Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spotřebitel jako dlužník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spotřebitel jako dlužník"— Transkript prezentace:

1 Spotřebitel jako dlužník
Workshop, Praha 28. dubna 2017

2 Obsah přednášky Informace o Poradně při finanční tísni, o.p.s.
- jaké služby poskytujeme, jaké neposkytujeme, jak je poskytujeme Data - zadluženost očima poradců, z pohledu klientů Obecné informace o dluhové problematice - dluhové poradenství, definice dluhu, řešení ze strany věřitele a dlužníka, podmínky pro insolvenční řízení, podmínky pro oddlužení, návrh na povolení oddlužení Příklady z praxe, otázky k zamyšlení Kontakty Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

3 Jaké služby poskytujeme
poskytujeme poradenství týkající se těžké finanční situace klienta a hledáme právně a ekonomicky nejvhodnější řešení jeho finančních problémů pomáháme při prevenci vzniku tíživé finanční situace pomáháme při komunikaci s věřiteli, soudy či exekutory Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

4 Jak služby poskytujeme
bezplatně - a to za všech okolností nestranně - neupřednostňujeme zájmy žádného účastníka, naší snahou je najít nejlepší řešení pro všechny diskrétně - s osobními údaji nakládáme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nezávisle – naše poradenství probíhá nezávisle na jakýchkoli jiných institucích Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

5 Bankovní a nebankovní spotř. úvěry domácnostem – meziroční růst
Obecná data (ČNB)

6 Počet zahájených exekucí
Dlužníky jsou podle Exekutorské komory nejčastěji lidé ve věku od 20 do 35 let a důchodci, často lidé se základním vzděláním a nižším sociálním postavením. Za zhruba třetinou nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou třeba pokuty dopravnímu podniku nebo městským policistům, poplatky obcím za svoz odpadků či penále zdravotním pojišťovnám. Obecná data (MSp ČR)

7 Insolvenční návrhy Obecná data (CCB – Czech Credit Bureau)

8 Srážky z penzí Obecná data (ČSSZ)

9 Zadluženost očima poradců
Za rok 2008 byl celkový počet klientských kontaktů 4 120 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

10 Zadluženost očima poradců
Za rok 2008 byl počet spojení na poradenské zelené lince 4 912 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

11 Zadluženost očima poradců
Forma kontaktu 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

12 Zadluženost očima poradců
Původ informací o Poradně 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

13 Zadluženost očima poradců
Rozdělení klientů (ženy, muži; stav) 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

14 Zadluženost očima poradců
Věková struktura 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

15 Zadluženost očima poradců
Průměrná výše celkového dluhu [tis. Kč] 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

16 Zadluženost očima poradců
Věřitelské skupiny dle počtu případů 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

17 Zadluženost očima poradců
Bankovní x nebankovní sektor Banky Nebankovní instituce přísná právní úprava (licence, kontrola…) v podstatě žádná právní úprava – volná živnost (od vázaná živnost) kontrola ČNB kontrola max. ČOI, živnostenský úřad Striktní pravidla pro poskytování úvěru Větší flexibilita Nízká rizikovost pro obě strany Často problematické podmínky Existence podvodných společností 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. – exkurs splátkové firmy

18 Zadluženost očima poradců
Nebankovní sektor – nejčastější problémy: zprostředkovatelské společnosti, linky 900 společnosti nabízející „oddlužení“ ústní dohoda v rozporu s textem smlouvy „zajišťovací“ biankosměnka odvádění pozornosti - množství formalit, podpis před právníkem či notářem rozhodčí doložka – kvalifikace rozhodce, přezkum, rychlost a náklady? nemožnost odkladu podpisu smlouvy – spěch zástupce společnosti neúměrná zástava a zajišťovací převod práva neúměrné sankce a poplatky minimální zhodnocení úvěryschopnosti klienta společnosti nabízející nekvalitní „osobní bankrot“ smlouva domů , další smlouva o inv. živ. pojištění  20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. – exkurs splátkové firmy

19 Zadluženost očima poradců
Klient dle výše příjmu 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

20 Zadluženost očima poradců
Klient dle vzdělání 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

21 Zadluženost očima poradců
Klient dle kraje 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

22 Zadluženost očima poradců
Jak dlouho klient pociťuje předlužení 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

23 Zadluženost očima poradců
Klient podle typu příjmu 20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

24 Důvody platební neschopnosti (mnoho závazků/přecenění sil 46 %)
20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM. Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

25 Zadluženost z pohledu klientů
Nejčastější témata k řešení: Exekuce Problém se splácením Oddlužení (osobní bankrot) Zadlužení obecně Ins. správce Konsolidace úvěrů Rozhodce Restrukturalizace Ručení (spoludlužnictví) Konkrétní firma Obsah smluv Dluhy z podnikání Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

26 Závazek – Dluh (definice) Řešení v případě neplacení závazků
Dluhové poradenství Závazek – Dluh (definice) Řešení v případě neplacení závazků Ze strany věřitele Ze strany dlužníka Komunikace s věřitelem Insolvenční řízení (oddlužení, tzv. osobní bankrot) Podmínky pro insolvenční řízení Podmínky pro oddlužení Návrh na povolení oddlužení Obecné informace o dluhové problematice snímek: 26

27 ZÁVAZEK - DLUH: Definice Dluhu (zaplatit peníze, vykonat službu)
označuje to, co je někdo někomu povinen splatit. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje nárok věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako pohledávka: to znamená, že pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění. (zaplatit peníze, vykonat službu) Obecné informace o dluhové problematice snímek: 27

28 Řešení v případě neplacení závazků
Obecné informace o dluhové problematice snímek: 28

29 Řešení ze strany věřitele
• vymáhání - mimosoudní - soudní • postoupení pohledávky (prodej) - může být realizováno i v případě řádného splácení pohledávky Obecné informace o dluhové problematice snímek: 29

30 Řešení ze strany věřitele – mimosoudní vymáhání
Věc neřeší Okresní soud ani Soudní exekutor!!! - Telefonické - Písemné - Osobní návštěvy Obecné informace o dluhové problematice snímek: 30

