Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Co je to pěnové sklo? Výroba  Vstupní suroviny jsou stejné jako u výroby skla (křemičitý písek, živec, vápenec, soda, možné je i přidání odpadního skla).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Co je to pěnové sklo? Výroba  Vstupní suroviny jsou stejné jako u výroby skla (křemičitý písek, živec, vápenec, soda, možné je i přidání odpadního skla)."— Transkript prezentace:

1 1 Co je to pěnové sklo? Výroba  Vstupní suroviny jsou stejné jako u výroby skla (křemičitý písek, živec, vápenec, soda, možné je i přidání odpadního skla). Připraví se skelná tavenina, která je extrudována a rozemleta na skelný prach. Zpěnění probíhá přidáním uhlíku a zahřátím na teplotu přibližně 1000 °C. Izolační materiál je vyráběn ve formě kvádrových bloků. Po ochlazení lze materiál nařezat do podoby desek nebo skořepin. Použití  Desky z pěnového skla jsou obzvláště vhodné pro ty části budov, které jsou citlivé vůči vlhkosti. Používají se především pro izolaci plochých, tzv. obrácených střech. Jsou vhodné také pro izolaci sklepů, teras a ploch, jež se dotýkají země. Opracování probíhá s pomocí ruční pily, izolace se upevňuje bitumenovým nebo speciálním lepidlem. Při řezání desek se uvolňuje malé množství sirovodíku. Skořepiny se používají v průmyslové oblasti k izolaci potrubí a ocelových nádrží, které jsou vystaveny měnícím se teplotám. Při izolaci potrubí se studenou vodou zabraňuje vysoký difúzní odpor materiálu vsakování zkondenzované vody do izolace. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

2 2 Co je to pěnové sklo? Vlastnosti  Pěnové sklo prakticky nepropouští páru a nevsakuje vlhkost. Koeficient rozpínavosti je přibližně stejný jako u oceli nebo betonu. Materiál je odolný vůči tlaku, kyselinám, škůdcům, a je tvarově stálý. Mechanickými účinky - jako například nárazy při montáži - může dojít k jeho poškození. Hraniční (maximální) teplota pro použití materiálu činí 430 °C. Pěnové sklo je nehořlavé.  Křehkost a pevnost v tlaku je naprosto odlišná vlastnost. Velmi často má křehký materiál vysokou pevnost v tlaku - podívejme se například na diamant. Výsledná nosnost pěnového skla při výrobcem zaručených 0,4 MPa  0,4 MPa je přibližně 40 tun/m ². Kubík betonu (těžší stavební materiál neznám) váží asi 2,3 tuny, to znamená že pěnové sklo unese cca 17 metrů vysokou stěnu z betonu... U běžného RD je zatížení rozložené víceméně rovnoměrně, takže nevidím žádný problém. Jistěže může vzniknout nějaké problematické místo u atypicky řešených domů - například sloupek podpírající významnou část zátěže vyšších pater, ale i to je řešitelné a od toho zde máme odborníky zabývající se statikou, aby toto posoudili a v případě potřeby navrhli řešení. Asi nikdo nebude stavět na pěnoskle bez souhlasustatika. Jinak výpočtová pevnost v tlaku u pěnoskla je uváděná s bezpečnostním koeficientem 3, tj. skutečná pevnost v tlaku je ještě 3 krát vyšší. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

3 3 Co je to pěnové sklo? Využití pěnového skla ve formě granulátu GeoCell - stavební materiál s výtečnými vlastnostmi  Základy staveb všech typů (bez podsklepení i se sklepem) Základy staveb všech typů (bez podsklepení i se sklepem)  Průmyslové podlahy Průmyslové podlahy  Sanace podlah Sanace podlah  Zelené střechy Zelené střechy  Patrové garáže Patrové garáže Základy Hutnění pěnového skla - základní zásady  Tak jako u každého sypkého materiálu je pro správné zhutnění důležité použití správného zhutňovací techniky. Důležité je:  směr práce stoje a jeho pracovní rychlost  amplituda (a) chvění stroje  statické liniové zatížení provozní hmotností (p) ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

