Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY DOPRAVA - je jednou z nejvýznamnějších složek logisticky chápaných materiálových řetězců od dodavatelů surovin až ke konečnému spotřebiteli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY DOPRAVA - je jednou z nejvýznamnějších složek logisticky chápaných materiálových řetězců od dodavatelů surovin až ke konečnému spotřebiteli."— Transkript prezentace:

1

2 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

3 DOPRAVA - je jednou z nejvýznamnějších složek logisticky chápaných materiálových řetězců od dodavatelů surovin až ke konečnému spotřebiteli - její funkcí je zabezpečit pohyb zboží v rámci oběhových i výrobních procesů - je i významnou součástí spojovacího článku mezi výrobou a zákazníkem, kterou se zabývá fyzická distribuce zboží

4 DOPRAVA - můžeme jí charakterizovat jako záměrnou pohybovou činnost, která spočívá v přemístění věcí, nebo osob prostřednicvím pohybu dopravních prostředků po dopravních cestách - je pro ni třeba 4 činitelů : - dopravní cesty - dopravní prostředek - síly (uvádí prostředek do pohybu) - pomocná zařízení

5 VÝZNAM DOPRAVY - přepravuje produkty z místa výroby na místo spotřeby - přemisťuje zboží, osoby a zprávy ve velkém, čímž se snižuje její cena a cena zboží na vzdálenějších trzích - zpřístupňuje vzdálenější trhy a časově sbližuje vzdálená místa - sjednocuje oblasti, státy, svět do jednoho technického, hospodářského a společenského celku - ovlivňuje rozvoj výrobních sil, budování velkoprůmyslu a obchodní sítě

6 VÝZNAM DOPRAVY - umožňuje zalidňování neobydlených oblastí bohatých na nerostné suroviny - umožňuje budování velkých měst, bohatší život lidí, rozvoj materiální výroby i nevýrobních činností - ovlivňuje úroveň vědy a techniky - rychleji, plynuleji a bezpečněji zásobuje obyvatelstvo i produkty, které se rychle a snadno kazí

7 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ DOPRAVY A) z hlediska přemisťování osob a věcí - osobní - nákladní B) z hlediska okruhu uživatelů- veřejná - neveřejná C) z hlediska charakteru přepravy - hromadná - individuální

8 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ DOPRAVY D) podle pohonu - motorická - nemotorická E) podle frekvence - pravidelná - nepravidelná F) podle vzdáleností - místní - příměstská - regionální - dálková

9

10 DOPRAVNÍ SOUSTAVA V ČR - t voří ji dopravní systémy, které jsou charakterizovány příslušnými dopravními prostředky

11 ROZDĚLENÍ DOPRAVY I. SILNIČNÍ II. ŽELEZNIČNÍ III. VODNÍ IV. LETECKÁ V. POTRUBNÍ VI. KOMBINOVANÁ

12 ROZDĚLENÍ DOPRAVY

13 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - technické prostředky, jejichž pohybem se uskutečňuje přemisťování osob a věcí - jsou závislé na použitém druhu dopravy v rámci dopravní soustavy (města, kraje, státu, kontinentu) - hodnotíme je podle výkonu a podle kapacity (množství nákladu za čas)

14 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY I. silniční 1. motorové a) dodávkové automobily b) nákladní automobily c) speciální nákladní automobily d) tahače e) traktory 2. bezmotorové a) návěsy b) přívěsy

15 SILNIČNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

16

17 NÁKLADNÍ AUTOMOBILY - jsou určeny pro přepravu nákladů - je pro ně mezinárodní označení vozidla kategorie N - tato kategorie se dělí podle celkové hmotnosti tak, že se k písmenu přidává index: 1 pro celkovou hmotnost do 3,5 tun 2 pro celkovou hmotnost od 3,5 t do 12 tun 3 pro celkovou hmotnost nad 12 tun Do poslední kategorie spadají různé typy sklápěček, valníků a tahačů.

