Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1  Ekonomická diplomacie v roce 2016 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Martin Tlapa Náměstek ministra zahraničních věcí Exportní fórum 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1  Ekonomická diplomacie v roce 2016 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Martin Tlapa Náměstek ministra zahraničních věcí Exportní fórum 2016."— Transkript prezentace:

1 1  Ekonomická diplomacie v roce 2016 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Martin Tlapa Náměstek ministra zahraničních věcí Exportní fórum 2016

2 2  Světový obchod Již neplatí, že světový obchod roste rychleji než hospodářský růst. Podle Mezinárodního měnového fondu zaznamenala světová ekonomika v roce 2015 růst ve výši 3 %, světový obchod rostl tempem 2,5 %. Zajímavá fakta Zpomalení v rozvíjejících se ekonomikách: V Brazílii a Rusku se kvůli recesi snížil růst HDP oproti minulému roku o 4 % V Číně má růst HDP též klesající trend - v roce 2015 dosáhla čínská ekonomika růstu 6,9 % HDP Zvětšující se růst HDP byl zaznamenán pouze v Indii, a to ve výši 7 % Propad cen surovin: Ceny ropy oproti 6/2014 propadly na polovinu, v letech 2016 a 2017 se očekává pouze mírný růst - nadměrná nabídka a zároveň umírněná poptávka na trhu (globální poptávka se v roce 2015 snížila oproti 2014 o 18 %) Výhled na 2016 a 2017 V rozvinutých zemích se očekává růst HDP ve výši 2,1 % V rozvíjejících ekonomikách se očekává růst HDP ve výši 4,3 %, resp. 4,7 % v 2016 a 2017 Na očekávaném oživení v následujících dvou letech se bude podílet postupné zlepšování růstu právě Brazílie, Ruska a zemí Středního východu Růst v Číně se bude nadále zpomalovat, v 2016 na 6,3 % v 2017 na 3,0 %

3 3  Export ČR v roce 2015 Česká republika vyvezla v loňském roce zboží za 3,9 bilionů korun (nárůst o 7,2 % oproti roku 2014) Zajímavá fakta Denní vývoz činil v průměru 10,6 mld. Kč (9,9mld. v roce 2014) Obchod s EU v roce 2015 vzrostl o 8,6% a dosáhl 83,3 % podílu na exportu ČR O více než 10 % se zvýšil náš vývoz na Slovensko, do Velké Británie, Maďarska, Rumunska, a vůbec nejvíce (o více než 44 %), do Irska. Celkový vývoz ČR vzrostl v roce 2015 o 260 mld. Kč, což odpovídá růstu vývozu do zemí EU. Do rozvojových zemí (bez Brazílie) vzrostl export o téměř 18 mld. Kč, do USA o téměř 11 mld. Kč, či o 3,5 mld. Kč do Izraele. Ceny ropyKurz KčPoptávka v EU Poptávka v severní Americe Úspěchy v rozvojových zemích

4 4  Zahraniční obchod ČR v roce 2015 25 hlavních zemí v zahraničním obchodě ČR 1-12/20141-12/2015 index mil. Kč% % 15/14 SRN1 995 97229,22 159 89129,4108,2 Slovensko473 5086,9525 5277,2111,0 Polsko465 4706,8499 4136,8107,3 Čína405 5595,9510 4597,0125,9 Francie286 1694,2303 2694,1106,0 Itálie264 3933,9286 0053,9108,2 Rakousko256 2503,8262 8703,6102,6 V. Británie252 1653,7279 2623,8110,7 Ruská federace242 5123,6183 7082,575,8 Nizozemsko206 7263,0198 6782,796,1 Maďarsko175 3672,6194 7272,7111,0 USA158 6352,3173 3212,4109,3 Belgie145 0062,1147 5162,0101,7 Španělsko141 0182,1162 3992,2115,2 Švýcarsko87 5171,395 6931,3109,3 Rumunsko81 1631,290 2201,2111,2 Švédsko81 1721,287 4121,2107,7 Korea77 0541,195 6511,3124,1 Japonsko74 0971,177 4281,1104,5 Turecko72 5071,177 6461,1107,1 Dánsko61 6020,958 5090,895,0 Ukrajina44 5300,735 4930,579,7 Ázerbájdžán41 3820,629 6250,471,6 Irsko31 1220,544 9020,6144,3 Norsko30 6550,425 5220,383,3

