Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičitel lyžování © 2010 Metodická komise OSÚ-ZL 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičitel lyžování © 2010 Metodická komise OSÚ-ZL 1."— Transkript prezentace:

1 Cvičitel lyžování © 2010 Metodická komise OSÚ-ZL 1

2 a odkazy na všechny použité zdroje jsou řádně citovány
Přednášky pro školení cvičitelů lyžování Vydal Svazu lyžařů České republiky odborný sportovní úsek Základní lyžování © 2010 Autorský kolektiv: KOMEŠTÍK Blahoslav FINKOVÁ Dana KRNÁČ Pavel NOVÁK Miroslav Recenzenti: DRAHOŇOVSKÝ Radek BYRTUS Jindřich LUKÁŠ Jaroslav KUTAČ Petr Tento CD-rom je určen jen pro vnitřní potřebu OSÚ ZL SL ČR, je nedílnou součástí studijních materiálů ke školení lyžařských kvalifikací, je neprodejný a odkazy na všechny použité zdroje jsou řádně citovány

3 CVIČITEL LYŽOVÁNÍ Podle Metodického pokynu MPO, podle Zásad pro činnost akreditovaných zařízení v oblasti lyžování MŠMT ČR a podle Směrnice SL ČR o kvalifikacích obsahuje studium Cvičitel lyžování celkem 210 hodin (obecná část cca 50 hodin, speciální teorie cca 50 hodin a praxe + ZK cca 110 hodin) 3

4 Směrnice o kvalifikacích v oblasti výuky lyžování. SLČR (2009),
Výtah z Metodického pokynu MPO č. 11 / 2000 ze dne Čj /00/4110 Směrnice o kvalifikacích v oblasti výuky lyžování. SLČR (2009), Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování MŠMT (2004) 4

5 Obsah - předměty - učivo:
– anatomie – fyziologie - traumatologie – zásady první pomoci - hygienické zásady I. Bio-lékařské aspekty sportu 2.- 5. označení předmětů 5

6 Pedagogicko-psychologické
- pedagogika – psychologie - teorie a didaktika sportovního tréninku - právní problematika II. Pedagogicko-psychologické aspekty sportu označení předmětů 6

7 - metodika sportovního tréninku daného odvětví
- specifika sportovního tréninku daného odvětví - organizace sportovního tréninku - praktická cvičení III. Teorie,didaktika a organizace lyžování označení předmětů 7

8 Předměty teoretické praktické
1. Úvod do studia h. 2. Anatomie 3. Fyziologie 4. Traumatologie 5. Hygiena 6. Pedagogika a psychologie sportu 7. Sportovní trénink 8. Dějiny lyžování 9. Organizace lyžování 10. Legislativa a management 11. Didaktika a metodika lyžování 12. Technika a biomechanika - sjezd 13. Technika a biomechanika - běh 14. Technologie, výzbroj a výstroj 15. Ochrana přírody a pobyt v horách 100 h. I. Bio - lékařské aspekty sportu II. Pedagogicko - psychologické aspekty sportu Předměty teoretické III. Teorie, didaktika a organizace lyžování 1. Technika a metodika EZL / I. a II. část (sjezd) 2. Technika a metodika EZL / I. a II. část (běh) 3. Metodická praxe (práce v lyžařské škole) 4. Zkoušky praxe (metodické výstupy, zkoušky - sjezd, běh) 110 h. praktické Poznámka: Z předcházejícího školení Instruktora lyžování je započteno 55 hodin (19 h. teorie, 36 h. praxe). Rozpis odučených hodin v jednotlivých předmětech Instruktora lyžování (viz studijní plán IL). 8

9 Anatomie 2. 8 h. Anatomie - základní pojmy
Pohybová soustava, kostra a klouby Svalstvo těla a končetin Ostatní soustavy lidského těla Svaly a jejich činnost Stavba svalů Typy svalů podle jejich činnosti Nervová soustava a svalová činnost Vznik svalového stahu Tři typy pohybů podle zapojení NS Dva typy pohybů podle doby trvání 9

