Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luboslav Fiala Městská policie Brno Odbor prevence Zelný trh 13 602 00 Brno 548 210 035 Luboslav Fiala Městská policie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luboslav Fiala Městská policie Brno Odbor prevence Zelný trh 13 602 00 Brno 548 210 035 Luboslav Fiala Městská policie."— Transkript prezentace:

1 Luboslav Fiala Městská policie Brno Odbor prevence Zelný trh 13 602 00 Brno 548 210 035 luboslav.fiala@mpb.cz www.mpb.cz Luboslav Fiala Městská policie Brno Odbor prevence Zelný trh 13 602 00 Brno 548 210 035 luboslav.fiala@mpb.cz www.mpb.cz BEZPEČNÁ LOKALITA – BEZPEČNÉ BYDLENÍ Projekt prevence kriminality ve městě Brně

2 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO CÍLE PROJEKTU Faktické i pocitové zvýšení bezpečnosti obyvatelů domu. Faktické i pocitové zvýšení bezpečnosti obyvatel okolních domů. Snížení anonymity v domech a posílení pocitu osobní odpovědnosti. Snížení rizika pohybu cizích (neznámých, neoprávněných) osob v prostorách domů. Snížení rizika poškozování zařízení domů (vandalismu). Zamezení páchání trestných činů a přestupků v prostorách a okolí domů. Zlepšení situace v nabídce sociálních služeb přímo v domě či v jeho bezprostředním okolí. Prohloubení a popularizace spolupráce veřejností s policií a samosprávou.

3 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO VYUŽITÍ PROJEKTU V PRAXI Výsledky tohoto projektu, poznatky a zkušenosti z jeho přípravy, realizace, fungování a zejména o jejich účinnosti, budou využívány při řešení podobných problémů v bytových domech a to ve všech formách vlastnictví (obecní, družstevní, osobní atd.). Vlastníkům a správcům bytových domů to umožní využívat těchto opatření v optimálním nastavení jejich rozsahu, obsahu a právním souladu. Půjde o alternativu k současné praxi opakujících se zásahů policie, které sice řeší konkrétní problém v konkrétním daném okamžiku, nicméně se nezabývá jejich příčinami a neřeší jejich recidivu.

4 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

5 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE PROJEKTU Obytná plocha 8 500 m2 13 podlaží 156 bytových jednotek Více než 500 obyvatel často i ze sociálně, etnicky nebo národnostně vyloučených menšin. Údaje z IS MP - ulice Koniklecová: r. 2009 – 438 událostí r. 2010 – 288 událostí (ke dni 31. 10. 2010) Z toho - v domě Koniklecová č. 5: r. 2009 – 233 událostí (53%) r. 2010 – 118 událostí (41%)

6 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO Analýza sociologického výzkumu v domě Koniklecová č. 5 70% respondentů se necítí v domě zcela bezpečně (ať už jen v noci, nebo celodenně). Nejvíce se cítí být ohroženi ve vstupních prostorách, na schodišti a ve výtahu. Ve svém bytě se většina respondentů cítí bezpečně během celého dne V domě se velmi často – zejména ve vstupních prostorách v odpoledních a večerních hodinách – pohybují cizí osoby, které u více než dvou třetin obyvatel vzbuzují obavy tím, že jsou pod vlivem alkoholu, znečišťují společné prostory nebo ruší noční klid Přesto se tomu obyvatelé nesnaží zamezit zamykáním vchodových dveří, které nikdy nezamykají celé tři čtvrtiny respondentů

7 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO Prostředí v domě není většinou považováno za bezpečné pro děti – analýza však neukázala, jednoznačný zdroj tohoto ohrožení, nejčastěji je zmiňován špatný technický stav domu. Senioři se v domě cítí spíše bezpečně, podle jejich výpovědi se setkávají s neslušným chováním a schválnostmi ze strany ostatních obyvatel, nikoli však s přímým ohrožením, jako jsou krádeže či agresivní jednání. Technické vybavení domu (s výjimkou výtahů a osvětlení na schodišti) bylo hodnoceno jako převážně funkční Obyvatelé domu jsou zcela neinformováni o základních bezpečnostních prvcích, jako je hasící systém, hlavní uzávěr vody, či přístup na střechu domu

