Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strana 1 TECHNODAYS 21.4.2016 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strana 1 TECHNODAYS 21.4.2016 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR."— Transkript prezentace:

1 Strana 1 TECHNODAYS 21.4.2016 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR

2 Koncept Průmysl 4.0 dostal svůj název podle čtvrté průmyslové revoluce, která právě probíhá. Tyto pojmy bývají často ztotožňovány. Průmysl 4.0 je koncept, který vznikl před málo lety v Německu a jeho posláním je reagovat na novou situaci, kterou způsobila čtvrtá průmyslová revoluce. Průmysl 4.0 ale ani není „produkt“, který by bylo možné si koupit a vyřešit si tak problémy, které vznikají v důsledku 4. průmyslové revoluce – Průmysl 4.0 je koncept, rámec nebo platforma. Zdroj: Siemens AG

3 Návrh konkrétních opatření: 1. Definovat budoucí kvalifikace – za maximální věcné podpory sektorových rad identifikovat profese, které zaniknou vzniknou + v jakých odvětvích; definovat typy nových pozic a předběžné kvalifikační standardy (a které lze vycházet ze stávajících PK). Lze předpokládat, že zaniknou některé místa v průmyslu a objeví se nová v sektoru služeb. Sektorové rady je nutné zapojit i do aktivit státu v oblasti kvantitativního předvídání změn na trhu práce. 2. Zlepšování systému rekvalifikací - je třeba vytvořit podmínky pro realizace dlouhodobých rekvalifikací – budou vznikat nové profese a rekvalifikace na ně nemohou probíhat jen v programech dnešního pojetí; pro dlouhé programy s velkým podílem praxe je třeba vytvořit motivující prostředí, aby o ně byl zájem ze strany schopných uchazečů. 3. Certifikát „dobrá škola“ – ve spolupráci se sekcí vzdělávání navrhneme systém ocenění škol/školních vzdělávacích programů, kde dochází k příkladnému propojení firem a škol, kde školy dokáží reagovat na změny Průmyslu 4.0; dobré hodnocení školního programu ze strany zaměstnavatelů a podnikatelů může přitáhnout další firmy ke spolupráci, pomoci získat škole stipendia pro žáky, praxi v moderních provozech a podobně. Díky tomu získat více zájemců o studium. Tržní mechanismy tak mohou pomoci dobře vedeným školám a odstranit ze systému nekvalitní. 3 Průmysl 4.0 – HKČR

4 Kvalifikační model vzdělávání Kvalifikační model vzdělávání je koncept, který přináší vyšší propojení vzdělávání a zaměstnatelnosti pomocí vytvoření takových podmínek, kdy získání, udržování a obnovování konkrétní kvalifikace bude přirozenou a nedílnou součástí studijního a profesního života je dnotlivce.

5 PŘÍČINY: chybějící vazba praktické výuky na konkrétní firmy; nedostatečná vybavenost škol pro praktickou výuku nedostatečná motivace ke studiu počátečního vzdělávání v technických, resp. průmyslových oborech a to jak žáků ZŠ, tak jejich rodičů; HROZBY: odchod silné generace technicky vzdělané pracovní síly do důchodu nedostatek kvalifikované pracovní síly pro realizaci nových zakázek a nových investic Propad úrovně i počtu absolventů počátečního vzdělávání v technických oborec h

6 1.Predikovat kvalifikační potřeby na trhu práce, jako základ pro změny v soustavě oborů vzdělávání 2.Usilovat o zvýšení zájmu o potřebné obory SŠ - spolupráce škol, firem, rodičů a žáků ZŠ 3.Přenést praxi (výcvik) ve 2.a 3. ročníku SŠ do firem, více využívat stipendia, nebo platby za produktivní práci, zajistit dopravní obslužnost (kraje) 4.Využívat systém celoživotního dalšího vzdělávání založený na Národní soustavě kvalifikací 6 Průmysl, ale i další sektory budou trpět nedostatkem kvalifikovaných lidí. Co s tím?

