Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální interakce, sociální komunikace (druhy a význam)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální interakce, sociální komunikace (druhy a význam)"— Transkript prezentace:

1 Sociální interakce, sociální komunikace (druhy a význam)

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy společenských věd

3 Obsah Sociální interakce1 2 Příklady sociální interakce3 Formy sociální interakce4 Koakce5 Kooperace6 Rivalita7 Soutěžení8 Soutěžení jako motivace9 Soutěžení jako organizace práce10

4 Obsah Interpersonální chování11 Interpersonální chování12 Komunikace13 Komunikace14 Sociální komunikace15 Struktura komunikace16 Verbální komunikace17 Neverbální komunikace18 Neverbální komunikace19

5 interakce je vzájemné působení osobnosti a prostředí zahrnuje také interpersonální (mezilidské) vztahy - vzájemné působení, během něhož se snažíme druhému něco sdělit Sociální interakce 1

6 sociální interakce a komunikace jsou neoddělitelné a jsou základními předpoklady pro vytvoření procesu socializace jedince sociální interakce může mít charakter formální (vyučování ve škole) nebo neformální (setkání dvou lidí na ulici) v moderní společnosti na rozdíl od tradičních neustále vstupujeme do interakce s neznámými lidmi Sociální interakce 2

7 POZITIVNÍ interakce NEGATIVNÍ interakce NEPŘÍMÁ interakce – k sociální interakci může docházet také nepřímo, zprostředkovaně → prostřednictvím korespondence, počítače, mobilního nebo pevného telefonu Příklady soc. interakce 3

8 Formy sociální interakce Koakce Kooperace Rivalita Kompetice samostatnost/jedinečnost spolupráce soupeření soutěžení 4

9 individuální nezávislá práce ve skupině – bez kompetice (soutěžení), – rivality a – kooperace (spolupráce) Koakce 5

10 spolupráce, součinnost, spolupůsobení lidí, kteří jsou zainteresováni na efektivním výsledném produktu svých společných aktivit členové skupiny spolupracují při dosahování určitého cíle – necítí přitom rivalitu – a ani nesoutěží Kooperace (spolupráce) 6

11 členové skupiny se snaží zvýšit nejen svoje dosavadní výsledky, ale zároveň se snaží snížit zásluhy partnera, resp. všech ostatních Rivalita 7

12 vzniká při usilování o vlastní zisky (prostředí konkurence, soutěživosti) povaha vztahu je nulová – někdo získá, co jiný ztratí může být agresivní, neagresivní uplatňují se zde různé strategie (přelstění, podvádění, poranění) a taktika (odvedení soupeřovy pozornosti, vyprovokování soupeře) Soutěžení (kompetice) 8

13 často přechází do rivality je to úsilí zlepšit své výsledky a tak překonat jiné osoby ve skupině převažuje zde konkurence Soutěžení jako motivace 9

14 Soutěžení jako organizace práce cílevědomé zavedení takových vztahů, kdy každý člen skupiny usiluje o maximální výkon v zájmu co nejlepších výsledků celé skupiny 10

15 Interpersonální chování Dominance sklon vést, řídit, ovládat druhé Submisivita sklony podřídit se, být veden 11

16 Interpersonální chování Afiliace přátelskost, kladný vztah k lidem Hostilita nepřátelský, záporný vztah k lidem 12

17 komunikace je složitý, komplexní sociální jev, který je nutno vidět v širších souvislostech sociální interakce, nikoli jen formálně jako výměnu určitých informací, sdělení, signálů člověk získává schopnost sociální komunikace už v prenatálním období vývoje Komunikace 13

18 sám termín komunikace vznikl z latinského communis (společné) jestliže komunikujeme, snažíme se navázat s někým „společenství“, pokoušíme se mu sdělit informaci, myšlenku, mínění nebo postoj Komunikace 14

19 je sdělování určitých významů v procesu přímého nebo nepřímého sociálního kontaktu rozlišujeme: – verbální komunikaci (slova, 30%) a – neverbální komunikaci (př. gesta, 70%) – interpersonální komunikaci – masovou komunikaci Sociální komunikace 15

20 Základní struktura komunikace je tvořena těmito činiteli: 1.komunikátor (osoba sdělující) 2.komunikant (osoba přijímající sdělení) 3.komuniké (obsah sdělení) komunikátor kóduje své sdělení (do slov), vyjadřuje určitý obsah (komuniké) a používá určitého média (telefon), komunikant dekóduje přijaté sdělení Struktura komunikace 16

21 znamená komunikaci prostřednictvím jazyka a řeči. (z lat. verbum, slovo) řeč je slovní myšlení a slovní sdělování myšlenek pozorujeme vedle obsahové stránky také její stránku formální, především hlasitost – hlas může být tichý, zvučný, hřmotný – řeč podle rychlosti může být pomalá, rychlá, zbrklá, podle tónu, barvy a melodie řeči rozechvělá, sebevědomá, koketní apod. – všímáme si také poruch řeči Verbální komunikace 17

22 je souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem neverbální signály vysíláme většinou podvědomě a přijímáme je také podvědomě neslovních, nonverbální projevy, které doplňují nebo zdůrazňují obsah verbálního sdělení. Neverbální komunikace 18

23 proxemika (vzdálenost jednoho od druhého) haptika (bezprostřední kontakt – dotyk) posturika (celkový fyzický postoj těla, držení těla) kinezika („řeč těla“, bezděčné pohyby rukou, nohou, hlavy, sebedotýkání) gestika (kulturně stanovené pohyby a polohy) mimika (výrazy v obličeji - 6 univerzálních emocí – strach, hněv, smutek, štěstí, překvapení, znechucení), pohledy očí („řeč očí“), paralingvistika (akustický projev, tón hlasu, rychlost mluvení) Neverbální komunikace 19

24 DVOŘÁK J. A KOLEKTIV.: Odmaturuj ze společenských věd. Praha: Didaktis, 2009 www.mezilidske-vztahy.euweb.cz http://www.infoz.cz/koakce/ Kohoutek, R.: Základy sociální psychologie. CERM, Brno 1998. Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000. http://www.dreamlife.cz/osobni-rozvoj/mysleni/nechte-hovorit-sve-telo- 1-cast/article.html?id=1728 http://21stoleti.cz/blog/2011/10/21/jazyk-tela-usnadnuje-komunikaci/ http://www.atraktivni-prace.cz/neverbalni-komunikace-pri-pohovor-o- zamestnani/ www.pixmac.cz Použité zdroje


Stáhnout ppt "Sociální interakce, sociální komunikace (druhy a význam)"

Podobné prezentace


Reklamy Google