31 Řešení ze strany věřitele - soudní vymáhání
Vykonatelný exekuční titul Rozsudek Platební rozkaz Exekutorský nebo notářský zápis Rozhodčí nález Výkaz nedoplatků (finanční úřady, zdravotní pojišťovny, celní správa….) Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, Finančního arbitra Provádí: např. soudní exekutor, soudní vykonavatel, správce daně Obecné informace o dluhové problematice snímek: 31

32 Řešení ze strany věřitele - soudní vymáhání
Exekuční řízení Srážky ze mzdy Srážky z jiných příjmů dlužníka Přikázání pohledávky z účtu peněžního ústavu Přikázání jiné pohledávky Prodej movitých věcí a nemovitostí Uspokojení práv na nepeněžité plnění – vyklizení nemovitosti Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu – oprávněný Obecné informace o dluhové problematice snímek: 32

33 Řešení ze strany věřitele - soudní vymáhání
Společné jmění manželů v exekuci Zajištění a prodej movitých věcí a nemovitostí V případě rozvodu vypořádat rozsudkem soudu V případě nevypořádání SJM exekuce i po rozvodu manželství Návrh na zastavení exekuce v případě: - srážky ze mzdy manžela/ky povinného – před - přikázání pohledávky z účtu manžela/ky povinného - //- - postižení jednorázové dávky (příspěvek na bydlení, porodné) Zajištění majetku jiné osoby - návrh na vyškrtnutí Přiměřenost exekuce Obecné informace o dluhové problematice snímek: 33

34 Vyškrtnutí věci ze soupisu
Pokud sepsaná ( popřípadě i zabavená ) věc není ve vlastnictví povinného Návrh podává vždy vlastník věcí, a to do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o soupisu věci - nutno doložit vlastnictví věci Exekutor musí rozhodnout do 15 dnů – vždy vyškrtne, souhlasí-li s tím oprávněný Pokud plně nevyhoví, tak je možno do 30 dnů od doručení podat vylučovací žalobu k soudu Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce vyjde najevo, že nepatří povinnému Obecné informace o dluhové problematice

35 Řešení ze strany dlužníka
Základní pravidlo KOMUNIKOVAT VČAS S VĚŘITELEM!!! Obecné informace o dluhové problematice snímek: 35

36 Řešení ze strany dlužníka
Jak komunikovat s věřitelem Písemný kontakt (Pošta) Osobně Internet ( ) Telefonicky Obecné informace o dluhové problematice snímek: 36

37 Komunikace s věřitelem
Řešení ze strany dlužníka Komunikace s věřitelem • Vysvětlit důvody platební neschopnosti • Nenabízet veškeré finanční prostředky jednomu věřiteli (trestný čin zvýhodňování věřitele) • Priorita plateb (doplacení) • Začít splácet i přes počáteční nesouhlas věřitele • Zajistit řádné započtení plateb (započtení na jistinu) • Pečlivě uschovat doklady o provedených platbách • Ústní dohody nechat potvrdit písemně Obecné informace o dluhové problematice snímek: 37 37

38 Řešení ze strany dlužníka
Možné návrhy pro věřitele Návrhy splátkových kalendářů (odklad) Notářský (exekutorský) zápis Konsolidace Informační dopisy o aktuální situaci Obecné informace o dluhové problematice snímek: 38

39 Řešení ze strany dlužníka
Struktura dopisu pro věřitele Přesná adresa věřitele Číslo smlouvy, účtu, číslo jednací apod. Informační text Vlastní návrh na řešení situace Datum Jméno a adresa dlužníka Podpis VŽDY ZASÍLAT DOPORUČENĚ Obecné informace o dluhové problematice snímek: 39

40 Trestněprávní odpovědnost dlužníka
§ 250b trestního zákona – úvěrový podvod (1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy… uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. (2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr… na jiný než určený účel. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu nikoliv malou. (min ,- Kč) (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. (5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. (min ,- Kč) Obecné informace o dluhové problematice snímek: 40

41 Trestněprávní odpovědnost dlužníka
§ 224 Způsobení úpadku Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům, b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru, .. bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů. (3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu. (4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. Obecné informace o dluhové problematice

42 Trestněprávní odpovědnost dlužníka
§ 256 trestního zákona – poškozování věřitele (1) Kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku, b) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, c) svůj majetek zdánlivě zmenšuje, nebo d) v řízení před soudem odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. (2) Stejně bude potrestán, kdo i jen částečně zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že a) zničí, poškodí, zatají, zcizí nebo odstraní část majetku dlužníka, nebo b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu. (min ,- Kč) (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. (min ,- Kč) Obecné informace o dluhové problematice snímek: 42

43 Trestněprávní odpovědnost věřitele
§ 253 trestního zákona – lichva (1) Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede,bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch. (min ,- Kč) Obecné informace o dluhové problematice snímek: 43

44 Řešení ze strany dlužníka
Insolvenční řízení Dlužník na sebe může podat návrh na povolení oddlužení (vyhlásit tzv. osobní bankrot) POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPLŇUJE ZÁKONEM DANÉ PODMÍNKY Obecné informace o dluhové problematice snímek: 44

45 Podmínky pro insolvenční řízení
Obecné informace o dluhové problematice

46 Podmínky pro insolvenční řízení
Upravuje zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Obecné informace o dluhové problematice

47 Podmínky pro insolvenční řízení
Úpadek (§ 3) - více věřitelů - peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů - závazky není schopen plnit Obecné informace o dluhové problematice

48 Podmínky pro insolvenční řízení
Hrozící úpadek (§ 3 odst. 4) - stav subjektu, kdy lze ke všem okolnostem důvodně předpokládat,  že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžních závazků. Obecné informace o dluhové problematice

49 Podmínky pro oddlužení
Fyzická osoba – nepodnikatel Nelze použít pro dluhy z podnikání Obecné informace o dluhové problematice

