Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací Semináře ve spolupráci s UNIV3 Seč, říjen 2015 Ing. Zorka Husová, NÚV Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací Semináře ve spolupráci s UNIV3 Seč, říjen 2015 Ing. Zorka Husová, NÚV Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem."— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací Semináře ve spolupráci s UNIV3 Seč, říjen 2015 Ing. Zorka Husová, NÚV Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 NSK Zákon č. 179/2006 Sb. Oblast dalšího vzdělávání Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Národní soustava kvalifikací (dále jen NSK) NSK1 Rozvoj NSK podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání (2005 – 2008) NSK2 Rozvoj a implementace NSK (5/2009 – 11/2015)

3 Stav tvorby standardů PK Tvorba standardů PK  cca 300 PK ročně  revize průběžně po 4 letech od schválení standardů PK Vytvořeno celkem cca 1300 standardů PK  Schváleno a zveřejněno 772 PK  V procesu schvalování cca 500 PK  Tvorba 2015 – více než 100 nových PK a cca 80 k revizi Přehled tvorby standardů  K dispozici na: http://www.nuv.cz/t/plan-tvorby-profesnich- kvalifikaci-na-rok-2015http://www.nuv.cz/t/plan-tvorby-profesnich- kvalifikaci-na-rok-2015

4 Proces tvorby standardů PK Přípravná fáze  Zaměstnavatelé navrhují PK (SR) - návrh „rodného listu“  Posuzují AOr a MŠMT  Schválení RL Koordinační radou Fáze tvorby/revize standardů PK  Zástupci zaměstnavatelů - 29 SR/pracovní skupiny  Metodická podpora a posuzování – odborní garanti NÚV  Tvorba probíhá v IS NSK  „stvrzovatelé“ – další odborníci, kteří posuzují návrhy PK  Revize – po 4 letech, nebo dle podnětů AOr, vzdělavatelů, AOs apod.

5 Proces schvalování standardů PK  SR schvaluje návrhy standardů PK vytvořené PS  Posouzení standardů PK autorizujícími orgány (ev. připomínky)  Posouzení standardů PK na MŠMT (ev. připomínky)  Schválení MŠMT + zveřejnění standardů PK v IS NSK - www.narodnikvalifikace.cz www.narodnikvalifikace.cz Přehled schválených standardů je k dispozici na: http://www.nuv.cz/t/schvalene-nsk

6 Zajištění kvality procesů a výstupů  Procesy tvorby/revizí standardů PK v SR/ET/PS  Tvorba v IS NSK  Metodika tvorby a metodická podpora pro tvůrce standardů a odborné metodiky (přímá, elektronická)  Posuzování výstupů, tj. standardů PK nezávislými odborníky („stvrzovatelé“)  Pilotní ověřování - zpětná vazba z projektu UNIV 3  Procesy schvalování PK – na AOr a MŠMT  Realizace zkoušek Kontroly AOr (ze zák. 179/2006 Sb.) Pilotní ověřování (UNIV3) zkoušek dle standardů PK

7 Procesy implementace Podpora IS Informační podpora a osvěta pro klienty NSK  Provázanost informačních systémů IS NSK a ISKA (ISKA slouží pro potřeby AOr i AOs při udělování autorizací a realizace zkoušek včetně kontrol AOr) a dalších souvisejících systémů  Informační podpora pro klienty Přímá - implementační tým NSK2 – směrem k zaměstnavatelům, ÚP, autorizovaným osobám, vzdělavatelům …. Nepřímá - brožury, letáčky a hlavně elektronická pro různé cílové skupiny – www.podpora.narodnikvalifikace.czwww.podpora.narodnikvalifikace.cz

8 Procesy implementace – IS, autorizace, zkoušky IS NSK  Od října 2013 nový Portál IS NSK: www.narodnikvalifikace.czwww.narodnikvalifikace.cz I v anglickém jazyce vč. kvalifikačních standardů  Součástí je „tvůrce standardů“ – prostředí pro vlastní tvorbu PK  Součástí je i portál VaP – www.vzdelavaniaprace.czwww.vzdelavaniaprace.cz ISKA  od ledna 2013 - autorizace již na všech AOr v ISKA (ISKAOr)  od listopadu 2013 - klient pro autorizované osoby (ISKAOs) žádost o autorizaci správa zkoušek, osvědčení, předáváno přímo AOr Kontrolní činnost AOr Propojení IS NSK s ISKA

9 Podněty z ověřování z projektu UNIV 3 zásadní připomínky z pohledu odborných pracovníků NSK – pouze u malého počtu PK připomínky drobnějšího charakteru přibližně u 1/3 PK návrh na úpravu minimální hodinové dotace - nemá přímý dopad na úpravu standardů PK NSK pružněji reaguje na TP >> některé školy nemohou mít přímo ve své výuce zařazena všechna specifika těchto PK >> mohlo ovlivnit výsledek ověřování

10 Aktuální údaje NSK MDMKMMRMPOMPSVMŠMTMVMZdrMZeMŽP ∑ Počet PK v gesci 2585745214281481633772 Počet autorizovaných osob 140159264116151251811121076 Počet autorizací PK 23080613752451784321052623597 Počet realizovaných zkoušek 120735197132049539097781030690125365 Počet zkoušejících 23502408337761436277022117958972

11 PK s nejvíce zkouškami (vyjma PK Strážný)

12 Počet zkoušek PK 4.Q 2010–srpen 2015

13 Počet PK spadající pod jednotlivé AOr

14 Počet zkoušek dle AOr

15 Další kroky a výhled počínaje rokem 2016  Řešení udržitelnosti projektu NSK2 – MŠMT schválen návrh na udržitelnost projektu na 5 let (od ledna 2016); deklarována spolupráce se „střešními“ zaměstnavateli (HK ČR a SPD ČR)  Implementace záko na č. 179/2006 Sb. a NSK2  Novela zákona č. 179/2006 Sb. - gesce MŠMT  Propojování PV a DV – návrhy na revizi RVP ve vazbě na požadavky zaměstnavatelů v NSK (PK)  Užší provázanost s rekvalifikacemi – kvalita, modularizace rekvalifikací, možnost hradit pouze zkoušku PK (spolupráce s ÚP)

16 Další kroky a výhled počínaje rokem 2016  Provázání NSK se živnostenským zákonem – probíhá ve vazbě na schválené PK  Snížení administrativy v souvisejících procesech - využívání podpůrných systémů IS NSK a ISKA  Odstranění legislativních duplicit - viz Usnesení vlády č. 135/2013 (únor 2013)  Provazování NSK s ECVET  Nastavení Českého rámce kvalifikací

17 Důležité odkazy k NSK Odkazy  www.narodnikvalifikace.cz www.narodnikvalifikace.cz  www.podpora.narodnikvalifkace.cz www.podpora.narodnikvalifkace.cz  www.vzdelavaniaprace.cz www.vzdelavaniaprace.cz  www.nsk2.cz www.nsk2.cz  www.nuv.cz www.nuv.cz  http://www.nuv.cz/t/nsk http://www.nuv.cz/t/nsk  www.sektoroverady.cz www.sektoroverady.cz  www.nsp.cz www.nsp.cz

18 Národní soustava kvalifikací Děkuji za pozornost… Ing. Zorka Husová, NUV Manažerka tvorby standardů NSK2 Vedoucí oddělení pro správu a rozvoj NSK zorka.husova@nuv.cz


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací Semináře ve spolupráci s UNIV3 Seč, říjen 2015 Ing. Zorka Husová, NÚV Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem."

Podobné prezentace


Reklamy Google