Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana duševního vlastnictví. Jaro 2010Inovační procesy2 Duševní vlastnictví Průmyslové vlastnictvíPrávo autorské a práva příbuzná patenty na vynálezy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana duševního vlastnictví. Jaro 2010Inovační procesy2 Duševní vlastnictví Průmyslové vlastnictvíPrávo autorské a práva příbuzná patenty na vynálezy."— Transkript prezentace:

1 Ochrana duševního vlastnictví

2 Jaro 2010Inovační procesy2 Duševní vlastnictví Průmyslové vlastnictvíPrávo autorské a práva příbuzná patenty na vynálezy vědecké objevy užitné vzory průmyslové vzory zlepšovací návrhy topografie polovodičových prvků ochranné známky označení původu výrobků obchodní jméno ochrana proti nekalé soutěži odrůdy rostlin a plemena zvířat dílo slovesné dílo hudební dílo dramatické dílo choreografické a pantomimické dílo fotografické dílo audiovizuální (kinematografické) dílo výtvarné (malířské, sochařské, grafické) dílo architektonické dílo užitého umění dílo kartografické počítačový program databáze právo výkonného umělce k jeho výkonu právo výrobce zvukového nebo obrazově zvukového záznamu k jeho záznamu právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání

3 Jaro 2010Inovační procesy3 Průmyslové vlastnictví vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky a označení původu a topografie polovodičových výrobků Úřad průmyslového vlastnictví rejstříky

4 Jaro 2010Inovační procesy4 Patenty ochranný dokument poskytující majiteli na určitou dobu výlučné právo k vynálezu. Může ho používat, poskytovat souhlas k jeho využívání anebo převést na jiný subjekt udělovány na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné Patentovat lze nové výrobky, způsoby jejich výroby, technologie, i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat nelze objevy nebo vědecké teorie, počítačové programy, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat. Patentovány nemohou být vynálezy, které jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky. Platnost – 20 let Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

5 Jaro 2010Inovační procesy5 Řízení o přihlášce vynálezu

6 Jaro 2010Inovační procesy6 Patenty - poplatky ÚkonPoplatek za podání přihlášky:  je-li přihlašovatelem podnik  je-li přihlašovatelem původce 1 200 Kč 600 Kč za žádost o úplný průzkum3 000 Kč za vydání patentové listiny1 600 Kč Udržovací poplatky Za 1. až 4. rok (za každý rok)1 000 Kč Za 5. až 8. rok (za každý rok)2 000 Kč Za 9. rok3 000 Kč Za 10. rok4 000 Kč V každém dalším roce (tedy 11. – 20.) se poplatek zvyšuje o 2 000 Kč.

7 Jaro 2010Inovační procesy7 Zdroj: Ročenka ÚPV 2008

8 Jaro 2010Inovační procesy8 Užitné vzory Užitným vzorem lze chránit nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jen požadavkem na úroveň řešení. Lze chránit i taková technická řešení, která z důvodu nižší technické náročnosti nelze patentovat. Platnost 4 + 2*3 roky = max. 10 let Zákon č. 478/2000 Sb., o užitných vzorech

9 Jaro 2010Inovační procesy9 Řízení o přihlášce užitného vzoru

10 Jaro 2010Inovační procesy10 Zdroj: Ročenka ÚPV 2008

11 Jaro 2010Inovační procesy11 Průmyslové vzory ochrana, která se vztahuje na vzhled výrobku nebo jeho části vzhled spočívá ve tvaru linií, obrysech, barvě, tvaru či struktuře materiálu výrobku Obecně průmyslový vzor může být: −trojrozměrný (tvar výrobku) −dvojrozměrný (ozdoby, vzory, barvy, čáry) −kombinace průmyslový vzor lze chránit, jestliže je nový a má individuální povahu Platnost 5 + 4*5 let = max. 25 let zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

12 Jaro 2010Inovační procesy12 Průmyslový vzor - příklady Zdroj: ÚPV

13 Jaro 2010Inovační procesy13 Řízení o přihlášce prům. vzoru

14 Jaro 2010Inovační procesy14 Zdroj: Ročenka ÚPV 2008

15 Jaro 2010Inovační procesy15 Ochranné známky označení, které na trhu slouží k rozlišení výrobků a služeb označení schopné grafického znázornění. Může mít podobu slova nebo slovního spojení, slovního označení v grafické podobě, obrázku, kombinovaného označení (slovo a kresba, logo), prostorového (trojrozměrného) označení a kombinace tvaru výrobku nebo obalu se slovy nebo kresbou. Slovní, obrazová, slovní grafická, kombinovaná, zvuková, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Některá označení nemohou být chráněna jako ochranná známka. Platnost 10 let, neomezené prodlužování vždy o 10 let Všeobecně známá známka