10 Fyziologie 3. Základní pojmy Klid, zátěž, únava, zotavení
Hodnocení zátěže (měření, zóny intenzity, subjektivní příznaky) Činnost transportních soustav Srdce a krevní oběh Plíce a dýchací cesty Svalová činnost Svalová práce a její účinek Svalové dysbalance Metabolizmus a energetické zdroje Energetické zdroje zátěže Fyziologická charakteristika lyžování 8 h. 10

11 Vdechnutí cizího tělesa
4. Traumatologie 6 h. Úvod do první pomoci, základní životní funkce Stabilizovaná poloha, umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž Úrazy a první pomoc při úrazech Mnohočetná poranění Shrnutí, závěr, diskuse Praktický nácvik resuscitace Historie oživování Dýchání a masáž srdce Resuscitace dítěte Vdechnutí cizího tělesa Přednáška převzata a upravena se svolením autora: Przybylak, M. První pomoc. In: 2009 11

12 Hygiena 5. 5 h. Životní styl Pohyb, výživa, životospráva
Energetická hodnota práce a sportovní činnosti Nutriční stav organizmu BMI, složení těla Pitný režim strava a doplňky sportovce Desatero zdravé výživy Vlivy prostředí hluk, záření, teplota a vlhkost 12

13 Pedagogika a psychologie sportu 6. Základní pojmy
Vzdělání, výchova, učení Psychické procesy a stavy Pedagogický proces a didaktické principy Formy, cíle a výstupy, vědomosti, hodnoty a dovednosti Pohybové dovednosti - druhy a hodnocení Didaktické zásady, styly, metody a postupy Proces učení Učení a motorické učení, průběh a fáze, zpětná vazba Učební (tréninková) lekce Výuka dětí a mládeže Zvláštnosti tělesné výchovy a sportu dětí a mládeže, vývojové a růstové změny, vývoj základních pohybových dovedností Sportovní zájmy dětí a mládeže 14 h. 13

14 Sportovní trénink 7. Základní pojmy 8 h. Tělesná zátěž
Reakce - superkompenzace Adaptace - kumulativní efekt Oblasti zátěže a výkonnosti Kondice - zdatnost a schopnosti Zdatnost a motorické schopnosti - oblasti, definice, faktory Cvičení dětí, žen a seniorů Motorické schopnosti a testy Technika - pohybové dovednosti Model motorického učení, závěry pro praxi 8 h. 14

15 Dějiny lyžování 8. Legendy a nejstarší údaje 2 h.
Původ a účel lyží od dávnověku Rozvoj lyžařského sportu Dějiny a osobnosti lyžování v Čechách Vývoj lyžařských škol Vývoj lyžařských škol a techniky zatáčení od XIX. století Česká škola kročné techniky lyžování v 60. Letech Současný stav techniky zatáčení Vývoj od 80. let minulého století Carving a další techniky zatáčení na lyžích 2 h. 15

16 Organizace lyžování 9. Mezinárodní lyžařské organizace 4 h.
FIS, Interski Národní organizace pro lyžařskou výuku v zahraničí (výběr) Organizace lyžařské výuky v ČR Subjekty lyžařské výuky v ČR - MŠMT CR, SL ČR, ČSLŠ, APUL Organizace Svazu lyžařů ČR Kvalifikace, studijní plány a požadavky školení vybraných subjektů Závodní lyžování Disciplíny, pravidla a organizace závodu 4 h. 16

17 Legislativa a management
10. Legislativa a management 2 h. Právní předpisy Právní předpisy - Živnostenský a „podnikatelský“ zákon Druhy licencí a podmínky vázaných živností TV a S Metodický pokyn pro školy Směrnice o kvalifikacích v SLČR Provoz lyžařské školy Definice, Typy výuky, Personální zabezepčení, Technické vybavení, Koncepce suché přípravy, Bezpečnost Část Provoz lyžařské školy zpracoval: LUKÁŠ, J. (2009) 17

