Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace je jedním z výstupů z interního grantu č. C011-35 „Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace je jedním z výstupů z interního grantu č. C011-35 „Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí,"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace je jedním z výstupů z interního grantu č. C011-35 „Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek“, řešeného na MUP v letech 2015 a 2016. ČR, SR, UK, EU, USA, AUSTR. A DALŠÍ ZEMĚ Kolektivní a certifikační ochranné známky ČR, SR, UK, EU, USA, AUSTR. A DALŠÍ ZEMĚ Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

2 Kolektivní ochranné známky Definice Definice ČR ČR - „Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob.“ – zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (§ 35) SR SR - „Kolektívna ochranná známka je ochranná známka spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu (ďalej len „združenie“), od tovarov alebo služieb iných osôb.“ - zákon č. 506/2009 Z. z., o ochranných známkach (§ 43) UK UK - “A collective mark is a mark distinguishing the goods or services of members of the association which is the proprietor of the mark from those of other undertakings.“ – Trade Marks Act 1994 (§ 49) EU EU – „‘collective mark’ means a trade mark which is described as such when the mark is applied for and is capable of distinguishing the goods or services of the members of an association which is the proprietor of the mark from the goods or services of other undertakings“ - DIRECTIVE (EU) 2015/2436 of 16 December 2015 (Article 27 (b)) USA USA - ”The term “collective mark” means a trade mark or service mark (1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.” - the Lanham Act (§45) AUSTR AUSTR. - ”A collective trade mark is a sign used, or intended to be used, in relation to goods or services dealt with or provided in the course of trade by members of an association to distinguish those goods or services from goods or services so dealt with or provided by persons who are not members of the association.” Australia’s Trademarks Act (§ 162) Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

3 Kolektivní ochranné známky - definice ČR ČR - „Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob.“ – [zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (§ 35)] SR SR - „Kolektívna ochranná známka je ochranná známka spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu (ďalej len „združenie“), od tovarov alebo služieb iných osôb.“ – [ zákon č. 506/2009 Z. z., o ochranných známkach (§ 43)] UK UK - “A collective mark is a mark distinguishing the goods or services of members of the association which is the proprietor of the mark from those of other undertakings.“ – [Trade Marks Act 1994 (§ 49)] EU EU – „‘collective mark’ means a trade mark which is described as such when the mark is applied for and is capable of distinguishing the goods or services of the members of an association which is the proprietor of the mark from the goods or services of other undertakings“ - [DIRECTIVE (EU) 2015/2436 of 16 December 2015 (Article 27 (b)] USA USA - ”The term “collective mark” means a trade mark or service mark (1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.” – [the Lanham Act (§45)] AUSTR. AUSTR. - A collective trade mark is a sign used, or intended to be used, in relation to goods or services dealt with or provided in the course of trade by members of an association to distinguish those goods or services from goods or services so dealt with or provided by persons who are not members of the association. [ Australia’s Trademarks Act (§ 162)] Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

4 Typy kolektivních ochranných známek - USA Kolektivní ochranná známka Kolektivní ochranná známka - přihlášena kolektivním subjektem pro užití pouze jeho členy, kteří užívají kolektivní ochrannou známku pro rozlišení jejich zboží nebo služeb od zboží nebo služeb subjektů, které členy kolektivního subjektu nejsou Kolektivní ochranná známka členská Kolektivní ochranná známka členská - poskytuje pouze informaci o členství v nějakém kolektivním subjektu nebo organizaci, např. “PHPA PROFESSIONAL HELICOPTER PILOTS ASSOCIATION“ označuje členství pilota v asociaci profesionálních pilotu helikoptér, nebo “SISTER CITIES INTERNATIONAL“ označuje členství města v celosvětové neziskové organizaci. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

