sám je. Otevřenost víry je náročná věc. Křesťanství např. učí, že právě kněží nechali umučit Boha (dokonce k tomu donutili římského místodržitele), když se Bůh objevil na zemi.Křesťanství např. učí, že právě kněží nechali umučit Boha (dokonce k tomu donutili římského místodržitele), když se Bůh objevil na zemi.

20 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

21 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Stanovisko W. Jamese Víra není a nemůže být dobře podložena evidencí nebo důkazy, to platí však o mnoha věcech v našem životě. BC: navíc ve vědě se ukazuje, že to, co je dobře dokázáno, se může po nějaké době ukázat jako mylné.Víra není a nemůže být dobře podložena evidencí nebo důkazy, to platí však o mnoha věcech v našem životě. BC: navíc ve vědě se ukazuje, že to, co je dobře dokázáno, se může po nějaké době ukázat jako mylné. K užitečné interpretaci lidské reality potřebujeme vždy „věřit“ více, než máme k dispozici evidenci, jež by naší „víru“ jasně potvrdila (BC: dobře se to dá vysvětlit právě darwinisticky!), což se týká zejména věcí, které nám umožňují žít plněji a lépe naše životy (BC: mezi takové věci patří hodnoty, city, vztahy…).K užitečné interpretaci lidské reality potřebujeme vždy „věřit“ více, než máme k dispozici evidenci, jež by naší „víru“ jasně potvrdila (BC: dobře se to dá vysvětlit právě darwinisticky!), což se týká zejména věcí, které nám umožňují žít plněji a lépe naše životy (BC: mezi takové věci patří hodnoty, city, vztahy…).

22 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Hodnoty a postoje Při přijímání hodnot a zaujímání postojů člověk nemůže vycházet z vědy, nýbrž z mezilidské interakce, výchovy, ze společnosti, v níž žije, ze svých prožitků, sklonů… často dokonce slovně táž morálka a totéž vyznání víry má v životní praxi dvou různých jedinců zcela opačné projevy. Život ovšem na (určitém snu o?) smysluplnosti jednání stojí, stále se o něco snaží a vytváří spletitější způsoby tuh a jejich naplňování (např. putování milionů lososů tisíce kilometrů do horských bystřin, aby se tam vytřeli – proč zrovna takto?).Při přijímání hodnot a zaujímání postojů člověk nemůže vycházet z vědy, nýbrž z mezilidské interakce, výchovy, ze společnosti, v níž žije, ze svých prožitků, sklonů… často dokonce slovně táž morálka a totéž vyznání víry má v životní praxi dvou různých jedinců zcela opačné projevy. Život ovšem na (určitém snu o?) smysluplnosti jednání stojí, stále se o něco snaží a vytváří spletitější způsoby tuh a jejich naplňování (např. putování milionů lososů tisíce kilometrů do horských bystřin, aby se tam vytřeli – proč zrovna takto?).

23 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Věda a náboženství Existuje mnoho názorů na vztah mezi vědou a náboženstvím, mezi ty extrémní patří 1. věda popírá náboženství, 2. z vědy náboženství tak či onak vyplývá, 3. náboženství popírá vědu.Existuje mnoho názorů na vztah mezi vědou a náboženstvím, mezi ty extrémní patří 1. věda popírá náboženství, 2. z vědy náboženství tak či onak vyplývá, 3. náboženství popírá vědu. Dnes převažující názor mezi elitami vědy i představiteli velkých světových náboženství je vzájemný respekt, spolupráce a jakýsi pakt o neútočení. V zásadě v duchu: lidé mají právo na různá kulturní východiska a měli by se domluvit ve prospěch celého lidstva.Dnes převažující názor mezi elitami vědy i představiteli velkých světových náboženství je vzájemný respekt, spolupráce a jakýsi pakt o neútočení. V zásadě v duchu: lidé mají právo na různá kulturní východiska a měli by se domluvit ve prospěch celého lidstva. Vědci si navíc lépe než kdykoli předtím jsou vědomi nebezpečí „scientismu“.Vědci si navíc lépe než kdykoli předtím jsou vědomi nebezpečí „scientismu“.

24 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

25 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

26 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

27 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Věda a umění I když bývala věda chápána jako určitý protiklad subjektivního a citově orientovaného umění, lze snad bez přehánění říci, že velcí vědci jevili vždy o umění zájem, věnovali se mu a uvědomovali si veliký přesah osobních, lidských problémů nad pouhou vědeckou racionalitou.I když bývala věda chápána jako určitý protiklad subjektivního a citově orientovaného umění, lze snad bez přehánění říci, že velcí vědci jevili vždy o umění zájem, věnovali se mu a uvědomovali si veliký přesah osobních, lidských problémů nad pouhou vědeckou racionalitou. Einstein ve své řeči k Planckovým 60tým narozeninám přirovnal vědu k chrámu Páně, ze kterého by měli být andělem vyhnáni všichni ti, kdo nedorostli jejího vznešeného účelu. Dále pak kontempluje otázku, co vede lidi věnovat se vskutku vážně vědě či umění.Einstein ve své řeči k Planckovým 60tým narozeninám přirovnal vědu k chrámu Páně, ze kterého by měli být andělem vyhnáni všichni ti, kdo nedorostli jejího vznešeného účelu. Dále pak kontempluje otázku, co vede lidi věnovat se vskutku vážně vědě či umění.

28 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í What has brought them to the temple? That is a difficult question and no single answer will cover it. To begin with, I believe with Schopenhauer that one of the strongest motives that leads men to art and science is escape from everyday life with its painful crudity and hopeless dreariness (ponurost), from the fetters (pouta) of one's own ever shifting desires. A finely tempered nature longs to escape from personal life into the world of objective perception and thought; this desire may be compared with the townsman's irresistible longing to escape from his noisy, cramped surroundings into the silence of high mountains, where the eye ranges freely through the still, pure air and fondly traces out the restful contours apparently built for eternity."

29 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

30 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í

31 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Věda vyžaduje kreativitu Věda vznikla a vskutku se rozvíjela v hlavách géniů, kteří byli na eminentní kulturní výši. Její odervání od kultury v duchu pouhého užitku a zploštění světa na pouhý manipulovatelný materiál ničí její vizionářský potenciál.Věda vznikla a vskutku se rozvíjela v hlavách géniů, kteří byli na eminentní kulturní výši. Její odervání od kultury v duchu pouhého užitku a zploštění světa na pouhý manipulovatelný materiál ničí její vizionářský potenciál. Základní ctností každého vědce je zvídavost, neuzavřenost do škatulek, poznávání a vytváření si vlastního názoru na základě vlastní, nezávislé úvahy. Niels Bohr při diskuzích, v nichž zakládal spolu s Heisenbergem a ostatními kvantovou mechaniku, reagoval na racionální nápady svých kolegů: „Málo šílené!“Základní ctností každého vědce je zvídavost, neuzavřenost do škatulek, poznávání a vytváření si vlastního názoru na základě vlastní, nezávislé úvahy. Niels Bohr při diskuzích, v nichž zakládal spolu s Heisenbergem a ostatními kvantovou mechaniku, reagoval na racionální nápady svých kolegů: „Málo šílené!“


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n."

Podobné prezentace


Reklamy Google