Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy rodiny Rozdělení rodin dle funkčnosti - problematika posuzování funkčnosti rodin, rodiny funkční, problémové, dysfunkční, a funkční. Multiproblémové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy rodiny Rozdělení rodin dle funkčnosti - problematika posuzování funkčnosti rodin, rodiny funkční, problémové, dysfunkční, a funkční. Multiproblémové."— Transkript prezentace:

1 Poruchy rodiny Rozdělení rodin dle funkčnosti - problematika posuzování funkčnosti rodin, rodiny funkční, problémové, dysfunkční, a funkční. Multiproblémové rodiny. Sociální péče o tyto rodiny, možnosti prevence, základní přístupy k práci s těmito rodinami. Programy sanace rodiny. Problematika domácího násilí.

2 Poruchy rodiny situace, kdy rodina z nějakého důvodu a v různé míře neplní své funkce a základní požadavky dané společenskými a právními normami Jde hlavně o poruchy při zařazení do společnosti (poruchy socializace) či selhání členů rodiny, které vede k poruše funkcí rodiny situace, kdy rodina z nějakého důvodu a v různé míře neplní své funkce a základní požadavky dané společenskými a právními normami Jde hlavně o poruchy při zařazení do společnosti (poruchy socializace) či selhání členů rodiny, které vede k poruše funkcí rodiny

3 Porucha biologicko-reprodukční funkce bezdětnost neplánované rodičovství velký počet dětí, který rodina nezvládá bezdětnost neplánované rodičovství velký počet dětí, který rodina nezvládá

4 Porucha ekonomické funkce Nouze Hmotný nedostatek Nouze Hmotný nedostatek

5 Porucha socializační funkce rodiče se nemohou o dítě starat (nemoc, pracovní překážky) rodiče se nedovedou o dítě starat (nezralost, mentální či sociální nezpůsobilost) rodiče se nechtějí o dítě starat (mravní a charakterové nedostatky) rodiče se nemohou o dítě starat (nemoc, pracovní překážky) rodiče se nedovedou o dítě starat (nezralost, mentální či sociální nezpůsobilost) rodiče se nechtějí o dítě starat (mravní a charakterové nedostatky)

6 Porucha emoční funkce Citové zanedbávání Porucha ochranné funkce – týrání dítěte Poruchy rodiny mohou nabývat různé intenzity, mohou být vratné i nevratné. Citové zanedbávání Porucha ochranné funkce – týrání dítěte Poruchy rodiny mohou nabývat různé intenzity, mohou být vratné i nevratné.

7 Rozdělení rodin dle funkčnosti: zdravá, funkční, harmonická - 85% rodin, netřeba sledovat, akceptace a ochrana jedince, zajištění životních potřeb, vzájemná podpora problémová – 12-13 % rodin narušené funkce, ale rodina vše zvládá vlastními silami, rodina sledována (např. prohlídky u pediatra) zdravá, funkční, harmonická - 85% rodin, netřeba sledovat, akceptace a ochrana jedince, zajištění životních potřeb, vzájemná podpora problémová – 12-13 % rodin narušené funkce, ale rodina vše zvládá vlastními silami, rodina sledována (např. prohlídky u pediatra)

8 Rozdělení rodin dle funkčnosti: dysfunkční – 2% rodin, narušené funkce, je nutný zásah z vnějšku, ale není nutno odejmout dítě z rodiny, nutná sanace rodiny (opatření k ozdravení rodiny) afunkční – 0,5% rodin, ohrožuje vývoj dítěte, neplní funkce, dítě je nutno odebrat dysfunkční – 2% rodin, narušené funkce, je nutný zásah z vnějšku, ale není nutno odejmout dítě z rodiny, nutná sanace rodiny (opatření k ozdravení rodiny) afunkční – 0,5% rodin, ohrožuje vývoj dítěte, neplní funkce, dítě je nutno odebrat

9 Jiné dělení rodin: klinická rodina – rodina, která je nebo byla kvůli svým problémům v kontaktu s pomáhajícími či represivními institucemi neklinická rodina – rodina, která s těmito institucemi v kontaktu nebyla („normální“ rodina) klinická rodina – rodina, která je nebo byla kvůli svým problémům v kontaktu s pomáhajícími či represivními institucemi neklinická rodina – rodina, která s těmito institucemi v kontaktu nebyla („normální“ rodina)

