Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost České republiky - vývojové trendy - Vilém ADAMEC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost České republiky - vývojové trendy - Vilém ADAMEC."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost České republiky - vývojové trendy - Vilém ADAMEC

2 2 Obsah: 1) Historie záchranného systému 2) Současnost krizového řízení v ČR 3) Vývojové trendy v bezpečnosti ČR 4) Krátké shrnutí

3 Historie záchranného systému v ČR Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – Technická univerzita Ostrava

4 14. června 1984 Výbuch zemního plynu ve čtyřposchoďovém panelovém domě v Třinci-Lyžbicích, okr. Frýdek- Místek, usmrceno 12 osob, zraněno 9 osob. Zásadní problémy s řízením záchranných prací 17. prosince 1985 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vznik hasičského záchranného sboru 3. ledna 1988 Požár skladu agrochemikálií Kyjov-Boršov, okr. Hodonín, velkoplošný únik toxických látek do ovzduší, 78 osob zraněno. Problémové řízení zásahu na velké ploše 1. Osmdesátá léta minulého století

5 Bezpečnostní prostředí na přelomu století

6  Integrovaný záchranný systém města Ostravy (1991) Čím přispěla Ostrava ke vzniku IZS ČR  Komplexní záchranný systém ČR (1992)  Havarijní komise vlády ČR (HK VČR)  Návrh zákona o prevenci a likvidaci nežádoucích událostí  Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech (1992)  okresní havarijní komise  Usnesení vlády č. 246/1993 k Zásadám integrovaného záchranného systému  Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech (1994)  integrovaný záchranný systém 2. Devadesátá léta minulého století

7 Bezpečnostní prostředí na přelomu století

8 8 ÚSTAVA ČR /zákon č. 1/1993 Sb./ BEZPEČNOST ČR /zákon č. 110/1998 Sb./ HOSP. OPATŘENÍ /zákon č. 241/2000 Sb./ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ /zákon č. 240/2000 Sb./ OZBROJENÉ SÍLY /zákon č. 219/1999 Sb./ ZÁCHR. SYSTÉM /zákon č. 239/2000 Sb./ OBRANA ČR /zákon č. 222/1999 Sb./ BRANNÁ POVINNOST /zákon č. 218/1999 Sb./ MINISTERSTVA,ÚSÚ /zákon č. 2/1969 Sb./ OBCE /zákon č. 128/2000 Sb./ HL. MĚSTO PRAHA /zákon č. 130/2000 Sb./ KRAJE /zákon č. 129/2000 Sb./ HZS ČR /zákon č. 238/2000 Sb./ PČR /zákon č. 283/1991 Sb./ ZZS / zákon č. 20/1966 Sb. / JADERNÉ HAVÁRIE /zákon č. 18/1997 Sb./ CHEM. HAVÁRIE /zákon č. 353/1999 Sb./ POŽÁRY /zákon č. 133/1985 Sb./ POVODNĚ /zákon č. 138/1973 Sb./ Přelom 20. a 21. stoletíStabilizace zásad organizace a řízení

9 Bezpečnostní prostředí na přelomu století

10 ?

11 Současnost krizového řízení v ČR Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – Technická univerzita Ostrava

12 12 1. Orgány krizového řízení 2. Krizová situace 3. Příprava na krizové situace 4. Řešení krizových situací 5.Shrnutí Současnost krizového řízení ČR

13 13 1. Orgány krizového řízení 2. Krizová situace 3. Příprava na krizové situace 4. Řešení krizových situací 5. Shrnutí Současnost krizového řízení ČR

14 14 Základní povinnosti státu Zajištění osvrchovanosti, oúzemní celistvosti, oochrana demokratických základů a ochrana oživotů, ozdraví a omajetkových hodnot jsou základní povinnosti státu. 1) 1) Čl. 1 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. ---- za běžné, mimořádné i krizové situace ----

15 15 HAVARIJNÍ SLUŽBY ZÁCHRANNÉ SBORY OZBROJENÉ BEZPEČNOSTNÍ SBORY OZBROJENÉ SÍLY Bezpečnostní architektura ČR AČR obrana státu PČR veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost HZS ČR záchrana, ochrana obyvatel Havarijní služby ochrana před MÚ Státní orgány, orgány územních samosprávných celků, právnické osoby a fyzické osoby Prezident parlament vláda

