Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1  Ekonomická diplomacie v roce 2016 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Martin Tlapa Náměstek ministra zahraničních věcí Exportní fórum 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1  Ekonomická diplomacie v roce 2016 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Martin Tlapa Náměstek ministra zahraničních věcí Exportní fórum 2016."— Transkript prezentace:

1 1  Ekonomická diplomacie v roce 2016 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Martin Tlapa Náměstek ministra zahraničních věcí Exportní fórum 2016

2 2  Světový obchod Již neplatí, že světový obchod roste rychleji než hospodářský růst. Podle Mezinárodního měnového fondu zaznamenala světová ekonomika v roce 2015 růst ve výši 3 %, světový obchod rostl tempem 2,5 %. Zajímavá fakta Zpomalení v rozvíjejících se ekonomikách: V Brazílii a Rusku se kvůli recesi snížil růst HDP oproti minulému roku o 4 % V Číně má růst HDP též klesající trend - v roce 2015 dosáhla čínská ekonomika růstu 6,9 % HDP Zvětšující se růst HDP byl zaznamenán pouze v Indii, a to ve výši 7 % Propad cen surovin: Ceny ropy oproti 6/2014 propadly na polovinu, v letech 2016 a 2017 se očekává pouze mírný růst - nadměrná nabídka a zároveň umírněná poptávka na trhu (globální poptávka se v roce 2015 snížila oproti 2014 o 18 %) Výhled na 2016 a 2017 V rozvinutých zemích se očekává růst HDP ve výši 2,1 % V rozvíjejících ekonomikách se očekává růst HDP ve výši 4,3 %, resp. 4,7 % v 2016 a 2017 Na očekávaném oživení v následujících dvou letech se bude podílet postupné zlepšování růstu právě Brazílie, Ruska a zemí Středního východu Růst v Číně se bude nadále zpomalovat, v 2016 na 6,3 % v 2017 na 3,0 %

3 3  Export ČR v roce 2015 Česká republika vyvezla v loňském roce zboží za 3,9 bilionů korun (nárůst o 7,2 % oproti roku 2014) Zajímavá fakta Denní vývoz činil v průměru 10,6 mld. Kč (9,9mld. v roce 2014) Obchod s EU v roce 2015 vzrostl o 8,6% a dosáhl 83,3 % podílu na exportu ČR O více než 10 % se zvýšil náš vývoz na Slovensko, do Velké Británie, Maďarska, Rumunska, a vůbec nejvíce (o více než 44 %), do Irska. Celkový vývoz ČR vzrostl v roce 2015 o 260 mld. Kč, což odpovídá růstu vývozu do zemí EU. Do rozvojových zemí (bez Brazílie) vzrostl export o téměř 18 mld. Kč, do USA o téměř 11 mld. Kč, či o 3,5 mld. Kč do Izraele. Ceny ropyKurz KčPoptávka v EU Poptávka v severní Americe Úspěchy v rozvojových zemích

4 4  Zahraniční obchod ČR v roce hlavních zemí v zahraničním obchodě ČR 1-12/ /2015 index mil. Kč% % 15/14 SRN , ,4108,2 Slovensko , ,2111,0 Polsko , ,8107,3 Čína , ,0125,9 Francie , ,1106,0 Itálie , ,9108,2 Rakousko , ,6102,6 V. Británie , ,8110,7 Ruská federace , ,575,8 Nizozemsko , ,796,1 Maďarsko , ,7111,0 USA , ,4109,3 Belgie , ,0101,7 Španělsko , ,2115,2 Švýcarsko , ,3109,3 Rumunsko , ,2111,2 Švédsko , ,2107,7 Korea , ,3124,1 Japonsko , ,1104,5 Turecko , ,1107,1 Dánsko , ,895,0 Ukrajina , ,579,7 Ázerbájdžán , ,471,6 Irsko , ,6144,3 Norsko , ,383,3