10 Nejčastější typy rodin, ve kterých se objevují problémy: Asociální rodiny (multiproblémové rodiny) Egocentrické rodiny Nezralé rodiny Perfekcionistické rodiny Neúplné rodiny Asociální rodiny (multiproblémové rodiny) Egocentrické rodiny Nezralé rodiny Perfekcionistické rodiny Neúplné rodiny

11 Asociální (multiproblémové) rodiny impulzivní rodiče, mělké vztahy v rodině, typické je zanedbávání potřeb, agresivní chování, užívání návykových látek, chování proti právním normám, často je zde nezaměstnanost, závislosti na návykových látkách, problematické vztahy v rodině, násilné chování mezi členy rodiny, záškoláctví, domácí násilí, chudoba. Práce s rodinami je velmi náročná impulzivní rodiče, mělké vztahy v rodině, typické je zanedbávání potřeb, agresivní chování, užívání návykových látek, chování proti právním normám, často je zde nezaměstnanost, závislosti na návykových látkách, problematické vztahy v rodině, násilné chování mezi členy rodiny, záškoláctví, domácí násilí, chudoba. Práce s rodinami je velmi náročná

12 Egocentrické rodiny Prestižní, chladné rodiny Orientace na kariéru, peníze, úspěch Časté domácí násilí, které je dobře skrýváno Potíže s komunikací, děti mívají psychické obtíže, zanedbávají školní docházku, experimentují s drogami, delikvence Rodiny špatně spolupracují, malá šance na úspěch Prestižní, chladné rodiny Orientace na kariéru, peníze, úspěch Časté domácí násilí, které je dobře skrýváno Potíže s komunikací, děti mívají psychické obtíže, zanedbávají školní docházku, experimentují s drogami, delikvence Rodiny špatně spolupracují, malá šance na úspěch

13 Nezralé rodiny příliš mladí rodiče, nemohou unést zodpovědnost za péči o děti, chtějí si užívat Spoléhání na pomoc zvějšku Potíže při obstarávání peněz, hospodaření s nimi a při výchově dětí Rodiny bývají při dobrém a dlouhodobém vedení ovlivnitelné. příliš mladí rodiče, nemohou unést zodpovědnost za péči o děti, chtějí si užívat Spoléhání na pomoc zvějšku Potíže při obstarávání peněz, hospodaření s nimi a při výchově dětí Rodiny bývají při dobrém a dlouhodobém vedení ovlivnitelné.

14 Perfekcionistické rodiny vyžadují úspěch od svých dětí, poslušnost, dítě může ztratit svou identitu, utéct od rodičů a stát se členem nějaké party Rodiny úzkostné, depresivní, utažené, neurotické, nadměrně zdůrazňují žádoucí chování Často sami vyhledají spolupráci, šance na ovlivnění je dobrá. vyžadují úspěch od svých dětí, poslušnost, dítě může ztratit svou identitu, utéct od rodičů a stát se členem nějaké party Rodiny úzkostné, depresivní, utažené, neurotické, nadměrně zdůrazňují žádoucí chování Často sami vyhledají spolupráci, šance na ovlivnění je dobrá.

15 Neúplné rodiny Chybí jeden z rodičů, pro druhého může být těžké zabezpečit všechny funkce sám. Spolupracují většinou dobře. Chybí jeden z rodičů, pro druhého může být těžké zabezpečit všechny funkce sám. Spolupracují většinou dobře.