5 Specifika kolektivních ochranných známek Univerzální ustanovení Kolektivní ochranná známka je již ze své podstaty užívána více různými subjekty najednou §35 odst. 3 ZoZ ČR stanoví, že „Není-li stanoveno dále jinak, platí pro přihlášku kolektivní ochranné známky, pro řízení o přihlášce, o právech z kolektivní ochranné známky, o řízení ve věci zrušení a nebo prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou ustanovení hlav I až VIII a hlavy X obdobně.“ Převážná většina právní úpravy obsažené v ZoZ se podle zmíněného ustanovení aplikuje i na kolektivní ochranné známky. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

6 Specifika kolektivních ochranných známek Obvyklá ustanovení „Přihlášku kolektivní ochranné známky mohou podat…i sdružení bez právní subjektivity, která byla vytvořena za účelem společného označování výrobků nebo služeb svých členů či společníků.“ – Na druhou stranu však „Členem či společníkem sdružení podnikatelů musí být osoby, které mají právní subjektivitu.“ (Horáček R., Čada K., Hajn P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2.vydání. Praha: C.H. BECK, 2011. ISBN 978-80-7400-417-9, str. 426) „Podmínky užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí za jejich porušení se stanoví písemnou smlouvou o užívání kolektivní ochranné známky uzavřenou všemi členy či společníky právnické osoby nebo účastníky sdružení (dále jen „smlouva o užívání“).“ (§35 odst. 2 ZoZ ČR) Užívání kolektivní ochranné známky: „Výlučné právo označovat výrobky či služby kolektivní ochrannou známkou, pro které je kolektivní ochranná známka zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami mají členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zapsaní v rejstříku.“ (nikoliv tedy její vlastník) (§38 odst. 1 ZoZ ČR), „Členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení mají práva podle odstavce 1 za podmínek stanovených smlouvou o užívání.“ (§38 odst. 3 ZoZ ČR) Omezení práv z kolektivní ochranné známky „Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, nemůže být poskytnuta jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu.“ (§39 ZoZ ČR) Zvláštní důvod pro zrušení kolektivní ochranné známky „Úřad zruší kolektivní ochrannou známku také v případě, jestliže členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zásadním způsobem porušují smlouvu o užívání a na změně smlouvy o užívání se nedohodnou nebo pokud právnická osoba či sdružení zanikne.“ (§40 odst. 2 ZoZ ČR) Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

7 Specifika kolektivních ochranných známek Výjimečně se vyskytující se ustanovení USA - pro klasifikaci kolektivních ochranných známek vytvořena zcela samostatná zvláštní třída zboží a služeb s číslem 200 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

8 Komparace kolektivních ochranných známek v právních řádech různých států Australia’s Trade Marks Act - section 166 “A collective trade mark may not be assigned or transmitted.“ (For example in case of a bankruptcy and monetization of all assets of the owner of a collective mark, this provision of section 166 turns such a collective mark to an invaluable asset. Similar can be said about prohibition of transmission of a collective mark to a different body) Australia’s Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure “A collective trade mark may not be assigned or transmitted. This may represent a problem for an association which owns a collective trade mark, should the association become incorporated. Assignment or transmission of the trade mark to the incorporated association would not be allowed.“ - United Kingdom - the Manual of trademarks practice states “Certification and collective marks may be assigned to a new owner in the same way as ordinary trademarks.“ Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

9 Další fakta o kolektivních ochranných známkách a jejich užití Členské kolektivní ochranné známky jsou často užity na zboží, anebo pro služby, které mají vlastní ochrannou známku, nicméně členská kolektivní ochranná známka je zobrazena současně s nimi, pouze jako označení členství prodejce zboží, nebo poskytovatele služeb, v kolektivním subjektu. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