5 Trendy v ekonomické diplomacii

6 6  Aktuální trendy ekonomické diplomacie ukazují, že čím dál tím větší roli v podpoře exportních aktivit státu hrají ministerstva zahraničních věcí. Dánsko Centralizace ED pod MZV (Trade Council) Placené služby Trade Council – zástupci ostatních rezortů i podnikatelské sféry Finsko Integrace aktivit na podporu exportu – Team Finland Ekonomičtí diplomaté pouze v zemích s identifikovanými příležitostmi Nizozemí 9 prioritních sektorů Zemědělští a vědečtí atašé Velká Británie Nezávislá agentura UKTI Koordinovaná ministerstvy zahraničí a obchodu Irsko Ekonomičtí diplomaté – MZV Komerční diplomaté – společnost Enterprise Ireland Spolupráce na bázi projektů

7 7  Trendy v ekonomické diplomacii Výsledky studie Asociace pro mezinárodní otázky. TrendBelgieDánskoFinskoFrancieIrskoNizozemíBritánieŠvédsko Exkluzivní pravomoc MZV nad ekon. diplomatyXXXXXXX MPO spravuje agenturu pro komerční diplomaciiXXXXX Spojení agentury na podporu investic a vývozuXXXXXX Zapojení podnikatelské sféry do kontroly fungování ekon. DiplomacieXXXXXX Outsourcing služebXXX Placené službyXXXXXXX Kvantitativní a/nebo kvalitativní kritéria hodnocení poskytovaných služebXXXXXXXX Výrazný sektorový přístupuXXXXXXX

8 8  Trendy v ekonomické diplomacii Kompetence se většinou dělí mezi Ministerstvo zahraničních věcí a další ekonomické ministerstvo a jeho zvláštní agentury. Sílícím prvkem je i snaha přizvat do rozhodování o ekonomické diplomacii zástupce podnikatelské sféry. Lze vysledovat i trend k posílení koordinace zastupitelských úřadů s pobočkami agentur v jednotlivých hostujících státech. V některých zemích také ekonomické sekce nebo agentury na podporu vývozu za své služby účtují poplatky (z důvodů vytvoření udržitelného financování pro tyto agentury velké množství požadavků). V ekonomické diplomacii se řada zemí soustředí na konkrétní sektory, ve kterých jejich společnosti mohou nabídnout přidanou hodnotu. Společné znaky

9 Ekonomické diplomacie v roce 2016

10 10  Změny v oblasti ekonomické diplomacie – naše vize a ambice Změny v oblasti ekonomické diplomacie od roku 2013 Ekonomická agenda vhodně doplňuje bezpečnostní, rozvojovou a politickou dimenzi ministerstev zahraničí po celém světě. Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních příležitostí Ministerstvo využitých zahraničních příležitostí 2013/ / /2016

11 11  Změny v oblasti ekonomické diplomacie Přehled změn v oblasti ekonomické diplomacie od roku / / / Dvojkolejnost a kompetenční sporyJednotná zahraniční síť českých zastoupení a společná nabídka služeb Standardní kvalita služeb v celé zahraniční síti 2.Nesrozumitelnost systému pro firmy - nejasnosti kam se mají obracet Klientské centrum pro export - jednotné kontaktní místo pro podnikatele a rozdělení kompetencí (B2B, B2G, G2G) Aktivnější komunikace s firemním sektorem – zpětná vazba a společné projekty 3.Prioritní zeměPerspektivní obory pro jednotlivé zeměZemě určené dle příležitostí v perspektivních oborech 4.Nesystémová finanční podpora projektům ekonomické diplomacie v zahraničí Ucelená metodika pro projekty na podporu ekonomické diplomacie a transparentní procesování pomocí aplikace Efektivní zacílení projektů směrem k využití příležitostí v zahraničí a navýšení prostředků 5.Podnikatelské mise jako „zážitková turistika“ Koordinační mechanismus cest ústavních činitelů s podnikateli a aktivními vstupy podniků Systém výstupů z cest a kontrola plnění úkolů a navazující malé oborové mise 6.Duplicitní fungování Diplomatické akademie MZV a Exportní akademie CzechTrade Společný program vzdělávání pracovníků MZV, MPO a CzechTrade pověřených ekonomickou agendou Zvyšující se základna kompetentních ekonomických diplomatů 7.Absence systému hodnocení způsobující nedostatky v řízení Nastavení modelu obchodně-ekonomické činnosti Hodnocení aktivit zastupitelských úřadů

