Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT."— Transkript prezentace:

1 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH- SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN REGION WORKSHOP 1 Cestovní ruch a lázeňství / Fremdenverkehr und Badewessen 8/12/2010, Karlovy Vary (Karla Bláhová)

2 OBSAH PRESENTACE/ AUFBAU DER PRÄSENTATION Obsah workshopů - dle ŽÁDOSTI O DOTACI (témata) / Aufbau der Workshop (samt des Antrag) Organizace dalších meetingů - termín a místo (dle Pracovního plánu)/ Organisierung von weiteren Meetings- Termin und Ort (samt des Zeitplanes) 2

3 OBSAH WORKSHOP / INHALT DER WORKSHOP 13.00-14.00 úvodní slovo PP zodpovědného za AP / Auftaktwort des PP, welcher verantwortlich ist für das AP (představy o fungování PS,seznámení s obsahem tématu dle žádosti o dotaci, harmonogram jednání dle detailního plánu) (Vorstellungen über das Funktionieren AG, Bekanntmachung mit dem Themeninhalt laut Dotationsantrag, Zeitplan der Sitzung laut detailliertem Plan) 14.00-15.00diskuse o předloženém záměru / Diskussion über das vorgelegte Vorhaben 15.00-15.30coffee break 15.30-16.00závěry, shrnutí, stanovení úkolů a dalšího termínu jednání / Beschlüsse, Zusammenfassung, Festlegung der Aufgaben und des weiteren Sitzungstermins 3

4 TÉMATA WORKSHOPŮ / WORKSHOPTHEMEN (DLE ŽÁDOSTI / LAUT ANTRAG ) Civilní obrana a řízení rizik / Zivilschutz und Gefahrensteuerung Lidské zdroje a vzdělávání / Humanressourcen und Ausbildung Životní prostředí / Umweltschutz Doprava / Verkehr Regionální rozvoj a územní plánování + GIS + moderní veřejná správa / Regionale und Raumplanung + GIS + Moderne Verwaltung Cestovní ruch a lázeňství / Fremdenverkehr und Badewesen 4

5 Cestovní ruch, lázeňství a rozvíjející se wellness jsou dlouhodobě společným zájmem celého zainteresovaného území a významným, ale i citlivým ekonomickým faktorem, což je zvláště patrné v období ekonomické krize.Oblast cestovního ruchu je velice rozsáhlá, takže se kooperační partneři shodli na cíleném projednání několika dílčích témat, která považují za nejdůležitější pro dlouhodobý a stabilní rozvoj cestovního ruchu ve společném pohraničí.Tato vybraná témata budou předmětem plánovaných společných setkání. Der Fremdenverkehr, das Badewesen und die sich entwickelnde Wellness sind langfristig gemeinsames Interesse des gesamten betroffenen Gebietes und ein bedeutender, aber sehr empfindlicher Faktor, was vor allem zur Zeit der ökonomischen Krise ersichtlich ist. Das Gebiet des Fremdenverkehrs ist sehr breit gefächert. Die Kooperationspartner haben sich daher in einer Besprechung auf einige Teilthemen geeinigt, die für die langfristige und stabile Entwicklung des Fremdenverkehrs im gemeinsamen Grenzgebiet als am wichtigsten betrachtet werden. Diese ausgewählten Themen werden Gegenstand von geplanten gemeinsamen Treffen sein. 5 DEFINICE DLE ŽÁDOSTI O DOTACI / DIE DEFINITION DES PROJEKTES

6 TÉMATA WORKSHOPŮ / WORKSHOPTHEMEN Z hlediska konkrétních odvětví cestovního ruchu budou výstupy zaměřeny jak na tradiční formy cestovního ruchu, tak i na oblasti nestandardní, resp. teprve se rozvíjející. / Bezogen auf die konkreten Gebiete des Fremdenverkehrs werden die Ergebnisse sowohl auf traditionelle als auch auf neue Formen des Fremdenverkehrs aus gerichtet sein.  cestovní ruch a lázeňství / Fremdenverkehr und Bäder  zimní sporty / Wintersport  cykloturistika / Radtouristik  vodácký sport / Wassersport  golf / Golf 6