7 budou mít podíl na schvalování soustavy oborů vzdělání budou se podílet na rozhodování o tom, jaké obory vzdělání a v jakých počtech budou otevírány v daném školním roce budou určovat obsah praxe (výcviku) žáků v rámci rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů středních odborných učilišť a středních odborných škol budou nezastupitelně spolupracovat na definici obsahu vzdělávání z hlediska teorie odborných předmětů bude jim svěřena praxe (výcvik) ve 2. a 3. ročnících SOU a SOŠ, projeví-li o ni zájem (při splnění organizačních podmínek) budou se účastnit všech praktických zkoušek v průběhu studia ti zaměstnavatelé, kteří vstoupí do kvalifikačního modelu, budou státem podpořeni (např. daňově) Předpokládaná role zaměstnavatelů v Kvalifikačním modelu vzdělávání

8 předškolní vzdělávání: manuální zručnost – stavebnice rozvíjející hrubou motoriku, radost z vlastní tvorby první stupeň základních škol: polytechnická výchova - stavebnice rozvíjející hrubou, později jemnou motoriku, schopnost vytvořit produkt fungující v reálném světě, uspokojení z výsledku druhý stupeň základních škol: polytechnická výchova - stavebnice rozvíjející jemnou motoriku – řešení typu vytvoření návrhu - realizace, dny praxe – celodenní pravidelné návštěvy SOŠ, VOŠ – poznání základů techniky, základy práce v „mezigeneračním prostředí“ (žák – student – učitel) kariérové poradenství – osamostatnění, větší časová dotace, povinné exkurze u zaměstnavatelů, propojení s odborníky z praxe cílené seznamování rodičů a dětí s prostředím firem SOU a SOŠ: odborný výcvik ve 2. a 3. ročnících SOU ve firmách a nadfiremních střediscích stipendia praxe v SOŠ ve firmách, projeví-li o ni firmy zájem (při splnění organizačních podmínek) Předpokládané změny v počátečním vzdělávání v rámci Kvalifikačního modelu vzdělávání

9 koncepční propojování počátečního a dalšího vzdělávání pomoc školám – možnost poskytování dalšího vzdělávání při nedostatku žáků a stárnutí populace ČR, podpora proti zavírání oborů vytvoření jednotného, přehledného, státem garantovaného systému celoživotního učení s cílem harmonizovat, standardizovat výstupy predikce kvalifikačních potřeb na trhu práce jako základ vývoje v oblasti rekvalifikací Předpokládané změny v dalším vzdělávání v rámci Kvalifikačního modelu vzdělávání

10 Kvalifikační model vzdělávání Kvalifikační model vzdělávání je koncept, který přináší vyšší propojení vzdělávání a zaměstnatelnosti pomocí vytvoření takových podmínek, kdy získání, udržování a obnovování konkrétní kvalifikace bude přirozenou a nedílnou součástí studijního a profesního života je Jak spolu ladí kvalifikační model vzdělávání a koncept Průmysl 4.0? dnotlivce.

11 NSK v číslech – prověřeno praxí 20 tis. PK = prům. meziroční růst 2013 – 2016 10 tis. PK = prům. meziroční růst 2013 – 2016 (mimo Strážné)

12 NSK – jeden systém pro mnoho příležitostí TOP KVALIFIKACE Odborníci bez kvalifikace: CNC stroje, lektor dalšího vzdělávání, kominík Nové obory bez počáteční přípravy: florista, chůva Oborové specializace: průvodce cest. ruchu, personalista Rekvalifikace: sportovní masáž, asistentka, prodavač, skladník Vstup do podnikání: gastro kód PKNázev PKPočet AOS Počet zkoušek 68-008-E Strážný 226 105139 69-037-M Sportovní masáž 74 6561 65-001-H Příprava teplých pokrmů 87 1901 65-021-N Průvodce cestovního ruchu 31 1113 41-008-H Florista 23 1051 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně 85 1050 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 43 916 36-149-H Topenář – montér kotlů na biomasu 5 903 62-008-M Asistent/ka, sekretář/ka 61 831 65-004-H Příprava minutek 82 800 23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů 55 799 26-074-M Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů 12 782 68-009-M Detektiv koncipient 165 761 65-008-H Složitá obsluha hostů 74 752 23-099-M Instalatér solárních termických soustav 11 695 66-002-H Skladník 34 676 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání 69 638 66-003-H Prodavač 33 502 41-033-E Údržba veřejné zeleně 25 482 36-024-H Kominík - Revizní technik spalinových cest 4 479 62-007-N Personalista 54 468


Stáhnout ppt "Strana 1 TECHNODAYS 21.4.2016 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google