Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 18. 06. 2012 Tento seminář je financován z Evropského sociálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 18. 06. 2012 Tento seminář je financován z Evropského sociálního."— Transkript prezentace:

1 Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 18. 06. 2012 Tento seminář je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 Program  Úvod, aktuální informace k Individuálnímu projektu Jihomoravského kraje  Představení konzultační, monitorovací a poradenské firmy  Financování sociálních služeb  Plán kontrolní činnosti RT, plán metodických dohlídek  Z výsledků kontrol RT  Webové stránky projektu  Prezentace konzultační, monitorovací a poradenské firmy  Různé  Dotazy poskytovatelů

3 Aktuální informace k Individuálnímu projektu Jihomoravského kraje  Rozšíření členů RT o externí konzultanty  Monitorovací, poradenská a konzultační firma – RPA  Realizace opakované VZ na „Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace v Jihomoravském kraji – pobytová forma v okrese Brno-město“  Metodické dohlídky  MZ 2 - předána 30. 5. 2012 na MPSV

4 Představení konzultační, monitorovací a poradenské firmy Regionální poradenská agentura, s.r.o. Starobrněnská 20 602 00 Brno Ing. Ivan Černek, Ph.Dvýkonný ředitel Mgr. Svatava Vaculováproject manager731 603 851 Bc. et Bc. Alexandra Sajbenováproject manager737 653 019 www.rpa.cz

5 Financování sociálních služeb  metodika způsobilých výdajů  15% SR ČR, 85% ESF, příjemce dotace – JMK  fakturace a výdaje v rámci kalendářního roku  opravy monitorovacích zpráv, soupisek účetních dokladů

6 Financování sociálních služeb Lokalita§částka ze smluv kapacita ze smluv jednotka poskytnuté zálohy fakturace 1-3/2012 součet výdajů - fakturace vč. záloh 1 Sociální rehabilitaceCelkem z 4344117 172 065,00136 461,00 I a III intervence II lůžkodny11 717 207,0010 311 165,00 22 028 372,00 2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiCelkem z 437170 750 335,0054 290,00intervence7 075 034,005 819 808,35 12 894 842,35 3 Domy na půl cestyCelkem z 437315 899 400,0021 900,00lůžkodny1 589 940,001 234 926,00 2 824 866,00 4 Azylové domyCelkem AD244 672 932,00669 264,00lůžkodny24 467 293,0018 282 741,00 42 750 034,00 5 Nízkoprahová denní centraCelkem NDC24 318 210,0014 910,00intervence2 431 821,002 087 680,00 4 519 501,00 Celkem AD + NDCCelkem z 4374268 991 142,00684 174,00 AD lůžkodny NDC intervence26 899 114,0020 370 421,00 47 269 535,00 6 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládežCelkem z 437541 131 200,0054 120,00intervence4 113 120,003 470 920,00 7 584 040,00 7 Sociálně terapeutické dílnyCelkem z 437742 860 244,005 196,00uživateloměsíc4 286 024,003 843 729,00 8 129 753,00 8 Terénní programyCelkem z 43789 134 470,003 900,00intervence913 470,00844 827,00 1 758 297,00 9 Intervenční centrumCelkem z 43798 346 600,001 800,00uživatel834 660,00765 105,00 1 599 765,00 Celkový součet574 285 456,00961 841,00 57 428 569,0046 660 901,35104 089 470,35

7 Plán kontrolní činnosti RT Září 2012Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva Návrat dítěte do rodiny, Palánek 1/250, Identifikátor 5 079 425 Brňany, Vyškov, 682 01 011631/11/OSV Mgr. Bořecká, Ing. Sedláková, JUDr. Holasová říjen 2012 Diecézní charita Brno, Třída Kpt. Jaroše 9, Domov pro matky s dětmi Hodonín, tř. Dukelských 602 00, Brno hrdinů 1715/57, 695 01 Hodonín 1 Identifikátor 5 368 372 011603/11/OSV Mgr. Lipovský, Ing. Sedláková, Ing. Djak prosinec 2012 Sdružení Práh Sdružení Práh,Tuřanská 199/12, Brno-Tuřany, Identifikátor 8 468 008 Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno 20 011633/11/OSV Sociálně terapeutická dílna Café Práh, Ve Vaňkovce 462/1, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2 JUDr. Holasová, Mgr. Lipovský, Ing. Sedláková, Mgr. Bořecká, Ing. Djak