12 12  Rozvoj a zvyšování kvality služeb pro exportéry Zvyšujeme kvalitu poskytovaných služeb  Jednotný katalog služeb státu v zahraničí společná nabídka služeb kanceláří CzechTrade a zastupitelských úřadů a společné plánování systém srozumitelný pro exportéry - vymezení kompetencí a odstranění duplicit mezi ZÚ MZV a ZK CT (B2B/B2G/G2G) Klientské centrum pro export 4 dny v týdnu k dispozici pracovníci MZV, 1x měsíčně konzultace náměstků MZV a MPO Téměř 700 poskytnutých služeb od a počet případů narůstá velmi dobré hodnocení oslovených firem – hodnoceno „A“ Rok 2016 V loňském roce jsme se soustředily sjednocení nabídky služeb státu pro exportéry / Společný Katalogu služeb/ a vytvoření jednotné vstupní brány do systému státní podpory exportu /vznik Klientského centra pro export/ Letos se soustředíme na rozvoj a zlepšení kvality poskytovaných služeb – koukáme na kvalitu výstupů a z každé služby je zpětná vazba od firem

13 13  Nově otevřené úřady pověřené výkonem ekonomické agendy ✓ Nairobi, Keňa ✓ Dakar, Senegal ✓ Bogota, Kolumbie ✓ Rangún, Myanmar ✓ Erbil, Irák ✓ Chengdu, Čína Nově otevřené úřady v zahraničí

14 14  Spojujeme síly s MPO, MZe, Úřadem vlády a dalšími partnery V návaznosti na Memorandum o spolupráci s MZe byla podepsána prováděcí dohoda o vysílání zemědělských diplomatů na vybrané zastupitelské úřady (v Číně, Saúdské Arábii a Srbsku, v Rusku, případně na Ukrajině) pro posílení ekonomické diplomacie. Uzavřeli jsme dohodu s Úřadem vlády o možnosti vyslání diplomata do Izraele s primárním cílem posílení spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. ✓ ZÚ Moskva, Rusko ✓ ZÚ Kyjev, Ukrajina (zvažováno) ✓ ZÚ Bělehrad, Srbsko ✓ ZÚ Rijád, Saudská Arábie ✓ ZÚ Peking, Čína ✓ ZÚ Tel Aviv, Izrael Zemědělští a vědecko-techničtí diplomaté

15 15  Posilujeme úřady a kanceláře CzechTrade o diplomaty s ekonomickou agendou V roce 2016 je plánováno posílení jednotné zahraniční sítě o dalších 14 míst. Bude posíleno celkem 12 zastupitelských úřadů a otevřou se dvě nové kanceláře CzechTrade. ✓ ZÚ Pretoria, JAR ✓ ZÚ Accra, Ghana ✓ GK Toronto, Kanada ✓ ZÚ Kuala Lumpur, Malajsie ✓ ZÚ Ammán, Jordánsko ✓ ZK Lagos, Nigérie ✓ ZÚ Tokio, Japonsko ✓ GK Chicago a ZK Seattle, USA ✓ ZÚ Dillí, Indie ✓ ZÚ Manila, Filipíny ✓ ČEKK Taipei, Taiwan ✓ GK Hong Kong, Čína ✓ Berlín, Německo Posílení sítě ekonomických diplomatů v roce 2016