16 Základní principy ÚSTAVA ČR /zákon č. 1/1993 Sb./ BEZPEČNOST ČR /zákon č. 110/1998 Sb./ HOSP. OPATŘENÍ /zákon č. 241/2000 Sb./ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ /zákon č. 240/2000 Sb./ OZBROJENÉ SÍLY /zákon č. 219/1999 Sb./ ZÁCHR. SYSTÉM /zákon č. 239/2000 Sb./ OBRANA ČR /zákon č. 222/1999 Sb./ BRANNÁ POVINNOST /zákon č. 285/2004 Sb./ MINISTERSTVA,ÚSÚ /zákon č. 2/1969 Sb./ OBCE /zákon č. 128/2000 Sb./ HL. MĚSTO PRAHA /zákon č. 130/2000 Sb./ KRAJE /zákon č. 129/2000 Sb./ HZS ČR /zákon č. 320/2015 Sb./ PČR /zákon č. 273/2008 Sb./ ZZS /zákon č. 347/2011 Sb. / JADERNÉ HAVÁRIE /zákon č. 18/1997 Sb./ CHEM. HAVÁRIE /zákon č. 224/2015 Sb./ POŽÁRY /zákon č. 133/1985 Sb./ POVODNĚ /zákon č. 254/2001 Sb./

17 17 PŘÍPRAVA NA KRIZOVÉ SITUACE ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Princip krizového řízení v ČR KRIZOVÉ SITUACE

18 18 Struktura orgánů krizového řízení ČR ORP = obec s rozšířenou působností ČNB MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ MINISTERSTVO VNITRA MINISTERSTVA A JINÉ ÚSÚ ORGÁNY KRAJŮ HZS KRAJŮ VLÁDA POLICIE ČR ORGÁNY O R P ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ S ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTÍ OSTATNÍ ORG. S ÚZEM. PŮSOBNOSTÍ ORGÁNY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY ORGÁNY OBCÍ MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

19 BEZP. RADA KRAJE HEJTMAN PŘÍPRAVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD KRIZOVÝ ŠTÁB ÚSÚ BEZP. RADA ORP STÁT OBEC MINISTERSTVA ÚSÚ STAROSTA O R P OBECNÍ ÚŘAD O R P OBECNÍ ÚŘAD STAROSTA OBCE VLÁDA ČR PKŘ KÚ PKŘ ÚSÚ PKŘ OÚ ORP PKŘ = pracoviště krizového řízení KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE PKŘ ÚV ČR BEZP. RADA STÁTU Organizace přípravy na krizové situace v ČR ÚROVNĚ VEŘEJNÉ SPRÁVY

20 KRIZOVÝ ŠTÁB KRAJE HEJTMAN ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE KRIZOVÝ ŠTÁB O R P ORP OBEC STAROSTA O R P OBECNÍ ÚŘAD O R P OBECNÍ ÚŘAD STAROSTA OBCE ÚROVNĚ VEŘEJNÉ SPRÁVY Organizace při řešení krizových situací v ČR PKŘ KRAJE PKŘ ORP KRIZOVÝ ŠTÁB ÚSÚ STÁT MINISTERSTVA ÚSÚ VLÁDA ČR PKŘ ÚSÚ PKŘ ÚV ČR BEZP. RADA STÁTU ÚSTŘEDNÍ KRIZOVÝ ŠTÁB PKŘ = pracoviště krizového řízení

21 21 1. Orgány krizového řízení 2. Krizová situace 3. Příprava na krizové situace 4. Řešení krizových situací 5. Shrnutí Současnost krizového řízení ČR

22 MIMOŘÁDNÁ SITUACEBĚŽNÁ SITUACE MIMOŘÁDNÁ SITUACE VZNIK MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU UKONČENÍ KRIZOVÉHO STAVU ČAS Řešení krizových situací začíná vyhlášením krizových stavů. KRIZOVÁ SITUACE (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav) LIKVIDACE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Krizová situace

23 23 VP a VB = VNITŘNÍ BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Mimořádné události a krizové stavy NESOUVISEJÍCÍ S OBRANOU SOUVISEJÍCÍ S OBRANOU NESOUVISEJÍ S VP a VB SOUVISEJÍ S VP a VB MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI STAV NEBEZPEČÍ NOUZOVÝ STAV NEBEZPEČÍ STAV OHROŽENÍ STÁTU NOUZOVÝ STAV VÁLEČNÝ STAV PARLAMENT VLÁDA HEJTMAN KRIZOVÝ STAV VYHLÁSÍ STAV OHROŽENÍ STÁTU

