Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: Gym NMNM Mgr. Jiří Maděra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: Gym NMNM Mgr. Jiří Maděra"— Transkript prezentace:

1 Projekt: Gym NMNM Mgr. Jiří Maděra madera@gynome.cz

2 Základní informace o projektu: Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: 7.1.5 Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. zahájení projektu: 01.09.2012 31.08.2014 Rozpočet projektu celkem: 1 226 391,00 Typ projektu: IP – ostatní

3 Rozložení projektu a) výdaje na tvorbu vzdělávacích materiálů a administraci545 591,-  vytvořeno celkem vzdělávacích materiálů588  zapojeno pedagogů do tvorby vzdělávacích materiálů 18  zapojeni zaměstnanci na administraci 6 b) dodávka techniky pro tvorbu vzdělávacích materiálů511 432,-  18 ks notebooků, 4 ks tabletů, 10 ks GPS navigace, 5 Ks dataprojektor  senzory pro měření ve fyzice c) dodatečná dodávka vybavení113 665,-  Plátno pro projekci 2 ks, Sluchátka s mikrofonem pro jazyky 20 ks, Elektronický německý slovník Lingea 1ks multilicence, PC do kmenových učeben (All in One) 3ks, Zoner Photo Studio 16 1 ks multilicence, Školní atlasy světa 30 ks, Sada reproduktorů 3 ks d) vzdělávání pedagogů 55 703,-  jazykový kurz učitele AJ1 osoba  školení finanční gramotnosti5 osob

4 Ukázky výstupů Představíme 3 varianty výstupů: 1)Mgr. Eva Řádková – pracovní listy do Čj 2)Mgr. Josef Vaněk – DUM do TSP 3)Mgr. Josef Dvořák – DUM pro Aj

5 Příklad 1: Mgr. Eva Řádková Využití postupů RWCT v pracovních listech pro český jazyk (RWCT = Čtením a psaním ke kritickému myšlení)

6 Principy RWCT  Nezávislé myšlení  Informace je východiskem, nikoliv cílem  Otázky a problémy  Argumenty (tvrzení, důvody, důkazy)  Sdílení myšlenek (dialog, diskuze, skupiny)  Psaní

7 Model E – U – R Evokace Co již o tématu vím? Aktivizace žáka Vzbuzení vnitřního zájmu žáka

8 Příklady využití RWCT – evokace Brainstorming Klíčová slova (PL 10)PL 10 Myšlenková mapa (clustering) (PL 12)PL 12 T-graf (PL 22)PL 22 Kostka

9 Model E – U – R Uvědomění Udržení zájmu žáka Uvědomění si významu informací Vkládání nových informací do vlastních schémat

10 Příklady využití RWCT – uvědomění Podvojný deník Systém značek I. N. S. E. R. T. (PL 12)PL 12 Čtení s otázkami Učíme se navzájem (PL 10)PL 10

11 Model E – U – R Reflexe Třídění, sjednocení, systemizace nových poznatků Získané poznatky vyjadřovat vlastními slovy Výměna názorů mezi žáky (slovní zásoba)

12 Příklady využití RWCT – reflexe Brainstorming – shrnutí Volné psaní: Pětilístek (PL 15, 22)PL 1522 Poslední slovo patří mně (PL 32)PL 32

13 PL – shrnutí (PL 32)PL 32 Struktura E–U–R Informace jako prostředek, nikoliv cíl: Podněty k domněnkám, tezím Ověřování prostřednictvím informací Formulace vlastního názoru Názorová konfrontace Využití vlastních životních zkušeností Formulování vlastními slovy (psaní)

14 Děkuji za pozornost. Kontakt: Mgr. Eva Řádková radkova@gynome.cz

15 Příklad 2: Mgr. Josef Vaněk DUMy do TSP

16 Výukové požadavky Obecné požadavky Technické požadavky (Seminář Teorie sportovní přípravy)  snadná aktualizace  učitelem, žákem  informací, struktury  velká variabilita (dle výukových požadavků)  studijní materiál (ISP)  komplexní informace  studijní metody („vazební“)  zpětná vazba  prezentace  interaktivnost  běžný software  dostupnost  ovladatelnost  universálnost  kreativnost POWERPOINT (PDF) Prezentace

17 DUMy do TSP (Seminář Teorie sportovní přípravy)  velká variabilita (dle výukových požadavků)  kreativnost Obecné požadavky  snadná aktualizace  učitelem, žákem  informací, struktury  studijní materiál (ISP)  zpětná vazba  prezentace  interaktivnost  komplexní informace  studijní metody („vazební“)  běžný software  dostupnost  universálnost  ovladatelnost Výukové požadavky Technické požadavky POWERPOINT (PDF) Interakce

18 DUMy do TSP (Seminář Teorie sportovní přípravy)                               http://www.gynome.cz/projekty/2012-11-23-09-24-28/761-teorie-sportovni-pripravy-dum www.gynome.cz Zpětná vazba

19 Děkuji za pozornost. Kontakt: Mgr. Josef Vaněk vanek@gynome.cz

20 Příklad 3: Mgr. Josef Dvořák DUM(ky) v AJ

21 Software Hot Potatoes a interaktivní DUM

22 Proč DUMky v Hot Potatoes?  různé typy interaktivních úloh  úlohy na procvičení slovní zásoby, čtení, poslechu, mluvnice a dalších dovedností  snadná práce se softwarem  skupinové či individuální zapojení studentů  využití ve výuce nebo domácí přípravě  způsob pro procvičení nebo získání zpětné vazby  možnost integrace do LMS Moodle  adaptace DUM pro učebnici Maturita Solutions

23 Typy úloh JCloze – doplňovací cvičení JMatch – přiřazovací / spojovací úlohy JQuiz – úlohy s výběrem možností JCross – křížovky JMix – seřazovací úlohy

24 JCloze

25 JMatch

26 JQuiz

27 JCross

28 JMix

29 Děkuji za pozornost. Kontakt: Mgr. Josef Dvořák dvorakj@gynome.cz

30 Hodnocení projektu Velmi kladné  došlo ke zkvalitnění vybavení školy  získali jsme nové učební materiály  zlepšila se spolupráce učitelů  seznámili jsme se s novými metodami práce Podporuji zařazení alternativního projektu OPVK i pro následné období

31 Tým - gynome děkuje za pozornost. Kontakt: Mgr. Jiří Maděra madera@gynome.cz


Stáhnout ppt "Projekt: Gym NMNM Mgr. Jiří Maděra"

Podobné prezentace


Reklamy Google