16 Práce s rodinami s poruchou funkce rodiny často opakují vzorce chování z předchozích generací Je třeba přerušit kruh a naučit rodinu chovat se jinak Pracujeme hlavně s dysfunkčními rodinami rodiny často opakují vzorce chování z předchozích generací Je třeba přerušit kruh a naučit rodinu chovat se jinak Pracujeme hlavně s dysfunkčními rodinami

17 Práce s dysfunkční rodinou Hl. roli hraje OSPOD, dále neziskové organizace, probační a mediační služba, sociální kurátoři a další instituce Důvody pro práci s rodinou: – Informace o týrání či zanedbávání dítěte (hlášení školy, lékaře, anonymní udání, hlášení sousedů..), – trestná činnost některého člena rodiny – fyzické násilí v rodině – rodiče se rozvádějí Hl. roli hraje OSPOD, dále neziskové organizace, probační a mediační služba, sociální kurátoři a další instituce Důvody pro práci s rodinou: – Informace o týrání či zanedbávání dítěte (hlášení školy, lékaře, anonymní udání, hlášení sousedů..), – trestná činnost některého člena rodiny – fyzické násilí v rodině – rodiče se rozvádějí

18 Odebrání dítěte z rodiny Poslední možnost ČR má oproti Evropě v ústavech hodně dětí Snaha pracovat s rodinou a dítě do ní vrátit Ideálně vrácení dítěte do 3 měsíců, max 1 roku, pak se přerušují vazby Poslední možnost ČR má oproti Evropě v ústavech hodně dětí Snaha pracovat s rodinou a dítě do ní vrátit Ideálně vrácení dítěte do 3 měsíců, max 1 roku, pak se přerušují vazby

19 Posuzování funkčnosti rodiny Záleží kdo posuzuje (sociální pracovník, sousedé, sami členové rodiny) Důležité je: – nenechat se ovlivnit názory jiných – dlouhodobý kontakt s rodinou – nastolení přátelské atmosféry (pracovník by měl být vnímán jako pomoc ne jako hrozba) – návštěvy v rodině předem hlášeny a měly by probíhat v odpoledních a večerních hodinách (jsou doma) Záleží kdo posuzuje (sociální pracovník, sousedé, sami členové rodiny) Důležité je: – nenechat se ovlivnit názory jiných – dlouhodobý kontakt s rodinou – nastolení přátelské atmosféry (pracovník by měl být vnímán jako pomoc ne jako hrozba) – návštěvy v rodině předem hlášeny a měly by probíhat v odpoledních a večerních hodinách (jsou doma)

20 Posuzování funkčnosti rodiny Ideálně 2 sociální pracovníci (muž a žena, účastník a pozorovatel) Při první návštěvě si dělat co nejméně poznámek (ale co nejdříve si je doplnit po odchodu z rodiny) Neradit, jen získat důvěru Pracovat ideálně se všemi členy rodiny, pokud to nejde snažit se ovlivnit ostatní členy pomocí osoby, která je ochotna spolupracovat Ideálně spolupráce s dalšími odborníky Ideálně 2 sociální pracovníci (muž a žena, účastník a pozorovatel) Při první návštěvě si dělat co nejméně poznámek (ale co nejdříve si je doplnit po odchodu z rodiny) Neradit, jen získat důvěru Pracovat ideálně se všemi členy rodiny, pokud to nejde snažit se ovlivnit ostatní členy pomocí osoby, která je ochotna spolupracovat Ideálně spolupráce s dalšími odborníky

21 Současná praxe neohlašují se návštěvy příliš mnoho dotazů – výslech pocit nepřátelství – zaměření na nedostatky šetření – jen 1 člověk za asistence policie sousedské informace berou příliš vážně neohlašují se návštěvy příliš mnoho dotazů – výslech pocit nepřátelství – zaměření na nedostatky šetření – jen 1 člověk za asistence policie sousedské informace berou příliš vážně

22 Současná praxe návštěvy v dopoledních hodinách – sociální pracovníci nemají speciální terapeutický výcvik k práci s rodinou počet rodin na 1 soc. pracovníka je 250 - 500 (z toho 40 aktuálně řeší) - efektivní je kolem 5- 6 návštěvy v dopoledních hodinách – sociální pracovníci nemají speciální terapeutický výcvik k práci s rodinou počet rodin na 1 soc. pracovníka je 250 - 500 (z toho 40 aktuálně řeší) - efektivní je kolem 5- 6

23 Metody diagnostické práce s rodinou: Rozhovor Pozorování Dotazníky a testy Rozbor dokumentů vytvořených jinými pracovníky v předchozích etapách práce s rodinou Strukturované techniky (hry, modelování, kreslení, hraní rolí, kresba začarované rodiny – používá se hlavně při práci s dětmi). Rozhovor Pozorování Dotazníky a testy Rozbor dokumentů vytvořených jinými pracovníky v předchozích etapách práce s rodinou Strukturované techniky (hry, modelování, kreslení, hraní rolí, kresba začarované rodiny – používá se hlavně při práci s dětmi).