10 Příklad kolektivní ochranné známky Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

11 Statistika – četnost výskytu K 25.2.2016 bylo pro území České republiky u ÚPV zapsaných 1.276.686 ochranných známek, z tohoto počtu bylo pak pouze 1.579 zapsaných kolektivních ochranných známek. Poměr mezi zapsanými ochrannými známkami a zapsanými kolektivními ochrannými známkami je tedy 809:1 K 25.2.2016 bylo v USA zapsaných 2.592.589 ochranných známek, z nichž bylo pouze 3.780 zapsaných kolektivních ochranných známek obou druhů. Poměr mezi zapsanými ochrannými známkami a zapsanými kolektivními ochrannými známkami je tedy 678:1, což je zhruba obdobný poměr, jaký můžeme nalézt i v České republice. (Každá kolektivní ochranná známka je spojena s více než jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Každá kolektivní ochranná známka je využívána více osobami) Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

12 Certifikační ochranné známky Definice Definice ČR ČR - (připravováno – nová legislativa EU – viz. výklad) SR SR - (připravováno – nová legislativa EU – viz. výklad) UK UK - A certification mark is a mark indicating that the goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics. [Trade Marks Act 1994 (§ 50) ] USA USA - „The term “certification mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1) used by a person other than its owner, or (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.” [the Lanham Act (§45)] AUSTR AUSTR. - “…sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services: (a) dealt with or provided in the course of trade; and (b) certified by a person (owner of the certification trade mark), or by another person approved by that person, in relation to quality, accuracy or some other characteristic, including (in the case of goods) origin, material or mode of manufacture; from other goods or services dealt with or provided in the course of trade but not so certified.” [Australia’s Trademarks Act (§ 169)] Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

13 Certifikační ochr. zn. - definice ČR ČR - (připravováno – nová legislativa EU – viz. výklad) SR SR - (připravováno – nová legislativa EU – viz. výklad) UK UK - A certification mark is a mark indicating that the goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics. [Trade Marks Act 1994 (§ 50)] USA USA - „The term “certification mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1) used by a person other than its owner, or (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.” [the Lanham Act (§45)] AUSTR AUSTR. - “…a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services: (a) dealt with or provided in the course of trade; and (b) certified by a person (owner of the certification trade mark), or by another person approved by that person, in relation to quality, accuracy or some other characteristic, including (in the case of goods) origin, material or mode of manufacture; from other goods or services dealt with or provided in the course of trade but not so certified.” [Australia’s Trademarks Act (§ 169)] Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

14 Účel a smysl existence Certifikačních ochranných známek Hlavním účelem certifikační ochranné známky je informovat spotřebitele o tom, že výrobky nebo služby prodejce zboží nebo poskytovatele služeb, který certifikační ochrannou známku na takových svých výrobcích anebo pro takové své služby užívá, splňují určitý standard kvality vyžadovaný ode všech výrobků nebo služeb, pro něž je tako známka užívána. Z tohoto důvodu certifikační ochranná známka nerozlišuje jednotlivý zdroj výrobků nebo služeb, ale pouze garantuje určitou úroveň kvality výrobků nebo služeb. tento druh ochranné známky není určen k rozlišení zdroje zboží anebo služeb pocházejících od různých zdrojů zboží nebo služeb TMEP ve verzi z dubna roku 2014 v části 1306.02(b) obsahoval: „Pokud se certifikační ochranná známka skládá výlučně, anebo převážně, z geografického názvu, průzkumový úředník by měl zkoumat autoritu přihlašovatele, jestli se zdá být dostatečná pro to, aby takový geografický název mohl užívat (mít nad ním kontrolu), pokud taková jeho autorita není očividná.” Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

15 Podmínky užití certifikační ochranné známky USA USA - Certifikační ochranná známka může být užita jakýmkoliv subjektem, který splnil určitý standard kvality svého zboží nebo svých služeb a zároveň získal autorizaci pro užití certifikační ochranné známky od jejího vlastníka. Vlastník certifikační ochranné známky však nesmí rozlišovat mezi žadateli o užívání jeho certifikační ochranné známky. USA USA - Pokud by vlastník certifikační ochranné známky odmítl autorizovat užívání jeho certifikační ochranné známky v případě, kdy by žadatel splnil všechny podmínky pro takovou autorizaci, certifikační ochranná známka by mohla být zrušena. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