50 Podmínky pro oddlužení
Čistý trestní rejstřík Majetková trestná činnost 5 let zpět Obecné informace o dluhové problematice

51 Podmínky pro oddlužení
V posledních 5 letech neproběhlo insolvenční nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení (konkurs - plnění povinností - výklad). Obecné informace o dluhové problematice

52 Podmínky pro oddlužení
Způsoby oddlužení navrhuje dlužník – rozhodují věřitelé Prodej majetku nebo Splátkový kalendář Obecné informace o dluhové problematice

53 Podmínky pro oddlužení
Podmínka Uhradit min. 30% dlužné částky svým nezajištěným věřitelům + náklady INS (prodej majetku nebo splátkový kalendář nikoli delší 5 let) Obecné informace o dluhové problematice

54 Podmínky pro oddlužení
Záloha na náklady insolvenčního řízení § 108 Může být do výše ,- Kč Obecné informace o dluhové problematice

55 Návrh na povolení oddlužení
Oddlužení – osobní bankrot

56 Návrh na povolení oddlužení
Určený formulář ke stažení na internetu na příslušných soudech Oddlužení – osobní bankrot

57 Návrh na povolení oddlužení
- musí být formálně správný - všechny údaje musí být pravdivé - nezbytnou součástí jsou přílohy Oddlužení – osobní bankrot

58 Návrh na povolení oddlužení
Povinné přílohy k návrhu na povolení oddlužení Seznam majetku Seznam závazků Listiny dokládající příjmy 3 roky zpět Výpis z rejstříku trestů Listiny na které se dlužník odvolává Doklad o výši příjmu Oddlužení – osobní bankrot

59 Průběh insolvenčního řízení
Postup při oddlužení 1. Podání insolvenčního návrhu 2. Rozhodnutí o povolení oddlužení 3. Přezkumné jednání a schůze věřitelů 4. Rozhodnutí o schválení oddlužení 5. Plnění na základě rozhodnutí soudu 6. Po splnění všech podmínek osvobození od placení zbylých závazků Oddlužení – osobní bankrot

60 Osvobození na návrh dlužníka a po jeho slyšení
jen pokud splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného oddlužení ( hlavně pokud zaplatil alespoň 30% všech svých přihlášených nezajištěných závazků) výjimečně lze osvobodit, i když nezaplatil 30% - pokud dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil Oddlužení – osobní bankrot

61 Osvobození nedotýká se peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce z trestního řízení a pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti ještě do 3 let od právní moci rozhodnutí může být osvobození odejmuto: pokud se prokáže, že ke schválení došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům, anebo byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení, příp. kterým jinak poškodil věřitele Oddlužení – osobní bankrot

62 Nejčastější situace a jejich řešení
Příklady z praxe

63 1. situace Do současnosti žádné prodlení se splátkami, dále však není možno vše platit Příklady z praxe

64 Okamžité informování všech věřitelů o vzniklé situaci
1. situace - řešení Okamžité informování všech věřitelů o vzniklé situaci - žádost o odklad splátek - návrh na změnu splátkového kalendáře Příklady z praxe

65 2. situace Odstoupení od smluv ze strany věřitelů, pro neplnění podmínek (nebo jenom sesplatnění) Příklady z praxe

66 2. situace – řešení, nalézací řízení
Stále možnost dojednání spl. kalendářů (právn. vym.) Přebírat si poštu ze soudu a neprodleně reagovat (výzvy soudu) - kontrolovat, co žalují, jakou výši, zda již nebyla část uhrazena - nesouhlasíte-li s rozhodnutím – podat ve stanovené lhůtě odpor (pl. r.), odvolání (rozs.) Příklady z praxe

67 Usnesení o zahájení exekuce Usnesení o výk. rozhodnutí
3. situace Usnesení o zahájení exekuce Usnesení o výk. rozhodnutí Příklady z praxe

68 snažit se dohodnout s exekutorem na splátkovém kalendáři
3. situace - řešení snažit se dohodnout s exekutorem na splátkovém kalendáři nechat si mzdu (příp. jiné příjmy) vyplácet jinak než na účet domáhat se svých práv – věci vyloučené z výkonu rozhodnutí, nepřiměřenost exekuce Příklady z praxe

69 4. situace Nemožnost plnit většinu závazků – dochází k velkému nárůstu dluhů (úroky, náklady řízení apod.) Příklady z praxe

70 Oddlužení (tzv. osobní bankrot)
4. situace - řešení Oddlužení (tzv. osobní bankrot) lze u fyzických osob nepodnikajících neodsouzených v posledních pěti letech pro majetkový či hospodářský trestný čin podmínka schopnosti zaplatit alespoň 30% všech svých závazků Příklady z praxe

71 Oddlužení – pokračování
4. situace - řešení Oddlužení – pokračování řízení se vede u Krajského soudu 2 způsoby (vybírají si vždy věřitelé): 1. zpeněžení majetkové podstaty 2. splátkový kalendář na pět let Příklady z praxe

72 Oddlužení plněním splátkového kalendáře
4. situace - řešení Oddlužení plněním splátkového kalendáře po dobu 5-ti let nezabavitelná částka nutno zaplatit minimálně 30% všech závazků jakékoli další příjmy (dědictví, dary...) věřitelům Příklady z praxe

73 Příklady - s jakým příjmem do oddlužení
Čistý příjem Vyživované osoby Celkové dluhy MAX Zabavitelná část 9.000,- Kč ,- Kč 2.000,- Kč 11.000,- Kč ,- Kč 3.300,- Kč 13.000,- Kč ,- Kč 4.600,- Kč 1 ,- Kč 2.300,- Kč ,- Kč 3.600,- Kč Příklady z praxe

