Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOMÁCÍ NÁSILÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOMÁCÍ NÁSILÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 DOMÁCÍ NÁSILÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_52_INOVACE_220218 12. února 2014

2 D OMÁCÍ NÁSILÍ  = Fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti.  Intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.  Pachatel domácího násilí má „dvojí tvář“. Násilně se chová často pouze doma, vůči svému okolí se může jevit zcela jinak.  Obětí násilí může být žena, muž ale i dítě nebo starší lidé !!!

3 D OMÁCÍ NÁSILÍ  Domácí násilí má přitom vždy svou historii. Často začíná velmi nenápadně (psychickým znevažováním, kontrolou, izolací, ponižováním), takže si jeho prvních příznaků oběť často ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí hned v počátcích nezastaví, má stupňující se tendenci - opakuje se a nabývá na intenzitě.  K domácímu násilí navíc nedochází neustále - střídají se období násilí a relativního klidu. V násilném vztahu se totiž projevují tři faktory: láska, naděje (že se vše zlepší, že se partner změní apod.) a strach.  Cyklus domácího násilí se stále opakuje - navíc se stupňující tendencí.

4 D OMÁCÍ NÁSILÍ  Oběť se tak často není schopna vůbec bránit. Její situaci komplikuje blízký vztah k pachateli, ale např. i pocit bezmocnosti a bezradnosti.  Domácí násilí není možné zaměňovat s partnerskou hádkou či „manželskou rozepří“. Při hádce totiž proti sobě stojí dvě přibližně rovnoprávné osoby, které jsou v podobném postavení a vyměňují si názory. V případech domácího násilí to je ale bezmocná a vystrašená oběť, která se obává trestu či napadení, a pachatel, který se skrze použití moci snaží oběť ovládat a donutit k tomu, co chce on.

5 K LÍČOVÉ ZNAKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ  Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.  Eskalace – od urážek se stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.  Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné – domácí násilí nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby ohrožené střídají.  Neveřejnost – probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.  Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny čtyři znaky!

6 P ROJEVY DOMÁCÍHO NÁSILÍ  Psychické násilí  Zastrašování – zlé pohledy, výhružná gesta, předvádění zbraní, ničení věcí, ubližování jiným v přítomnosti ohrožené osoby.  Zvýšená kontrola všeho, co ohrožená osoba dělá – kam jde, s kým mluví, co říká, kdy se vrátí, omezování samostatnosti a rozhodování o sobě.  Kritizování a ponižování – nadávky, zesměšňování, snižování schopností, zpochybňování duševního zdraví, zlehčování obav, přehlížení přání a potřeb.  Vyhrožování a vydírání – nucení k poslušnosti, vyhrožování bitím, přerušením kontaktů, sebevraždou, vydírání přes děti, vnoučata, vyvolávání pocitů viny.  Fyzické násilí – facky, rány pěstí, kopání, tlučení hlavou (např. o stěnu, topení), rdoušení, tahání za vlasy, bití nějakým předmětem apod.

7 P ROJEVY DOMÁCÍHO NÁSILÍ  Sociální násilí – izolace od příbuzných a přátel – zákaz přijímat návštěvy, svým chováním odrazovat návštěvníka od dalších návštěv, zákaz telefonovat, dívat se na TV, doprovázení např. k lékaři, na úřady.  Ekonomické zneužívání – zamezení přístupu k financím (i vlastním), vydírání, vynucování přepsání bytu, nemovitosti.  Sexuální násilí  Kombinace

8 R IZIKOVÉ FAKTORY  vynucená sociální izolace  finanční závislost na partnerovi  péče o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené  zdravotní postižení a omezení  vyšší věk a bezmocnost seniorů  přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného důchodu  nezvládnuté rodičovství a výchova dětí  závislosti násilné osoby

9 P RÁVNÍ OCHRANA  V českém právu existuje jako prostředek bezprostřední ochrany tzv. vykázání, které jako faktický úkon realizuje na žádost policie a které zamezí útočníkovi po dobu 10 dnů pobývat ve společném obydlí s obětí.  Domácí násilí může být posouzeno podle § 199 trestního zákoníku i jako trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí. Spáchá jej ten, kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu, která s ním žije ve společném obydlí a hrozí mu za to trest odnětí svobody na půl roku až čtyři léta.  V kvalifikovaných skutkových podstatách, např. v případě např. zvlášť surového nebo trýznivého týraní, dva roky až osm let, případně pět až dvanáct let, jestliže dojde např. až k úmrtí oběti.

10 PRAMENY  CONWAY, Helen L. Domácí násilí: příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 Sb. platným od 1. ledna 2007. 1. vyd. Praha: Albatros, 2007, 158 s. Albatros Plus. ISBN 978-800-0015-507.  Lepší ochrana obětí domácího násilí. In: Www.ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2014-02-12]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/251749-novy-obcansky- zakonik-lepsi-ochrana-obeti-domaciho-nasili/asili/  Domácí násilí. In: Www.domacinasili.cz [online]. [cit. 2014-02-12]. Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/domaci-nasili


Stáhnout ppt "DOMÁCÍ NÁSILÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google