16 Jaro 2010Inovační procesy16 Ochranné známky - příklady Actimel - Vaše denní porce zdraví, která Vás ochrání (slovní) Vinium Morava (slovní) Originální díly Škoda (slovní) Univerzitní kampus Brno (slovní) kombinovaná (2000) kombinovaná (2001) kombinovaná (2002) kombinovaná (2003) obrazová (2006) slovní grafická (2005)

17 Jaro 2010Inovační procesy17 Řízení o přihlášce OZ

18 Jaro 2010Inovační procesy18 Zdroj: Ročenka ÚPV 2008

19 Jaro 2010Inovační procesy19 Další formy ochrany PV Topografie polovodičových prvků rozmístění obvodových prvků v objemu integrovaného obvodu a jejich propojení zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků Ochrana zeměpisných označení a ochrana původu zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

20 Jaro 2010Inovační procesy20 Ochrana průmyslového vlastnictví v zahraničí Národní cestou Evropskou cestou Mezinárodní cestou

21 Jaro 2010Inovační procesy21 Ochrana PV v Evropě Harmonizace národního práva Komunitární průmyslová práva Evropský patent (EPO patent) Průmyslový vzor Společenství Chráněná zeměpisná označení, chráněná označení původu Ochranná známka Společenství

22 Jaro 2010Inovační procesy22 Evropský patent Evropská patentová úmluva Evropská patentová přihláška Evropský patentový úřad (EPO) nejen EU

23 Jaro 2010Inovační procesy23 Evropský patentový úřad (EPO) Mnichov uděluje a chrání patenty, které mají platnost ve všech státech, které podepsaly Evropskou patentovou úmluvu a přispívá ke sjednocení patentové politiky v Evropě není institucí EU www.european-patent-office.org

24 Jaro 2010Inovační procesy24

25 Jaro 2010Inovační procesy25 Průmyslový vzor Společenství zapsaný x nezapsaný Všechny státy EU OHIM Platnost max. 25 let Publikace: Community Designs Bulletin (www.ohim.eu) http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/index.en.do Poskytuje svému majiteli výlučné právo jej užívat a bránit třetím osobám užívat PZ bez jeho souhlasu. Užívání zahrnuje: výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoj, používání, skladování pro tyto účely.

26 Jaro 2010Inovační procesy26 Chráněná zeměpisná označení chráněná označení původu zaručená tradiční specialita CHOP (PDO) – celý proces spjatý s jedním místem CHZO (PGI) – část procesu může probíhat jinde ZTS (TSG) – nevyrábí se v určité oblasti, ale jsou zpracovávány určitým způsobem Zápis: a) mezinárodní – Lisabonská dohoda (WIPO); b) EU zápis - EK EU agricultural product quality policy: DOOR - Database of Origin and Registration: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/database/index_en.htm

27 Jaro 2010Inovační procesy27

28 Jaro 2010Inovační procesy28 CHOP, CHZO - příklady Hořické trubičky (CHZO) Pardubický perník (CHZO) Piva z Českých Budějovic (CHZO) Štramberské uši (CHZO) České pivo (CHZO) Pohořelický kapr (CHOP) Žatecký chmel (CHOP) Český kmín (CHOP)

29 Jaro 2010Inovační procesy29 Ochranná známka Společenství Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) jen EU http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/index.en.do

30 Jaro 2010Inovační procesy30 Mezinárodní ochrana PV Mezinárodní patentová přihláška – PCT – Smlouva o patentové spolupráci (cca 130 zemí) Podává se na ÚPV Mezinárodní x národní fáze řízení Mezinárodní ochranná známka – Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (a Protokol) Zeměpisná označení, označení původu – Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a jejich mezinárodní zápis Rejstříky vede Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

31 Jaro 2010Inovační procesy31 Úřad průmyslového vlastnictví ČR zřízen zákonem č. 21/1993 Sb. rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv; vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích; získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury; zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem; účastní se spolupráce s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv; spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států v oblasti průmyslového vlastnictví. www.upv.cz

32 Jaro 2010Inovační procesy32 Zdroj: Ročenka ÚPV 2008

33 Jaro 2010Inovační procesy33 Zdroj: Ročenka ÚPV 2008

34 Jaro 2010Inovační procesy34 Evropský patentový úřad (EPO) Mnichov uděluje a chrání patenty, které mají platnost ve všech státech, které podepsaly Evropskou patentovou úmluvu a přispívá ke sjednocení patentové politiky v Evropě není institucí EU Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyško, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Spojené království, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko + systém rozšíření www.european-patent-office.org

35 Jaro 2010Inovační procesy35 Doporučená literatura Ročenka ÚPV (www.upv.cz) Informační brožury ÚPV


Stáhnout ppt "Ochrana duševního vlastnictví. Jaro 2010Inovační procesy2 Duševní vlastnictví Průmyslové vlastnictvíPrávo autorské a práva příbuzná patenty na vynálezy."

Podobné prezentace


Reklamy Google