7 VÝSTUPY / ERGEBNISSE 7 Všechna tato témata budou projednávána v rámci společných workshopů a pracovních skupin a jejich výstupy budou stěžejní pro společně realizované strategie.viz.(pilotní projekty) / All diese Themen werden im Rahmen von gemeinsamen Workshops und Arbeitsgruppen besprochen. Die Ergebnisse werden rundlegend für die gemeinsam realisierten Strategien sein.(siehe Pilotprojekte)  workshopy a pracovní skupiny / Workshops und Arbeitsgruppen  články v tisku,propagační materiál CZ/NJ / Presseartikel, Werbematerial CZ/DE  podklady pro společnou koncepci / Unterlagen für die gemeinsam Konzeption

8 PILOTNÍ PROJEKTY / PILOTPROJEKTE 8 Společná přeshraniční koncepce udržitelného cestovního ruchu / Gemeinsame grenzüberschreitende Konzeption des nachhaltigen Fremdenverkehrs Kooperační partneři popíší možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu v rámci nadefinovaných oblastí. Předmětem nejsou jednotlivá konkrétní, např. marketingová opatření, ale nadefinování společných styčných bodů a analýza možností podpory jejich rozvoje z pohledu kompetencí jednotlivých kooperačních partnerů. Die Kooperationspartner beschreiben die Möglichkeiten der künftigen Entwicklung des Fremdenverkehrs im Rahmen der definierten Gebiete. Gegenstand sind also nicht einzelne konkrete Maßnahme, wie z.B. Marketinmaßnahmen, sonder die Definition gemeinsamer Standpunkte und eine Analyse der Unterstützungmöglichkeiten sowie deren Entwicklungen unter Berücksichtigung der Kompetenzen der einzelnen Kooperationspartner.

9 Společná přeshraniční koncepce udržitelného cestovního ruchu / Gemeinsame grenzüberschreitende Konzeption des nachhaltigen Fremdenverkehrs 9 Cíle / Ziele  možnosti realizace společných aktivit cestovního ruchu při zohlednění přírodního a kulturního dědictví společného pohraničí / Aufzeigen vom Möglichkeiten zur Realisierung gemeinsamer Aktivitäten des Fremdenverkehrs unter Berücksichtigung des Natur- und Kulturerbes im gemeinsamen Grenzgebiet  tradiční a vznikající oblasti a odvětví cestovního ruchu, především vodní, cyklo-, hipo-, pěší a zimní turistiky /Entwicklung von traditionellen und neu entstehenden Gebieten und Zweigen des Fremdenverkehrs, insbesondere Wasser-, Rad-, Reitsport, Wandern und Wintersport  možnosti rozvoje tradičního lázeňství a rozvoj wellness / Darstellung von Möglichkeiten für die Entwicklung des traditionellen Badewesens und der Wellnessangebote  aktuální trendy a jejich budoucí dopady (např. demografické změny a změna požadavků zákazníků) /Definition von aktuellen Trends und deren zukünftigen Auswirkungen(z.B. demographische Veränderungen, Veränderung der Anforderung von Kunden)  jak nastavit podmínky pro dlouhodobý rozvoj cestovního ruchu ve společném pohraničí (např. kompetence a možnosti koordinace) / Lösen von Kompetenz- und Koordinierungsproblemen für eine langfristige Entwicklung des Fremdenverkehrs im gemeinsamen Grenzgebiet

10 DISKUSE / DISKUSSION 10

11 DALŠÍ SETKÁNÍ / NÄCHSTES TREFFEN TERMIN: ?? MÍSTO/ORT: ?? (dle Pracovního plánu/samt des Zeitplanes) 11

12 DĚKUJI ZA POZORNOST / VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT Karla Bláhová e-mail: blahova@karlovy-vary.cz tel.: +420 355 321 167 GSM: +420 773 290 643 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary o.p.s. Husovo náměstí 2 360 01 Karlovy Vary http://www.karlovy-vary.cz 12


Stáhnout ppt "ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT."

Podobné prezentace


Reklamy Google