Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad zajišťování venkovních a štítových zdí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad zajišťování venkovních a štítových zdí."— Transkript prezentace:

1 Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad zajišťování venkovních a štítových zdí.

2 Půdní štítové zdi jsou tenčí než ostatní zdi, a proto se musí proti vyklopení zajistit ocelovými táhly připevněnými ke středním vaznicím. U krovů bez střední vaznice se připevní ocelové kleštiny na část krovu ztuženého fošnami. Závlače na vnější straně štítu se podloží fošnami, aby se zabezpečila větší plocha štítu. táhlo závlač fošny Střední vaznice

3 Zajištění venkovních zdí pod štítem má být proti hlavní a střední zdi v úrovni stropů a má být rovnocenné s oporou, kterou poskytovával vybouraný dům. Konstrukce rozepření se zřizuje podle výšky budov, podle druhu a jakosti jednotlivých částí. Kromě štítu se zajišťují u některých budov rohy šikmými vzpěrami z kulatiny uklínovanými do kapes, a to ve výši okenních nadpraží, a do prahů z dřevěných trámců zajištěných kůly.   podložka Štítová zeď práh klíny vzpěra kleština 3000 až 5000

4 Rozepření z dlouhých kuláčů nebo z příhradových nosníků nemá být osazeno jako vodorovné, nýbrž na jedná straně jako mírně zešikmené. Do vodorovné a kolmé polohy se tato rozepření vhánějí sekerou nebo kladivem, až se dosáhne požadovaného upnutí. Upnutí se dokončuje táhlými klíny. Stavba nové budovy po vybourání může být spojena s prohloubením základů sousedních zdí, aby se zvětšil prostor v podzemí. Postupné podezdívání sousedních zdí je spojeno s předchozím podepřením. Štítová zeď rozpěra

5 rošt Kapsy s krátkými fošnami Podezdívka Šikmé vzpěry

6 Zajištění štítových zdí – mezi dvěma řadovými domy v tzv. proluce se zajišťují štítové zdi buď šikmými vzpěrami nebo vodorovnými rozpěrami, osazenými mezi stojícími budovami. Rozepření štítových zdí vedle novostavby může být zhotoveno i z příhradových nosníků. Hluboké a rozměrné stavební jámy vyžadují složité rozepření, které je náročné na spotřebu dřeva a většinou překáží při stavebních pracích. Jako rozpěry mohou sloužit bezešvé ocelové nastavitelné trouby, které vykazují značnou pevnost. Jejich předností je zároveň větší volný prostor a značná úspora dřeva. Trouby se jako rozpírací prvky osazují na podložky tvaru lešeňové nánožky buď na výkop, nebo na vodorovný trám, případně na dřevěnou klínovou podložku, jíž se dosáhne požadované délky rozepření a vyztužení. Ocelové rozpěry se mohou používat i v prolukách k zajištění štítových zdí.

7 1.otázka: Má být zajištění venkovních zdí pod štítem proti hlavní a střední zdi v úrovni stropu? 2.otázka: Rozepření štítových zdí z kuláčů nebo z příhradových nosníků se osazuje vodorovně. 1.otázka: Má být zajištění venkovních zdí pod štítem proti hlavní a střední zdi v úrovni stropu? 2.otázka: Rozepření štítových zdí z kuláčů nebo z příhradových nosníků se osazuje vodorovně. Použité zdroje: vlastní zdroje ANO NE


Stáhnout ppt "Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad zajišťování venkovních a štítových zdí."

Podobné prezentace


Reklamy Google