Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stalking z pohledu psychologa PhDr. Marie Štorková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stalking z pohledu psychologa PhDr. Marie Štorková."— Transkript prezentace:

1 Stalking z pohledu psychologa PhDr. Marie Štorková

2 Stalking- nebezpečné pronásledování  upnutí známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu  zahrnování této osoby nevyžádanou pozorností  probíhá dlouhodobě, systematicky a plánovitě  oběť toto pronásledování obtěžuje, vzbuzuje u ni strach a narušuje její kvalitu života

3 Stalking se od běžného chování ve vztazích mezi lidmi liší tím, že pronásledovatel nebere ohledy na skutečné zájmy pronásledované osoby nerespektuje její odmítnutí pokračuje ve svém chování i přes jasně vyslovený nesouhlas pronásledované osoby

4 Pronásledování a jeho podoby opakované pokusy o kontakt s obětí prostřednictvím zasílání e-mailů, SMS zpráv, telefonátů, dárků vyhrožování pronásledované osobě slídění za pronásledovanou osobou v místě jejího bydliště, nebo na pracovišti domáhání se vstupu do bydliště oběti, jejího auta nebo na pracoviště pomlouvání pronásledované osoby kontaktování blízkých osob oběti za účelem získání informací fyzické útoky proti pronásledované osobě, lidem ji blízkým, jejímu majetku, jejím mazlíčkům

5 Stalking = specifická forma vztahového násilí Osobní vztahy – bývalý partner – náhodná známost, kamarád – soused Pracovní vztahy – profesní vztah – zaměstnanecký poměr Mediálně zprostředkované vztahy Cyberstalting (pronásledování prostřednictvím internetu) Kontakt přes třetí osoby (stalking by proxy)

6 Reakce obětí na stalking Psychické - úzkostnost, podrážděnost, nedůvěra vůči okolí, neklid, poruchy spánku….snížení kvality života Finanční - např. opatření k zajištění vlastní bezpečnosti, dočasné přestěhování se Pracovní - např. zhoršení výkonu v zaměstnání, nesoustředění se, změna pracovního místa, ukončení pracovního poměru Sociální - snížení zájmu o vztahy a aktivity, izolace, strach z neznámých lidí

7 Stalking – jev rozšířený Výzkumy z USA 8% žen a 2% mužů se setkalo s nebezpečným pronásledováním Výzkumy z dalších zemí 2-8 % obyvatelstva bylo pronásledováno třetí osobou Hrozba fyzického násilí 64% pachatelů vyhrožuje 40% ničí majetek 36% napadá oběť fyzicky 6% napadá třetí osoby 2% končí smrtí oběti

8 Výzkumné šetření v poradně BKB v Praze  zaměřeno na dynamiku pronásledování a prožívání obětí  cílová skupina - oběti pronásledování  rok 2007 – 2009 Pronásledované osoby 30 ( 29 žen, 1 muž) Typická pronásledovaná osoba je žena, ve věku 21 – 50 let, VŠ, SŠ, pracující, svobodná nebo rozvedená. Pronásledovatelé 30 (27 mužů, 3 ženy) Typický pronásledovatel je muž, mezi 21-60 léty, s různým vzděláním, pracující nebo nezaměstnaný, svobodný.

9 Podoba pronásledování čekání na oběť na místech, kde se pohybuje 80% slovní výhrůžky, urážky, zastrašování tváří v tvář 73% zasílání SMS s výhrůžným obsahem 70% zasílání SMS s obdivným a omluvným obsahem 66% kontaktování blízkých a známých oběti za účelem získávání informací o oběti 60% pomlouvání oběti 50%

10 Charakter pronásledování Ve většině případů docházelo ke komunikování jak lásky a náklonnosti, tak nenávisti a výhrůžek ze strany pronásledovatele Po celou dobu pronásledování 63% Přechod od komunikování lásky a náklonnosti k výhružkám a zastrašování 16%

11 Fyzické násilí K fyzickému násilí, tedy k napadení oběti nebo osoby oběti blízké došlo celkem v 15 případech (50 %) – k napadení oběti 11 x – k napadení osoby oběti blízké 4x Ve všech těchto případech předcházelo napadení vyhrožování ze strany pronásledovatele

12 Obvyklá frekvence pronásledování několikrát denně 50% několikrát za měsíc 10% jiné 30% (někdy během dne 30 telefonátů a několik SMS, pak se odmlčí na týden 14 dní, někdy 1x denně) 2-3 x týdně 10%

