Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Humanismus a renesance v české literatuře. Období: 70. léta 15. století – 20. léta 17. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Humanismus a renesance v české literatuře. Období: 70. léta 15. století – 20. léta 17. století."— Transkript prezentace:

1 Humanismus a renesance v české literatuře

2 Období: 70. léta 15. století – 20. léta 17. století

3 Rozdělení humanismu Latinský Národní (český)

4 Latinský humanismus Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Na svém hradě Hasištejn založil knihovnu, která patřila k největším v Čechách i v Evropě. Psal výhradně latinsky, protože češtinu považoval za barbarský jazyk.

5 Národní humanismus 1. Překlady, program humanismu 2. Význam tiskařů 3. Jazykověda 4. Historická literatura 5. Cestopisy

6 1. Překlady (snaha dokázat, že se čeština vyrovná ostatních jazykům, hlavně latině) Řehoř Hrubý z Jelení Přeložil dílo Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství. Hrubého český překlad je významný mj. i proto, že je vůbec prvním překladem této satiry do národního jazyka. Hynek z Poděbrad – přeložil 10 novel z Boccacciova Dekameronu

7 Viktorin Kornel ze Všehrd spisovatel, právník, univerzitní mistr. Původem byl měšťan, ale byl povýšen do šlechtického stavu. Knihy o napravení padlého – jedná se o překlad, autorem je Jan Zlatoústý. V předmluvě vytyčil program národního humanismu. Češtinu klade na stejnou úroveň jako ostatní jazyky, řečtinu, latinu. Knihy devatery: O práviech, o súdiech i o dskách Země české právnické dílo

8 2. Významnou úlohu hráli tiskaři ● Jiří Melantrich z Aventina ● Daniel Adam z Veleslavína

9 Daniel Adam z Veleslavína ● Univerzitní mistr, tiskař, vydavatel.

10 Daniel Adam z Veleslavína Vydával a překládal především naučná díla. Kalendář historický – k jednotlivým dnům roku jsou přiřazovány významné události historie, pojí se zde funkce poznávací, vzdělávací i zábavná. Velmi dbal na jazykovou stránku tisků. Jeho čeština se stala vzorem – tzv. veleslavínská čeština

11 3. Rozvoj jazykovědy ● Jan Blahoslav Filipika proti misomusům Gramatika česká Musica překlady Bible

12 Filipika proti misomusům ● filipika – útočná řeč ● misomusové – nepřátelé vzdělání ● Postavil se proti názoru, že pro křesťany je vyšší vzdělání nejen zbytečné, ale dokonce škodlivé.

13 nový překlad Bible ● První kompletní překlad Bible do češtiny z původních jazyků, nikoliv z latiny. ● Překlad uskutečnila skupinka bratrských vzdělanců. ● Vytištěna byla v Kralicích na Moravě – odtud název – Bible kralická.

14 4. Historická literatura ● Václav Hájek z Libočan – Kronika česká ● čtenářsky velmi oblíbená, avšak historicky nespolehlivá ● Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti

15 5. Cestopisy ● Zobrazovaly putování do vzdálených zemí a osobní postřehy autora ● Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ● Václav Vratislav z Mitrovic

16 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

17 Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále do Egypta - cestoval spolu se svým přítelem, v Benátkách si nechali ušít poutnické roucho, při plavbě po moři zažili poprvé mořskou nemoc, procestovali Svatou zemi, plavili se proti proudu Nilu, dokonce byli přepadeni Araby.

18 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Aktivně se účastnil povstání českých stavů proti císaři a byl r. 1621 popraven na Staroměstském náměstí.

19 Václav Vratislav z Mitrovic ● Cestopis Příhody Václava Vratislava, svobodného pána z Mitrovic ( zkráceně jen Příhody) ● Popisuje diplomatickou cestu do Cařihradu, následné zajetí, pobyt v tureckém žaláři a nečekané osvobození. ● Této cesty se zúčastnil v pouhých 16 letech.

20 Úkol: ● K uvedeným renesančním citátům se pokuste přiřadit autora. ● Své rozhodnutí zdůvodněte.

21 Citáty: „Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval.„ 1) Mikuláš Dačický z Heslova 2) Jan Blahoslav 3) Řehoř Hrubý z Jelení

22 „Před obědy asi hodinu přišel od sangiacha vyslaný Turek s trucelmanem Jerusalémským (kterýž za mnichy tlumočil, a jim ve všem posluhovati povinen byl)... Potom žádal od každého obzvláštně po jedenácti cikyních, totiž dva za propuštění skrze brány... devět pak za odpuštění k hrobu božímu.“ 1) Daniel Adam z Veleslavína 2) Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 3) Václav Vratislav z Mitrovic

23 „Kterýžto, že Ibrahim baša za nejvyššího vizír- azema vyhlášen jest, nám oznámil, dávaje nám dobrou naději k vysvobození. Což my slyšíce mimo všecknu naději, ruce k nebi pozdvihše, a... radostí téměř, co činiti, nevědouce. Nebo jistě kdo bídy a nouze, hladu, zimy, horka a těžkého vězení nezkusil, nejni mu možná, aby chudině, jak mu okolo srdce jest, věřiti mohl.“ 1) Viktorin Kornel ze Všehrd 2) Václav Vratislav z Mitrovic 3) Hynek z Poděbrad

24 Renesance končí, nastupuje nový směr ● Slibný rozvoj renesanční literatury byl v Čechách vlivem politických událostí zpomalen po roce 1620. ● Do literatury vstupuje nový směr - baroko.

25 Otestujte své znalosti: http://www.testpark.cz/testy/literatura/ceska- renesance-a-humanismus-1752

26 Zdroje: Soukal a kol.: Čítanka pro 1. ročník SOŠ, SPN Praha 2000 Soukal a kol.: Literatura pro 1. ročník SOŠ, SPN Praha 2000 ● www.wikipedia.org/wiki/Daniel_Adam_z_Veleslavina www.wikipedia.org/wiki/Daniel_Adam_z_Veleslavina ● www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/ceskyjazyk www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/ceskyjazyk ● www.knihomol.phil.muni.cz/cd/hk/index.html www.knihomol.phil.muni.cz/cd/hk/index.html ● www.klenova.dejepis.info www.klenova.dejepis.info ● www.nkp.cz/bp/38.htm www.nkp.cz/bp/38.htm ● www.wikipedia.ofg/wiki/knihtisk www.wikipedia.ofg/wiki/knihtisk ● www.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav www.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav ● www.wikipedia.org/wiki/Dacicky_z_Heslova www.wikipedia.org/wiki/Dacicky_z_Heslova ● www.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Vratislav_z_Mitrovic www.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Vratislav_z_Mitrovic ● www.wikipedia.org/wiki/Krystof_Harant_z_Polzic www.wikipedia.org/wiki/Krystof_Harant_z_Polzic ● www.virtualnipraha.cz/admin/fs/obrazek/df445 www.virtualnipraha.cz/admin/fs/obrazek/df445 ● www.temakel.com www.temakel.com ● www.galaxie.web2001cz/astronomie/obrazky www.galaxie.web2001cz/astronomie/obrazky ● www.home.zcu.cz www.home.zcu.cz ● www.fotime.com/foto/velke/161jpg. www.fotime.com/foto/velke/161jpg ● www.muzeum.myto.cz www.muzeum.myto.cz


Stáhnout ppt "Humanismus a renesance v české literatuře. Období: 70. léta 15. století – 20. léta 17. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google