Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje regionálního rozvoje využívané Moravskoslezským krajem Rozvoj Moravskoslezského kraje pod taktovkou krajského úřadu.....aneb „ Peníze někdy dělají.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje regionálního rozvoje využívané Moravskoslezským krajem Rozvoj Moravskoslezského kraje pod taktovkou krajského úřadu.....aneb „ Peníze někdy dělají."— Transkript prezentace:

1 Nástroje regionálního rozvoje využívané Moravskoslezským krajem Rozvoj Moravskoslezského kraje pod taktovkou krajského úřadu.....aneb „ Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. To závisí na jejich majiteli.“ Lech Przeczek Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

2 .....aneb „Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. To závisí na jejich majiteli.“ Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Zdroj: odbor EP KÚ MSK

3 .....aneb „Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. To závisí na jejich majiteli.“ Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Zdroj: odbor EP KÚ MSK

4 Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Odbor RRC řeší pouze úkoly v samostatné působnosti -> rozvojové záležitosti kraje Oblasti působení RRC: 1.Regionální rozvoj – zde spolupráce s Agenturou pro regionální rozvoj 2.Strukturální fondy – implementace 3.Cestovní ruch Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

5 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje PRŮMYSLOVÉ ZÓNY Zajišťuje: Výkup pozemků souvisejících s přípravou či realizací zóny Zpracování projektové dokumentace Vyjednává podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Přípravu průmyslových zón pro investory Propaguje možnost investice ve vztahu k investorům Jedná s investory Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

6 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje PRŮMYSLOVÉ ZÓNY Okres Počet zón Počet nově vytvořených pracovních míst Rozloha celkem (ha ) Volná plocha (ha) Ostrava39.07733079 Frýdek-Místek76.473474128 Nový Jičín32.78911628 Karviná42.51317484 Bruntál36554620 Opava1175160 Celkem za MSK2121.6821.056269 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

7 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje PRŮMYSLOVÉ ZÓNY Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

8 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje PRŮMYSLOVÉ ZÓNY – příklady nejvýznamnějších Hrabová Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 110 ha 2003 Investované zdroje VeřejnéSoukromé 0,7 mld. Kč7,7 mld. Kč

9 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje PRŮMYSLOVÉ ZÓNY – příklady nejvýznamnějších Průmyslový park Kopřivnice Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 ZaměstnanciPlocha Veřejné zdroje (MPO) 2.60080 ha75 mil. Kč

10 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje PRŮMYSLOVÉ ZÓNY – příklady nejvýznamnějších Strategická průmyslová zóna Nošovice Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Investované zdroje VeřejnéSoukromé 2 mld. Kč27,5 mld. Kč

11 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje PRŮMYSLOVÉ ZÓNY – příklady nejvýznamnějších Příklady dopadu PZ Nošovice na MSK veřejné finance a HDP (studie Petra Zahradníka a Jana Jedličky) Vyšší inkaso pojistného na sociální a zdravotní pojištění – přijato o 7,6 mld. Kč více Vyšší inkaso daně z příjmů právnických osob – přijato o 6,9 mld. Kč více Vyšší inkaso daně z přidané hodnoty – přijato o 5,5 mld. Kč více Úspora dávek v nezaměstnanosti – vyplaceno o 3,5 mld. Kč méně Vyšší inkaso daně z příjmů fyzických osob – přijato o 1,9 mld. Kč více Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

12 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje PRŮMYSLOVÉ ZÓNY – příklady nejvýznamnějších Příklady dopadu PZ Nošovice na MSK veřejné finance a HDP (studie Petra Zahradníka a Jana Jedličky) Zaměstnanost Absolutní hodnoty – vytvoření 4.700 nových přímých pracovních míst – vytvoření přibližně 12.100 nepřímých a indukovaných nových pracovních míst – tj. 16.800 pracovních míst v ČR (10.500 v MSK) Relativní hodnoty – snížení míry nezaměstnanosti o 0,3 % v ČR (1,7 % v MSK) (Proinvestováno k roku 2013 - 32 mld. Kč (z toho 28 HMMC, 2 ČR,...) Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

13 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje Příprava nové průmyslové zóny NAD BARBOROU ……aneb jak se tvoří nová průmyslová zóna v praxi ……aneb jak se investuje 1,1 mld. Kč v praxi Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

14 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje Příprava nové průmyslové zóny NAD BARBOROU Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Umístění připravované průmyslové zóny Nad Barborou

15 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje Příprava nové průmyslové zóny NAD BARBOROU Majetkové poměry: -88 % pozemků patří skupině RPG -zbylých 12 % je společnosti OKD, a.s.; Diamo, s.p., Dalkia ČR, města Karviné a dalších fyzických a právnických osob Výkupy: -MSK bude postupně vykupovat všechny pozemky – odhadované náklady 92 mil. Kč Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

