Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2015. Berman Group. Harmonogram procesu tvorby strategického plánu rozvoje města Písku Město Písek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2015. Berman Group. Harmonogram procesu tvorby strategického plánu rozvoje města Písku Město Písek."— Transkript prezentace:

1 © 2015. Berman Group. Harmonogram procesu tvorby strategického plánu rozvoje města Písku Město Písek

2 © 2015. Berman Group. Strategický plán ekonomického rozvoje TermínProgram 2. KSR 7. dubna 2015 14 00 hodin  prezentace závěrů a zjištění analytických výstupů  návrh prioritních oblastí rozvoje města Písek Pracovní skupiny 14. dubna 2015 9 00 -11 00, 12 00 -14 00, 14 00 - 16 00 hodin  formulace Strategické vize města Písek  tvorba analýzy SWOT podle prioritních oblastí – vnitřní a vnější analýza 3. KSR28. dubna 2015 14 00 hodin  Strategické vize města Písek a SWOT analýzy  rozdělení členů KSR a návrh nových členů dle prioritních oblastí rozvoje  schválení termínů jednání pracovních skupin Pracovní skupina I - IV květen 2015  návrh priorit pro jednotlivé prioritní oblasti rozvoje strategického plánu rozvoje města Pracovní skupina I - IV červen 2015  návrh opatření pro jednotlivé prioritní oblasti rozvoje strategického plánu rozvoje města 4. KSR23. června 2015 14 00 hodin  doplnění a prověření priorit a opatření jednotlivých prioritních oblastí rozvoje SP  schválení priorit a opatření pro další rozpracování do dílčích strategií Pracovní skupina I - IV srpen - září 2015  návrh dílčích strategií pro jednotlivé prioritní oblasti rozvoje města 5. KSR20. října 2015 14 00 hodin  projednání a schválení finální verze dokumentu  projednání návrhu členů Řídícího a monitorovacího výboru realizace

3 © 2015. Berman Group. Strategický plán ekonomického rozvoje Aktivity realizované v období únor – březen 2015:  Socioekonomická analýza města Písek;  Průzkum podnikatelského prostředí ve městě – osloveno 60 podnikatelských subjektů  Průzkum spokojenosti obyvatel města Písku – on-line šetření

4 © 2015. Berman Group. Vyhodnocení strategických dokumentů města Písku Město Písek

5 © 2015. Berman Group. Strategický plán ekonomického rozvoje Strategický plán ekonomického rozvoje města Písku:  schválen Zastupitelstvem města Písku dne 15. 05. 2008;  tři prioritní oblasti – Podnikání, Lidské zdroje, Cestovní ruch  devět rozvojových dlouhodobých záměrů a 28 konkrétních cílů – tj. projektů

6 © 2015. Berman Group. Vyhodnocení naplnění strategického plánu

7 © 2015. Berman Group. Přehled investic za léta 2008-2014

8 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast A. Podnikání A.1 Komunikace a informace Zavést systém vzájemné výměny informací, pravidelné komunikace a podpory spolupráce mezi podnikateli a mezi soukromými subjekty a veřejnou správou Portál o podnikání www.podnikamevpisku.cz Podnikatelské fórum Pravidelná setkávání Systém nabídky a poptávky

9 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast A. Podnikání A.2 Podnikavost Zajistit růst konkurenceschopnosti píseckých firem zvyšováním povědomí obyvatel o podnikání a poskytováním cíleného a efektivního poradenství, vzdělávání a asistence. Soutěž živnostník a firma Písecka Tematické vzdělávání Poradenství a asistence

10 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast A. Podnikání A.3 Inovace a infrastruktura - vytvářet infrastrukturu pro rozvoj podnikání a inovace, zajistit zapojení píseckých firem do globálních hodnotových řetězců. Realizace dílčích projektů Revitalizace brownfields – 5 projektů v celkové hodnotě 521,2 mil. Kč (55% spolufinancování) Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč Dva projekty Klastry a Podnikatelský inkubátor, jejichž realizace zatím zahájena nebyla z důvodu nezájmu

11 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast A. Podnikání Technologický park - revitalizace Žižkových Kasáren Písek Harmony Club Písek - revitalizace brownfields starý městský pivovar Lezecké centrum LezeTop Písek