74 Něco z praxe Zprostředkovatel postupně dostal z klienta ,- Kč (které si klient půjčil jinde) za zprostředkování úvěru, který klient ve finále nedostal. Klientka přišla o družstevní byt. Na domluvené schůzce paní obdržela hotovostní půjčku a zároveň na druhého pána převedla členská práva ke svému družstevnímu bytu. Ústní domluva zněla : když Vám vrátím půjčku tak mi ten druhý pán převede zpátky členská práva. Paní vrátila peníze a druhý pán o tom, že by měl převádět členská práva k bytu zpět nic neví. Tvrdí, že ten byt od paní koupil, proč by mu ho jinak převáděla. Manželé si chtěli vzít úvěr, podepsali úvěrovou a zástavní smlouvu na svůj dům. Pak čekali na peníze. Nevšimli si ve smlouvě drobných ustanoveních admin. charakteru, která měli splnit – nesplnili. Úvěr nedostali, dostali pokutu ve výši požadovaného úvěru. Zdálo se jim to divné a dluh proto neplatili. Ve smlouvě byla uvedena vysoká pokuta za neplacení závazků vyplývající z úvěrové smlouvy a rozhodčí doložka – což je výborná kombinace pro zprostředkovatele úvěru, ne však pro spotřebitele. Dluh do dvou let narostl na hodnotu domu, manželé o dům v exekuci přišli a zbyl jim ještě dluh ,- . Klientka si půjčila peníze od soukromé osoby a zastavila jí svůj byt v OV. Pravidelně splácela věřiteli na jeho účet, po roce jí věřitel volal, že může zaplatit i méně, že zítra bude u notáře blízko jejího bydliště ať mu tam peníze přinese. Paní mu peníze přinesla, on si u notáře vyřizoval svoje věci – ověřoval podpisy. Nechal si zaplatit o 1.000,- Kč méně než je obvyklá splátka. Po měsíci paní přišel dopis o zesplatnění celého úvěru a k tomu narůstající pokuty, penále. Klientka uzavře s „realitní „ kanceláří roční exkluzivní smlouvu na prodej bytu. Zároveň dostane na ruku ,- Kč od majitele realitní kanceláře ten si dá na byt zástavu. Je to bezúročná půjčka na jeden měsíc než se prodá její byt. Její byt se nelze prodat – to se dá lehce zařídit ( vysoká cena, nekomunikace se zájemci o byt ,atd. ……. ). Po měsíci začne být půjčka úročena. Po třech měsících je splatná….. Úroky sankce pokuty už jsou ,- Kč. Paní převádí majiteli realitky svůj byt za tento dluh, ten jí tam za tržní nájemné nechá bydlet. Příklady z praxe

75 Nejčastější chyby dlužníků
podpis smlouvy, kterou si nepřečetli uvádění nepravdivých údajů neschopnost komunikace s věřitelem pozdní řešení problémů nezanechávání dostatečných rezerv braní úvěrů na splácení předchozích úvěrů nesdělování nové adresy věřiteli (pojišťovně) neuchovávání dokladů (o koupích a platbách) Příklady z praxe

76 Nejčastější chyby dlužníků
Klienti nečtou smlouvy - ptám se našich klientů, zda si přečetli smlouvy, které podepsali, nikdo mi zatím neodpověděl kladně. Většina dlužníků vidí jen částku, jakou si půjčí, nezajímá je úrok, náklady spojené se získáním úvěru ani sankce spojené s neplacením úvěru. Klienti věří ústnímu slibu – podepisují smlouvu a vše, co uslyší před nebo při podpisu smlouvy, berou jako součást smlouvy. Věty typu: Kdyby Vám to tak, jak je to psáno ve smlouvě, v budoucnu nevyhovovalo, tak to upravíme …….., splátky Vám rádi snížíme, odložíme …….. V PRAXI NEPLATÍ Klienti platí ( zavazují se platit ) dřív, než dostanou nějaký úvěr / službu - před vyřízením úvěru podepisují různé zprostředkovatelské smlouvy, ve kterých se zavazují na určitou dobu platit životní pojistky nebo penzijní spoření – pak samozřejmě úvěr nedostanou a povinnost platit takto uzavřené smlouvy pod sankcí dál trvá. Klienti se musí přesvědčit, jestli to, co jim zprostředkovatel / poskytovatel úvěru při slibuje, je uvedeno také ve smlouvě, kterou podepisují – stává se, že lidé v domnění, že si domlouvají půjčku, ve smlouvě pak převádějí svá členská práva k družstevnímu bytu, domlouvají si oddlužení a podepisují smlouvu, ve které je uvedeno, že za ně bude nějaká společnost posílat peníze věřitelům, domnívají se, že dávají zálohu za vyřízení úvěru a ve smlouvě podepisují, že zaplatí peníze za to, že se zprostředkovatel bude „tak trochu“ snažit jim zajistit úvěr ( jak je z praxe patrno, zase se mu to nepodařilo …. omlouvám se – peníze nevracíme ). Příklady z praxe

77 - spotřební styl života - relativní dostupnost úvěrů
Kontext rozhodování - reklama a marketing - spotřební styl života - relativní dostupnost úvěrů - život na dluh není ostuda - další prostor pro úvěrovou penetraci - nízká finanční gramotnost, školy a TV - nízké leg. požadavky na nebankovní sektor - neexistence sociál. úvěrů s poradenstvím Příklady z praxe

78 Prevence a zásady rozhodování
1. Vycházet z možností rozpočtu 2. Myslet na rezervu 3. Porovnávat 4. Koncentrovat se na RPSN a sankce 5. Před podpisem konzultovat 6. Věřitele kontaktovat ještě před problémy 7. Vyhledat odbornou radu Příklady z praxe

79 Je lepší půjčku plánovat? Orientujeme se v úvěr. smlouvách?
Otázky k zamyšlení Proč se zadlužujeme? Je lepší půjčku plánovat? Orientujeme se v úvěr. smlouvách? Jaká očekáváme rizika? - pojištění Víme kolik celkem přeplatíme (RPSN)? Známe následky nesplácení závazků? K čemu je bianco směnka? Příklady z praxe

