Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definice a typologie dysfunkčních rodin Klasifikace rizikových faktorů ohrožujících stabilitu rodiny U3V 13.3.2013 Mgr. Michaela Vaško.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definice a typologie dysfunkčních rodin Klasifikace rizikových faktorů ohrožujících stabilitu rodiny U3V 13.3.2013 Mgr. Michaela Vaško."— Transkript prezentace:

1 Definice a typologie dysfunkčních rodin Klasifikace rizikových faktorů ohrožujících stabilitu rodiny U3V 13.3.2013 Mgr. Michaela Vaško

2 V roce 1977 rozlišil W. R. Beavers 3 skupiny rodin na základě různé úrovně jejich fungování : 1. zdravé 2. střední (průměrné) 3. dysfunkční Nejpočetnější skupina: průměrné a dysfunkční rodiny. Dysfunkční rodiny: velmi nediferencované, neflexibilní a neefektivní při setkání se zátěží i s požadavky vývoje. K jejich popisu použil Beavers opozita výrazů rodiny optimální. 2Definice a typologie dysfčních rodin

3 Definice dysfční rodiny v současné době se pohlíží na dysfunkci rodiny jako na rodinu, ve které jeden nebo více členů produkuje maladaptivní a nezdravé chování 3Definice a typologie dysfčních rodin

4 Dysfunkční rodiny vykazují následující charakteristiky: popírání nebo neřešení problémů, chybějící intimita, vzájemné obviňování, rigidní role, potlačování osobní intimity na úkor rodinné identity, nejasná komunikace, pravidla a kompetence, absence jasných hranic mezi členy rodiny. 4Definice a typologie dysfčních rodin

5 Dysfční rodina Znaky: dezorganizace, nediferencovanost rolí, problematická komunikace mezi členy, negativní emoční reakce, výskyt zanedbávání dětí nebo také nevšímavost k jejich potřebám. V takovém typu rodiny se vyskytují dále širší problémy, problémy v hospodaření s financemi a řada individuálních problémů (od problémů s drogami, přes delikvenci až po kriminalitu). 5Definice a typologie dysfčních rodin

6 Fční x dysfční rodina Fční x dysfční rodina 6Definice a typologie dysfčních rodin

7 Fční x dysfční rodina Fční x dysfční rodina 7Definice a typologie dysfčních rodin

8 Pojem mnohoproblémová rodina rodina, se kterou profesionálové v pomáhajících profesích často pracují taková rodina má vážné těžkosti ve více sférách svého fungování (bydlení, finance, výchova dětí, partnerské vztahy, vztahy k členům širší rodiny, vztahy k institucím, nemoci, závislosti aj.) 8Definice a typologie dysfčních rodin

9 Klasifikace rizikových faktorů ohrožujících stabilitu rodiny 9Definice a typologie dysfčních rodin

10 1.Rizikové faktory v rodině – osobnost rodiče – sám žil v dysf. rodině Rodiče nebo jeden z rodičů, kteří žili v dětství také v dysfunkční rodině, případně prožili část života v zařízení pro výkon ústavní výchovy. V současné době také mohou mít některé své děti umístěné mimo rodinu, některé děti dali k adopci, užívali alkohol či drogy. 10Definice a typologie dysfčních rodin

11 Rizikové faktory v rodině –osobnost rodiče-sám žil v dysf.rodině mívají zpravidla nízké vzdělání, jsou nezaměstnaní, nezaměstnatelní, nebo se dlouhodobě pohybují na hranicích minimálních příjmů, mají problémy s hospodařením, dále mají dluhy na bydlení, obvykle mívají různé rychlé půjčky. Tento druh rodičů nedůvěřuje jak sociálním pracovníkům, tak ani ostatním pracovníkům pomáhajících profesí. 11Definice a typologie dysfčních rodin

12 Rizikové faktory v rodině –osobnost rodiče-sám žil v dysf. rodině Celkově mívají nedůvěru k institucím. Mají strach ze změn, nevěří tomu, že by byli schopní své děti chránit a docílit jakýchkoliv změn. Obvykle odvracejí pozornost od pomáhajících pracovníků, od svých těžkostí, problémy bagatelizují. Dochází i k transgeneračnímu přenosu modelu chování, který prohlubuje negativní dopad na kvalitu života dítěte i rodiny. 12Definice a typologie dysfčních rodin

13 Rizikové faktory v rodině – faktory u rodičů Zanedbávání dětí, které nejčastěji hrozí u svobodných matek, jež nemají dostatečné zázemí, dále u dospělých trpících duševní nemocí nebo závislí na návykových látkách. Tito rodiče bývají mnohdy popisováni jako „dětinští“. Matky, které zanedbávají děti, mívají častěji děti s mnoha různými partnery. 13Definice a typologie dysfčních rodin

14 Rizikové faktory v rodině – faktory u dětí nedonošenost, nízká porodní váha, obtížný temperament a jeho nestabilita, chronická nemoc, častá nemocnost, vrozená tělesná či mentální vada, neobratnost, snížená inteligence, zažívací potíže a také pohlaví. špatné zacházení ze strany rodiče, nechtěné těhotenství, některá z forem nejisté vazby na rodiče, odloučení s rodičem na delší dobu, nízké sebehodnocení 14Definice a typologie dysfčních rodin

15 2. Rizikové faktory prostředí Prostředí, ve kterém rodina žije, je nutné také zkoumat. Pokud přišla rodina o bydlení, je problémové rodinu sanovat, protože předmětem sanace není hledání bydlení. Problémem může také být, pokud je od rodiny oddělen otec. 15Definice a typologie dysfčních rodin

16 3. Aktuální sociální situace rodiny K dalším faktorům patří posouzení úrovně rozvoje dítěte, jeho situace v rodině i v širší společnosti (fyzické zdraví dítěte, jeho psychosociální rozvoj, kvalita vztahů v rodině, schopnost rodičů zajistit vhodnou péči a výchovu dítěti). Soudobé studie poukazují na souvislost chudoby jako na jeden z faktorů, který má vliv na špatné zacházení rodiny s dítětem. 16Definice a typologie dysfčních rodin

17 Příčiny poruch jednotlivých funkcí rodiny Definice a typologie dysfčních rodin17

18 Příčiny poruch fcí rodiny tři základní příčiny: 1. objektivní 2. subjektivní 3. smíšené Definice a typologie dysfčních rodin18

19 Příčiny – 1. objektivní k objektivním příčinám se řadí např. nezaměstnanost, invalidita nebo nemoc; tento typ poruch je na vůli rodičů nezávislý. Definice a typologie dysfčních rodin19

20 Příčiny – 2. subjektivní subjektivní poruchy jsou závislé na rodičovské vůli v souvislosti např. s neochotou pečovat o dítě nebo přijmout společenské normy, nezralost či neschopnost vyrovnat se se zvláštními situacemi, které nastanou. Příčiny -3. smíšené - Kombinace Definice a typologie dysfčních rodin20


Stáhnout ppt "Definice a typologie dysfunkčních rodin Klasifikace rizikových faktorů ohrožujících stabilitu rodiny U3V 13.3.2013 Mgr. Michaela Vaško."

Podobné prezentace


Reklamy Google