8 Plán kontrolní činnosti RT + externisté červen 2012 Diecézní charita Brno Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00, Brno nucené prostituce Znojmo, Dolní Česká 313/1, Identifikátor 5726680669 02 Znojmo 2 011645/11/OSV Mgr. Lipovský, Ing. Sedláková, PhDr. Ing. Sladká Ševčíková, p. Dražilová - kontrola již proběhla červenec 2012 Diecézní charita Brno Sociální rehabilitace Skryje, Skryje 19 Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00, Brno 594 55 Dolní Loučky Identifikátor 7418 930 011638/11/OSV Mgr. Lipovský, Ing. Sedláková, PhDr. Ing. Sladká Ševčíková, p. Dražilová

9 Plán kontrolní činnosti externisté PhDr.Ing.Sladká Ševčíková, p. Dražilová Září 2012 Občanské sdružení BILICULUMSaS pro rodiny s dětmi Identifikátor 4 237 600 011629/11/OSV září 2012Sdružení Podané ruce, o.s. NZDM Identifikátor 2 474 603011621/11/OSV říjen 2012Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizaceAzylové domy Identifikátor 4 301 624011590/11/OSV říjen 2012Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Azylové domy Identifikátor 7 057 894011606/11/OSV

10 Plán kontrolní činnosti externisté PhDr.Ing.Sladká Ševčíková, p. Dražilová Listopad 2012 Centrum sociálních služeb Brno, p.o. Azylové domy Identifikátor 2 834 230 3 078 190011607/11/OSV Listopad 2012 Liga vozíčkářů Sociální rehabilitace Identifikátor 3 621 293 011640/11/OSV Prosinec 2012 RATOLEST BRNO, občanské sdružení NZDM Identifikátor 9 032 134 011622/11/OSV Prosinec 2012 ROZKOŠ bez RIZIKA Terénní programy Identifikátor 4 441 304 011646/11/OSV

11 Plán metodických dohlídek Pracovnice Jihomoravského kraje provádějící sociální práci Září 2012 Na počátku, o.s.. Azylové domy Identifikátor 3 078 190 011593/11/OSV září 2012 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. Azylové domy Identifikátor 1 747 232 011605/11/OSV Říjen 2012 Statutární město Brno Dům na půl cesty Identifikátor 4 114 554 011613/11/OSV Říjen 2012 Armáda spásy v ČR NDC Identifikátor 7 342 233 011619/11/OSV

12 Plán metodických dohlídek Pracovnice Jihomoravského kraje provádějící sociální práci listopad 2012 Diecézní charita Brno NZDM Identifikátor 2 562 069 011623/11/OSV Listopad 2012 Občanské sdružení Krok SaS pro rodiny s dětmi Identifikátor 2 339 531 011630/11/OSV Prosinec 2012 V růžovém sadu STD Identifikátor 6 249 885 011632/11/OSV prosinec 2012 Liga vozíčkářů SR Identifikátor 3 621 293 011640/11/OSV Plán kontrolní činnosti je vyvěšen na webových stránkách projektu

13 Z výsledků kontrol RT Kontrola kvality poskytované sociální služby podle SKSS (zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav)  vždy zaslané podklady předem (zejména STD 1, 2 a 5, případně jiné)  zjišťování souladu mezi praxí, zaslanými metodickými a interními materiály a legislativou  kontrola plnění základních činností poskytované sociální služby  pozor na nemožnost financovat z IP tzv. fakultativní činnosti nebo dokonce zdravotnické úkony (!)  sledování souladu mezi zaslanými podklady, praxí na místě a informacemi v Registru poskytovatelů sociálních služeb (provozní doba, forma poskytované služby, popis realizace, personální zajištění aj.)  kontrola záznamů o průběhu poskytování služby (individuální záznamy o průběhu služby, individuální plán, cíl klienta, vyhodnocení průběhu aj.)  kontrola plnění zejména § 2 (základní zásady poskytování služby) a § 88 (povinnosti poskytovatelů) zákona o soc. službách

