Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytápění Komíny. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytápění Komíny. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Vytápění Komíny

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 09_02_32_INOVACE_18

3 Komíny Předmět: Vytápění Ročník: II. Jméno autora: Ing. Dagmar Poledňáková Škola: SPŠ Hranice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.Dagmar Poledňáková. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Anotace : Prezentace seznamuje se zařízením pro odtah spalin jako jsou kouřovody a komíny. Slouží jako výukový materiál. Klíčová slova: komín, teplota, spaliny, účinná výška komínu

4 Komíny Úkolem komínů je přímý odvod spalin do volného prostoru i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Správná funkce komína je dána:  dostatečnou účinnou výškou komínu,  vysokou teplotou spalin  nízkou venkovní teplotou,  dobrou tepelnou izolací,  hladkou vnitřní plochou,  dostatečným průřezem komínu.

5 Komíny Podle konstrukčního uspořádání se rozlišují komíny na:  jednovrstvé, kde průduch komína je vytvořen komínovým pláštěm,  vícevrstvé, jejichž konstrukce se skládá z komínové vložky, izolační vrstvy a komínového pláště.

6 Komíny Podle tlakových podmínek při spalování se spotřebiče a nasávání vzduchu dělí na :  podtlakové, jejichž tlaková ztráta vznikající průtokem spalin je kryta komínovým tahem,  přetlakové, jejichž tlaková ztráta vznikající průtokem spalin je kryta ventilátorem hořáku,  atmosférické, u nichž tlaková ztráta vznikající průtokem spalin je překonána komínovým tahem, který může být redukován přerušovačem tahu.

7 Komíny Dále komíny lze rozdělit na:  úzké s plochou průřezu do 0,04 m 2,  střední s plochou průřezu do 0,2025 m 2,  průlezné s plochou průřezu větší než 0,2025 m 2.

8 Komíny

9 Komíny nesmí být vyzděny z dutých ani děrovaných cihel. Tloušťka zděného pláště musí být nejméně 140 mm, pokud není ze speciálních tvarovek. Povrch vnitřní části komínového průduchu musí být hladký. V komínovém zdivu nesmí být rýhy a kapsy. Komínovým zdivem nesmí být vedeno plynové potrubí. Teplota povrchu komínu nesmí překročit 52°C.

10 Komíny

11 Společný komínový průduch je charakterizován, jestliže je do stejného komínového průduchu zaústěno více spotřebičů využívající stejný druh paliva. Připojované spotřebiče musí být vybaveny přerušovači tahu. O vhodnosti komínů pro napojování více spotřebičů musí rozhodnout stavební úřad na základě vyjádření příslušné komínové firmy. Využití komínového průduchu pro více paliv ČSN nepřipouští.

12 Komíny

13 Komín pro vzduch a spaliny V posledních letech, s rozvojem topných technologií a novými konstrukcemi kotlů, je snaha provádět nezbytně nutné odkouření více spotřebičů. Komín pro vzduch a spaliny se skládá z přívodu vzduchu pro spalovací vzduch a z komínu pro odvod spalin. Spalovací vzduch je nasáván z otvoru pod vyústěním komínu a to ventilátorem vestavěným v plynovém spotřebiči.

14 Komíny

15 Komíny odolné vůči vlhkosti Spaliny plynových spotřebičů s plným využíváním výhřevnosti (nízkoteplotní a kondenzační kotle) mají podstatně nižší teplotu, než spaliny ostatních spotřebičů. Pro odvod spalin to znamená, že:  odvod spalin nemůže probíhat přirozeným vztlakem,  spaliny kondenzují, takže je možné používat pouze materiálů, které odolávají vlhkosti. Tyto komíny mohou být instalovány uvnitř i vně budovy.

16 Komíny

17 Komíny se navrhují tak, aby životnost komína nebyla kratší než životnost budovy a životnost komínové vložky nebyla kratší než životnost spotřebiče. Materiál pro komínové vložky musí být:  nehořlavý podle ČSN 73 0862,  s hmotnostní nasákavostí do 12%,  odolný vůči působení spalin,  odolný proti působení kondenzátu.

18 Komíny Při montáži je třeba dodržet:  k odvodu spalin smí být napojen pouze jeden spotřebič,  v šachtě může být instalováno několik potrubí k odvodu spalin, avšak za předpokladu, že šachta bude provětrávána,  k odvodu kondenzátu je třeba od spotřebiče instalovat odpadní potrubí s minimálním spádem 3°,  podle druhu trubního materiálu je třeba instalovat do odvodu spalin pojistný omezovač teploty, který při překročení nejvyšší přípustné teploty spotřebič (s vyšší účinností) vypne.

19 Komíny Funkční zkoušky zařízení k odvodu spalin Při uvádění komínu a kouřovodu do provozu je nutná účast kominíka s příslušným osvědčením pro daný druh prací. Komín nesmí být uveden do provozu bez schválení a bez provedení zkoušek. O provedení kontroly a zkoušky spalinové cesty se vyhotoví technická zpráva.

20 Použité informační zdroje: Nestlé, H.: Příručka zdravotně technických instalací. Praha: Europa Sobotáles, 2003. ISBN 80-86706-02-8 http://www.tzb- info.cz/docu/clanky/0033/003388o1.gif Tajbr, V.: Vytápění pro 1. a 2.ročník učebního oboru instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 80-85920-96-4


Stáhnout ppt "Vytápění Komíny. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google