5 Trendy v ekonomické diplomacii

6 6  Aktuální trendy ekonomické diplomacie ukazují, že čím dál tím větší roli v podpoře exportních aktivit státu hrají ministerstva zahraničních věcí. Dánsko Centralizace ED pod MZV (Trade Council) Placené služby Trade Council – zástupci ostatních rezortů i podnikatelské sféry Finsko Integrace aktivit na podporu exportu – Team Finland Ekonomičtí diplomaté pouze v zemích s identifikovanými příležitostmi Nizozemí 9 prioritních sektorů Zemědělští a vědečtí atašé Velká Británie Nezávislá agentura UKTI Koordinovaná ministerstvy zahraničí a obchodu Irsko Ekonomičtí diplomaté – MZV Komerční diplomaté – společnost Enterprise Ireland Spolupráce na bázi projektů

7 7  Trendy v ekonomické diplomacii Výsledky studie Asociace pro mezinárodní otázky. TrendBelgieDánskoFinskoFrancieIrskoNizozemíBritánieŠvédsko Exkluzivní pravomoc MZV nad ekon. diplomatyXXXXXXX MPO spravuje agenturu pro komerční diplomaciiXXXXX Spojení agentury na podporu investic a vývozuXXXXXX Zapojení podnikatelské sféry do kontroly fungování ekon. DiplomacieXXXXXX Outsourcing služebXXX Placené službyXXXXXXX Kvantitativní a/nebo kvalitativní kritéria hodnocení poskytovaných služebXXXXXXXX Výrazný sektorový přístupuXXXXXXX

8 8  Trendy v ekonomické diplomacii Kompetence se většinou dělí mezi Ministerstvo zahraničních věcí a další ekonomické ministerstvo a jeho zvláštní agentury. Sílícím prvkem je i snaha přizvat do rozhodování o ekonomické diplomacii zástupce podnikatelské sféry. Lze vysledovat i trend k posílení koordinace zastupitelských úřadů s pobočkami agentur v jednotlivých hostujících státech. V některých zemích také ekonomické sekce nebo agentury na podporu vývozu za své služby účtují poplatky (z důvodů vytvoření udržitelného financování pro tyto agentury velké množství požadavků). V ekonomické diplomacii se řada zemí soustředí na konkrétní sektory, ve kterých jejich společnosti mohou nabídnout přidanou hodnotu. Společné znaky

9 Ekonomické diplomacie v roce 2016

10 10  Změny v oblasti ekonomické diplomacie – naše vize a ambice Změny v oblasti ekonomické diplomacie od roku 2013 Ekonomická agenda vhodně doplňuje bezpečnostní, rozvojovou a politickou dimenzi ministerstev zahraničí po celém světě. Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních příležitostí Ministerstvo využitých zahraničních příležitostí 2013/2014201420152014/20152015/2016

11 11  Změny v oblasti ekonomické diplomacie Přehled změn v oblasti ekonomické diplomacie od roku 2013 2013/20142014/20152015/2016 1.Dvojkolejnost a kompetenční sporyJednotná zahraniční síť českých zastoupení a společná nabídka služeb Standardní kvalita služeb v celé zahraniční síti 2.Nesrozumitelnost systému pro firmy - nejasnosti kam se mají obracet Klientské centrum pro export - jednotné kontaktní místo pro podnikatele a rozdělení kompetencí (B2B, B2G, G2G) Aktivnější komunikace s firemním sektorem – zpětná vazba a společné projekty 3.Prioritní zeměPerspektivní obory pro jednotlivé zeměZemě určené dle příležitostí v perspektivních oborech 4.Nesystémová finanční podpora projektům ekonomické diplomacie v zahraničí Ucelená metodika pro projekty na podporu ekonomické diplomacie a transparentní procesování pomocí aplikace Efektivní zacílení projektů směrem k využití příležitostí v zahraničí a navýšení prostředků 5.Podnikatelské mise jako „zážitková turistika“ Koordinační mechanismus cest ústavních činitelů s podnikateli a aktivními vstupy podniků Systém výstupů z cest a kontrola plnění úkolů a navazující malé oborové mise 6.Duplicitní fungování Diplomatické akademie MZV a Exportní akademie CzechTrade Společný program vzdělávání pracovníků MZV, MPO a CzechTrade pověřených ekonomickou agendou Zvyšující se základna kompetentních ekonomických diplomatů 7.Absence systému hodnocení způsobující nedostatky v řízení Nastavení modelu obchodně-ekonomické činnosti Hodnocení aktivit zastupitelských úřadů

