Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář č. 8 Vyhledávání a práce s judikaturou II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář č. 8 Vyhledávání a práce s judikaturou II."— Transkript prezentace:

1 Seminář č. 8 Vyhledávání a práce s judikaturou II.

2 Spisová značka −lze zjistit – který soud, resp. který orgán soudu rozhodl −lze často i určit typ řízení / povahu věci −Pl. ÚS 5/2015, I. ÚS 115/2014 −2 Ads 157/2014 – 20 (rozhodoval druhý senát, důchodová věc – kasační stížnost, 157. v roce 2014, rozhodnutí začíná ve spisu na straně 20) −Další značky – např. Vol (volební), K (kárné věci – např. Ksz – státní zástupci); Af (finanční věci první stupeň, Afs – kasační stížnost ve finanční věci) a další −33 Cdo 5422/2008 (33. senát, dovolání v civilních věcech) −Další značky Tdo (trestní dovolání), T (trestní věci první stupeň), TO (trestní odvolání), C (civil první stupeň), CO (civilní odvolání) a další

3 Jak správně citovat judikaturu? −na základě knihy: −Judikatura a právní argumentace −viz handout

4 ASPI: judikatura −ikona Ju (nebo Shift+F2) −vyhledávací formulář −druh rozhodnutí, autor rozhodnutí, spisová značka, soudní rejstřík, fulltext −pramen (jaká sbírka), název (určité téma- nepoužívat) −oblast úpravy (jako předpisy), rejstřík (podrobně témata dle abecedy) −vztah k předpisu (označení předpisu, k tomu za dvojtečku paragraf/článek) −někdy poté lepší udělat přímo před předpis −příklad 1: vyhledejte všechna rozhodnutí soudů, týkající se problematiky sázky a hry −nápověda: zkuste to všemi možnými způsoby −příklad 2: vyhledejte rozhodnutí Ústavního soudu týkající se voleb

5 Judikatura Ústavního soudu autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

6 Vyhledání −Pl. ÚS 27/09 −kdo měl odlišná stanoviska −nálezy ÚS za rok 2015, kde je soudcem zpravodajem Jan Filip −do kterého senátu patří? −usnesení ÚS týkající se sporu Karla Březiny a Reflexu ohledně karikatury v komiksu Zelený Raoul −jak dlouho řízení trvalo −jaký byl výrok −nález I. senátu vyhlášený dne 24. 6. 2015 −kdo je soudce zpravodaj −kdo podal stížnost

7 Judikatura Nejvyššího správního soudu

8 Vyhledávání −základní x rozšířené x plné −1 As 113/2012 – 133 −kdo jsou účastníci −jaké jsou výroky −rozhodnutí týkající se justičního čekatele z roku 2008 −který senát a v jakém složení rozhodoval −na které straně spisu začíná rozsudek (197)

9 Judikatura Nejvyššího soudu autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

10 Vyhledávání −Základní x rozšířené −30 Cdo 1578/2009 −který senát, v jakém složení −rozhodnutí týkající se § 133 OSŘ −počet – 13 −rozsudek, v němž se v argumentaci objevuje pojem Tonelliho příznak −jaký je výrok? −kdy soud rozhodl? −rozhodnutí podle hesla „actio libera in causa“ −počet 1

11 Strukturované shrnutí judikátu −Informace o rozhodnutí: populární název, spisová značka, soud, datum vydání, příp. navazující judikatura −Právní a skutková podstata rozhodnutí: −nejprve uvést právní podstatu případu, tzn. o jakou žalobu, návrh atd. se jednalo a proti čemu směřoval; −posléze uvést také kdo, z jakého důvodu podal co proti komu. −Uvést konkrétního stěžovatele a za jeho názvem dát do závorek velké S: (S), u účastníka (Ú), vedlejší účastník (VÚ), žalobce (Ž), navrhovatel (N) atd. Toto označování použít i v podrobnějším popisu skutkových okolností případu – vždy uvádět konkrétní název nebo jméno navrhovatele a odpůrce s označením právní pozice velkým písmenem v závorkách)

12 Strukturované shrnutí judikátu −Podrobnější skutkové okolnosti případu −buď vyplynou přímo z textu judikátu, nebo je nutné je dohledat mimo −Argumentace a rozhodnutí soudu (vyberte z textu judikátu) −Právní věta −relevantní k dané kapitole nebo konkrétní případové studii, často půjde o „právní větu“ (v uvozovkách), protože některá soudní rozhodnutí oficiální právní věty nemají

13 Struktura shrnutí judikátu 1.Informace o rozhodnutí (populární název, spisová značka, soud, datum vydání, příp. navazující judikatura) 2.Právní a skutková podstata rozhodnutí 3.Podrobnější okolnosti případu 4.Argumentace a rozhodnutí soudu 5.Právní věta

14 Příklad: II. ÚS 2121/14 −Informace o rozhodnutí (populární název, spisová značka, soud, datum vydání, příp. navazující judikatura) −Nález ÚS ze dne 30.9. 2014, sp. zn. II ÚS 2121/14 −navazující judikatura: není −zjištěno z vyhledávací databáze Ústavního soudu (http://nalus.usoud.cz)http://nalus.usoud.cz −populární název: Zákonná vyživovací povinnost rodičů vůči studujícímu dítěti (tzv. studium pro studium) −dotčená právní ustanovení: LZPS (čl. 32 odst.4, čl. 36 odst.1, čl. 26 odst.1, čl. 26 odst.3), 89/2012 Sb. (§ 911, § 913), 94/1963 Sb. (§ 85, § 96), 99/1963 Sb. (§ 132)

15 Příklad: II. ÚS 2121/14 −Právní a skutková podstata rozhodnutí −ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu Ostrava ze dne 27.3. 2014, č.j. 13 Co 36/2014-83. −Obec Troubsko (S) podala kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2005 (spis. zn. 10 Ca 154/2005), kterým Městský soud v Praze odmítl její žalobu proti souhlasnému stanovisku EIA, které vydalo Ministerstvo životního prostředí pro záměr „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice na šestipruhové uspořádání“. −v některých zdrojích anonymizováno, v NALUSu nikoliv (J.F. ml vs Jiří Fruncek ml.)