16 Typy certifikačních ochranných známek 1) 1) certifikační ochranná známka, která certifikuje, že některé výrobky nebo služby pochází z určitého územního regionu, jako např. „Champagne“ pro šampaňské nebo PARMIGIANO pro sýr. 2) 2) certifikační ochranná známka, která certifikuje, že některé výrobky nebo služby mají určitou úroveň kvality a splňují určité standarty, např. PTL PITTSBURGH TESTING LABORATORY, NSF TESTING LABORATORY ANN ARBOR, MICH. Existuje relativně mnoho známých a rozšířených certifikačních známek tohoto druhu, např. u certifikační ochranné známky AAA APPROVED AUTO REPAIR je v databázi ochranných známek USPTO uvedeno, že certifikuje následující: („Certifikační ochranná známka, tak jak je užita autorizovanými subjekty, certifikuje, že tyto subjekty splnily standardy certifikátora co do kvality jednání se zákazníky, vzhledu podnikových prostor, kvalifikace a tréninku personálu, reputace v komunitě a šíře poskytovaného servisu, oprav a pojištění.“) 3) 3) certifikační ochranná známka, která certifikuje, že práce na určitém produktu nebo službě byla vykonána určitým kolektivním subjektem, anebo že ten kdo práci vykonal, splňuje určité minimálně požadované standardy, např. CERTIFIED INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER, CERTIFIED AEROSPACE TECHNICIAN. Certifikační ochranná známka ABA ACCREDITED BUSINESS ACCOUNTANT pak certifikuje následující: („Certifikační ochranná známka, tak jak je užita autorizovanými subjekty, certifikuje, že tyto subjekty splnily kompetenční požadavky pro její užití tak, jak je požadováno Akreditačním koncilem pro účetnictví a zdanění.”) Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

17 Specifika certifikačních ochranných známek Univerzální ustanovení USA USA - certifikační ochranné známky podléhají, podle §4 z Lanham Act, “subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable....”, („ustanovením vztahujícím se na zápis ochranných známek do té míry, do jaké jsou aplikovatelné…“,) USA USA - Certifikační ochrannou známku nesmí její vlastník užít na svém vlastním zboží nebo pro své vlastní služby (Totožný subjekt by z povahy věci neměl certifikovat své vlastní výrobky nebo služby) USA USA – Lanham Act v § 14 odst. 5 písm. d) stanoví jako důvod pro zrušení certifikační ochranné známky okolnost, kdy vlastník certifikační ochranné známky: „…diskriminačně odmítne certifikovat, nebo pokračovat v certifikování, zboží nebo služby jakéhokoliv subjektu, který splňuje standardy nebo podmínky, které taková známka certifikuje…“ USA USA – Lanham Act v §14 odst. 5 stanoví proces zrušení registrace certifikační ochranné známky. Podle tohoto ustanovení, certifikační ochranná známka může být zrušena, pokud: „…kdykoliv…na základě toho, že vlastník (A) nemá kontrolu…nad užíváním takové známky, nebo (B) se účastní produkce anebo propagace jakéhokoliv zboží nebo služby na kterých je certifikační ochranná známka užita, nebo (C) dovolí užití certifikační ochranné známky pro jiné účely než pro certifikaci, nebo (D) diskriminačně odmítne certifikovat…výrobky nebo služby jakékoliv osoby, která splňuje standardy nebo podmínky, které taková známka certifikuje...” Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

18 Specifika certifikačních ochranných známek Výjimečně se vyskytující se ustanovení Výjimečně se vyskytující se ustanovení Pravidla nebo standardy nemusí pocházet přímo od vlastníka certifikační ochranné známky. TMEP ve verzi z října roku 2015 v části 1306.04(b) obsahuje: („Standardy nemusí být původem od certifikátora/ vlastníka, ale mohou to být standardy užívané jiným subjektem, jako jsou např. specifikace stanovené státním úřadem nebo standardy vyvinuté prostřednictvím výzkumu soukromého výzkumného subjektu.“) Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