16 16   Mapa globálních oborových příležitostí V loňském roce jsme připravili Mapu globálních oborových příležitostí, která mimo jiné popisuje příležitosti v různých sektorech a kterou i letos aktualizujeme (Nejbližší aktualizovaná verze je připravována na konec června 2016). Letos bude také doplněna o možnosti spolupráce v oblasti rozvojové pomoci. Novinky a ekonomické zprávy Na základě poptávky firem po informacích ze světa jsme nedávno přistoupili k zásadnímu zefektivnění ekonomického zpravodajství, které zasílají naše zastupitelské úřady v zahraničí Mezi zprávy patří ekonomické novinky z teritoria, oborové novinky, které mají přímou vazbu na naši Mapu globálních oborových příležitostí pro jednotlivé země, dále informace o „success stories“ našich podniků v zahraničí a o realizovaných prezentačních akcích a projektech na podporu ekonomické diplomacie, které naše ZÚ realizují v zahraničí, často v úzké spolupráci se zahraničními kancelářemi agentury CzechTrade Hledání příležitostí na zahraničních trzích

17 17  Cíleně zaměřené akce na podporu českých exportérů Projekty na podporu ekonomické diplomacie jsou nedílnou součástí aktivit ministerstva, jež každoročně nabízí prostřednictvím zastupitelských úřadů v zahraničí možnost vytvoření nových kontaktů, předvedení výrobků a služeb i získání nových zakázek několika desítkám až stovkám českých firem.  Navýšení prostředků v roce 2014 realizováno celkem 51 projektů s podporou ministerstva za 4,5 mil. pro rok 2015 bylo schváleno celkem 87 projektů s podporou 9 mil. Kč. pro rok 2016 bylo schváleno celkem 161 projektů s předpokládaným rozpočtem 16 mil. Kč. Nová metodika a aplikace PROPED od roku 2014 funguje ucelená metodika - transparentní procesování projektů pomocí aplikace došlo k vylepšení v systému procesování projektů Společné plánování projektů s partnery společné plánování projektů s CzechTrade, MPO, Českými centry, CzechInvest, CzechTourism a dalšími rezorty kvalitnější komunikace s firemním sektorem, společné plánování podnikatelských misí Efektivnější zacílení projektů více pozornosti věnovat možné nabídce českých řešení v zemích, kde jsme identifikovali příležitosti efektivnější zacílení projektů pro využití příležitostí v zahraničí (v návaznosti na MOP) Projekty na podporu ekonomické diplomacie

18 18   Exportní semináře, podnikatelská fóra a další pořádaná na MZV MZV zorganizovala v ČR v roce 2015 celkem 25 větších klientských akcí (exportní semináře, podnikatelská fóra, setkání s velvyslanci, konference v regionech, apod.), kterých se účastnilo téměř 2 tis. podnikatelských subjektů Na seminářích zaměřených teritoriálně vystupují zástupci MZV ČR, například ekonomičtí diplomaté, kteří posluchače těchto akcí seznámí s aktuálními obchodními příležitostmi v dané zemi a jsou schopni nabídnout jednotlivým firmám asistenční služby v tomto teritoriu Na konference pořádané jako reakce na aktuální politické dění v dané zemi, mající dopad na bilaterální obchodní a ekonomické vztahy s ČR, zve MZV odborníky rovněž z dalších rezortů. Jako vystupující jsou zváni na tyto akce rovněž zástupci EGAP a dalších organizací podporujících export (HK ČR, SPaD, oborové asociace, atp.) Akce pro podnikatele  Sektorové mise vedené NM SED v roce 2016 Írán, duben 2016, důlní technika a energetika Kuba, květen 2016, zdravotnictví Severní Karolína (USA), květen 2016, automotive a strojírenství Chile, září 2016, energetika

19 19  Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů! „Komentovat zázraky je poněkud riskantní – vždycky hrozí, že hromaděním slov budeme víno proměňovat ve vodu.“ - Pavel Kosorin


Stáhnout ppt "1  Ekonomická diplomacie v roce 2016 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Martin Tlapa Náměstek ministra zahraničních věcí Exportní fórum 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google