16 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje Příprava nové průmyslové zóny NAD BARBOROU Etapizace investice Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

17 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje Příprava nové průmyslové zóny NAD BARBOROU Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 PoložkaCena bez DPH (Kč)Cena včetně DPH (Kč) Výkupy nemovitostí a věcná břemena94.000.00094.420.000 Projektová příprava – vynětí ze ZPF, dokumentace153.000.000 159.300.000 Demolice a demontáže20.000.00024.200.000 Hrubé terénní úpravy200.200.000242.242.000 Dopravní infrastruktura103.400.000125.114.000 Napojení na vodovod pitné a průmyslové vody61.500.00074.415.000 Napojení na kanalizaci (dešťovou, splaškovou)220.000.000266.200.000 Napojení na zdroj tepla62.900.00076.109.000 Napojení na elektrickou energii10.500.00012.705.000 Napojení na plynovod16.700.00020.207.000 Celkem942.200.0001.094.912.000 Předpokládané n á klady na přípravu PZ Nad Barborou (85-92 ha)

18 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje Příprava nové průmyslové zóny NAD BARBOROU Odhadovaná struktura financování: - MSK 25 %, státní dotace 75 %, celkové náklady 1,1 mld. Vládní usnesení, kterým vláda odsouhlasila financování průmyslové zóny povoluje budoucí využití území pouze pro zpracovatelský průmysl (ne logistika, ne administrativa (pouze doprovodná)). Harmonogram: -v polovině roku 2016 by mohla být připravena etapa A Investiční pobídky: -MSK nemá doposud pro PZ Nad Barborou žádné investiční pobídky Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

19 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje DALŠÍ ČINNOSTI ODDĚLENÍ RRC Zajišťuje: opatření na podporu rozvoje podnikání (např. prostřednictvím mikropůjček) zajišťuje jednání s investory vyhledává a navrhuje ekonomické zdroje pro rozvoj kraje navrhuje zaměření dotačních rozvojových programů financovaných z rozpočtu kraje vypracovává návrhy opatření obnovy a rozvoje venkova Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

20 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje DALŠÍ ČINNOSTI ODDĚLENÍ RRC Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Podpora investic z rozpočtu kraje

21 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje DALŠÍ ČINNOSTI ODDĚLENÍ RRC Podpora pracovních míst ve VaV na náklady na výzkumného pracovníka alokace 2 mil. Kč, max. výše podpory 300 tis. Kč Fond mikropůjček úvěry pro MSP na inovativní projekty max. výše úvěru je 500.000 Kč (20 % spolufinancování) alokace je 5 mil. Kč kraj spolupracuje v této oblasti se statutárním městem Ostrava Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Podpora investic z rozpočtu kraje FIRMY

22 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje DALŠÍ ČINNOSTI ODDĚLENÍ RRC Podpora vytváření a rozvoje týmů VaV na podporu přírodovědných, medicínských či technických oborů pro partnery či příjemci financí z OP VaVpI alokace 20 mil. Kč, min. výše je 750.000 Kč Podpora výzkumných a vývojových aktivit technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy a společenské vědy alokace 3,7 mil. Kč, dotace od 100.000 Kč – 1.000.000 Kč Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Podpora investic z rozpočtu kraje VÝZKUMNÉ ORGANICE ČI ŠKOLY => Tzv. inovační vouchery

23 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje DALŠÍ ČINNOSTI ODDĚLENÍ RRC Podpora start-up na nové podnikání v podnikatel. inkubátorech či vědeckotechnických parcích pro studenty SŠ či VŠ max. výše podpory 50.000 Kč (10 % spolufinancování) Podpora talentovaných studentů či absolventů doktorského studia příspěvek ke mzdě špičkových studentů působících na VŠ až 70.000 tis. Kč, alokace 1,1 mil. Kč Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Podpora investic z rozpočtu kraje STUDENTI => Tzv. inovační voucher

24 Odbor RRC – oblast regionálního rozvoje oddělení cestovního ruchu Zajišťuje: realizaci marketingových plánů, vč. zajištění komplexní prezentace potenciálu kraje na veletrzích, výstavách, atd. spolupracuje při realizaci projektů v oblasti cestovního ruchu návrhy na dotační programy v oblasti CR z rozpočtu kraje další aktivity Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

25 Doplňkové informace: rozvoj kraje & rozpočet kraje Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Zdroj: odbor EP KÚ MSK

26 Doplňkové informace: rozvoj kraje & rozpočet kraje Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Zdroj: odbor EP KÚ MSK

27 Děkujeme Vám za spolupráci Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

28 Prezentace vznikla v rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012


Stáhnout ppt "Nástroje regionálního rozvoje využívané Moravskoslezským krajem Rozvoj Moravskoslezského kraje pod taktovkou krajského úřadu.....aneb „ Peníze někdy dělají."

Podobné prezentace


Reklamy Google