8 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JAK JE TO S OCHOTOU OBYVATEL DOMU OSOBNĚ SE ANGAŽOVAT - Respondenti vyjádřili velkou míru ochoty přijmout téměř všechna z nabízených technických opatření - Nejpozitivněji bylo hodnoceno zavedení kamerového systému u vstupu do domu a pravidelné návštěvy strážníka s územní odpovědností v domě - Vzhledem k tomu, že respondenti vyjádřili značnou míru obav při pohybu na schodišti a ve výtahu, přijali by i v těchto prostorách zavedení kamerového systému - Naopak se obávají posílení pravomoci domovníka, pověření domovníka dohledem kamerového systému a vytvoření pracovních skupin samosprávy domu

9 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JAK VIDÍ SITUACI LIDÉ V OKOLÍ – FÓRUM NA WEBU MČ: Spojme my, bydlici v okoli, sily- pokud se samospravy spoji a najdou ve svých radach frustrovaneho asertivniho duchodce, který bude chodit na urad otravovat vzduch namitkami proti tomuhle nesmyslu, driv nebo pozdeji povoli. Vytvorme domobranu- stejne jako cikani po kazdem utoku spojuji sily a vyhrozuji domobranou, aby pritahli pozornost a vynutili si sve. Konejme take tak, aby se problemu zacala venovat pozornost medii. Volk ans gewehr- niceho se prumerny zlocinec nedesi vice, nez ze stane tvari v tvar pripravenemu a odhodlanemu cloveku. Investice do ZP a hromove hole jsou okolo 12000 + nejaky pravidelny trenink. Tak do toho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- To co se v poslední době děje v okolí Koniklecové 5 je alarmující.Mám možnost porovnání.protože zde bydlím od roku 94.Cikánů je zde čím dál víc a podle toho také začíná vypadat zdejší kultura bydlení.Odpadky,nedopalky,řev ve dne v noci,vyrabované poštovní schránky a mohla bych pokračovat dál,ale ti kteří zde bydlí to důvěrně znají.Začínám vážně uvažovat o tom,že se odstěhuji,protože cikány za sousedy rozhodně nechci.Silně pochybuji o tom,že radnice se bude tímto problémem nějak zabývat.

10 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO OPATŘENÍ, KTERÁ PŘIJALY MČ A MĚSTO: 1.Zřízena pozice domovníka, který v současné době pracuje na plný úvazek. 2.Byly provedeny stavební úpravy a vznikla klubovna pro děti obyvatel bytového domu. 3.Klubovna byla vybavena nábytkem a potřebami pro volnočasové aktivity dětí. 4.V klubovně byla zahájena činnost CVČ Lužánky, které prostřednictvím dvou pracovníků zajišťuje práci s dětmi. 5.V průběhu roku 2010 proběhla celková regenerace bytového domu v rámci projektu „Panel“. Dům byl zateplen, byla instalována plastová okna a balkonové dveře, byly instalovány nové balkony a byly vyměněny výtahy v souladu s evropskými bezpečnostními normami.

11 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO Zásady jsou rozděleny do 7 částí: 1.OBECNÁ UPOZORNĚNÍ – odpovědnost, dohledový a vstupní systém, záznam dohledového systému, elektronické klíče, omezení volby klíčů, recepce a domovník. 2.VSTUPNÍ REŽIM – vstup do domu, návštěvy nájemníků, pohyb ve společných prostorách, ubytovna pro matky s dětmi, výtahy, klubovna, únikový systém. 3.OBČANSKÉ SOUŽITÍ, POŘÁDEK A ČISTOTA – užívání bytu a společných prostor, děti ve společných prostorách, noční klid, občanské soužití, čistota a údržba, chov zvířat, kouření ve společných prostorách. 4.SOUČINNOST PRONAJÍMATELE A MĚSTSKÉ POLICIE NEBO POLICIE ČR – zvýšený dohled, činnost územářů obou policií, prevence, pravidla pro využívání databází kamerového, přístupového a požárního systému. 5.PROVOZNÍ PODMÍNKY – ohlášení závad, úpravy bytů, odkládání předmětů, balkóny, výtahy, ohlašovací povinnost. 6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – změny počtu osob žijících v bytě, hrubé porušení nájemní smlouvy, výpovědi z nájmu. 7.KONTAKTNÍ ÚDAJE – městská část, správa domu, domovník, správa ubytovny.