24 24 Přehled typových krizových situací oPovodně, oEpidemie – hromadné nákazy osob, oEpizootie – hromadné nákazy zvířat, oRadiační havárie, oNarušení dodávek ropy a ropných produktů, oNarušení dodávek el.energie, plynu nebo tepla, oNarušení dodávek pitné vody, oRozsáhlé narušení zákonnosti, o…… V ČR je vytipováno 23 druhů mimořádných událostí, u kterých může být vyhlášen krizový stav = „typové krizové situace“, např.:

25 Přehled vyhlášených krizových stavů v ČR

26 26 1. Orgány krizového řízení 2. Krizová situace 3. Příprava na krizové situace 4. Řešení krizových situací 5. Shrnutí Současnost krizového řízení ČR

27 INFORMAČNÍ HAVARIJNÍ PLÁN KRIZOVÝ PLÁN MATERIÁLNÍPERSONÁLNÍ POHOTOV. ZÁSOBY REGULAČNÍ OPATŘENÍ PERSONÁL ORGÁNŮ KŘ PROSTŘEDKY PaPFO NEZBYTNÉ DODÁVKY OCHRANA OBYVATELSTVA TERITORIÁLNÍ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ OCHRANA INFRASTRUKTUR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HOSPODÁŘSTVÍ OBYVATELSTVO OCHRANA PROSTŘEDÍ FINANČNÍ FINANCE NA PŘÍPRAVU FINANCE NA ŘEŠENÍ FINANCE NA OBNOVU PERSONÁL IZS DALŠÍ OSOBY PROSTŘEDKY IZS BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PLÁNOVÁNÍ OBNOVY UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ A KRIZOVÉ SITUACE ZODOLNĚNÍ ÚZEMÍ Příprava na krizové situace

28 - příprava na krizové situace - BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP OBECNÍ ÚŘAD ORP STAROSTA ORP Krizové řízení v obci s rozšířenou působností STAROSTA OBCE (1) STAROSTA OBCE (2) STAROSTA OBCE … STAROSTA OBCE (n-1) STAROSTA OBCE (n)

29 29 1. Orgány krizového řízení 2. Krizová situace 3. Příprava na krizové situace 4. Řešení krizových situací 5. Shrnutí Současnost krizového řízení ČR

30 30 HZSZZSPČR 150155112158 TCTV OPIS IZS Vyžádání státem garantované pomoci Provoz zajišťuje HZS ČR

31 NEVOJENSKÁ OPATŘENÍ (CIVILNÍ) ROZSAH MU AKTÍVNÍ SVÉPOMOC NEODKLADNÁ POMOC (ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ NÁSLEDNÁ POMOC (OSTATNÍ SLOŽKY IZS) ŽÁDNÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ STÁTU VOJ. OPATŘENÍ I.II. III. „Z“ Stupeň poplachu PŘÍMÁ POMOC STÁTU Systém zdolávání mimořádných situací v ČR Nouzový stav Stav nebezpečí Krizové stavy……

32 ZÁCHRANNÉ SLOŽKY ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY VELITEL ZÁSAHU INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM FYZICKÉ OSOBY PRÁVNICKÉ OSOBY Řešení mimořádných událostí

33 33 OS HZS ČR VELITEL ZÁSAHU „A“ KRIZOVÝ ŠTÁB ORP OBECNÍ ÚŘAD ORP STAROSTA ORP „A“ OS ZZSOS PČR OIS IZS KRAJE ÚZEMNÍ OPIS IZS - koordinace záchranných prací starostou ORP - STAROSTA OBCE „A“

34 BEZP. RADA ORP OBECNÍ ÚŘAD ORP STAROSTA ORP KRIZOVÝ ŠTÁB ORP OBECNÍ ÚŘAD ORP STAROSTA ORP STÁLÁ PRAC.SKUPINA ČLENOVÉ BR ORP KRIZOVÝ ŠTÁB ORP - příprava na krizové situace - Krizové řízení v obci s rozšířenou působností - řešení krizových situací - STAROSTA OBCE (1) STAROSTA OBCE (2) STAROSTA OBCE … STAROSTA OBCE (n-1) STAROSTA OBCE (n)

35 35 OIS HZS ČR (150) VELITEL ZÁSAHU „N“ OS ZZS (155) OS PČR (158) VELITEL ZÁSAHU „A“ OIS IZS KRAJE ÚZEMNÍ OIS IZS Řízení kraje za krizových stavů KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE OBECNÍ ÚŘAD STAROSTA OBCE „A“ KRIZOVÝ ŠTÁB ORP OBECNÍ ÚŘAD ORP STAROSTA ORP „A“ KRAJSKÝ ÚŘAD HEJTMAN KRAJE KRIZOVÝ ŠTÁB KRAJE STAROSTA ORP „N“ STAROSTA OBCE „N“

36 36 PŘÍPRAVA NA KRIZOVÉ SITUACE ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ KRIZOVÉ SITUACE Shrnutí

37 ?

