Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Stereotypy v médiích Autor: Mgr. Eva Kocábová VY_32_INOVACE_11_1_15

2 Stereotypy v médiích VY_32_INOVACE_11_1_15 Mgr. Eva Kocábová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace 2012

3 Stereotypy v médiích 1 Stereotyp - typizovaný, běžně opakovaný a zjednodušený soubor většinou nelichotivých představ o různých věcech (národech, skupinách lidí, ale i výrobcích, produktech a to včetně těch mediálních). Stereotypy - jsou součástí našeho každodenního života, kromě negativ mají také pozitivní stránky jako je pomoc orientovat se ve světě, nebo umožnění mezigeneračně přenášet poznání. Jsou ovšem také zdrojem utváření předsudků. Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

4 Stereotypy v médiích 2 Média odráží hodnoty, které platí či převažují ve společnosti (sociální, genderové, etnické vztahy aj.) V mediální praxi se tato hodnotová příznakovost projevuje především ve stereotypním zobrazování - média přebírají stereotypy dané společnosti či dané skupiny Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

5 Genderový stereotyp - Nejčastější mediální stereotyp. - Označuje se metaforickou polaritou "veřejný muž - soukromá žena (muži je přisuzováno právo vystupovat veřejně, reprezentovat rodinu, zatímco ženě přísluší vytvářet muži zázemí). - Vzniká důsledkem rozdílného hodnocení mužů a žen. - Podává zjednodušující obraz o mužích či ženách. Naše společnost je spíše maskulinní, proto se genderové stereotypy týkají žen častěji než mužů. Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

6 Genderový stereotyp v médiích Média tento stereotyp reprodukují: - Přímo - např. tím, že více vyhledávají muže ve veřejných funkcích a umožňují jim přístup do médií - Nepřímo - např. tím, že na porušení tohoto stereotypu upozorňují jako na raritu, kdy např. kladou ženám v podnikání či politice otázku, jestli jejich úspěch nevadí manželovi. Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

7 Další stereotypy v médiích V médiích (hlavně ve zpravodajství) lze nalézt některé často i nepřiznané stereotypy na základě: – věku – profese – zájmů – vzhledu – náboženského vyznání – národnosti – etnika – sociálně ekonomické situace – místa bydliště (město x venkov) atd. Mediální stereotypy se netýkají jen osob, ale také věcí – potravin, firem, oblečení atd. Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

8 Úkoly k tématu 1 Jaké předsudky se nejčastěji tradují o: – důchodcích – blondýnách – podnikatelích – politicích – policistech – sportovcích – českých automobilech – švýcarských hodinkách – vietnamských restauracích – úřednících – učitelkách – puberťácích – ruských turistech? Najděte další příklady předsudků. Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

9 Stereotypy v časopisech Příklad: lifestylové časopisy často svým čtenářům vsugerovávají pohled na svět očima superženy / supermuže a jeho život redukují na prostou touhu po osobním úspěchu, dokonalém vzhledu a životě v luxusu. Navíc není důležité jen to, co je přímo řečeno, ale také to, o čem se nemluví. Jaké znáte časopisy pro různé cílové skupiny (ženy, muže, dospívající, děti, pro konkrétní zájmové skupiny)? Porovnejte je a zaměřte se na mediální stereotypy, které se v nich vyskytují. Odpovídají hlavní témata časopisů hlavním okruhům zájmů těch, kterým jsou určena? Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

10 Stereotypy v reklamě Důkazem výskytu stereotypů v reklamě mohou být reklamy zobrazující ženy při: - domácích pracích, - nakupování, - starání se o děti, - předvádění kosmetiky či oděvů. Ženy se zde objevují jako pasivní objekty, zatímco muži jsou aktivní (sportují, baví se s kamarády, vysvětlují ostatním, jsou ve vedoucích funkcích, rozhodují, organizují apod.). Nepoučení diváci reklam mohou nabýt dojmu, že se jedná o zobrazení věcí tak, jak jsou. Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

11 Úkoly k tématu 2 Vyjmenujte některé nejběžnější stereotypy, se kterými se setkáváme v médiích, popřípadě v reklamách. Uveďte příklady. S jakými stereotypy se setkáváme v každodenním životě? Jak se mohou lišit stereotypy v jednotlivých zemích? Jsou stereotypy médii také vytvářeny, nebo jen média ukazují stereotypy existující ve společnosti? Jsou stereotypy škodlivé? Proč? Která témata jsou pro určité typy médií charakteristická a která jsou naopak většinou vynechávána? Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