24 Metody diagnostické práce s rodinou: Ekomapa – grafické zobrazení vztahů členů rodiny s okolím Genogram – grafické zobrazení vztahů uvnitř rodiny Ekomapa – grafické zobrazení vztahů členů rodiny s okolím Genogram – grafické zobrazení vztahů uvnitř rodiny

25 Hodnocení rodiny ! V současné době u nás neexistuje jednotný systém hodnocení rodiny Hodnotí se hlavně péče o děti a vývoj dítěte: dohled, výživa, oblečení, hygiena, péče o psychické a fyzické zdraví, rozvíjení osobnosti dítěte a jeho vzdělávání. ! V současné době u nás neexistuje jednotný systém hodnocení rodiny Hodnotí se hlavně péče o děti a vývoj dítěte: dohled, výživa, oblečení, hygiena, péče o psychické a fyzické zdraví, rozvíjení osobnosti dítěte a jeho vzdělávání.

26 Hodnocení rodiny – dále si všímáme klimatu rodiny (negativní, agresivní, laskavé), hodnotové orientace rodiny, vztahu rodiny a okolí (izolace, nepřátelský vztah), stavu domácnosti a jejího vybavení (zanedbaná domácnost, čistota, absence základního vybavení – dětská postýlka), komunikace v rodině (nekomunikují, problémy v komunikaci), klimatu rodiny (negativní, agresivní, laskavé), hodnotové orientace rodiny, vztahu rodiny a okolí (izolace, nepřátelský vztah), stavu domácnosti a jejího vybavení (zanedbaná domácnost, čistota, absence základního vybavení – dětská postýlka), komunikace v rodině (nekomunikují, problémy v komunikaci),

27 Hodnocení rodiny – dále si všímáme chování rodičů, zda mají práci a jejich spokojenosti s prací a se svým životem zda rodina má a využívá různé zdroje podpory (finanční dávky, pomoc příbuzných, školka), sledujeme úroveň bydlení, finanční zdroje (! Chudoba a problémy s bydlením nesmí být důvodem k odebrání dětí z rodiny). chování rodičů, zda mají práci a jejich spokojenosti s prací a se svým životem zda rodina má a využívá různé zdroje podpory (finanční dávky, pomoc příbuzných, školka), sledujeme úroveň bydlení, finanční zdroje (! Chudoba a problémy s bydlením nesmí být důvodem k odebrání dětí z rodiny).

28 Programy sanace rodiny Sanace = ozdravení, vyléčení, přijetí opatření k nápravě Hlavně neziskové organizace (spolupracují s OSPOD) Postup podporující fungování rodiny a její setrvání jako celku Cílem je, aby se rodina stala bezpečným a podpůrným místem pro všechny členy Sanace = ozdravení, vyléčení, přijetí opatření k nápravě Hlavně neziskové organizace (spolupracují s OSPOD) Postup podporující fungování rodiny a její setrvání jako celku Cílem je, aby se rodina stala bezpečným a podpůrným místem pro všechny členy

29 Zaměření programů sanace rodiny rodiny ohrožené špatnou sociální situací, rodiny ohrožené izolovaností, rodiny se zvýšenou mírou stresu, rodiny trpící frustrací rodičů a jejich výchovnou nezkušeností rodiny ohrožené špatnou sociální situací, rodiny ohrožené izolovaností, rodiny se zvýšenou mírou stresu, rodiny trpící frustrací rodičů a jejich výchovnou nezkušeností