38 Vývojové trendy v bezpečnosti ČR Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – Technická univerzita Ostrava

39 39 1.Nová bezpečnostní strategie ČR 2.Komplexní řešení ochrany území 3.Adaptace na změnu klimatu Vývojové trendy v bezpečnosti ČR

40 Bezpečnostní strategie ČR Životní zájmy Strategické zájmy Další významné zájmy

41 Úvod Východiska bezpečnostní politiky Bezpečnostní zájmy ČR Bezpečnostní prostředí Strategie prosazování bezpečnostních zájmů Struktura dokumentu Bezpečnostní strategie ČR 2011 Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje a opatření k zajištění ochrany občanů a státu.

42 Životní zájmy  ochrana životních zájmů státu a jeho občanů je základní povinností vlády, Strategické zájmy  zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,  zajištění energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti ČR a strategických rezerv,  prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb pro ČR a její spojence, životní zájmy + strategické zájmy + další významné zájmy Bezpečnostní zájmy České republiky

43 Další významné zájmy  zvyšování efektivity a profesionality státních institucí,  rozvoj občanských sdružení a nevládních organizací působících v oblasti bezpečnosti,  posilování veřejné informovanosti a aktivního podílu občanů na zajištění bezpečnosti,  vědecko-technický rozvoj s důrazem na nové technologie s vysokou přidanou hodnotou inovace. Bezpečnostní zájmy České republiky životní zájmy + strategické zájmy + další významné zájmy

44 Bezpečnostní hrozby  terorismus,  šíření ZHN a jejich nosičů,  kybernetické útoky,  nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí,  negativní aspekty mezinárodní migrace,  organizovaný zločin a korupce,  ohrožení funkčnosti KI,  přerušení dodávek strategických surovin nebo energie,  pohromy přírodního nebo antropogenního původu a jiné mimořádné události. Bezpečnostní prostředí

45 45 1.Nová bezpečnostní strategie ČR 2.Komplexní řešení ochrany území 3.Adaptace na změnu klimatu Vývojové trendy v bezpečnosti ČR

46

47 Blokové schéma bezpečnostního managementu v území

48 HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SPOLEČNOST UDRŽITELNÝ ROZVOJ = BEZPEČNÝ ROZVOJ BEZPEČNOST

49 49 1.Nová bezpečnostní strategie ČR 2.Komplexní řešení ochrany území 3.Adaptace na změnu klimatu Vývojové trendy v bezpečnosti ČR

50 50 Mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí

51 51  ……  Změna klimatu v globálním, kontinentálním a národním měřítku  Současný stav zkoumané problematiky  Vlivy změny klimatu na vybrané oblasti hospodářství a životního prostředí …..  Přizpůsobení politiky ve vztahu ke změnám přírodních podmínek v ČR  …….. Z obsahu Strategie …..

52 olesní hospodářství, ozemědělství, ovodní režim v krajině a vodní hospodářství, ourbanizovaná krajina, oBiodiverzita a ekosystémové služby, ozdraví a hygiena, ocestovní ruch, odoprava, oprůmysl a energetika, omimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí Vlivy změny klimatu na vybrané oblasti hospodářství a životního prostředí …..

53 Cíle adaptace a oblasti strategie – 1/2 Cíle adaptačních opatření: ozmírnit dopady klimatické změny, opřizpůsobit se těmto změnám, ozachovat dobré životní podmínky a ouchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace, a to vyváženě s ohledem na základní pilíře udržitelného rozvoje. Nástroje: olegislativa, oekonomické nástroje, okomunikační strategie a zapojení veřejnosti, okoordinační politiky

54 Krátké shrnutí Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – Technická univerzita Ostrava 1) Historie záchranného systému v ČR 2) Současnost krizového řízení v ČR 3) Vývojové trendy v bezpečnosti ČR

55 55 Děkuji za pozornost Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D., VŠB – TU Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice e-mail: vilem.adamec@vsb.cz ?


Stáhnout ppt "Bezpečnost České republiky - vývojové trendy - Vilém ADAMEC."

Podobné prezentace


Reklamy Google