12 Prameny JIRÁK, Jan. Mediální technologie - Televize. Metodický portál: Články [online]. 11. 05. 2006, [cit. 2012-01-17]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785. JIRÁK, Jan. O stereotypech [online]. 2005 [cit. 2008-05-20]. Dostupný z WWW:. Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

13 Metodický pokyn 1. část Téma sady: Mediální produkty a jejich význam – kategorie mediálních produktů, formy mediálního sdělení Vzdělávací oblast: Sociálně-výchovná činnost Vzdělávací obor: Mediální a dramatická výchova Průřezové téma: Občan v demokratické společnosti Tematický okruh: Mediální produkty a jejich význam Pozn. Tento materiál lze použít i v gymnaziálním vzdělávání při realizaci průřezového tématu Mediální výchova Anotace: Jedná se o prezentaci - výklad o mediálních stereotypech spojený s motivací a aktivizací studentů doplněný úkoly pro samostatnou (nebo skupinovou) práci žáků. Seznámí žáky se základními mediálními stereotypy. Všechny teoretické znalosti uvádí do kontextu praktického využití v každodenním životě. Vychází ze zkušeností žáků jako příjemců mediálního sdělení a vytváří prostor pro jejich samostatnou práci žáků. Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

14 Metodický pokyn 2. část Autor: Mgr. Eva Kocábová Datum vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_1_15 - Stereotypy v médiích Jazyk: čeština Očekávané výstupy: Chápe postavení médií v současné společnosti. Rozlišuje jednotlivé typy médií (bulvár x seriózní média) podle zaměření na cílové skupiny. Charakterizuje předpokládaného adresáta jednotlivých mediálních produktů. Rozpozná výrazové prostředky snažící se vyvolat emoce. Identifikuje základní manipulativní postupy. Orientuje se v mediálních stereotypech. Rozumí pojmu genderový stereotyp. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: mediální stereotyp, genderový stereotyp, předsudek, reklama Druh učebního materiálu: prezentace - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů průběžnými úkoly a ověřováním, doplněný úkoly pro samostatnou práci žáků Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné vzdělávání (případně gymnaziální vzdělávání) Typická věková skupina:16 -19 let Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová

15 Metodický pokyn 3. část Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako úvodní výklad učiva daného tématu, formou průběžných otázek a úkolů žáka aktivizuje a uvádí teoretické informace do praktického rámce. Seznamování s tématem by mělo vždy vycházet ze zkušeností žáka, například formou brainstormingu. Otázky, úkoly a náměty pro samostatnou práci jsou zvýrazněny červeně. Otázky a úkoly jsou záměrně formulovány tak, aby v žácích podporovaly a rozvíjely kreativitu formou využívání brainstormingu. Na většinu otázek a úkolů tedy neexistuje jedná správná a jednoznačná odpověď. Naopak uvedení jediné přesné odpovědi považujeme za omezující a zavádějící jak pro učitele, tak pro žáka. Důležitější než odpověď samotná je právě její zhodnocení, zdůvodnění, obhájení a argumentace. Většina otázek a úkolů se týká mediální gramotnosti žáků, vychází z jejich mediální zkušenosti a především je zaměřena na praktické dovednosti žáků – práci s konkrétním mediálním sdělením. Materiál je tvořen tak, aby mohl být využit pro samostatnou i skupinovou práci žáků, pro společné opakování a ověřování. Pomůcky: nutnými pomůckami a nedílnou součástí každé vyučovací hodiny věnované mediální výchově jsou aktuální výtisky denního tisku, či dalších periodik. Lze je zajistit různými způsoby dle podmínek školy. Nejlépe se osvědčilo rozdělit žáky do několika skupin (z praktických důvodů maximálně po 4 – 5 žácích), každá skupina bude nosit do výuky jeden druh novin, doporučujeme minimálně jedno regionální periodikum (případně regionální mutaci celostátního deníku), jedno bulvární a jedno seriózní periodikum. V daném případě je vhodné mít k dispozici i několik časopisů určených pro různé cílové skupiny (pro ženy, pro muže, dospívající, děti, kutily apod.) Mediální produkty - Stereotypy v médiích - Mgr. Eva Kocábová


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google