18 PŘÍPOJNÁ VOZIDLA - vozidla používaná pro přepravu věcí či osob, která nemají vlastní zdroj pohonu ani hnací nápravy - jsou určená k tažení motorovým vozidlem nebo tahačem, případně traktorem - označují se jako vozidla kategorie O - dělí se do čtyř skupin podle celkové hmotnosti k příslušné hnací nápravě

19 MODERNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA - využívají se v evropských logistických řetězcích - jde o dvoupodlažní vozidla (tandemové soupravy, sedlové návěsy), návěsy s prodlouženou nástavbou a European Modular System (EMS) soupravy - cílem dopravců je využít omezený ložný prostor svých vozidel (souprav) co nejefektivněji - jejich druhé podlahy jsou jednou z cest zvýšení efektivnosti využití užitečné hmotnosti a ložného prostoru vozidla při zvětšení ložné plochy - druhou podlahou mohou být vybavena silniční motorová nákladní vozidla, jejich přívěsy (točnicové, tandemové) a rovněž sedlové návěsy

20 Valníkové „twin-deck“ vozidlo s plachtou Tandemový „twin- deck“ přívěs s plachtou

21 - druhá podlaha jen v zadní části nástavby valníkového vozidla - nižší poloha druhé podlahy v první sekci ložného prostoru

22 DVOUPODLAŽNÍ NÁVĚSY 2WIN - zadní strana návěsu - může ji tvořit hydraulické - ložná výška pater nakládací čelo může být až 2 metry

23 ZAJÍMAVOST Německá kancléřka Angela Merkelová slavnostně otevřela nový most na největší německý ostrov Rujana, který začal sloužit běžné dopravě. Nejdelší most Německa měří 4,1 kilometru a má zjednodušit dopravu statisíců turistů, kteří na baltský ostrov každoročně proudí. Merkelová označila spojnici mezi severoněmeckým přístavním městem Stralsund a Rujanou za architektonické mistrovské dílo.

24 NEJDELŠÍ MOST NĚMECKA

25 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY II. kolejové a) motorové b) bezmotorové

26 NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZY – jsou přizpůsobeny charakteru přepravovaného materiálu (těžké a rozměrné kusy) a lze je rozdělit následujícím způsobem : zavřené vozy – pro kusový a paletizovaný materiál otevřené vysokostěnné vozy – přeprava sypkého, kusového materiálu otevřené nízkostěnné vozy – přeprava rozměrných kusů a svazků materiálů plošinové vozy – slouží k přepravě velkých kusů výsypné vozy – slouží k přepravě sypkého materiálu, mají výsypné zařízení

27 NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZY nádržkové vozy – slouží k přepravě kapalného nebo plynného materiálu chladicí (termické) vozy – k přepravě materiálů vyžadující regulovanou teplotu (potraviny) hlubinové vozy – speciální nákladní pro přepravu rozměrných a těžkých kusů, jejich výška nedovoluje přepravu na plošinových vozech, mají mostovou konstrukci speciální vozy – jsou určené k přepravě netypického materiálu

28 Nový systém překládky - jednoduchý, rychlý, levný - je to šance opět dostat těžkou nákladní přepravu zpět na železnici, uvolnit silnice, snížit nehodovost, náklady na údržby, zvýšit plynulost silničního provozu - zboží patří na železnici, lidé pro zvýšení komfortu, životní úrovně na silnici!! www.youtube.com/watch?v=pK7OB5FZNEs www.ct24.cz

29

30 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY III. vodní - jde o plavidla ( loď, člun, vor nebo ponorka )

31 NÁKLADNÍ PLAVIDLA - nákladní čluny a motorové nákladní lodi - pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách ( přepravují sypký materiál ) - námořní lodě - bývají přizpůsobeny charakteru přepravovaného materiálu a patří sem např.: konvenční lodě pro kusové zboží – univerzální lodě s několika nákladovými komorami lodě pro zboží s kontrolovanou teplotou – mají tepelnou izolaci komor lodě pro kombinovaný ( volně ložený materiál ) – sypký, kapalný materiál (tankery), přepravní kapacita se zvětšovala v uplynulých desetiletích