12 12  Rozvoj a zvyšování kvality služeb pro exportéry Zvyšujeme kvalitu poskytovaných služeb  Jednotný katalog služeb státu v zahraničí společná nabídka služeb kanceláří CzechTrade a zastupitelských úřadů a společné plánování systém srozumitelný pro exportéry - vymezení kompetencí a odstranění duplicit mezi ZÚ MZV a ZK CT (B2B/B2G/G2G) Klientské centrum pro export 4 dny v týdnu k dispozici pracovníci MZV, 1x měsíčně konzultace náměstků MZV a MPO Téměř 700 poskytnutých služeb od 1.10.2014 a počet případů narůstá velmi dobré hodnocení oslovených firem – hodnoceno „A“ Rok 2016 V loňském roce jsme se soustředily sjednocení nabídky služeb státu pro exportéry / Společný Katalogu služeb/ a vytvoření jednotné vstupní brány do systému státní podpory exportu /vznik Klientského centra pro export/ Letos se soustředíme na rozvoj a zlepšení kvality poskytovaných služeb – koukáme na kvalitu výstupů a z každé služby je zpětná vazba od firem

13 13  Nově otevřené úřady pověřené výkonem ekonomické agendy ✓ Nairobi, Keňa ✓ Dakar, Senegal ✓ Bogota, Kolumbie ✓ Rangún, Myanmar ✓ Erbil, Irák ✓ Chengdu, Čína Nově otevřené úřady v zahraničí

14 14  Spojujeme síly s MPO, MZe, Úřadem vlády a dalšími partnery V návaznosti na Memorandum o spolupráci s MZe byla podepsána prováděcí dohoda o vysílání zemědělských diplomatů na vybrané zastupitelské úřady (v Číně, Saúdské Arábii a Srbsku, v Rusku, případně na Ukrajině) pro posílení ekonomické diplomacie. Uzavřeli jsme dohodu s Úřadem vlády o možnosti vyslání diplomata do Izraele s primárním cílem posílení spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. ✓ ZÚ Moskva, Rusko ✓ ZÚ Kyjev, Ukrajina (zvažováno) ✓ ZÚ Bělehrad, Srbsko ✓ ZÚ Rijád, Saudská Arábie ✓ ZÚ Peking, Čína ✓ ZÚ Tel Aviv, Izrael Zemědělští a vědecko-techničtí diplomaté

15 15  Posilujeme úřady a kanceláře CzechTrade o diplomaty s ekonomickou agendou V roce 2016 je plánováno posílení jednotné zahraniční sítě o dalších 14 míst. Bude posíleno celkem 12 zastupitelských úřadů a otevřou se dvě nové kanceláře CzechTrade. ✓ ZÚ Pretoria, JAR ✓ ZÚ Accra, Ghana ✓ GK Toronto, Kanada ✓ ZÚ Kuala Lumpur, Malajsie ✓ ZÚ Ammán, Jordánsko ✓ ZK Lagos, Nigérie ✓ ZÚ Tokio, Japonsko ✓ GK Chicago a ZK Seattle, USA ✓ ZÚ Dillí, Indie ✓ ZÚ Manila, Filipíny ✓ ČEKK Taipei, Taiwan ✓ GK Hong Kong, Čína ✓ Berlín, Německo Posílení sítě ekonomických diplomatů v roce 2016