13 Frekvence pronásledování v průběhu času střídavě roste a klesá v průběhu času 56% zpočátku méně časté kontakty, později jejich frekvence roste 26% zpočátku je pronásledování častější, později jeho frekvence klesá 10% po celou dobu zhruba stejná frekvence pronásledování 6%

14 Celková doba pronásledování šest měsíců 30% jeden rok 26% 1-3 roky 13% měsíc -3 měsíce 16% 3-5 let 6% více než 5 let 6%

15 Vztah mezi pronásledovatelem a pronásledovanou osobou bývalý intimní partner 56% člověk dobře známý 20% člověk povrchně známý 10% v jednom případě manžel (nebydlí spolu) v jenom případě člověk zcela neznámý

16 Výskyt násilí v předchozím vztahu psychické násilí 31% fyzické násilí 4% psychické a fyzické 10% sexuální 0% žádné 55%

17 Spouštěcí moment pronásledování ukončení intimního vztahu s pronásledovatelem 43% ukončení jiného než intimního vztahu (kamarádského, pracovního..)23% jiná událost (odmítnutí, navázání vztahu s někým jiným) 20% bez zjevné příčiny 10%

18 Změny, které oběti učinily v důsledku pronásledování změna ve způsobu trávení volného času 53% změna telefonního čísla 50% změna denního režimu 40% jiné změny (změna vozu, prac. doby a uzpůsobení prac. podmínek) 26% změna bydliště 20% změna zaměstnání 20%

19 Dopad pronásledování na psychický stav oběti neustálé zabývání se pronásledováním ve svých myšlenkách 83% pocity bezmoci vůči pronásledovateli a pronásledování 76% pocity bezradnosti, neřešitelnosti situace 76% pocity vyčerpanosti a únavy 63% nervozita, podrážděnost a špatná nálada 60% potíže soustředit se na něco jiného 46% pocity, že jste na to sám/a, a nemáte se kam obrátit 40% silný strach z pronásledovatele 40% problémy se spánkem, usínáním, děsivé sny 40%

20 Co pro vás bylo na celé situaci nejhorší? „že vývoj situace nemohu ovlivnit“ „ztráta kamarádů“a „nedůvěra mých přátel“ „bezmoc“ a „strach“ „strach o své blízké, o rodinu „ „že se musím bát, taktizovat, když jsem nikomu nic neudělala on je volný, volně se bez problémů pohybuje“ „poznání toho, že nikdy nevíte, s kým žijete, milujete osobu, která vás nenechá svobodně jednat a terorizuje vás bez jakýchkoliv zábran“ „jedná se o člověka, který pro mne nebyl cizí a mrzí mě, kam až náš vztah dospěl, zároveň nevím, co bych měla udělat, aby celá věc skončila co nejméně zraňujícím způsobem pro všechny“

21 Strategie, které oběti volily, aby se zbavily pronásledovatele ignorovaly pronásledovatele 83% požádaly o pomoc přátele a rodinu 63% pokusily se pronásledovateli situaci vysvětlit osobně 60% pohrozily pronásledovateli soudem, trestním stíháním 53% obrátily se o pomoc na PČR 53% obrátily se na neziskovou organizaci, občanské sdružení 53% požádaly o pomoc psychologa 40% zavolaly na linku důvěry 36% požádaly o pomoc právníka 23%

22 Literatura Čírtková,L., Avizované zločiny, pronásledování a domácí násilí In: Zpravodaj 4/2007, BKB Praha, 2007, pp 3-6 Čírtková,L., Stalking-podstata, jevové podoby a strategie intervence, In: Zpravodaj 4/2009, BKB Praha, 2009, pp 3-8 Čírtková,L., Moderní psychologie pro právníky, Grada Publishing, Praha, 2008 Zbořilová,K., Stalking pohledem jeho obětí, In: Psychologie pro praxi 3-4/2009, Ročník XLIV, pp 27-40 Zbořilová,K., Psychologické souvislosti nebezpečného pronásledování, Dizertační práce, 2010, UK v Praze

23 Děkuji Vám za pozornost PhDr. Marie Štorková


Stáhnout ppt "Stalking z pohledu psychologa PhDr. Marie Štorková."

Podobné prezentace


Reklamy Google