18 Didaktika a metodika lyžování 11. Česká škola výuky lyžování
Komplexní pojetí výcviku, Struktura výuky sjíždění, zatáčení a běhu Formy výcviku Formy obsahové a organizační - výcvik, závody, turistika, závěry Rozbory a hodnocení výcviku Rozbory a hodnocení zatížení a úrovně dovedností Metodické postupy a výuka dětí Pedagogické pojetí výuky a metodické postupy: Lyžařská průprava a základy zatáčení, Carving, Výuka dětí 14 h. Přednáška o výuce dětí převzata a upravena se svolením autorů: Drahoňovský, R. aj. Výuka dětí. APLŠ, 2009 18

19 Technika a biomechanika - SJEZD 12. Česká škola výuky
Pojetí a schéma výcviku, Struktura výuky sjíždění a zatáčení ÚZL Lyžařské názvosloví Úroveň techniky, vedení lyží, postavení lyží, délka, tvar, šířka, průběh a fáze oblouku Základy biomechaniky sjíždění a zatáčení Pohyb, vnější a vnitřní síly, iniciace zatáčení (otáčivý moment) pro řezané a smykové oblouky Techniky zatáčení (názvosloví a popis) Průpravné, základní, standardní a modifikované oblouky - popis a technické provedení oblouků Příloha – Efekt bipedie Analogie lidské lokomoce a zatáčení na lyžích 10 h. 19

20 Technika a biomechanika - BĚH 13. Obsah běžecké techniky
Způsoby běhu a ostatní dovednosti Struktura výuky běhu na lyžích Model běžecké výuky Svazu lyžařů Běžecká průprava a techniky Běh klasickou technikou Statická a dynamická rovnováha Střídavý běh dvoudobý, Soupažný běh jednodobý Běh na lyžích - bruslení Postavení lyží a činnost lyžaře při bruslení Záznam těžiště a stop bruslařské techniky Oboustranné bruslení dvoudobé a jednodobé 8 h. 20

21 Technologie, výzbroj a výstroj 14. Výzbroj - vývoj a charakteristika
Vývoj od roku 1870, souhrn - lyže Výběr lyží a holí podle účelu Základní typy lyží a jejich konstrukce Vázání a boty Výstroj Principy oblékání a vrstvy Doplňky Technologie - úprava a údržba Potřeby k úpravě skluznic Druhy vosků Postupy při mazání lyží Úprava skluznic - broušení hran 6 h. 21

22 Ochrana přírody a pohyb v horách 15. 4 h.
Sníh - druhy a charakteristika Základní druhy sněhu a jejich charakteristika Lyžování a ochrana přírody Zásady pohybu a pobytu na horách Bílý kodex FIS Vybavení pro zvýšení bezpečnosti Doplňující pravidla 22

23 Doporučené studijní prameny:
APUL. Snowsports manual. APUL, 2008. GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum, 2008. GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha: UK Karolinum, 2005. MUSIL, D., NĚMEČEK, L. a REICHERT. J. Lyžování od základů k dokonalosti. Praha : Grada, 2007. PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha: UK Karolinum, 2006. STROBL, K., ŠTANCL, P. Lyžování s úsměvem. ČSLŠ, 2002. TREML, J. Lyžování dětí. Praha: Grada, 2004. 23

24 Doporučené AV zdroje: APUL. Metodika výuky lyžování. CD-ROM, 2005. APUL. APUL jezdí na všem. CD-ROM, 2008. GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. CD-ROM 2008. DYGRÝN, J. a DRAHOŇOVSKÝ, R. et al. Carvingová průprava. CD- ROM, Liberec: TU, 2005. BOGDÁLEK, J., DUB, P. et al. Lyžování v obrazech. CD-ROM. Brno: VUT - CESA, 2005. MUSIL, D., NĚMEČEK, L. a REICHERT. J. Škola carvingu. CD-ROM, Opava: Slezská univerzita, 2003. PŘÍBRAMSKÝ, M. et al. Česká škola lyžování. Snožné oblouky. CD-ROM Praha: FTVS UK, 2002. SNOW. Bezpečné hory. CD-ROM, 2008. 24