80 Slovníček termínů Asociace občanských poraden
Americká hypotéka: Úvěr zajištěný nemovitostí podobně jako běžná hypotéka. Může však být použita k libovolnému účelu. Americká hypotéka je poskytována většinou do 70% hodnoty nemovitosti, kterou za úvěr ručíte. Anuita: Pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků, mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady jistiny. U družstevních bytů je to částka na splacení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo odkupu domu. Bonita: Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, resp. jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Dispoziční právo: Právo, kdy má dotyčný přístup k bankovnímu účtu, ale není jeho vlastníkem. Dlužník: Občan – spotřebitel, který si vypůjčil peníze, ať už v hotovosti nebo je jimi uhrazeno zboží. Dražba: Veřejný prodej, při němž se nabízí věc ke koupi většímu počtu osob. Tato věc je prodána udělením příklepu tomu, kdo nabídne více, jestliže se současně zaváže, že splní podmínky pro tento prodej stanovené. Dražba dobrovolná: Je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (movité, nemovité věci atd.). Vlastníkem může být oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění podle zvláštního právního předpisu, takže navrhovatelem dražby může být i likvidátor nebo správce konkursní podstaty. Dražba nedobrovolná: Je prováděna na návrh dražebního věřitele. Dražebními věřiteli jsou dle zákona věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem, omezením převodu nemovitostí nebo právem zadržovacím. Dražba je prováděna i v případě, že pohledávka dražebního věřitele není potvrzena pravomocným soudním rozhodnutím. Slovníček

81 Slovníček termínů Exekuce: Nucený výkon pravomocného rozhodnutí. Povinný dlužník mnohdy nedostojí svým závazkům a nevyrovná dluh, ani když mu jeho zaplacení uloží rozhodnutí soudu. Exekuci provádějí soudy a jejich vykonavatelé, věřitel se také může obrátit na některý z exekutorských úřadů. Exekuce prodejem nemovitosti: Vynucené splnění povinnosti k zaplacení peněžité částky spočívající v tom, že soud (popř. exekutor) v dražbě prodá nemovitost povinného (dlužníka) a z výtěžku se uspokojí pohledávka oprávněného (věřitele). Fixní úroková sazba: Sazba stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutý časový úsek (většinou na 1, 3, 5 nebo 10 let). Hypoteční úvěr: Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji je využitý k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu. Méně běžné je poskytnutí nemovitosti jako záruky za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka. Běžně bývají spláceny pravidelnými měsíčními splátkami. V dnešní době tyto úvěry bývají poskytovány převážně bankami a zprostředkovány hypotečními makléři či finančními poradci. Insolvence: Forma úpadku. Dlužník je v úpadku, jestliže má více (alespoň dva) věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky, za delší dobu se podle judikatury považuje doba nejméně šesti měsíců, jestliže dlužník zastavil platby, má se za to , že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jistina, úvěrová jistina: Nominální částka poskytnutého úvěru neboli nesplacená část poskytnutého úvěru, ze které se počítají úvěry. Slovníček

82 Slovníček termínů Konkurs: Jeden ze způsobů řešení majetkového úpadku. Jde o speciální druh soudního řízení, při němž je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele. Dlužník, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, se označuje jako úpadce. Lichva neboli úžera: Závazek nepřiměřený k zisku závazkem získaným. Nejčastějším příkladem jsou půjčky s velkými nebo dokonce obrovskými úroky, třeba i 100% za každý den. Podle českého zákona je lichva trestný čin avšak vyžaduje zneužití něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti. Meziúvěr (překlenovací úvěr): Finanční produkt, který umožňuje získání prostředků na fi nancování bydlení před splněním podmínek stavebního spoření. Není na něj nárok ze zákona, vše závisí na posouzení stavební spořitelny. Úroková sazba tohoto druhu úvěru je ale vyšší, než u klasického úvěru ze stavebního spoření. Klient splácí úroky z výše meziúvěru (ale nesplácí jistinu) a dále také dospořuje, aby splnil podmínku naspoření urč. Procenta vlastních prostředků z cílové částky a byl mu přidělen úvěr ze stavebního spoření. Platební rozkaz: Forma zkráceného řízení. Soud ho může vydat i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného v případě, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.V platebním rozkazu žalovanému soud uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady na řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Plná moc: Jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel (zastoupený) dává na vědomí třetím osobám, že zmocněnec (zástupce) je oprávněn ze něj jednat. V plné moci musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění (s výjimkou procesní plné moci advokátovi, kterou nelze omezit). Slovníček

83 Slovníček termínů Postoupení pohledávky: Způsob změny v osobě věřitele, nastává většinou na základě písemné smlouvy mezi dosavadním věřitelem a novým věřitelem, kterému dosavadní věřitel jako postupitel (cedent) svou pohledávku postupuje, nový věřitel se označuje jako postupník (cesionář). Souhlas dlužníka k platnosti postoupení pohledávky se nevyžaduje, musí však být o ní vyrozuměn, dokud se tak nestane, může dlužník plnit původnímu věřiteli. Prodlení: Změna obsahu právního závazku spočívající v tom, že některý z účastníků právního vztahu (dlužník, věřitel) nesplní řádně a včas svou právní povinnost. Předlužení: Forma úpadku. Podnikající fyzická osoba o právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek, do jehož ocenění se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze - li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat. Půjčka: Právní vztah. Předmětem smlouvy o půjčce mohou být jakékoliv druhově určené věci, včetně peněz. Půjčka může být poskytnuta s úroky i bez nich. RPSN (roční procentní sazba nákladů): Číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými a čerpáním úvěru. Ručitel: Osoba zavazující se uspokojit pohledávky věřitele v případě, že tak neučiní dlužník. Sankce: Trest, kde je na jedince uvaleno nějaké omezení, újma, ztráta nebo bolest, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství. Směnka: Je druh cenného papíru. Vyplývají z něj dlužnické závazky, které jsou sepsané v přesně stanovené podobě. Ty poskytují majitelům nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu zaplacení peněžních částek uvedených na směnkách. Slovníček