30 Program sanace rodiny může zahrnovat: sociální poradenství (pomoc při získávání soc. dávek, doprovázení na úřady apod), právní poradenství (pomoc při sepisování návrhů určeným úřadům a soudům, orientace v právním systému), zprostředkování kontaktu s úřady, návštěvy pracovníka v rodině se souhlasem uživatele služby, sociální poradenství (pomoc při získávání soc. dávek, doprovázení na úřady apod), právní poradenství (pomoc při sepisování návrhů určeným úřadům a soudům, orientace v právním systému), zprostředkování kontaktu s úřady, návštěvy pracovníka v rodině se souhlasem uživatele služby,

31 Program sanace rodiny může zahrnovat: osobní plán pomoci rodině a dítěti, podpora a nácvik rodičovských dovedností, hospodaření s financemi a vedení domácnosti, nácvik a upevňování péče o dítě či plnění školních povinností dítěte osobní plán pomoci rodině a dítěti, podpora a nácvik rodičovských dovedností, hospodaření s financemi a vedení domácnosti, nácvik a upevňování péče o dítě či plnění školních povinností dítěte

32 Důraz se klade na: vědomé zapojení rodičů i dětí, dodržování předem daných pravidel práci v multidisciplinárním týmů (tým složený z odborníků různých profesí – soc. pracovník, lékař, učitel…) vědomé zapojení rodičů i dětí, dodržování předem daných pravidel práci v multidisciplinárním týmů (tým složený z odborníků různých profesí – soc. pracovník, lékař, učitel…)

33 Sociální péče o ohrožené rodiny zahrnuje: sociální zabezpečení – sociální pojištění a státní sociální podpora jsou nástroji podpory i zdravých rodin, sociální péče je využívána hlavně ohroženými rodinami sociální služby a z nich hlavně: – sociální poradenství – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociální zabezpečení – sociální pojištění a státní sociální podpora jsou nástroji podpory i zdravých rodin, sociální péče je využívána hlavně ohroženými rodinami sociální služby a z nich hlavně: – sociální poradenství – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

34 Sociální poradenství služby odborného sociálního poradenství, zprostředkované na příklad občanskou, manželskou či rodinnou poradnou, poradnou pro oběti trestných činů a domácího násilí a dalšími specializovanými zařízeními. Kromě individuálního a rodinného poradenství je v nich klientům obvykle nabídnuto také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální terapie a pomoc při uplatňování jejich práv služby odborného sociálního poradenství, zprostředkované na příklad občanskou, manželskou či rodinnou poradnou, poradnou pro oběti trestných činů a domácího násilí a dalšími specializovanými zařízeními. Kromě individuálního a rodinného poradenství je v nich klientům obvykle nabídnuto také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální terapie a pomoc při uplatňování jejich práv

35 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje (zahrnují např. individuální doučování, příprava vstupu do školy, volnočasové aktivity pro děti, pomoc při komunikaci s úřady). Jde tedy o preventivní aktivity.

36 Základní terapeutické přístupy k soc. práci s rodinou Rodinná terapie Behaviorální rodinná terapie Rodinné poradenství Nespecifická podpora Videotrénink interakcí Case management Krizová intervence Rodinná terapie Behaviorální rodinná terapie Rodinné poradenství Nespecifická podpora Videotrénink interakcí Case management Krizová intervence

37 Rodinná terapie Pracovník s psychoterapeutickým výcvikem pracuje s rodinou. Cílem je, aby rodina pod jeho vedením přišla na chyby, které dělá při komunikaci a napravila je. Pracovník nic nenařizuje, pouze rodinu nenásilně směruje. Ponechává rodině možnost volby při rozhodování.

38 Behaviorální rodinná terapie Druh rodinné terapie Soustředí se na nácvik správného chování, správných dovedností Druh rodinné terapie Soustředí se na nácvik správného chování, správných dovedností

39 Rodinné poradenství Pracovník přebere odpovědnost za řešení rodinných těžkostí na sebe, nařizuje rodině, jak se má chovat. Vhodné např. u problémů alkoholismu, týrání, akutní nebezpečí, sebevraždy, akutní vznik psychózy apod. Pracovník přebere odpovědnost za řešení rodinných těžkostí na sebe, nařizuje rodině, jak se má chovat. Vhodné např. u problémů alkoholismu, týrání, akutní nebezpečí, sebevraždy, akutní vznik psychózy apod.