12 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO INSTALACE PODPŮRNÝCH SYSTÉMŮ: 1. PROSTOR PRO DOPISNÍ SCHRÁNKY – je současně VSTUPNÍ HALOU domu. Jde o nejfrekventovanější prostor v domě a tvoří jakési „nárazníkové pásmo“ pro oprávněné i neoprávněné vstupy.

13 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO 2. PROSTOR SCHODIŠTĚ – je stavebně oddělen od bytových chodeb a všech dalších společných prostor. Plní i funkci únikového schodiště.

14 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO 3. VÝTAHY – při 500 nájemnících jsou maximálně využívány. Na malém prostoru kabiny dochází k velké koncentraci osob, které se často vzájemně neznají. Narušování intimní zóny člověka cizími lidmi bez možnosti úniku.

15 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO 5. BYTOVÉ CHODBY – jsou chráněny přístupovým systéme jak z výtahu, tak ze schodiště. Jsou zde instalovány hlásiče kouře. Dohledový kamerový systém NENÍ v těchto společných prostorách instalován.

16 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO 6. ÚNIKOVÉ CESTY – po směru úniku z kteréhokoliv podlaží ven z budovy nejsou dveře, které by byly uzamčené. Při úniku po schodišti je možno použít navíc i samostatný únikový východ (zadní dveře). Součástí únikového systému je také evakuační výtah. Pro případ mimořádných situací umožňuje systém jednoduché vypnutí celého elektronického přístupového systému.

17 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO 8. INFORMOVÁNÍ NÁJEMNÍKŮ – bylo v několika fázích.

18 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO OPATŘENÍ PLÁNOVANÁ NA III. ETAPU PROJEKTU: 1. Zahájení činnosti sociálního asistenta volnočasových aktivit v bytovém domě Koniklecová č. 5, který bude prostředníkem mezi městskou částí, oběma policiemi a nájemníky domu. Bude se podílet na osvětě, dohledu a konzultacích při řešení vzniklých problémů v domě a nízkoprahové klubovně. 2. Bude pokračovat činnost nízkoprahové klubovny v bytovém domě a spolupráce s CVČ Lužánky při zajišťování volnočasových programů pro děti. 3. Bude zahájena osvětová a informační kampaň Odboru prevence Městské policie Brno mezi nájemníky bytového domu v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů. 4. Bude pokračovat úzká spolupráce územáře městské policie a okrskáře policie republikové s domovníkem a městskou částí při řešení aktuálních problémů. 5. V lokalitě v bezprostředním okolí domu bude zvýšená hlídková činnost obou policií, která by měla minimalizovat předpokládaný přesun narušitelů veřejného pořádku z bytového domu do jeho okolí. 6. V případě potřeby bude nadále probíhat spolupráce s Probační a mediační službou ČR v rámci řešení případných konfliktů.

19 Partneři projektu: Odbor prevence kriminality MV ČR Probační a mediační služba ČR Policie ČR – KŘP JmK Preventivně informační oddělení Statutární město Brno Koordinační centrum prevence MMB Statutární město Brno Městská policie Brno – Odbor prevence Hasičský záchranný sbor JMK Statutární město Brno Městská část Brno – Nový Lískovec 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO Asociace Grémium Alarm o. s.Betacontrol s. r. o.

20 Děkuji za pozornost Zdroj: Statutární město Brno Odbor prevence MP Brno OPK MV ČR 156 I MĚSTSKÁ POLICIE BRNO


Stáhnout ppt "Luboslav Fiala Městská policie Brno Odbor prevence Zelný trh 13 602 00 Brno 548 210 035 Luboslav Fiala Městská policie."

Podobné prezentace


Reklamy Google