4 4 Co je to pěnové sklo? Zabudování materiálu GeoCell krok za krokem  Příprava zemní pláně Zemní pláň se musí zhotovit bezprostředně před nanesením GeoCell tak, aby to odpovídalo požadavkům rovinnosti a pevnosti v tlaku podle zadání ve vztahu na objekt. Položte do pláně roury na odpadní vody, a naplňte pískem na úroveň pláně.  Vyložení geo-textilií Zemní pláň vyložte geodetickou textilií (150 g/m2) tak, aby se překrývala. Pamatujte na dostatečný přesah, aby se později mohl hotový násyp úplně zabalit.  Nanesení GeoCell Pokud se GeoCell dodává volně ložený, provede se nanesení přímo ve stavební jámě.  Rozdělení GeoCell Na malých stavbách se rozdělení provádí pomocí lžíce bagru a česlem; u větších ploch se doporučuje strojní rozdělení rovnačem. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

5 5 Co je to pěnové sklo? Zabudování materiálu GeoCell krok za krokem  Zhutnění GeoCell Zhutnění se provede u malých ploch lehkou vibrační deskou (cca 100 kg, kmitočet 100Hz). U ploch >200m2 lze použít válec na zemní práce. Po dosažení zadané výšky zhutnění už dál nezhutňujte! U plání s tloušťkou > 30 cm se musí GeoCell sypat ve dvou vrstvách, a vždy zhutnit.  Položení dělící vrstvy Po ukončení zhutňování se ze strany zatluče geo-textilie, a celá vrstva GeoCell se s přesahem zakryje PE-fólií, na ochranu proti cementovému mléku.  Umístění bednění pro základovou desku Bednění pro základní desku postavte přímo na připravené ploše, a podle statického zadání vyrobte základní / podlahovou desku. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

6 6 Co je to pěnové sklo? Zabudování materiálu GeoCell krok za krokem Pod základové a sklepní desky objektů GeoCell slouží jako: násypový materiál, který se aplikuje přímo do základové jámy pod podlahovými deskami -má výtečné tepelně izolační vlastnosti a zároveň vysokou únosnost -má vyšší pevnost v tlaku než jiné materiály a postup zabudování je jednoduchý a nákladově příznivý -aplikuje se v místě použití jako násypový materiál přímo do stavebního výkopu pomocí ručního přístroje nebo lopaty nakladače -rovnoměrně se rozdělí na požadovanou a nezhutněnou výšku -zhutnění na staticky požadovanou tloušťku vrstvy se provede pomocí válce nebo deskového vibrátoru Pozn.: aby se zabránilo vnikání cementového mléka do pěnového skla GeoCell, je třeba vrstvu zakrýt stavebním papírem nebo PE-fólií (1) vrstva zeminy (2)geotextílie/stavební textilie (3) zhutněný geocell (4) PE-fólie (5) vnější izolace (6) zdivo/stěna (7) základová deska (8) drenážní trouba ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

7 7 Co je to pěnové sklo? Zabudování materiálu GeoCell krok za krokem (1)vrstva zeminy (2)geotextílie/stavební textilie (3)zhutněný geoCell (4)PE-fólie (5)filtrační vrstva (6)utěsnění (7)potěr Podlahy v průmyslových objektech, obchody aj. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

8 8 Co je to pěnové sklo? Zabudování materiálu GeoCell krok za krokem Sanace podlah starých budov Obzvláště u starých budov je sanace podlah omezena disponibilní výškou výstavby. GeoCell sjednocuje v jednom výrobku drenážní vrstvu a tepelnou izolaci a tím šetří výšku výstavby. Při budování podlah pomocí pěnového skla geoCell je možné upustit od základové desky. Při difúzní výstavbě odpadá utěsnění, filtrační vrstva a potěr. (1)vrstva zeminy (2)geotextílie/stavební textilie (3)zhutněný geoCell (4) PE-fólie (5) filtrační vrstva (6) utěsnění (7) potěr ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

9 9 Co je to pěnové sklo? Zabudování materiálu GeoCell krok za krokem Patrové podzemní garáže Díky lehkému násypovému materiálu GeoCell (180 kg/m3) je vnitřní konstrukce při přejezdu nebo podzemní garáže možné dimenzovat zřetelně štíhlejší. Po nanesení násypu geoCell a zhutnění na staticky potřebnou míru – jestliže zhutnění leží pod 1,6 : 1 – přímo asfaltovat. V případě pokládky dlažby se nanese dělící tkanina, stejně jako vrstva hrubého a jemného písku. Vysoce zatížitelný (180 kN/m² při zhutnění 1,3 : 1. (1)betonový strop (2) plášť střechy (3) zhutněný geoCell (4) dělící vláknina (5) písek (6) asfalt/dlažba ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