84 Slovníček termínů Splátkový kalendář: Přehled jednotlivých splátek, kterými se postupně splácí úvěr či dluh. Jedná se o přehled, ve kterém je uvedená přesná částka a datum splatnosti. Spotřebitel: Fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván. Spotřebitelský úvěr: Poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, např. ve formě úvěru, půjčky nebo koupi najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. Úpadce: Dlužník, na jehož majetek byl prohlášen konkurz. Úpadek neboli též bankrot: Neschopnost dlužníka platit své splatné závazky (dluhy) více věřitelům. Úrok z půjčky: Úplata za užívání cizích peněz. Vyžaduje ke své splatnosti skutečné poskytnutí peněžních prostředků. Úvěr: Právní vztah, při němž se věřitel zavazuje poskytnout dlužníkovi určité konkrétní hodnoty vyjádřené v peněžní podobě k dočasnému užívání a dlužník se zavazuje ke splacení těchto hodnot v době předem stanovené. Předmětem smlouvy o úvěru je mohou být pouze peněžní prostředky, nezbytnou náležitostí smlouvy o úvěru je závazek zaplatit za poskytnutí peněžních prostředků úrok, smlouva je platná i v případě, že peněžní prostředky nebyly věřitelem poskytnuty. Věřitel: Fyzická nebo právnická osoba, poskytující spotřebitelský úvěr v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení takovýchto osob. Úroky z prodlení – jistý druh postihu dlužníka v případě, že nevrátí věřitel úvěr ve stanoveném termínu. Úroky z prodlení se platí v téže měně, na kterou zní peněžitý závazek. Zaplombování: V katastru nemovitostí (na Listu vlastnictví) je vyznačena plomba (velké písmeno P) u nemovitosti, již se týká podaný návrh. To má mimo jiné každého zájemce o nemovitost, který si prohlédne List vlastnictví upozornit, že se údaje v katastru (například o vlastnictví) mohou změnit. Slovníček

85 Desatero otázek před půjčkou SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
1. Chceme si opravdu půjčit? Důkladně si rozmyslete, zda si půjčku můžete dovolit. Sedněte si s rodinou a sestavte hrubý nástin svých současných i budoucích příjmů a výdajů. Po odečtení provozních výdajů a úvěrových splátek vám vždy musí zbýt dostatečná částka na tvorbu rezervy pro případ nenadálých událostí (práce, zdraví, rodina, opravy). 2. Je předmět půjčky vhodnou investicí? Splátky úvěru omezují vaši ostatní spotřebu po celou dobu splácení. Proto by vám samotný předmět půjčky měl přinášet dostatečný užitek po dostatečně dlouhou dobu. Neplaťte půjčku půjčkou. 3. Kolik nás úvěr bude stát? Zeptejte se, kolik celkově zaplatíte. Úrok p.a. (roční) není odpovídajícím vyjádřením ceny půjčky. Do hry vstupují další poplatky za správu úvěru, uzavření půjčky, smluvní odměny atd. Přesnějším ukazatelem je roční procentní sazba nákladů (RPSN), která vedle úroků zohledňuje většinu dalších nákladů. Ptejte se, které další náklady sazba RPSN neobsahuje! Jak to je s na náklady při nesplácení – kolik podle smlouvy zaplatíte, když se zpozdíte se splátkou? 4. Kdo nám půjčí? V zásadě si můžete opatřit úvěr od banky, zavedené nebankovní instituce (splátkové firmy), či jinou formou. U banky musíte počítat s delším a důkladnějším ověřovacím procesem. Některé splátkové firmy půjčují i velmi rizikovým klientům za velice špatných úvěrových podmínek a úvěr se tak může velice prodražit. 5. Jak nám půjčí? Vybudujte si rámcový přehled o aktuální nabídce úvěrů na trhu. Půjčky jsou poskytovány v různé podobě – formou spotřebitelského úvěru, kreditní karty, kontokorentu, hypotéky, leasingu. Poskytovatel úvěru si vás prověří v úvěrových registrech – dbejte o svou platební historii. Neberte automaticky první nabídku – zvolte tu nejvýhodnější! Dluhová desatera

86 Desatero otázek před půjčkou
6. Kde se dozvíme potřebné informace? Hledejte ve smlouvě. Reklama, letáky či rady mohou být užitečným vodítkem, ale právní závaznost má jedině smlouva. Několikrát ji pozorně přečtěte, nikdy se nerozhodujte rychle a pod přímým tlakem. Jestliže s některou pasáží nesouhlasíte nebo něčemu nerozumíte, dokument nepodepisujte – poraďte se s nezávislým odborníkem. 7. Jaké náležitosti má mít smlouva? Musí být vždy uzavřena písemně. Vyžádejte si smlouvu předem a prostudujte jí. Jedno vyhotovení vám po podpisu zůstane v rukou. Smlouva musí obsahovat RPSN, výši úvěru a dalších poplatků, výši a rozvržení jednotlivých splátek a další náležitosti – více: 8. Nesnaží se nás někdo nachytat? V oblasti úvěrů je mnoho typických pastí na spotřebitele. Nejčastěji přemrštěné smluvní pokuty, vysoké smluvní penále (i za nezaviněné či obtížně zjistitelné porušení smluvy), rozhodčí doložka, povolení k inkasu, směnka, věcné břemeno, prodej zástavy. 9. Na co si dát pozor? Nepodléhejte nátlakům a nevěřte svodům reklamy. Vše si nechte pořádně projít hlavou a poraďte se – zadlužit se je závažné rozhodnutí. Myslete na to, co může ohrozit budoucí splácení. Tvořte finanční rezervu a uvažujte o pojištění. 10. Kdo může pomoci? S dotazy se můžete obrátit na neziskové nezávislé poradny. Pokud dojdete k názoru, ze došlo k porušení zákona, tak na Českou obchodní inspekci. Dluhová desatera

