Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana průmyslového vlastnictví Ludmila Tichá Ústřední knihovna ČVUT, 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana průmyslového vlastnictví Ludmila Tichá Ústřední knihovna ČVUT, 2011."— Transkript prezentace:

1 Ochrana průmyslového vlastnictví Ludmila Tichá Ústřední knihovna ČVUT, 2011

2 Ochrana průmyslového vlastnictví Vysvětlení pojmů Oblasti průmyslového vlastnictví Výsledky duševní tvorby Úřady průmyslového vlastnictví Patenty jako informační prameny Třídění pro oblasti průmyslového vlastnictví Specializované databáze

3 Průmyslové duševní vlastnictví Industrial Intelectual Property Zahrnuje: výsledky duševní tvorby práva na označení autorská práva (copyright) – chráněna autorským zákonem

4 Výsledky duševní tvorby vynálezy - Inventions užitné vzory - Utility Models průmyslové vzory - Industrial Design topografie integrovaných obvodů - Mask Word

5 Výsledky duševní tvorby Vynález - Invention technické řešení - nové, technicky využitelné, výsledek vynálezecké činnosti patent - na stroje, přístroje, zařízení, výrobky, zapojení, postupy, metody... nelze patentovat objevy, matematické metody, teorie, software, pravidla, řešení v rozporu s lidskostí... platí 20 let, geografické vymezení patentové nároky – podstata právní ochrany formulují přesně, co patent chrání

6 Příklad patentového spisu – 1. část

7 Příklad patentového spisu – 2. část

8 Výsledky duševní tvorby Užitný vzor - Utility Model technické řešení - zařízení a zapojení přesahuje odbornou dovednost, není jen vnější úpravou, je průmyslově využitelné nelze chránit metody a výrobní postupy práva stejná jako u patentů platí 4 roky (max. prodloužení na 10 let)

9 Výsledky duševní tvorby Průmyslový vzor - Industrial Design předmět průmyslového výtvarnictví - má charakter estetický, nejen funkční, je nový, průmyslově využitelný design - vnější vzhled výrobku nelze použít pro architektonické práce, materiál a funkci výrobku platí 5 let (max. prodloužení na 25 let)

10 Příklad průmyslového vzoru

11 Výsledky duševní tvorby Topografie polovodičů - Mask Word integrovaný obvod popis obvodu se ukládá k registraci zápis v rejstříku topografií

12 Práva na označení ochranné známky k odlišení výrobků a firem označení původu garance kvality výrobků a služeb význam v reklamě

13 Práva na označení Ochranná známka – Trademarks ® ™ rozlišení výrobce či poskytovatele garance kvality výrobků a služeb propagace výrobků a služeb známky slovní, obrazové, prostorové, zvukové … nelze chránit obecné pojmy, státní znaky, erby, co je v rozporu s morálkou platí 10 let – možné další prodloužení

14 Příklad ochranné známky kombinované

15 Příklad ochranné známky obrazové

16 Práva na označení Označení původu – Appellation of Origin Prostředí vzniku výrobku, které ovlivnilo jeho jakost a charakter, např. složení půdy, výrobní tradice, klima, přírodní suroviny Příklady: Český křišťál (Cristal de Boheme, Bohemia Crystal) Karlovarské oplatky (Carlsbad Waffers, Karlsbader Oblaten) Žatecký chmel – český (Houblon de Saaz, Lúpulo de Saaz, Saazer Hopfen, Žateckij CHmel, Saaz Hops)

17 Autorská práva © nové původní dílo - originálnost vzniklo osobitým tvůrčím zpracováním den vzniku (ukončení) díla - platnost autorského právo díla literární, vědecká, výtvarná, hudební, filmová, fotografická, kartografická, architektonická, urbanistická software - programy a databáze autorský zákon 121/2000 Sb. - sdělování, rozšiřování, půjčování, kopírování, citování

18 Patentové úřady národní a mezinárodní (EPO, WIPO) udělování patentů na vynálezy vedení rejstříků ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů, topografií legislativní úkoly patentové knihovny ediční a vzdělávací činnost mezinárodní spolupráce

19 Úřad průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz ústřední orgán státní správy funkce patentového a známkového úřadu patentová knihovna - veřejná studovna výpůjčky prezenční zdarma, rešerše jako placené služby volně přístupné databáze ediční a distribuční činnost vzdělávací činnost

20 Patentové středisko ČVUT http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/vav/ps poradenské služby rešerše zastupování v řízení licenční smlouvy znalecké posudky

21 Patenty jako informační dokument Technické informace –dosavadní stav techniky –popis technického řešení –výkresy –popis využití Právní informace –patentové nároky –právní stav dokumentu

22 Třídící systémy patenty MPT - mezinárodní patentové třídění (IPC – International Patent Classification) http://www.wipo.int/ipcpub/#refresh=page http://www.wipo.int/ipcpub/#refresh=page oborová třídění od roku 1970, nyní 9. verze, 8 tříd A - H, 70 tisíc skupin a podskupin ECLA - evropské patentové třídění 120 tisíc skupin a podskupin, 8 tříd A - H, pouze elektronická verze http://v3.espacenet.com/eclasrch?CY=cz&LG=cz

23 Třídící systémy další dokumenty Ochranné známky Vídeňská dohoda - mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek - 29 tříd Niceská dohoda - mezinárodní třídění výrobků a služeb pro ochranné známky - 42 tříd Průmyslové vzory Lokarnská dohoda - mezinárodní třídění pro průmyslové vzory - 32 tříd Odkazy na třídníky http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky.html

24 Databáze Esp@acenet http://ep.espacenet.com/ WIPO PatentScope (patentové přihlášky): http://www.wipo.int/patentscope/en/ WIPO Gold (The Global IP Reference Recource) : http://www.wipo.int/wipogold/en/ http://www.wipo.int/wipogold/en/ INPADOC – EPIDOS http://patinfo.nic.in USPTO - patenty USA http://patft.uspto.gov/ Patenty USPTO najdete i na Google Patents http://www.google.com/patents http://www.google.com/patents Další odkazy: British Library – Help for Researchers http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/patents/index.html

25 Google Patents http://www.google.com/patents http://www.google.com/patents US patenty z databáze USPTO Přehledný záznam obsahuje: –Klasifikační třídy US a IPC –Údaje o datech přihlášky (filling), vydání patentu (issue) –Abstrakt –Popis řešení (description) –Patentové nároky (claims) –Obrázky (drawings) –Citace a reference –Plný text v HTML a PDF

26 Ústřední knihovna ČVUT http://knihovna.cvut.cz/studium/vyuka-a-vzdelavaci-akce/ Ludmila.Ticha@uk.cvut.cz tel. 22435 9982


Stáhnout ppt "Ochrana průmyslového vlastnictví Ludmila Tichá Ústřední knihovna ČVUT, 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google