40 Nespecifická podpora Kompenzace rodinného handicapu přímou pomocí Podpora sil rodiny Rizikem je zneužití sil sociálního pracovníka či dobrovolníka a závislost na pomoci zvnějšku Kompenzace rodinného handicapu přímou pomocí Podpora sil rodiny Rizikem je zneužití sil sociálního pracovníka či dobrovolníka a závislost na pomoci zvnějšku

41 Videotrénink interakcí Pořizují se nahrávky interakcí Ponechány jsou jen ty, kde rodina zvládá problém Ty se promítají rodině a ta se tak učí, že umí problémy zvládnout Pořizují se nahrávky interakcí Ponechány jsou jen ty, kde rodina zvládá problém Ty se promítají rodině a ta se tak učí, že umí problémy zvládnout

42 Case management (případové studie) Setkání odborníci určené k řešení složitých sociálních případů. Koordinátor zajišťuje spolupráci mezi všemi subjekty, které mohou klienta podpořit. Metoda případových konferencí – setkávání zainteresovaných odborníků (sociální pracovník, rodič, lékař, učitelé), hledá se optimální řešení problému, jednotlivé instituce navážou spolupráci a spojí síly k řešení problému. Setkání odborníci určené k řešení složitých sociálních případů. Koordinátor zajišťuje spolupráci mezi všemi subjekty, které mohou klienta podpořit. Metoda případových konferencí – setkávání zainteresovaných odborníků (sociální pracovník, rodič, lékař, učitelé), hledá se optimální řešení problému, jednotlivé instituce navážou spolupráci a spojí síly k řešení problému.

43 Krizová intervence Terapeutické vedení klienta v krizi, které je zaměřeno na řešení aktuálních problémů. Cílem je stabilizace osobnosti, která umožní další práci s klientem. Terapeutické vedení klienta v krizi, které je zaměřeno na řešení aktuálních problémů. Cílem je stabilizace osobnosti, která umožní další práci s klientem.

44 Domácí násilí fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah

45 Klíčové znaky domácího násilí: Opakování a dlouhodobost Eskalace (stupňování) Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné Neveřejnost Opakování a dlouhodobost Eskalace (stupňování) Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné Neveřejnost

46 Fáze domácího násilí Fáze vytváření napětí Fáze týrání Fáze usmiřování Tyto fáze se opakují Intenzita týrání se zvětšuje Zkracuje se fáze usmiřování a prodlužuje fáze týrání a vytváření napětí Opakované odchody a návraty snižují ochotu okolí opakovaně pomoci oběti Fáze vytváření napětí Fáze týrání Fáze usmiřování Tyto fáze se opakují Intenzita týrání se zvětšuje Zkracuje se fáze usmiřování a prodlužuje fáze týrání a vytváření napětí Opakované odchody a návraty snižují ochotu okolí opakovaně pomoci oběti

47 1. Fáze vytváření napětí Bezprostředně předchází období týrání Agresor bývá rozčílený, žárlivý, podrážděný, zuřivý a explozivní a oběť kritizuje Oběť se v této fázi snaží být úslužná, uctivá, pečující, obviňuje sebe sama a snaží se tím, že vyhoví násilníkovi, vyhnout konfliktu. Bezprostředně předchází období týrání Agresor bývá rozčílený, žárlivý, podrážděný, zuřivý a explozivní a oběť kritizuje Oběť se v této fázi snaží být úslužná, uctivá, pečující, obviňuje sebe sama a snaží se tím, že vyhoví násilníkovi, vyhnout konfliktu.

48 Fáze týrání Agresor ztrácí kontrolu nad svým jednáním a dochází k propukání fyzického a psychického násilí Oběť se v této fázi cítí bezmocná, bojí se a vůči agresorovi cítí zlobu. Agresor ztrácí kontrolu nad svým jednáním a dochází k propukání fyzického a psychického násilí Oběť se v této fázi cítí bezmocná, bojí se a vůči agresorovi cítí zlobu.