25 Zkouškové požadavky 10 h. dle Zásad činnosti AZ (MŠMT ČR, 2004) 25

26 Převzato ze: Zásady činnosti akreditovaných zařízení
v oblasti lyžování. Odbor sportu a tělovýchovy MŠMT ČR (2004) 26

27 Hodnocení prvků - sjezd
Oblouky v pluhu Postavení lyží v oboustranném přívratu Zatížení vnější lyže Pohyb vnějšího kolene dovnitř a dopředu – snížení Ukončení oblouku v základním postoji v oboustranném přívratu – zvýšení Oblouky z přívratu vyšší lyží Z jízdy šikmo svahem vysunutí vyšší lyže do přívratu Zatížení vnější lyže pohybem kolene dopředu-dovnitř Za spádnicí plynulé sjetí obou lyží do paralelního vedení Ukončení oblouku v základním postoji 27

28 Střední snožný oblouk Shodně s principy základního snožného oblouku
Kvalitativně lépe, ve vyšší rychlosti a větším rozsahu Dynamické provedení v zakončení a zahájení oblouku Energické zahranění a opora o hůl Základní snožný oblouk Postavení lyží paralelní v užší stopě Oporou o hůl a napínáním nohou odlehčení lyží a jejich stáčení do spádnice Zatížení vnější lyže, pohyb kolen dopředu a dovnitř oblouku – točení lyží, snižování 28

29 Krátký snožný oblouk Oblouk s přibrzděním
Shodně s principy středního snožného oblouku Zkrácení oblouku (cca do 10 m spádnicové délky) Dynamické ukončení oblouku v nejnižším postoji Výrazná opora o hůl a rytmizace všech pohybů Oblouk s přibrzděním Shodně s principy krátkého snožného oblouku Ukončení oblouku se smykem lyží až k vrstevnici Výrazná protirotace trupu Dynamický odraz z hran lyží 29

30 Střední carvingový oblouk
Shodně s principy základního carvingového oblouku Kvalitativně lépe, ve vyšší rychlosti a větším rozsahu Dynamické provedení, vklonění pánve do oblouku Minimalizace smyku Základní carvingový oblouk Pohyby shodné s vlnovkou, ve větším rozsahu a rychlosti Vklonění obou kolen dovnitř oblouku (vnitřní koleno a bok jsou vpředu) Vedení lyží po vnitřních hranách – minimální smýkání lyží Spojnice kotníků, kolen, boků i ramen rovnoběžná, hlava ve směru jízdy, kompenzační pohyby trupu 30

31 Soupažný běh jednodobý
Hodnocení prvků - běh Střídavý běh dvoudobý Odraz z plochy zatížené lyže Skluz v jednooporovém postoji Rozsah pohybu paží při odpichu Soupažný běh jednodobý Skluz střídavě v jednooporovém a dvouoporovém postoji Koordinace odpichů holí s odrazy nohou 31

32 Navazování způsobů klasické techniky běhu
Napojení střídavého běhu dvoudobého se soupažným během jednodobým a naopak Bez ztráty rychlosti a rytmu pohybu V odpovídajícím místě z hlediska terénu Oboustranné bruslení jednodobé Skluz v jednooporovém postoji po ploše skluznice Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu Soupažný odpich holí před každým odrazem nohy 32

33 Oboustranné bruslení dvoudobé
se symetrickým pohybem paží Skluz v jednooporovém postoji po ploše skluznice Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu Soupažný odpich holí současně s každým druhým odrazem nohy s asymetrickým pohybem paží Odpich holí v asymetrické poloze paží při zahájení i ukončení odpichu Synchronizace odpichu po odrazu dominantní nohy Rotační zapojení trupu do odpichu 33

34 K o n e c Autorský kolektiv: KOMEŠTÍK B., FINKOVÁ D., KRNÁČ P. a NOVÁK M. 34


Stáhnout ppt "Cvičitel lyžování © 2010 Metodická komise OSÚ-ZL 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google