14 Z výsledků kontrol RT Nejčastější pochybení zjištěná při inspekcích (pro informaci) - příklady: Standard č. 1:  Pracovníci nevědí, k čemu je poslání dobré, je formální, nerozumí mu, neznají jej ….  Cíle nejsou konkrétní, jsou těžko měřitelné, případně nebyly ještě nikdy hodnoceny. Pracovníci nevědí, jak by cíle hodnotili.  Veřejný závazek je v rozporu se základními zásadami zákona o sociálních službách.  Okruh osob je příliš široký, nebo naopak je stanoven účelově a v rozporu se zákonem.  Není souvislost mezi STD 1, STD 5 a STD 15.

15 Z výsledků kontrol RT Nejčastější pochybení zjištěná při inspekcích (pro informaci) - příklady: Standard č. 2:  Pracovníci popisují, která práva je nutno dodržovat namísto toho, aby se zaměřili na prevenci situací, které ve službě mohou nastat.  Pracovníci si neuvědomují rizika.  Pravidla neobsahují postup, jak bude služba postupovat, pokud k porušení práva dojde (pokud ano, tak se omezují jen na sankce – služba si neuvědomuje hlubší rozsah řešení situace).

16 Z výsledků kontrol RT Nejčastější pochybení zjištěná při inspekcích (pro informaci) - příklady: Standard č. 5:  Je zaměňován proces individuálního plánování za jeho výstup, tj. individuální plán.  Pracovníci staví na domnělém „odmítání“ UŽ individuálně plánovat (přičemž tato skutečnost je chybou poskytovatele, nikoli „rozmarem“ nebo „právem“ uživatele).  Přílišné papírování – podpisy všude, kde „by se to mohlo hodit“ kvůli inspekci.  Pracovníci neumí individuálně plánovat, tvrdí, že to není možné; nemají dovednosti zaznamenávat informace (..... toto bezhlavé jednání klientky vedlo k..... vysvětlila jsem jí, že takto nezodpovědně se chovat.... atd.....!!!!).  Plánuje se kvůli inspekci, nikoli pro výsledný efekt pro uživatele.

17 Webové stránky http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz Sekce dotazy je určena pouze pro dotazy Občas přijdou dotazy typu azerccjvpb eiuqytpdjbmojtmv{cz.jqknl, http://www.tvpkrqkwib.com pmfrxvgsol (vloženo - po 4.6.2012 11:11)http://www.tvpkrqkwib.com dnqqlwjldm zzelktpdjbmojtmv{cz.jqknl, http://www.hncaopxnyi.com qlkggqiwld (vloženo - út 5.6.2012 12:50 )http://www.hncaopxnyi.com Odpovědi na dotazy budou vyvěšeny na stránkách v co možná nejkratším termínu

18 Prezentace konzultační, monitorovací a poradenské firmy Kontroly MZ poskytovatelů služeb Dotazy poskytovatelů služeb k realizaci Kontroly na místě ze strany konzultační firmy

19 Hlavičky dokumentů Sídlo poskytovatele v MZ musí být v souladu se smlouvou o poskytování sociálních služeb Druh sociální služby musí být uváděn jednotně na všech hlavičkách dokumentů (MZ, KT, SUD, RMN) Monitorovací období v MZ je nutno uvádět dle rozsahů dílčích časových úseků, tak jak je uvádí smlouva

20 Textová část MZ V kapitole 4. Kapacita je třeba uvádět pouze smluvní jednotky – ve 2. MZ se již Celkový počet jednotek bude načítat (součet počtu jednotek z 1. MZ a 2. MZ) Datum podpisu Monitorovací zprávy – uvádět datum vždy až po skončení monitorovacího období – v případě 2. MZ tedy v rozmezí od 1.7. do 10.7.