49 Fáze usmiřování Agresor po období týrání cítí vinu, oběti se snaží omluvit a slibuje jí, že už se násilí nebude nikdy opakovat. Ujišťuje ji o svých citech apod. Oběť mu věří, má naději, že se vztah urovná a agresorovi odpouští. Oběť většinou od agresora za dobu trvání vztahu několikrát odejde a zase se vrátí. Agresor po období týrání cítí vinu, oběti se snaží omluvit a slibuje jí, že už se násilí nebude nikdy opakovat. Ujišťuje ji o svých citech apod. Oběť mu věří, má naději, že se vztah urovná a agresorovi odpouští. Oběť většinou od agresora za dobu trvání vztahu několikrát odejde a zase se vrátí.

50 Projevy domácího násilí psychické násilí - zastrašování - zvýšená kontrola všeho, co ohrožená osoba dělá - kritizování a ponižování - vyhrožování a vydírání psychické násilí - zastrašování - zvýšená kontrola všeho, co ohrožená osoba dělá - kritizování a ponižování - vyhrožování a vydírání

51 Projevy domácího násilí fyzické násilí – facky, rány pěstí, kopání, apod. sociální násilí – izolace od příbuzných a přátel – zákaz přijímat návštěvy,, zákaz telefonovat, doprovázení např. k lékaři, na úřady ekonomické zneužívání – zamezení přístupu k financím (i vlastním), vydírání, vynucování přepsání bytu, nemovitosti sexuální násilí - nucení k pohl. styku apod. kombinace fyzické násilí – facky, rány pěstí, kopání, apod. sociální násilí – izolace od příbuzných a přátel – zákaz přijímat návštěvy,, zákaz telefonovat, doprovázení např. k lékaři, na úřady ekonomické zneužívání – zamezení přístupu k financím (i vlastním), vydírání, vynucování přepsání bytu, nemovitosti sexuální násilí - nucení k pohl. styku apod. kombinace

52 Rizikové faktory pro vznik domácího násilí : vynucená sociální izolace finanční závislost na partnerovi péče o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené zdravotní postižení a omezení vyšší věk a bezmocnost seniorů přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného důchodu nezvládnuté rodičovství a výchova dětí závislosti násilné osoby

53 Co můžeme udělat pro oběti Poskytnout informace Zajistit bezpečnost (vykázání násilníka, zajistit utajené bydlení) Podpořit jejich rozhodnutí, ocenit, důvěřovat Sestavit bezpečnostní plán Poskytnout informace Zajistit bezpečnost (vykázání násilníka, zajistit utajené bydlení) Podpořit jejich rozhodnutí, ocenit, důvěřovat Sestavit bezpečnostní plán

54 Bezpečnostní plán snažte se rozeznat situace, kdy se schyluje k násilí a opusťte v takovém případě byt/místnost při incidentu se nenechejte zavřít v části domu nebo bytu, kde nejsou žádná okna nebo východ nebo kde se nacházejí jakékoli možné zbraně (např.nože v kuchyni) zapamatujte si některé z důležitých telefonních čísel (nonstop telefonní linka, policie, azylový dům,...). Naučte toto telefonní číslo i Vaše děti svěřte se přátelům nebo příbuzným, ke kterým máte důvěru promyslete si a naplánujte možné únikové cesty snažte se rozeznat situace, kdy se schyluje k násilí a opusťte v takovém případě byt/místnost při incidentu se nenechejte zavřít v části domu nebo bytu, kde nejsou žádná okna nebo východ nebo kde se nacházejí jakékoli možné zbraně (např.nože v kuchyni) zapamatujte si některé z důležitých telefonních čísel (nonstop telefonní linka, policie, azylový dům,...). Naučte toto telefonní číslo i Vaše děti svěřte se přátelům nebo příbuzným, ke kterým máte důvěru promyslete si a naplánujte možné únikové cesty