16 16   Mapa globálních oborových příležitostí V loňském roce jsme připravili Mapu globálních oborových příležitostí, která mimo jiné popisuje příležitosti v různých sektorech a kterou i letos aktualizujeme (Nejbližší aktualizovaná verze je připravována na konec června 2016). Letos bude také doplněna o možnosti spolupráce v oblasti rozvojové pomoci. Novinky a ekonomické zprávy Na základě poptávky firem po informacích ze světa jsme nedávno přistoupili k zásadnímu zefektivnění ekonomického zpravodajství, které zasílají naše zastupitelské úřady v zahraničí Mezi zprávy patří ekonomické novinky z teritoria, oborové novinky, které mají přímou vazbu na naši Mapu globálních oborových příležitostí pro jednotlivé země, dále informace o „success stories“ našich podniků v zahraničí a o realizovaných prezentačních akcích a projektech na podporu ekonomické diplomacie, které naše ZÚ realizují v zahraničí, často v úzké spolupráci se zahraničními kancelářemi agentury CzechTrade Hledání příležitostí na zahraničních trzích

17 17  Cíleně zaměřené akce na podporu českých exportérů Projekty na podporu ekonomické diplomacie jsou nedílnou součástí aktivit ministerstva, jež každoročně nabízí prostřednictvím zastupitelských úřadů v zahraničí možnost vytvoření nových kontaktů, předvedení výrobků a služeb i získání nových zakázek několika desítkám až stovkám českých firem.  Navýšení prostředků v roce 2014 realizováno celkem 51 projektů s podporou ministerstva za 4,5 mil. pro rok 2015 bylo schváleno celkem 87 projektů s podporou 9 mil. Kč. pro rok 2016 bylo schváleno celkem 161 projektů s předpokládaným rozpočtem 16 mil. Kč. Nová metodika a aplikace PROPED od roku 2014 funguje ucelená metodika - transparentní procesování projektů pomocí aplikace došlo k vylepšení v systému procesování projektů Společné plánování projektů s partnery společné plánování projektů s CzechTrade, MPO, Českými centry, CzechInvest, CzechTourism a dalšími rezorty kvalitnější komunikace s firemním sektorem, společné plánování podnikatelských misí Efektivnější zacílení projektů více pozornosti věnovat možné nabídce českých řešení v zemích, kde jsme identifikovali příležitosti efektivnější zacílení projektů pro využití příležitostí v zahraničí (v návaznosti na MOP) Projekty na podporu ekonomické diplomacie

18 18   Exportní semináře, podnikatelská fóra a další pořádaná na MZV MZV zorganizovala v ČR v roce 2015 celkem 25 větších klientských akcí (exportní semináře, podnikatelská fóra, setkání s velvyslanci, konference v regionech, apod.), kterých se účastnilo téměř 2 tis. podnikatelských subjektů Na seminářích zaměřených teritoriálně vystupují zástupci MZV ČR, například ekonomičtí diplomaté, kteří posluchače těchto akcí seznámí s aktuálními obchodními příležitostmi v dané zemi a jsou schopni nabídnout jednotlivým firmám asistenční služby v tomto teritoriu Na konference pořádané jako reakce na aktuální politické dění v dané zemi, mající dopad na bilaterální obchodní a ekonomické vztahy s ČR, zve MZV odborníky rovněž z dalších rezortů. Jako vystupující jsou zváni na tyto akce rovněž zástupci EGAP a dalších organizací podporujících export (HK ČR, SPaD, oborové asociace, atp.) Akce pro podnikatele  Sektorové mise vedené NM SED v roce 2016 Írán, duben 2016, důlní technika a energetika Kuba, květen 2016, zdravotnictví Severní Karolína (USA), květen 2016, automotive a strojírenství Chile, září 2016, energetika

19 19  Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů! „Komentovat zázraky je poněkud riskantní – vždycky hrozí, že hromaděním slov budeme víno proměňovat ve vodu.“ - Pavel Kosorin


Stáhnout ppt "1  Ekonomická diplomacie v roce 2016 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Martin Tlapa Náměstek ministra zahraničních věcí Exportní fórum 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google