Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4."— Transkript prezentace:

1 1 3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4 Zobecněný Ampérův zákon 3.5 Indukované elektrické a magnetické pole 3.6 Maxwellovy rovnice Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

2 Energie kinetická energie E k pro „ malé“ rychlosti tabule, E k « E → klasické vztahy závislost E k na rychlosti tabule vyjádření celkové energie pomocí hybnosti tabule –těleso v klidu, –foton tabule klidová energie celková energie 2 Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

3 Shrneme zákony elmag. pole → vhodnější formulace → zobecnění → Maxwellovy rovnice, popis elmag. vlnění 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu Navození Gaussovy věta elektrostatiky bod. náboj, tok intenzity kulovou plochou tabule Gauss. plocha (myšlená) 3 Elektromagnetické pole 3

4 zobecníme Gaussova věta elektrostatiky Q R … náboj uzavřený v Gauss. ploše S Tok vektoru intenzity uzavřenou plochou je roven náboji uzavřenému uvnitř plochy, dělenému permitivitou 4 Q → obecná uzavřená plocha uzavřená plocha je myšlená, není reálná Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

5 5 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu –Gaussova věta elektrostatiky –Př. Pomocí Gaussovy věty spočtěte intenzitu elektrostatického pole ve vzdálenosti a od osy vodiče, který je nabit s délkovou hustotou náboje. l Pozn. čím se liší výsledek pro <0? Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

6 6 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu –Gaussova věta elektrostatiky –Př. Spočtěte intenzitu pole v okolí rozlehlé desky nabité s pl. hust . mezi deskami: vně desek: Pozn. ?  < 0? Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

7 7 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu –Gaussova věta magnetismu –nejmenší útvar mag. pole je dipól (přírodní magnet, proudová smyčka), uzavřené magnetické siločáry, Tok vektoru magnetické indukce uzavřenou plochou je roven nule uzavřená plocha Gaussova věta magnetismu Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

8 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu Biot-Savartův zákon cirkulace vektoru mag. indukce po kružnici tabule zobecnění: uzavřená kř., celk. proud Ampérův zákon 8 nekonečně dlouhý vodič I R … celkový proud, proud procházející plochou, jejíž hranicí je uzavř. kř. a …vzdálenost od vodiče Cirkulace vektoru magnetické indukce uzavřenou křivkou je rovna  0 násobku celkového proudu uvnitř křivky

9 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu –Faradayův zákon elektromagnetické indukce Shrnutí: Indukované napětí  i v uzavřené kř.. je rovno záporně vzaté změně indukčního toku …. Gaussova věta elektrostatického pole …. Gaussova věta magnetického pole …. Ampérův zákon …. Faradayův zákon 9 Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

10 3.4 Zobecněný Ampérův zákon –Ampérův zákon zobecnění na proměnné proudy –tabule - posuvný proud i P –zobecněný Ampérův zákon mag. pole je vyvoláno proudem mag. pole je též vyvolané změnou toku elektrického pole, tzv. indukované mag. pole

11 3.5 Indukované magnetické a elektrické pole indukované el. pole je nekonzervativní 11 Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

12 3.6 Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru ve vakuu tabule zdroj el. pole je náboj (3) mag. pole není vyvoláno mag. monopólem (nezřídlové) (4) zdroj mag. pole je proud a čas. změna el. pole (1) indukované el. pole (nekonzervativní) vyvolané proměnným mag. polem (2) hlavní Maxwellovy rovnice vedlejší Maxwellovy rovnice až probereme oddíl 3.2 a 3.3 (1) (2) (3) (4) 12 Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

13 3.6 Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru hlavní Maxwellovy rovnice 13 Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

14 14 3.6 Maxwellovy rovnice Maxwell. rov. ve vakuu integrálně diferenciální rovnice: shrnují zákonitosti elmag. pole souvislost el. a mag.pole existence elmag. vlnění 14 Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

15 15 Fyzika II, 2015-16, přednáška 2

16 16 1. průběžný test středa 21/10/2014 v 16 h BII, přednáška 6. týden semestru 2. průběžný test čtvrtek 3/12/2015 v 17 h AII, mimo výuku … a příště 3 ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4 Zobecněný Ampérův zákon 3.5 Indukované elektrické a magnetické pole 3.6 Maxwellovy rovnice Fyzika II, 2015-16, přednáška 2


Stáhnout ppt "1 3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4."

Podobné prezentace


Reklamy Google