16 Příklad: II. ÚS 2121/14 −Podrobnější okolnosti případu Otec, stěžovatel (S) se rozhodl napadnout rozsudek KS Ostrava ukládající mu placení výživného na jeho zletilého syna (vedlejšího účastníka, VÚ). OS v Opavě rozhodl o zvýšení výživného, které má S platit VÚ. S se proti prvoinstančnímu rozsudku odvolal ke KS a namítal, že VÚ studuje přes svou zletilost již druhou střední školu, navíc nikoliv řádně a ani zaměřením tato škola neposkytuje VÚ větší šanci získat zaměstnaní. KS nicméně rozhodnutí OS potvrdil a odvolání zamítl s odůvodněním, že od předchozího rozhodnutí o výživném nenastaly žádné změny. Ústavní stížnost S je založena na porušení práva na spravedlivý proces, neboť obecné soudy řádně neposoudily situaci a neprovedly pro případ relevantní důkazy. Ve své podstatě rozhodovaly velmi formalisticky.

17 Příklad: II. ÚS 2121/14 −argumentace a rozhodnutí soudu −hlavní body argumentace −ústavněprávní rovina případu −koncept schopnosti „sám se živit“ −role studia ve vztahu k jeho účelu a k věku studenta −rozdíl mezi zletilým a nezletilým potomkem −důležitost hodnocení existence důvodů pro placení výživného a dalšího dokazování

18 Příklad: II. ÚS 2121/14 −Právní věta: Samotné dosažení zletilosti dítěte nemá pro trvání vyživovací povinnosti hmotněprávní význam; zletilé dítě však musí vyvíjet přiměřené úsilí směřující k tomu, aby se uživilo samo, pakliže se nevyskytnou okolnosti, které tomu zcela nebo částečně brání. Studium po dosažení zletilosti lze považovat za přípravu na budoucí povolání vylučující samostatnou obživu oprávněné osoby jen tehdy, pokud aktuálně studovaná škola má odpovídající kvalitu, zvyšuje šance dítěte na uplatnění na trhu práce - zároveň za situace, kdy se dítě studiu věnuje s dostatečnou péčí a dosažené studijní výsledky potvrzují jeho skutečný zájem o zvolený obor.

19 Příklad: II. ÚS 2121/14 −lidské a širší společenské dopady rozhodnutí (příběhy, zájmy) −viz zde: http://www.novinky.cz/domaci/363994-vecny-student-prisel- o-vyzivne-penize-bude-mozna-muset-otci-vratit.htmlhttp://www.novinky.cz/domaci/363994-vecny-student-prisel- o-vyzivne-penize-bude-mozna-muset-otci-vratit.html

20 Co vše se můžeš naučit z jednoho judikátu −Soustava obecných soudů −Uveď, které soudy (od nejnižšího stupně) tvoří soustavu obecných soudů? −Jak se označuje právní dokument, který byl v našem případu podán k okresnímu soudu? Jak se označuje osoba, která jej podala? −Jak se označuje právní dokument, kterým bylo napadeno rozhodnutí okresního soudu? Ke kterému soudu se podává? −Jak se označuje právní dokument, kterým bylo napadeno rozhodnutí krajského soudu? Ke kterému soudu se podává?

21 Co vše se můžeš naučit z jednoho judikátu −Ústavní soud −Jaký je vztah Ústavního soudu a obecných soudů? Jaká je úloha Ústavního soudu? −Jak se označuje právní dokument, který se podává Ústavnímu soudu? Jak se označuje osoba, která jej podává? Za jakých podmínek může soukromá osoba tento dokument k Ústavnímu soudu podat? −Jaké právo bylo v našem případu porušeno? Kde je toto právo garantováno? −Jsou rozhodnutí Ústavního soudu precedentem?

22 Co vše se můžeš naučit z jednoho judikátu −Soudní rozhodnutí −Jaké jsou základní strukturní části rozhodnutí soudu? −Jak se označuje rozhodnutí Ústavního soudu? −Jaký je rozdíl mezi pojmy „judikát“ a „judikatura“? −Jak se vyhlašuje rozhodnutí soudu? −Co je to ratio decidendi? −Co je to obiter dictum? −Co jsou to odlišná stanoviska a jaké druhy odlišných stanovisek rozlišujeme?

23 Co vše se můžeš naučit z jednoho judikátu −věcné otázky dle konkrétního judikátu

24 Třetí hodnocený úkol – case brief −ve skupinách zpracujete strukturované shrnutí judikátu – dle zadání vedoucího seminární skupiny −soubor k vyplnění i pokyny v EDISu −rozsah 700-1000 slov −čas na zpracování 2 týdny (odevzdání 2 dny před 10. seminářem) −jaké rozhodnutí: II.ÚS 1969/10 ze dne 27. 12. 2011


Stáhnout ppt "Seminář č. 8 Vyhledávání a práce s judikaturou II."

Podobné prezentace


Reklamy Google