21 Počet odpracovaných hodin Počet odpracovaných hodin by neměl být překročen nad rámec měsíčního pracovního fondu. Dojde-li k překročení, je nutné uvést vysvětlení do textové části MZ (personální zabezpečení)

22 Soupiska účetních dokladů Uznatelné a neuznatelné náklady vymezuje příloha č. 1 smlouvy - Metodický pokyn pro poskytovatele sociálních služeb Nejčastěji se objevující neuznatelné náklady: –Opravy (žaluzie, dveře, zámky, okna, vodovodní kohoutky, atd.) –Cukrovinky –Zdravotnický materiál

23 Oprava soupisky účetních dokladů V případě neuznatelného výdaje vyzve MF poskytovatele služeb k opravě SUD (lhůta pro opravu bývá obvykle 3 pracovní dny) Oprava bude provedena vymazáním řádku, příp. ponecháním řádku a uvedením 0,- Kč ve sloupci „….částka uplatněná jako způsobilá….“ Částky ze soupisek za kalendářní rok musí odpovídat fakturovaným částkám

24 Kapacitní tabulka 1 Adresy poskytovatelů se vyplňují podle smlouvy o poskytování sociálních služeb Reálný počet jednotek/Využitá kapacita za monitorovací období (3 měsíce) musí být shodná s údajem uvedeným v textové části MZ (Kapitola 4. Kapacita) Počet vykazovaných jednotek za měsíc = aritmetický průměr z celkového počtu jednotek vykázaných za dané období Měsíc u vykazovaných jednotek = vždy 30 dní

25 Kapacitní tabulka 2 Maximální kapacita dané jednotky se bude počítat následovně: Počet daných jednotek ze smlouvy se vydělí 12 (neboť je 12 monitorovacích období). Max kapacita dané jednotky za měsíc se vypočítá prostřednictvím předchozího výpočtu, který se vydělí ještě 3 (neboť byl předchozí výpočet stanoven za období tří měsíců)

26 Kapacitní tabulka 3 Reálná (fakturovaná) cena se rovná součinu jednotkové ceny dle smlouvy a vykázané kapacity za dané období Reálná (fakturovaná) cena v kapacitní tabulce musí souhlasit s vystavenou fakturou. V případě, že v rámci monitorovacího období dojde k překročení rozsahu poskytované služby (>10%), je potřebné tuto skutečnost poznamenat v textové části MZ a fakturovat pouze kapacitu, která je ≤ 10%

27 Kapacitní tabulka 4 personální zabezpečení provozu soc. služeb Zde se uvádí součet úvazků, ne součet zaměstnanců/ zaměstnankyň Nelze uvádět 1+DPČ, nebo 2/DPP apod. Vzorec na přepočet úvazků u DPP: počet odpracovaných hodin za dané období / fond pracovní doby za dané období. Výšku fondu pracovní doby dostaneme součtem všech hodin fondu pracovní doby za dané období – např. leden 176 hod. + únor 168 hod. = 344 = fond pracovní doby

28 Přehledná tabulka pozic a úvazků Aby v průběhu kontrol nedocházelo k nejasnostem u úvazků a pozic, bude nově v textové části MZ zařazena kapitola s tabulkou přehledu pozic a úvazků, kde budou uvedeny následující údaje: –Pracovní pozice –Druh zařazení v rámci KT –Celkový úvazek ve funkci –Úvazek připadající na projekt –Jméno pracovníka Pracovní pozice Druh zařazení v rámci KT Celkový úvazek ve funkci Úvazek připadají cí na projekt JménoPozn. Soc. pracovník Soc.prac ovník 10,5XY

29 CD Je třeba si vždy zkontrolovat zda data vypálená na CD jsou v pořádku a aktuální Po požadavcích na opravu lze opravené doklady nejdříve zaslat emailem ke schválení oprav a až poté aktuální dokumenty vypálit na CD Vždy je třeba na CD vypálit všechny dokumenty k MZ (MZ, KT, SUD, RMN) – nestačí tedy vypálit pouze opravené dokumenty (např. pouze kapacitní tabulku) Konečnou verzi MZ po schválených opravách zaslat e - mailem MF a v kopii Mgr. Bořecké