32

33 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY IV. vzdušné a) motorové (dopravní, nákladní letadla, vrtulník ) b) bezmotorové ( balóny, větroně, kluzák )

34 LETADLA a) letadla státní (pro účely vojenské, celní a policejní) b) letadla civilní t.j. letadla, která slouží zejména: - letecké vnitrostátní i mezinárodní, pravidelné i nepravidelné dopravě cestujících, zavazadel, pošty a zboží - zemědělskému a lesnímu hospodářství - vědeckým a výzkumným účelům - kulturním akcím a ostatním úkolům - veřejnému zdravotnictví - účelům leteckého sportu

35

36 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY V. speciální (netradiční) – ve všech dopravách a) motorové (výtahy, vleky, lanovky, eskalátory) b) bezmotorové (ruční drezína, lehokola)

37

38 Odkazy : Odkazy : pernerscontacts.upce.cz/13_2009/rathousky.pdf www.img512.imageshack.us/img512/1818/26149852z c3.jpg www.sveko.cz/images/normal/image44.jpg www.spacetoon.com/.../0/image/15.jpg www.zapisky.info/media/1/ec-121-kosican.jpeg www.scienceweek.cz/cache/images/49/429b5ae5ee www.mb-zvon.cz/media/3/20090619-obs%204.jpg www.vtm.cz/files/imagecache/dust_filerendererwww.vtm.cz/files/imagecache/dust_filerenderer... www.estav.cz/.../rugenbrucke_celkovy_pohled.jpg www.estav.cz/gfx/we/zpr/rugenbrucke/rugenbrucke_o hnostroj.jpg

39 Odkazy : Odkazy : www.estav.cz/gfx/we/zpr/rugenbrucke/rugenbrucke_p ylon.jpg www.muzeum-majlant.estranky.cz/.../iobrazek/235 www.zelpage.cz/story/fotofleky/lokalky/752012.jpg www.euractiv.cz/uploadwww.euractiv.cz/upload…/congestion.jpg www.streliceubrna.cwww.streliceubrna.c…/doprava010204.jpg www.hybrid.cz/obrazky/www.hybrid.cz/obrazky/…/boeing-737.jpg mm.denik.cz/57/98/rychlovlak_railjet_denik_cl... www.citybus.cz/.../uvod_11.jpg www.edb.cz/grmat/obr/w1404100149000_obr.jpg www.topstroje.cz/clanky/GetFile.ashx?storedFi...www.topstroje.cz/clanky/GetFile.ashx?storedFi

40 Odkazy : Odkazy : spvd.cz/cz/opava/opava/20050930_mp_cn12.jpg katalog-motocyklu.cz/clanky/cz-150-c-rok-1950.jpg stavebni-technika.cz/.../large/IMG_6998.JPG www.citytrans.info/obrazky/d20051130vislab.jpg www.sossoukyjov.cz/studovna/soubory/4/Silni%C4 %8Dn%C3%AD%20doprava%20- %20u%C4%8Debn%C3%AD%20text.docwww.citytrans.info/obrazky/d20051130vislab.jpg www.sossoukyjov.cz/studovna/soubory/4/Silni%C4 %8Dn%C3%AD%20doprava%20- %20u%C4%8Debn%C3%AD%20text.doc www.letectvi.cz/.../prumysl/2007/04/aerostat.jpg www.lehokolo.com/img/ihned/ctyrkolka.jpg www.zmz.cz/vozidla/imagesvozidla/finka_a.jpg www.ubytko.cz/.../images/lanovka_pustevny.jpg


Stáhnout ppt "DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY DOPRAVA - je jednou z nejvýznamnějších složek logisticky chápaných materiálových řetězců od dodavatelů surovin až ke konečnému spotřebiteli."

Podobné prezentace


Reklamy Google