87 Deset zásad před tím, než se zadlužíme
Asociace občanských poraden 1) Kupujte si to, co skutečně potřebujete. Půjčujte si např. na ochranu a péči o zdraví, nebo na zboží a služby, které budete užívat i po zaplacení poslední splátky. 2) Kupujte zboží, které odpovídá Vaším skutečným potřebám. Nezapomeňte, že značka a vzhled často tvoří polovinu ceny. 3) Za určitých podmínek může být výhodnější si půjčit od banky i přesto, že vyřízení žádosti zpravidla trvá déle. 4) Pokud je v reklamě, že úrok je např. od 9 %, zpravidla Vy budete splácet větší úrok. Ptejte se na všechny poplatky, povinná pojištění a cenu úvěrového účtu a porovnejte konečnou cenu v případě, že se rozhodujete mezi více spotřebními úvěry. 5) Zjistěte si smluvní pokuty, které mohou být nepřiměřeně vysoké – jste si jistá/ý, že nebudete mít skutečně problémy se splácením? 6) Po odečtení všech nákladů (nájem, telefon, měsíční jízdenky jídlo, aj.) a všech splátek by Vám mělo zbýt ještě 20 % - nikdy nevíte, co se může stát. Dluhová desatera

88 Deset zásad před tím, než se zadlužíme
7) Smlouvu čtěte i se smluvními podmínkami a nepodepisujte, pokud je psána drobným písmem nebo jsou v ní slova, kterým nerozumíte. 8) Nepodepisujte smlouvu, pokud je podmínkou povolení inkasa na vašem účtu obsahuje nevyplněnou směnku, kterou může později věřitel vyplnit. 9) Neberte si žádnou půjčku ani nákup na splátky, pokud ručíte za půjčku známému, jehož finanční situaci neznáte dobře. Taktéž rozvažte nákup na splátky nebo půjčku v případě, když v době splátek nejsou ve Vašem rozpočtu žádné výdaje, který je možné uhradit až po skončení nových splátek. 10) Život s dluhy nepodceňujte, mějte dluhy pod kontrolou, v případě problémů se splácením jste v ohrožení nejen Vy, ale také Vaše rodina. Před podpisem smlouvy o půjčce nebo nákupu na splátky se jděte poradit do neziskové poradny. Dluhová desatera

89 Tipy a rady Asociace občanských poraden
NEŽ SE ZADLUŽÍTE - zvažte, zda skutečně půjčku potřebujete a zda ji budete schopen splácet - nebojte se zeptat, když nebudete něčemu rozumět - nechte si všechno, na co se ptáte, ukázat ve smlouvě - nechte si vysvětlit, co vás čeká, když přestanete pravidelně splácet NEPODEPISUJTE - smlouvu, pokud si ji nemůžete i doma v klidu přečíst - prázdné listy - směnku bez doplněné finanční částky - prodejní smlouvu na své věci jako jistinu půjčky DEJTE POZOR NA - slevy - nabídky zboží zdarma - předváděcí akce - drobné písmo ve smlouvách na letácích, apod. - lákavé reklamy Tipy a rady

90 Deset zásad, když máme problémy se splácením dluhů
Asociace občanských poraden 1) Dluhy se samy od sebe nevyřeší – problémy s dluhy vyřešíte jedině tehdy, pokud se jim postavíte čelem. Důležité je učinit rozhodnutí a dluhy řešit aktivně. 2) Pokud je to možné, neřešte své dluhy dalším zadlužením, ale uhrazením stávajících dluhů. Jinak se Vaše situace bude za několik měsíců opakovat znovu. 3) Udělejte si ve svých dluzích pořádek - zjistěte si, komu a kolik dlužíte, kolik splátek musíte ještě uhradit a jaké jsou sankce za opožděné či neuhrazené splátky. 4) Rozdělte si dluhy podle důležitosti – přednost mají dluhy s vysokými pokutami za nesplácení a dluhy související s bydlením – nájem a energie. 5) Pokud pro Vás není možné zaplatit dlužnou splátku, nestyďte se věřitele o své situaci informovat a domluvte si s ním případné odložení nebo snížení částek. Dluhová desatera

91 Deset zásad, když máme problémy se splácením dluhů
6) Nemožnost splácet dluhy vždy řešte v rámci Vaší domácnosti, proto o problémech s dluhy informujte Vaší manželku/manžela (partnera/partnerku), s kterými sdílíte domácnost. 7) Neignorujte telefony a vybírejte doporučenou poštu od věřitele – odmítnutím komunikace s věřiteli nic nevyřešíte. Změna adresy a telefonního čísla Vám nijak nepomůže. 8) Sestavte si osobní/rodinný rozpočet – omezte výdaje na minimum snížením poplatku za kabelovou televizi, internet, telefony, omezte výdaje za cigarety, alkohol a odložte nákup spotřebního zboží, které nutně nepotřebujete. 9) Pokuste se zvýšit své příjmy – po dobu řešení Vašich dluhů si najděte odpolední, večerní nebo víkendovou práci. Pokud máte dobrý vztah se zaměstnavatel, informujte ho o své situaci - může se s Vámi dohodnout na zálohách, další práci, či jiné formě pomoci. 10) Se všemi dokumenty a dopisy od věřitelů přijďte do neziskové poradny (www.financnitisen.cz, Dluhová desatera

92 Dluhové desatero Bankovní a Nebankovní registr klientských informací
1. NEPŮJČUJI SI NA ZBYTEČNOSTI Vždy si nejdříve rozmyslím, zda předmět nebo služba, které si chci s pomocí úvěru pořídit, v současné době skutečně potřebuji. Nekupuji si novou plazmu jen proto, že ji mají sousedé. Za vlastní mohu chtít, za půjčené musím potřebovat. 2. NEPŘEPLÁCÍM ŽIVOTNOST Nekupuji si na úvěr žádný produkt nebo službu, které budu splácet delší dobu, než je budu reálně užívat. Nebudu například splácet rok čtrnáctidenní dovolenou. 3. NERISKUJI BANKROT Propočítám si, kolik korun měsíčně si mohu vzhledem ke své ekonomické situaci dovolit splácet. Vždy myslím i na zadní vrátka v podobě finanční rezervy na horší časy. 4. NEDŮVĚŘUJI VŠEM Pečlivě si prověřím subjekt, který mi úvěr nabízí. Vždy myslím na to, že půjčky může poskytovat v podstatě kdokoliv. Společnosti, které neprověřují žadatele v úvěrových registrech, si kompenzují riziko výší úroků nebo jinými sankcemi. 5. NEJSEM UNÁHLENÝ Neberu automaticky první nabídku úvěru, kterou dostanu. Pečlivě zvážím, který typ úvěru je pro mé potřeby nejvhodnější. Nechvátám s výběrem a porovnávám různé podmínky. Dluhová desatera