30 Dotazy k realizaci Je potřeba dotazy zasílat MF s dostatečným předstihem tak, aby byl prostor pro schvalovací proces dotazů Nejčastější dotazy jsou také průběžně zveřejňovány na http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/

31 Kontroly poskytovatelů Dle plánu kontrol na http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/ Přibližně 2 kontroly ze strany konzultační firmy u jednoho poskytovatele za dobu realizace projektu Délka trvání jedné kontroly 4 – 6 hodin Počet osob provádějících kontrolu 2 – 3 Kontrola s nápravným opatřením – nápr. opatření si stanovuje poskytovatel, ve stanoveném termínu zašle zprávu o přijatých nápravných opatřeních MF

32 Oblasti kontroly Hospodaření Poskytování sociální služby Další plnění vyplývající ze smlouvy (publicita apod.)

33 Proces kontroly Oznámení o kontrole min 10 dní předem Zaslání dokumentů ke kontrole předem Zahájení kontroly na místě Ukončení kontroly a sepsání protokolu o kontrole

34 Kontroly poskytovatelů ostatní První kontroly proběhnou v červenci 2012 Plán kontrol bude dostupný na http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/ http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/ Metodika kontrol MF bude k dispozici na http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/ http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/

35 Děkujeme za pozornost Regionální poradenská agentura s.r.o. Starobrněnská 20, brno Mgr. Svatava Vaculová, vaculova@rpa.cz, 731603851vaculova@rpa.cz Bc. et Bc. Alexandra Sajbenová, sajbenova@rpa.cz, 737 653 019sajbenova@rpa.cz

36 Různé Termín pro předložení další monitorovací zprávy je 10.7.2012 Termín předkládání monitorovacích zpráv nelze v žádném případě posouvat z důvodu toho že na MZ poskytovatelů navazuje zpracování a zkompletování MZ JMK, která musí být včas odevzdána na MPSV, aby byly zajištěny finanční prostředky na financování dalšího období.

37 Dotazy poskytovatelů Fakturace Srovnání poslední fakturace podle stavu soupisek, aby nebyl zisk. Problém je totiž v tom, že vám za poslední kvartál budeme posílat fakturu a soupisku k 10.1.2013 a dle informace od paní Sedlákové, se tam nedávají nevyplacené mzdy za dané období. Tak jak můžu srovnat náklady za rok 2012 k 10.1.2013, když mi tam budou chybět prosincové mzdy vyplacené k 10.1.2013. Odpověď: Ze smlouvy mezi vámi jako poskytovatelem sociální služby a JMK vyplývá, že fakturace za kalendářní rok musí být podloženy výdaji (ne náklady). To znamená, že pokud budete chtít uplatnit také mzdové prostředky za měsíc prosinec 2012 již v soupisce účetních dokladů za 10-12/2012, pak musí být také vyplaceny. Někteří poskytovatelé jsou takto již zvyklí z předcházejícího projektu nebo dříve z dotací. Je možné proplatit pouze zálohy na mzdy – ty jsou způsobilým výdajem jako každé zálohy, které musí být do konce projektu zúčtovány.

38 Dotazy poskytovatelů KONTROLNÍ ČINNOST: Jaká bude role dodavatele služby při kontrolách u subdodavatelů? Odpověď Kontrola u subdodavatele probíhá vždy prostřednictvím dodavatele, to znamená, že dodavatel musí být přítomen minimálně při zahájení a ukončení kontroly a má právo být účasten průběhu kontroly. Ze zákona o finanční kontrole také vyplývá součinnost s pracovníky kontroly. Dodavateli také vyplývá po celou dobu realizace projektu povinnost kontroly svých subdodavatelů. Ostatně je to v jeho vlastním zájmu, protože odpovídá za plnění v celém rozsahu, tj. i za subdodavatele. MONITOROVACÍ FIRMA: Na koho se obracet s dotazy ohledně projektu – na členy realizačního týmu, nebo na konzultační, monitorovací a poradenskou firmu? Případně v jakých záležitostech se obracet na realizační tým a v jakých na monitorovací firmu? Odpověď Dotazy ohledně realizace projektu je nutné posílat na poradenskou, konzultační a monitorovací firmu. Tato předloží návrh odpovědi členům realizačního týmu a po schválení jej odešle jednotlivým tazatelům, případně budou zveřejněny na webových stránkách projektu (pokud bude dotaz obecný a bude se týkat více poskytovatelů).