12 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast B. Lidské zdroje B.1 Propojení škol a podniků- zvýšit zaměstnatelnost absolventů škol a jejich hodnotu pro písecké podniky prostřednictvím aktivní a koordinované spolupráce mezi firmami a školami. Burza škol Exkurze žáků, pedagogů do firem Spolupráce Jihočeská hospodářská komora, SŠ, Technologické centrum Písek

13 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast B. Lidské zdroje B.2 Kvalitní vzdělávání – vytvořit možnosti dalšího vzdělávání pedagogů a zvýšit využití vnějších zdrojů pro zkvalitnění výuky na píseckých školách. dílčí projekty neziskových organizací zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků škol dílčí projekty základních a středních škol – podpořeno 34 projektů z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost vzdělávání v oblasti CR – grantová podpora ze strany města

14 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast B. Lidské zdroje B.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů – podporovat vzdělávací infrastrukturu, institucionalizovat ve městě péči o rozvoj lidských zdrojů, vytvořit ve městě informační systém o potřebách a možnostech vzdělávání. naplánovány 4 projekty; zrealizovány pouze aktivity zaměřené na modernizaci vzdělávacích institucí a objektů pro sociální účely – základní a střední školy Nerealizováno Rada pro rozvoj LZ, Komunitní centrum, Mezinárodní vzdělávací centrum

15 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast B. Lidské zdroje

16 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast C. Cestovní ruch C.1 Destinační management – vytvořit řídící struktury a zavést systém koordinace a spolupráce zainteresovaných subjektů a institucí s cílem uskutečňovat trvalé a systematické aktivity na podporu rozvoje cestovního ruchu. Destinační management Písecko; Oficiální turistický portál města Písku - http://www.pisek.eu

17 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast C. Cestovní ruch C.2 Marketing v cestovním ruchu – zpracovat a uskutečnit marketingový plán v oblasti cestovního ruchu pro město Písek a jeho širší turisticky zajímavé okolí, s cílem dosáhnout trvalého zvýšení přílivu turistů Roční marketingové plány tematicky zaměřené; Grafický manuál včetně loga města Kampaň “Navštivte Písek... to letí“ Logo “Písek slaví 770“

18 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast C. Cestovní ruch C.3 Infrastruktura pro cestovní ruch – zlepšit turistickou infrastrukturu a vytvořením nových turistických produktů rozšířit celkovou nabídku pro turisty. Zrealizované audity infrastruktury pro CR; Grantový program vyhlašovaný Městem Písek každoročně Katalog investičních příležitostí v CR Regenerace a rekonstrukce kulturních památek, objektů a rozvoj cyklodopravy (19 projektů)

19 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast C. Cestovní ruch

20 © 2015. Berman Group. Prioritní oblast C. Cestovní ruch Mezi zajímavé zrealizované projekty patří: Písek - regenerace centrální zóny Bakaláře; Revitalizace ploch na Výstavišti v Písku, I. etapa - 2. část Písek cyklostezka Otavská cesta Písek Divadlo Fráni Šrámka- rekonstrukce Rekonstrukce technické památky Sladovna Cyklostezka Písek - Smrkovice

21 © 2015. Berman Group. IPRM – zóna Portyč Hlavní cíl IPRM: Zlepšit obytné i veřejné prostředí sídliště Portyč včetně zajištění stability sociální struktury obyvatel na tomto sídlišti.

22 © 2015. Berman Group. Revitalizace veřejných prostranství podpořeno 6 projektů:... celkové způsobilé výdaje 84 513 282,00 Kč,... spolufinancování z IOP ve výši 71 836 286,74 Kč zrealizované projekty: …Revitalizace oblast Stínadla; …Městský kamerový monitorovací systém - zóna Portyč; …Revitalizace oblast Smart; …Revitalizace sídliště Portyč Písek - 1. etapa; …Revitalizace sídliště Portyč Písek - 2. etapa.

23 © 2015. Berman Group. Regenerace bytových domů

24 © 2015. Berman Group. IPRM – zóna Portyč Monitorovací indikátor Měrná jednotka Plánovaná cílová hodnota dle Dohody Dosažená hodnota k 31. 12. 2014 Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci Celkem Plocha revitalizovaného území m2m2 36 60884 015,0052 010,00136 025,00 Počet regenerovaných bytů počet240,00726,000,00726,00 Úspora spotřeby energie %20,0035,070,0035,07

25 © 2015. Berman Group. DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "© 2015. Berman Group. Harmonogram procesu tvorby strategického plánu rozvoje města Písku Město Písek."

Podobné prezentace


Reklamy Google