10 10 Co je to pěnové sklo?  Pěnové sklo je díky svým unikátním vlastnostem používáno jako teplená izolace v řadě různých aplikací v průmyslu a TZB. Rozsah teplotní použitelnosti materiálu je od -260˚C do + 430˚C. Pro různé teploty jsou používány různé izolační systémy. Pro izolace potrubí, nádrží a zařízení se používají tvarovky z pěnového skla, pro některé další aplikace se používají desky bez povrchové úpravy.  Nejčastěji používané výrobky FOAMGLAS® ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

11 11 Co je to pěnové sklo? Základní izolační systémy FOAMGLAS® pro průmyslové izolace:  Potrubí a zařízení s pracovní teplotou od -50˚C do teploty prostředí (např. chlazená voda, běžná chladová média, chemický průmysl) Potrubí a zařízení s pracovní teplotou od -50˚C do teploty prostředí  Potrubí a zařízení s pracovní teplotou od teploty prostředí do +120˚C (např. potravinářský průmysl, hořlavá média, chemický průmysl) Potrubí a zařízení s pracovní teplotou od teploty prostředí do +120˚C  Potrubí a zařízení s pracovní teplotou od +120˚C do +430˚C (např. pára, hořlavá média, přitápěná potrubí, chemický průmysl) Potrubí a zařízení s pracovní teplotou od +120˚C do +430˚C  Potrubí a zařízení s pracovní teplotou od -260˚C do -50˚C (např. zkapalněné plyny, chemický průmysl ) Potrubí a zařízení s pracovní teplotou od -260˚C do -50˚C  Potrubí a zařízení se střídavou (duální) pracovní teplotou (např. potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl ) Potrubí a zařízení se střídavou (duální) pracovní teplotou  Základy pod průmyslové nádrže (Nádrže s plochým dnem - pracovní teploty od -260˚C do + 430˚C) Základy pod průmyslové nádrže  Izolace průmyslových komínů Izolace průmyslových komínů ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

12 12 izolace nepochozích plochých střech s hydroizolací z asfaltových pásů Kompaktní skladba s izolací z pěnového skla FOAMGLAS® pro svojí správnou funkci musí mít na svém horním líci hydroizolaci celoplošně (kompaktně) natavenou nebo nalepenou horkým asfaltem. Z tohoto důvodu se jako hydroizolace nejčastěji používají asfaltové modifikované pásy. Je doporučeno používat dvouvrstvé systémy asfaltových pásu, kdy minimálně hlavní pás je modifikovaný a má dostatečnou ochranu proti UV záření. Druh modifikace pásů (APP nebo SBS), druh posypu nebo případná ochrana hydroizolace kačírkem z hlediska funkce kompaktní skladby není rozhodující a volí se podle konkrétních podmínek stavby. Tepelná izolace z pěnového skla FOAMGLAS® s celoplošně slepenými spárami (obvykle horkým asfaltem). Díky parotěsnosti pěnového skla FOAMGLAS® tvoří vrstva tepelné izolace současně i dokonalou parotěsnou zábranu (v celé tloušťce tepelně-izolační vrstvy a v obou směrech) ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

13 13 izolace pochozích plochých střech -Kompaktní skladba z pěnového skla FOAMGLAS® použití pro pochozí střechy vč. teras, balkonů, loggií apod.). -Vlastnosti: velmi vysoká pevnost v tlaku a nestlačitelnost tepelně-izolační vrstvy. Pěnové sklo tvoří velmi pevný podklad pod hydroizolaci a minimalizuje riziko jejího poškození. Tepelně- izolační vrstva z pěnového skla může být provedena buď v konstantní tloušťce nebo ve spádu. Pokud je použita spádovaná tepelně izolační vrstva, není nutné provádět podkladní spádový potěr a lze tak snížit tloušťku a hmotnost střechy. I když se kompaktní skladba s izolací z pěnového skla provádí bez použití klasické parotěsné zábrany je možné s touto skladbou provést pochozí střechu i nad prostory s vysokou relativní vlhkostí. -Pro pochozí střechy je velmi důležité, že kompaktní skladba z pěnového skla je velmi spolehlivá a to i v případě lokálního selhání nebo proražení hydoizolace. Případná porucha kompaktní skladby je v takovém případě pouze lokální a je možné jí přesně lokalizovat i když je hydroizolace skryta pod pochozí vrstvou. -Na kompaktní skladbu z pěnového skla lze provádět prakticky všechny typy provozních (pochozích) vrstev. -Všechny skladby pochozích plochých střech jsou odvozeny z kompaktní skladby ploché střechy na betonové desce. Pokud je nosná konstrukce střechy dostatečně únosná, může být kompaktní pochozí střecha provedena i na trapézovém plechu nebo dřevěné konstrukci.