39 Dotazy poskytovatelů VYKAZOVÁNÍ PODPOŘENÝCH OSOB: Zákon o sociálních službách umožňuje poskytovat službu sociální rehabilitace i anonymně, pokud o to klient požádá. Jakým způsobem máme dokladovat případné anonymní uživatele do podpořených osob a vykazovat jim poskytnuté intervence. Vzhledem k tomu, že u anonymních klientů nebudeme znát jméno a datum narození klienta, nemůžeme garantovat, že nebude jedna osoba započítána do podpořených osob vícekrát. (Anonymních klientů předpokládáme sice minimum, ale jedná se o povinnost danou zákonem). Odpověď I anonymní podpořené osoby lze vykazovat, pokud je takové poskytování sociální služby v souladu se zákonem o sociálních službách. Předpokládáme, že i anonymní uživatele si v evidenci vedete pod nějakou přezdívkou, abyste s tímto uživatelem mohli v budoucnu dále pracovat, individuálně plánovat apod. V takovém případě by z Vaší evidence mělo být patrné, zda se jedná o uživatele, kterému jste již službu poskytli nebo se jedná o uživatele nového.

40 Dotazy poskytovatelů VYKAZOVÁNÍ INTERVENCÍ: Musí být poskytnutí intervence doloženo podpisem klienta, např. ve formě prezenční listiny? Nebo je dostatečným dokladem o intervenci pouhý zápis o uskutečněné intervenci, který je v elektronické podobě a není tudíž podepsaný klientem? Odpověď Podpis uživatele na záznamu o intervenci nutný není. Nicméně pro kontrolu musí být vedena přehledná evidence. Pokud tedy vedete evidenci v elektronické podobě, musíte být vždy schopni tuto přehlednou evidenci předložit kontrolním orgánům. Proto Vám doporučujeme vést evidenci v tištěné podobě.

41 Dotazy poskytovatelů PUBLICITA: Prosím o ověření správnosti následujícího postupu uvádění Projektu CZ.1.04./3.1.00/05.00056 v pracovních smlouvách a náplních práce pracovníků:  U pracovníků, kteří uzavřeli pracovní smlouvu před započetím projektu a u pracovníků, kteří jsou do projektu zařazení jen částí úvazku, necháváme pracovní smlouvy i náplně práce v původní podobě (tzn. bez povinných náležitostí publicity a informací o účasti v projektu), informaci o zařazení do projektu a části úvazku, která se váže k realizaci projektu, uvádíme ve formuláři Upřesnění náplně práce, který splňuje podmínky publicity IP.  U pracovníků, kteří jsou celým svým úvazkem zařazeni do projektu a smlouvy uzavřeli až v období realizace projektu, je v pracovní smlouvě uvedeno číslo projektu a smlouva splňuje náležitosti publicity projektu.  Musí být informace zařazení pracovníka do Projektu CZ.1.04./3.1.00/05.00056 a náležitosti publicity uvedeny i ve Mzdových výměrech k pracovní smlouvě, pokud se změní v době realizace projektu? Odpověď V souladu s uzavřenou smlouvou máte povinnost na všech písemnostech vztahujících se k sociální službě a při všech formách propagace sociální služby uvádět skutečnost, že sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a dále pak povinné minimum publicity dle Manuálu pro publicitu. To znamená, že tyto informace by měly být uvedeny i na mzdových výměrech. Smlouvy a další dokumenty vyhotovené před 01.01.2012 upravovat samozřejmě nebudete

