Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HASIČ II a III Vítonice 2016 Prevence a ochrana obyvatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HASIČ II a III Vítonice 2016 Prevence a ochrana obyvatel."— Transkript prezentace:

1 HASIČ II a III Vítonice 2016 Prevence a ochrana obyvatel

2 Záchranné a likvidační práce při ledových povodních Vyvolané zimními ledovými jevy způsobují již při menších průtocích významná vybřežení vodních toků a ohrožení přilehlých pozemků a zástavby. Vzdutí vody je způsobeno ledovými nápichy a zácpami Povodňová aktivita se vyhlašuje při výskytu mimořádných ledových jevů jako mimořádně silný zámrz, chod ledu s nebezpečím nebo vznikem ledových bariér, silný chod ledové kaše, intenzivní tvorba dnového ledu a namrzání objektů na toku.

3 Záchranné a likvidační práce při ledových povodních Rozbití: – Těžká technika – Odstřel – pyrotechnická služba Opatření jako u normální povodní

4 Dekontaminace osob Dekontaminace je soubor metod, postupů a prostředků k účinnému odstranění kontaminantů nebo jeho eliminace na akceptovatelnou úroveň a následná likvidace odstraněného kontaminantu. Chemické látky – detoxikace Radioaktivní látky – dezaktivace Biologické látky – dezinfekce

5 Dekontaminace osob Dělení: – Individuální – Hromadnou – Zabezpečuje ji personál daného protichemického zařízení Dekontaminace: – Osob – Zvířat – Potravin – Techniky

6 Elektronická požární signalizace vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru Ústředna EPS – Stálá obsluha – Zařízení dálkového přenosu

7 Elektronická požární signalizace Hlavní části EPS: – Hlásič požáru – Ústředna EPS – Přídavná zařízení

8 Přírodní mimořádné události Požáry způsobené přírodními vlivy Povodně a záplavy Dlouhodobá sucha Propad zemských dutin Zemětřesení Silné mrazy a vznik námraz Sněhové kalamity Zemské sesuvy Krupobití Vichřice, větrné poryvy, větrné víry Blesky

9 Jaké základní úkoly plní JSDHO v oblasti ochrany obyvatelstva? stavba protipovodňových stěn a hrází práce při vyprošťování osob a odstraňování následků MU zdravotnická pomoc organizace evakuace odstraňování překážek zajištění rozvozu a výdeje humanitární pomoci výdej PIO zabezpečení ukrytí osob varování obyvatelstva

10 Evakuace obyvatel Evakuace x záchrana Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu z míst ohrožených mimořádnou událostí nebo krizovou situací do míst, kde je pro evakuované obyvatelstvo zajištěno nouzové ubytování, pro zvířata nouzové ustájení a pro předměty nouzové uskladnění.

11 Evakuace obyvatel Dělení: – dle rozsahu opatření: objektová plošná – dle zvolené varianty opatření: s ukrytím přímá – dle způsobu realizace: samovolná řízená

12 Evakuace obyvatel evakuační zóna uzávěra evakuační trasa místo shromažďování evakuační středisko nouzové ubytování

13 Varování obyvatel Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva

14 Varování obyvatel Varování je zajišťováno: – standardním vyhlášením varovného signálu (sirény, místní rozhlas), – prostřednictvím médií, – jiným způsobem, zejména verbálně (megafonem nebo vozidlovým rozhlasovým zařízením, pochůzkovou činností a osobním kontaktem, SMS apod.)

15 Označování oblasti s výskytem nebezpečných látek Hranice nebezpečné zóny: – Hořlavé kapaliny a louhy5 m – Jedovaté žíravé plyny a páry15 m – Látky schopné výbuchu30 m – Radioaktivní látky50 m – Výbušniny, rozsáhlá oblaka par100 až 1000 m

16 Humanitární pomoc Z obecného hlediska lze hovořit o následujících formách okamžité humanitární pomoci: záchranářskou materiální finanční poradenskou kombinovanou

17 Zajištění podmínek pro nouzové přežití Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

18 Zajištění podmínek pro nouzové přežití Plán nouzového přežití obyvatelstva obsahuje: – nouzové ubytování, – nouzové zásobování potravinami, – nouzové zásobování pitnou vodou, – nouzové základní služby obyvatelstvu, – nouzové dodávky energií, – organizování humanitární pomoci a – rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

19 Jaké speciální úkoly plní předurčené JSDHO v ochraně obyvatelstva osvětlování místa událostí nebo jiných prostor stavba stanů nouzové zásobování vodou obsluha dekontaminačních zařízení organizace evakuace a nouzového přežití obsluha kontejneru na nouzové přežití odstraňování překážek zajištění rozvozu a výdeje humanitární pomoci

20 Přenosné hasicí přístroje druhy, použití Prvotní zásah Dělení: – Přenosné – Pojízdné – Přívěsné

21 Přenosné hasicí přístroje druhy, použití

22

23 Komíny Vyhláška 34/2016 Sb Revize spalinové cesty se provádí – a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, – b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, – c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, – d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, – e) po komínovém požáru, nebo – f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

24 Komíny Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv PevnéKapalné Plynné Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provozSezónní provoz do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 x za rok2 x za rok 1 x za rok Kontrola spalinové cesty 1 x za rok nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok1 x za rok

25 Skladování hořlavin Rozhoduje množství 250 l hořlavých kapalin, z toho max 50 l I. třídy nebezpečnosti Nad ČSN 65 0201 pohonné hmoty (nafta, benzin) v nerozbitných přenosných obalech v množství nejvýše 40 litrů na jedno stání vozidel skupiny 1, nebo 80 l na jedno stání vozidel skupiny 2 a 3 a nejvýše 20 l olejů na jedno stání kterékoliv skupiny

26 Únikové cesty Dělení: – Chráněné x nechráněné Chráněné – A, B, C


Stáhnout ppt "HASIČ II a III Vítonice 2016 Prevence a ochrana obyvatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google