14 14 izolace šikmých střech  Kompaktní skladba z pěnového skla může být použita i ve skladbách šikmých střech. Lze jí aplikovat na střechy s různými nosnými konstrukcemi (dřevěné bednění, trapézový plech, betonové deska) a při libovolných spádech a tvarech střechy.  Použití kompaktní skladby z pěnového skla na šikmých střechách je vhodné zejména nad prostorami s vysokou relativní vlhkostí (plavecké bazény apod.) nebo s obousměrnou difúzí vodní páry (zimní stadióny).  Aby bylo možné vytvořit celistvou vrstvu kompaktní skladby, je nutné tepelně izolační vrstvu z pěnového skla provést nad krokvemi event. mezi krokvemi  Nejčastěji se jako hydroizolace kompaktních šikmých střech používají asfaltové modifikované pásy nebo plechové krytiny. Pro kotvení pásů proti posunu je možné využít stejné kotevní plechy, které se používají pro upevňování příponek plechových krytin.

15 15 izolace stěn, fasád, podhledů Pěnové sklo lze použít jako tepelnou izolaci do provětrávaných fasádních systémů. Využívá se zde absolutní nehořlavosti a dlouhodobé životnosti tohoto materiálu. Použití pěnového skla v kontaktních izolačních systémech fasád není doporučeno. Jako jediný materiál lze použít pěnové sklo i pro vnitřní izolace stěn a podhledů, aniž by docházelo k nežádoucí kondenzaci vodní páry v tepelné izolaci. Tyto aplikace však vyžadují vždy přesný tepelně-technický výpočet, správný návrh následné povrchové úpravy a především správný návrh a provedení všech detailů a spojů mezi deskami

16 16 přerušení tepelného mostu v patě nosné stěny Tepelně izolační bloky jako jediné ze sortimentu izolace z pěnového skla jsou určeny pro přerušení tepelných mostů, které jsou namáhány tlakem. Jedná se o založení nosných stěn (propojení tepelné izolace podlahy a fasády), založení fasádních přizdívek a různé další detaily (např. v oblasti atik apod.). Při použití bloků při založení nosných stěn dochází nejen k úsporám energie na vytápění, ale také se zvyšuje teplota spodních koutů místnosti. Tím se výrazně snižuje riziko vzniku povrchové kondenzace vodní páry a následného vzniku plísní. Maximální výpočtové zatížení bloků v tlaku nesmí překročit 0,45 MPa. Bloky jsou určeny pro přenos statického zatížení prostým tlakem a pro přenos zatížení jsou určeny pouze plochy kašírované výztužným papírem. Bloky jsou standardně dodávány v délce 450 mm, v tloušťce 50 mm (na zakázku až do 150 mm) a v šířkách které odpovídají nejčastěji používaným zdícím materiálům. Proto s výjimkou zkrácení na délku, které se provádí běžnou pilou na dřevo, se bloky na stavbě již nijak neupravují. Bloky se ukládají do celoplošného lože z jemnozrnné malty a následně se na ně opět do celoplošného lože z jemnozrnné malty vyzdívá první vrstva zdícího materiálu. Bloky se ukládají na sraz a styčné spáry mezi nimi se nemaltují.


Stáhnout ppt "1 Co je to pěnové sklo? Výroba  Vstupní suroviny jsou stejné jako u výroby skla (křemičitý písek, živec, vápenec, soda, možné je i přidání odpadního skla)."

Podobné prezentace


Reklamy Google