93 Dluhové desatero 6. NEPOROVNÁVÁM POUZE ÚROKY 7. NEPODEPISUJI NEZNÁMÉ
Vždy si zjistím, kolik mě bude úvěr reálně stát včetně všech poplatků za správu úvěru, uzavření smlouvy a dalších. Neporovnávám úrokové sazby, ale RPSN a celkový objem peněz, které zaplatím. 7. NEPODEPISUJI NEZNÁMÉ Vždy se podrobně seznámím se smlouvou a úvěrovými podmínkami včetně případných sankcí či pokut. Nepodepisuji nic, čemu nerozumím. V případě potřeby se poradím s odborníky. 8. NEMYSLÍM JEN NA SOUČASNOST Své závazky splácím řádně a včas a tím si buduji pozitivní úvěrovou historii do budoucna. V případě potřeby se pojistím pro případ neschopnosti splácet v budoucnu. 9. NEPŮJČUJI SI NA PŮJČKU Pokud přes všechna opatření nastane situace, kdy nejsem schopný úvěr splácet, nepůjčuji si další peníze na vyrovnání dluhu. Snažím se domluvit řešení přímo s věřitelem. 10. NEVĚŘÍM NA ZÁZRAKY Pokud jsem u seriózní finanční instituce se žádostí o úvěr odmítnut, zamyslím se znovu nad svou ekonomickou situací dříve, než budu jinde žádat o dražší úvěr. Pamatuji na to, že tím nechrání jen sebe, ale i mě. Dluhová desatera

94 Desatero správně uzavřeného úvěru Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) 1. Pečlivě zvážit, zda půjčku opravdu nezbytně potřebuji. Není lepší si nejdříve našetřit a teprve pak si pořídit to, na co si dnes chci půjčit? 2. Zvážit rizika, že nebudu schopen/schopna splácet (nemoc, ztráta zaměstnání). Pro takové případy se vyplatí už předem připravit nouzové řešení, případně takové riziko minimalizovat vhodným pojištěním. 3. Před sjednáním úvěru si porovnat několik nabídek. 4. Volit raději delší dobu splácení s nižší splátkou (menší riziko nesplácení) a volné prostředky odkládat. Z takto vytvořené rezervy lze splatit půjčku předčasně. 5. Sledovat kromě celkových nákladů (výše splátky krát počet splátek plus veškeré poplatky) i možnost předčasného splacení a případných sankcí s ním spojených. 6. Upřednostňovat půjčky od bank nebo velkých a déle fungujících firem. 7. Pečlivě prostudovat celou smlouvu a nejlépe si ji vzít před podpisem domů. Pokud to firma neumožňuje, nepůjčovat si od ní. 8. Zajistit pravidelné splácení nejlépe inkasem s limitem nebo trvalým příkazem z účtu, počítat s možným prodlením mezi splatností a připsáním na účet. 9. V případě, kdy hrozí prodlení (nemožnost splácet) ihned jednat s příslušnou bankou či firmou – tedy ještě v době, kdy nejste v prodlení se splácením. 10. Pečlivě uchovávat veškeré doklady o provedených splátkách až do doby úplného splacení. Dluhová desatera

95 Jaká je realita? Polovina kontrolovaných věřitelů a zprostředkovatelů svoje povinnosti vůči spotřebitelům porušila Každá druhá smlouva o spotřebitelském úvěru neobsahuje povinné náležitosti V každé páté reklamě na spotřebitelský úvěr chybí RPSN Více jak polovina smluv o spotřebitelských úvěrech porušuje zákon Příklady z praxe

96 Jaká je realita? z 69 kontrol bylo celkem v 58 % zjištěno jedno či více porušení zákonných povinností - ve 20 případech bylo prokázáno porušení obsahových náležitostí reklamy nebo nabídky na spotřebitelský úvěr - v jednom případě neposoudil věřitel před uzavřením smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr s odbornou péčí schopnost spotřebitele tento úvěr splácet - porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik bylo v průběhu kontrol zjištěno v 7 případech Příklady z praxe (ČOI)

97 Inzerce všeho druhu Příklady z praxe

98 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru § 9 Posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr Věřitel je povinen s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr Příklady z praxe

99 Práce s dlužníky a prevence
Příklady z praxe

100 Zpětná vazba Zpětná vazba klientů

101 Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

102 Další dostupné zdroje

103 NÁZEV PREZENTACE

104 Kontakty Bezplatná zelená linka: 800 722 722 (v provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 11.30h a od 13.30h do 17.30h) Poradenské linky: , , (v provozu každý pracovní den od 8:00h do 18:00h) Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

105 Vítkovická 1 (ÚAN), Ostrava
Kontakty adresa: Americká 22, Praha 2 Vítkovická 1 (ÚAN), Ostrava Dlouhá 15 (budova B kraj. úř.), Ústí nad Labem výjezdní poradny: Litvínov, Česká Lípa, Šumperk, Hradec Králové, Plzeň, Prostějov, Příbram Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

106 Děkuji za pozornost David Šmejkal
20 – 25 % PRVOKONTAKTŮ SE NÁSLEDNĚ TRANFORMUJE DO VÍCEČETNÝCH KONTAKTŮ S JEDNÍM A TÝMŽ KLIENTEM.


Stáhnout ppt "Spotřebitel jako dlužník"

Podobné prezentace


Reklamy Google