19 Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) The definition of the Commission is given by Trade Marks Act in its Section 6 ” ””Commission”” means the Australian Competition and Consumer Commission established under the Competition and Consumer Act 2010.”” More about the role of the Commission (“ACCC”) with certification marks can be found on http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/303457 http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/303457 The ACCC’s consent is not mandatory only for an assignment of a certification mark in Australia; it is also a necessary step during a registration of a certification mark. See Australia’s Trade Marks Act at section 174 “The Registrar must send the prescribed documents relating to the application to the Commission in accordance with the regulations.” and section 175 (1) “The Commission must consider the application and any documents received under section 174 in accordance with the regulations.” Unlike collective marks, certification marks are assignable in Australia “A registered certification trade mark may be assigned only with the consent of the Commission.” Trade Marks Act 1995, Section 180 (1) The same provides the Australian Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure in its part 35 point 8. “Certification trademarks can be assigned both before and after registration in the same way that ordinary trademarks may be assigned. … However, there are requirements imposed by sections 180…of the Act. Under section 180, the permission of the Commission must be granted before the assignment of a registered certification trade mark can be carried out.” There are also set forth rules for the ACCC about giving consent to an assignment a certification mark ”Before giving its consent to the assignment, the Commission must consider whether the attributes that the prospective assignee or any prospective approved certifier has are sufficient to enable competent assessment of the goods or services and, if the rules are to be varied, whether an application to vary the rules as proposed, would be approved” Australia’s Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure, Part 35, Point 8.3 Further details about requirements of the ACCC’s consent can be found Australian’s Trade Mark Regulations in its Part 16, Reg 16.6. “For the purposes of paragraph 175 (2) (b) of the Act (which deals with criteria for rules governing use), the Commission must have regard to the following criteria: (a) the principles relating to restrictive trade practices set out in Part IV of the Trade Practices Act 1974; (b) the principles relating to unconscionable conduct set out in Part IVA of that Act; (c) the principles relating to unfair practices, product safety and product information set out in Part V of that Act.” Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

20 Další fakta o kolektivních ochranných známkách a jejich užití Certifikační ochranná známka, která je „regionálním označením původu“, nevyžaduje získání rozlišovací způsobilostí pro svou registraci jako certifikační ochranná známka, toto je umožněno speciálním ustanovením §2 bodu e) (2) z Lanham Act. Vlastník pravidelně kontroluje užití certifikační ochranné známky, jestli prodejce zboží, anebo poskytovatel služeb, který od tohoto vlastníka certifikační ochranné známky obdržel povolení k jejímu užití, plnění určité standardy kvality spojené s touto certifikační ochrannou známkou a jestli ji užívá v obchodním styku pouze pro své výrobky nebo služby. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

21 Statistika – četnost výskytu K 25.2.2016 bylo v USA u USPTO zapsaných 2.592.589 ochranných známek, z nichž bylo pouze 4.605 zapsaných certifikačních ochranných známek. Poměr mezi zapsanými ochrannými známkami a zapsanými certifikačními ochrannými známkami je tedy 563:1. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

22 Příklady certifikačních ochranných známek Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

23 Kolektivní a certifikační známky – Mezinárodní smlouvy a EU PUÚ PUÚ – kolektivní ochranné známky neunifikuje a o certifikačních ochranných známkách právní úpravu neobsahuje (ani jiná mezinárodní smlouva) EU EU – nová směrnice a nařízení – povinnost upravit certifikační ochrannou známku a detailnější úprava kolektivní ochranné známky Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

24 Závěr Děkuji Vám za pozornost a nyní je čas pro Vaše dotazy (kontakt: vsvejkovsky@yahoo.com) ? Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.


Stáhnout ppt "Tato prezentace je jedním z výstupů z interního grantu č. C011-35 „Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google