55 Bezpečnostní plán promyslete si přijatelné a důvěryhodné důvody, kvůli kterým byste mohla z domu odejít (např. jít k sousedům, na nákup,..). Po opuštění domu zavolejte pomoc předem si promyslete, kam půjdete (kamarádky, rodinní příslušníci, krizová centra v okolí,..- zjistěte si důležité kontakty) zabalte si pohotovostní tašku s penězi, oblečením a důležitými dokumenty (OP, rodné listy, kartičku zdravotní pojišťovny, pasy, platební kartu,..). Tašku schovejte na bezpečném místě (např.u kamarádky, v práci,..) uschovejte jakékoli důkazy o fyzickém násilí! (roztrhané oblečení, fotografie, potvrzení o lékařském vyšetření,..) promyslete si přijatelné a důvěryhodné důvody, kvůli kterým byste mohla z domu odejít (např. jít k sousedům, na nákup,..). Po opuštění domu zavolejte pomoc předem si promyslete, kam půjdete (kamarádky, rodinní příslušníci, krizová centra v okolí,..- zjistěte si důležité kontakty) zabalte si pohotovostní tašku s penězi, oblečením a důležitými dokumenty (OP, rodné listy, kartičku zdravotní pojišťovny, pasy, platební kartu,..). Tašku schovejte na bezpečném místě (např.u kamarádky, v práci,..) uschovejte jakékoli důkazy o fyzickém násilí! (roztrhané oblečení, fotografie, potvrzení o lékařském vyšetření,..)

56 Sociální péče určená osobám postiženým domácím násilím: Sociální zabezpečení – možnost zažádat o dávky v hmotné nouzi, další dávky určené rodinám (mateřská a rodičovská dovolená, dětské přídavky, sociální příplatek, doplatek na bydlení, ….) Sociální služby a z nich hlavně: – Odborné poradenství: existují programy pro oběti i pachatele. V Chrudimi např. centrum Pestalozzi - Občanské poradny - Manželské a rodinné poradny Sociální zabezpečení – možnost zažádat o dávky v hmotné nouzi, další dávky určené rodinám (mateřská a rodičovská dovolená, dětské přídavky, sociální příplatek, doplatek na bydlení, ….) Sociální služby a z nich hlavně: – Odborné poradenství: existují programy pro oběti i pachatele. V Chrudimi např. centrum Pestalozzi - Občanské poradny - Manželské a rodinné poradny

57 Sociální služby pro oběti domácího násilí Odborné poradenství: existují programy pro oběti i pachatele. V Chrudimi např. centrum Pestalozzi. (Občanské poradny, Manželské a rodinné poradny) Krizová pomoc a intervenční centra Telefonická krizová pomoc Azylové domy pro matky s dětmi Odborné poradenství: existují programy pro oběti i pachatele. V Chrudimi např. centrum Pestalozzi. (Občanské poradny, Manželské a rodinné poradny) Krizová pomoc a intervenční centra Telefonická krizová pomoc Azylové domy pro matky s dětmi

58 Zdroje: BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny, 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367- 392-5 CONWAYOVÁ, H., Domácí násilí. Praha: Albatros, 2007.ISBN: 978-80-00-01550-7 DUNOVSKÝ. J. Dítě a poruchy rodiny, 1. vyd. Praha: Avicenum, 1986. ISBN 08-040-86 DUNOVSKÝ. J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívaní a zanedbávané dítě, 1. vyd. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-192-5 MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradníPraha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-83-6 MATOUŠEK O., PAZLAROVÁ H., Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-739-8 MATOUŠEK O., Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON,2003.ISBN: 80-86429-19-9 MOŽNÝ I., Rodina a společnost. Praha:SLON,2006 ISBN-978-80-86429-87-8 RYDLO, J, ŠVARDALA, L., Žák a sociálně patologické jevy v kontextu střední školy. Uherský Brod: Střední odborná škola Uherský Brod, 2006 (projekt v rámci SIPVZ 2006). Dostupné na WWW: http://www.sos-ub.cz/prevence http://www.sos-ub.cz/prevence www.bkb.cz www.magdalenium.cz www.domacinasili.cz www.donalinka.cz


Stáhnout ppt "Poruchy rodiny Rozdělení rodin dle funkčnosti - problematika posuzování funkčnosti rodin, rodiny funkční, problémové, dysfunkční, a funkční. Multiproblémové."

Podobné prezentace


Reklamy Google