42 Dotazy poskytovatelů Smlouvy a naplnění kapacity Ve smlouvě je uvedeno, že v rámci projektu si objednatel (kraj) od dodavatele a dané služby kupuje "pouze" určité množství kapacity (konkrétní počet lůžkodnů, intervencí, atd.). Co se stane, když dodavatel danou smluvní kapacitu naplní před ukončením projektu? Dle smlouvy je totiž dodavatel povinen službu poskytovat po celé období projektu, tedy od 1.1.2012 do 31.12.2014... Odpověď Poskytovat službu musí poskytovatel dále. Nad rámce smluvní kapacity si musí zdroje financování sehnat poskytovatel jinde. Při uzavírání veřejné zakázky a podpisu smlouvy každý poskytovatel věděl jakou kapacitu Jihomoravský kraj poptává a byl srozuměn s tím, že nad tento rámec není možné provádět z IP finacování.

43 Dotazy poskytovatelů Kompetence mezi RT a MF Vyjasnění kompetencí mezi realizačním týmem a monitorovací firmou - na koho se mají poskytovatelé v jakých věcech obracet (definovat pokud možno taxativně). V rámci projektu jsem se dne 24.5. obrátil s dotazem na zástupce monitorovací firmy (v kopii zástupci relizačního týmu) a odpověděl mi zástupce realizačního týmu (v kopii zástupci monitorovací firmy) - dotazovaný tedy neodpověděl vůbec... Odpověď Dotazy ohledně realizace projektu je nutné posílat na poradenskou, konzultační a monitorovací firmu. Bylo již odpovězeno v předchozím dotazu.

44 Dotazy poskytovatelů Roční zúčtování faktur SBD Roční zúčtování faktur subdodavatele (vč. zálohové faktury) v soupisce dodavatele ve vztahu k ročním fakturám a soupiskám dodavatele. Jakým způsobem máme při zohlednění zálohové faktury subdodavatele v soupisce dojít k rovnosti částek na soupiskách a fakturách dodavatele v 1 kalendářním roce (faktury subdodavatelů, vypočtené dle jednotkových cen reálného počtu úkonů, jsou v soupisce dodavatele vždy zahrnuty až do následného monitorovacího období, než ke kterému se vztahují; zálohová faktura přitom nezohledňuje reálný počet úkonů vůbec)? Odpověď Srovnání fakturace a soupisek za kalendářní rok vyplývá se smlouvy mezi Jihomoravským krajem a poskytovatelem sociální služby a platí pro všechny poskytovatele služeb. Následující vysvětlení se týká pouze dodavatelů, kteří poskytují služby i prostřednictvím svých subdodavatelů. V soupisce za 1. monitorovací období jste uvedli ve svých výdajích proplacenou zálohovou fakturu subdodavatele, takže výdaje subdodavatele za první čtvrtletí máte v soupisce uplatněné v maximální částce (maximální částka fakturace vyplývající ze smlouvy je 10% z celkové částky, a v této výši byla také poskytnuta záloha, kterou jste uhradili svým subdodavatelům). V dalším monitorovacím období zaplatíte fakturu subdodavatelům za vykázané 1. čtvrtletí, takže další předpokládané čtvrtletní výdaje subdodavatelů budete mít také zohledněné. Takto se bude postup opakovat až do 4. monitorovacího období, kdy musíte zajistit, aby fakturované částky byly stejné jako výdaje – tedy jako součet všech 4 soupisek účetních dokladů. Subdodavatel zajistí, aby ve svém účetnictví vykázal výdaje ve stejné výši, v jaké vystavil faktury dodavateli, stejně tak musí zajistit dodavatel rovnost výdajů a fakturace ve svém účetnictví. Je zřejmé, že fakturace subdodavatele je uplatňována ve výdajích dodavatele s čtvrtletním „zpožděním“, ale toto by mělo být ošetřeno právě nastavenou 10-tiprocentní zálohovou fakturou v 1. čtvrtletí.

45 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 18. 06. 2012 Tento seminář je financován z Evropského sociálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google