Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZADLUŽENOST OBYVATEL ČR a s ní spojené problémy Olomouc 2.5.2013 Mgr. Markéta Klozíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZADLUŽENOST OBYVATEL ČR a s ní spojené problémy Olomouc 2.5.2013 Mgr. Markéta Klozíková."— Transkript prezentace:

1 ZADLUŽENOST OBYVATEL ČR a s ní spojené problémy Olomouc 2.5.2013 Mgr. Markéta Klozíková

2 OBSAH SEMINÁŘE snímek: 2 - pár statistik na úvod - spotřebitelský úvěr - bankovní x nebankovní sektor – nejčastější způsoby „podvodů“ - nejčastější chyby dlužníků - důsledky nesplácení poskytnutých úvěrů - SJM

3 VÝŠE DLUHU ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ 1 130 000 000 000,- Kč

4 Zadluženost českých domácností

5 NÁZEV PREZENTACE

6 POČET NAŘÍZENÝCH EXEKUCÍ snímek: 6

7 NÁZEV PREZENTACE POČET INSOLVENČNÍCH NÁVRHŮ

8 POČET ODDLUŽENÍ snímek: 8

9 TYPOLOGIE ÚVĚRŮ  spotřebitelský úvěr  revolvingový úvěr  konsolidační úvěr  kreditní karta  kontokorent  hypotéka (x americká hypotéka)  úvěr ze stavebního spoření  leasing

10 ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU Typy zajištění  zástavní právo  ručení  zajišťovací převod práva  zajišťovací směnka  zajištění postoupením pohledávky snímek: 10

11 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR  od 1. 1. 2011 je účinný zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru – na smlouvy uzavřené do 31. 12. 2010 se stále vztahuje zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru  nejde o zvláštní smluvní typ – poskytuje jen zvýšenou ochranu spotřebitelům, pokud si berou úplatné půjčky (úvěry), které v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti poskytuje podnikatel snímek: 11

12 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Neuplatní se na půjčku, úvěr či jiný obdobnou finanční službu:  poskytnutou pro účely bydlení, v níž je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti  poskytnutou bezúročně či bez jiné úplaty  nižší než 5.000,- Kč a vyšší než 1.880.000,- Kč (800.000,- Kč) snímek: 12

13 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR informační povinnost věřitele: povinné informace v reklamě, povinné informace před uzavřením smlouvy, povinné informace poskytnuté ve smlouvě - např. o právu spotřebitele obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu, odstoupit ve stanovené době od smlouvy, v průběhu úvěru povinnost písemně informovat o změnách úrokových sazeb apod. - dojde-li k porušení informační povinnosti a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné ČNB a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná snímek: 13

14 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR  povinnost poskytovatele úvěru posoudit s odbornou péčí schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr (např. v rámci databází dlužníků) – porušení může vést ke správnímu řízení a pokutě (až 2.000.000,- Kč/ 20.000.000,- Kč)  možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů od okamžiku jejího uzavření, a to i bez uvedení důvodu a také bez jakékoliv sankce (v případě nesplnění informační povinnosti až od doplnění informací)

15 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR  stanovuje maximální možné výše poplatků za předčasné splacení úvěru (nesmí přesáhnout 1% z uhrazené zbývající části jistiny a současně výši úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru)  nově upraven institut smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru (při odstoupení od kupní smlouvy automaticky zaniká i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru - spotřebiteli vzniká poté vůči prodejci nárok na vrácení uhrazené kupní ceny a zároveň povinnost vrátit poskytovateli úvěru poskytnutý úvěr. Poskytovatel úvěru se stává zákonným ručitelem prodejce pro případ, že tento nesplní dobrovolně soudem přiznaný nebo jím uznaný nárok spotřebitele na vrácení kupní ceny.) snímek: 15

16 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Novela zákona o spotřebitelském úvěru -zákaz „přezajištění“ -zákaz zajišťovacích směnek -odměna zprostředkovateli až po vykázání činnosti -zákaz drahých telefonních čísel 9.. …... snímek: 16

17 BANKOVNÍ x NEBANKOVNÍ SEKTOR snímek: 17 BankyNebankovní instituce přísná právní úprava (licence, kontrola…) v podstatě žádná právní úprava – volná živnost (od 1. 1. 2011 vázaná živnost) kontrola ČNBkontrola max. ČOI, živnostenský úřad Striktní pravidla pro poskytování úvěru Větší flexibilita Nízká rizikovost pro obě strany Často problematické podmínky Existence podvodných společností

18 NEBANKOVNÍ SEKTOR snímek: 18 NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOBY „PODVODŮ“: - zprostředkovatelské společnosti - přezajištění - „zajišťovací“ blankosměnka - společnosti nabízející „oddlužení“ - správcové dluhů - podomní prodeje

19 NEBANKOVNÍ SEKTOR snímek: 19 NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOBY „PODVODŮ“: - notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti - množství formalit, ústní dohoda v rozporu s textem smlouvy - podpis před právníkem či notářem - nemožnost odkladu podpisu smlouvy - rozhodčí doložka – rozhodce vybírá věřitel

20 ÚVĚROVÁ PROBLEMATIKA NEJČASTĚJŠÍ CHYBY DLUŽNÍKŮ – lehkomyslný přístup  podpis smlouvy, kterou si nepřečetli  uvádění nepravdivých údajů do smluv  neschopnost komunikace s věřitelem  pozdní řešení problémů  nezanechávání dostatečných rezerv  braní úvěrů na splácení předchozích úvěrů snímek: 20

21 CO PŘEDCHÁZÍ EXEKUCI  vznik dluhu (uzavření úvěrové smlouvy, aktivace kreditní karty, uložení pokuty apod.)  prodlení s placením  mimosoudní vymáhání  soudní vymáhaní – vydání vykonatelného rozhodnutí  návrh na nařízení exekuce

22 Děkuji za pozornost snímek: 22


Stáhnout ppt "ZADLUŽENOST OBYVATEL ČR a s ní spojené problémy Olomouc 2.5.2013 Mgr. Markéta Klozíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google