Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 29. února 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 29. února 2012."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 29. února 2012

2 Geografické umístění Třince 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost 2 Polsko Slovensko

3 Historie Třince 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost3 První zmínka o Třinci Třinec součástí Těšínské komory železnice Třinec připojen k ČSR Založení TŽ Povýšení Třince na město 40 tisíc obyvatel

4 Třinec – město a jeho okolí Základní údaje Klíčová odvětví Populace: cca Rozloha: ha 33% území města je v CHKO Beskydy Výroba oceli Zemědělská výroba Farmaceutický průmysl Potravinářská výroba 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost4

5 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost5

6 Třinecké železárny byly založeny roku února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost6

7 Třinecké železárny racionalizace redukce pracovních míst město Třinec rozvojový plán redukce nezaměstnanosti PPP – Public Private Partnership Partnerství soukromého a veřejného sektoru Založení nové průmyslové zóny 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost7

8 Vítejte v průmyslové zóně Baliny jedná se o 100 % využitý brownfield. Průmyslová zóna byla koncipována jako společný projekt města Třince a Třineckých železáren, a. s., s využitím státní finanční podpory - princip PPP (Partnerství soukromého a veřejného sektoru). Vlastníkem zóny, investorem a příjemcem státních dotací za finanční účasti Třineckých železáren je město Třinec. 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost8

9 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost9 Zahájení výstavby průmyslové zóny Baliny rok 2000 Celková výše investice všech investorů, kteří se rozhodli investovat v průmyslové zóně do současnosti mil. Kč Počet pracovních míst v současné době 788 pracovních míst Plánovaný počet pracovních míst v roce pracovních míst Celková výše investice do roku 2012 cca mil. Kč Plocha obsazená všemi investory, kteří se rozhodli investovat v průmyslové zóně Baliny 20 ha

10 Mimoúrovňové křížení Baliny Společný projekt města Třince a Třineckých železáren: Odklon těžké automobilové dopravy mimo centrum města 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost10

11 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost11

12 Vysoká škola podnikání Konzultační středisko VŠP Třinec Výuka probíhá na Soukromé obchodní akademii TRIA, ul. Beskydská 1140, Třinec V roce 2008 navázalo na bakalářské studium i studium magisterské Celkem 40 studentů ukončilo navazující magisterské studium a získalo akademický titul inženýr 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost12

13 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Fakulta strojní Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Výuka probíhá v aule Střední odborné školy Třineckých železáren, Lánská 132, Třinec Jedná se o tříleté kombinované bakalářské studium, výuka probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách Výuka probíhá v aule Střední odborné školy Třineckých železáren, Lánská 132, Třinec Jedná se o tříleté kombinované bakalářské studium, výuka probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost13

14 Univerzita třetího věku Město Třinec ve spolupráci s Ostravskou univerzitou pořádá již pátý běh Univerzity třetího věku. Každý běh je zakončen slavnostní promocí. 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost14

15 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost15

16 Revitalizace povodí Olše Za účelem realizace společného projektu „Revitalizace povodí Olše“ byl založen Slezský vodohospodářský svazek, který vznikl na základě smlouvy uzavřené dne 25. června 2004 mezi osmi obcemi: Mosty u Jablunkova, Jablunkov, Návsí, Bystřice, Vendryně, Třinec, Český Těšín, Těrlicko Cíl Projektu: Rozšíření kanalizační sítě Výstavba čistíren odpadních vod Napojení obyvatelstva na odkanalizování, které odpovídá požadavkům evropské a národní legislativy 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost16

17 Význam Projektu Snížení znečištění povrchových a podzemních vod Eliminace nevyhovujících žump a přímých výtoků, které budou nahrazeny sítí, napojenou na čistírny odpadních vod Umožní napojení obyvatel na kanalizaci, čímž se zvýší procento napojení v dané oblasti z 55% na 80% V rámci Projektu bylo celkem vybudováno více než 93 km nové kanalizační sítě, je postaveno 5 nových čistíren odpadních vod Dále jsou zrekonstruovány zhruba 2 km kanalizační sítě 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost17

18 Financování Projektu Slezskému vodohospodářskému svazku byla v roce 2006 přiznána finanční podpora z Fondu soudržnosti EU v max. výši € a ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši max Kč Celkové náklady na Projekt však byly vyčísleny na €, proto musely obce a města svůj finanční podíl na investici pokrýt pomoci úvěrových prostředků. 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost18

19 Revitalizace lesoparku První část revitalizace lesoparku byla dokončena v roce 2011 Projekt revitalizovaného lesoparku se může pochlubit Zvláštní cenou odborné poroty v soutěži „Stavba Moravskoslezského kraje 2011“ Vznikly nová dětská hřiště, lesní učebna, odpočinkové plochy, pobytové loučky V lesních porostech byly obnoveny a založeny pěšiny pro možnost procházek či joggingu v délce téměř 4,7 km V současné době bylo proinvestováno cca 10 mil. Kč a poskytnutá dotace činila cca 8 mil. Kč 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost19

20 Ocenění za třídění odpadu Keramická popelnice V Moravskoslezském kraji od roku 2005 probíhá vyhodnocování obcí zapojených v systému EKO-KOM, a to v kategoriích podle počtu obyvatel. Město Třinec se řadí do kategorie nad obyvatel. Umístění Třince: 3. místo v roce místo v roce místo v roce místo v roce místo v roce místo v roce místo v roce února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost20

21

22 Sociální služby Domov pro seniory Sosna Pečovatelská služba Centrum denních služeb – Domovinka Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice Klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením Denní stacionář PAPRSEK Denní stacionář RADOST Charita Třinec Rút – sociální rehabilitace Středisko Osobní asistence Sociální asistence Třinec Centrum pro zdravotně postižení MSK, pracoviště Třinec 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost22

23 Sociální inkluze Pracovní skupiny sociální inkluze: „Sociální problematika“ „Bydlení“ „Poradenství a osvěta“ 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost23

24 Srdce Evropy Město Třinec pořádá každoročně charitativní koncert na podporu zdravotně postižených dětí „Srdce Evropy“. V loňském roce se tento charitativní koncert konal už po deváté 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost24

25

26 Rozdělení grantů pro kulturu a sport 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost Počet žadatelůPočet žádostí Rozpočet (Kč) Požadováno (Kč) Schváleno (Kč) Počet smluv celkem K S (vč. TK Elán) Počet žadatelůPočet žádostí Rozpočet (Kč) Požadováno (Kč) Schváleno (Kč) Počet smluv celkem K S (vč. TK Elán) Počet žadatelůPočet žádostí Rozpočet (Kč) Požadováno (Kč) Schváleno (Kč) Počet smluv celkem K S

27 Farmářské trhy v Třinci V loňském roce se v Třinci konaly první farmářské trhy, jejichž cílem je poskytnout občanům čerstvé a kvalitní potraviny. Město Třinec rovněž pořádá velikonoční i vánoční trhy. 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost27

28 Město mnoha talentů 29. února 2012město Třinec a Společenská odpovědnost28

29 Děkuji za pozornost a nashledanou v Třinci


Stáhnout ppt "RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 29. února 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google