Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konzeption eines neuen Projekts / Koncepce nového projektu - eine Skizze / - návrh 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konzeption eines neuen Projekts / Koncepce nového projektu - eine Skizze / - návrh 2."— Transkript prezentace:

1 Konzeption eines neuen Projekts / Koncepce nového projektu - eine Skizze / - návrh 2.

2 Realisierungsgebiet / oblast realizace

3 Förderschwerpunkte / těžiště podpory Prioritätsachse 3 Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen / prioritní osa 3 investice do výchovy, vzdělávání a odborného vzdělávání kompetencí a celoživotního vzdělávání Thematisches Ziel 10 / tematický cíl 10 – Kooperationsmaßnahmen von Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen zum know-how-Transfer an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, Auf- und Ausbau akademischer Kooperationsnetzwerke / kooperační opatření vysokých škol a jiných vzdělávacích zařízení k transferu knoh-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, výstavba a vybudování akademické kooperační sítě

4 Projektpartner / projektoví partneři Chemnitz Chemnitz Pilsen / Plzeň Pilsen / Plzeň Zittau/Görlitz Zittau/Görlitz Liberec Liberec Ústí nad Labem Ústí nad Labem + ? + ?

5 Rahmenkonditionen / rámcové podmínky Projektlaufzeit 24 Monate / doba trvání projektu 24 měsíců Projektvolumen max. 750 Tsd. € / objem projektu max. 750 tis. € Anpassung an die Möglichkeiten der beteiligten Partner / přizpůsobení možnostem zúčastněných partnerů Keine großdimensionierten – teuren- Maßnahmen / žádná vysoce dimenzovaná, drahá opatření „In kleinen Schritten, zum großen Ziel“/ „Malými kroky, k velkému cíli“

6 Projektpfeiler / pilíře projektu Grenzüberschreitende Bibliothekdienste im Netzwerk / hranice překračující knihovnické služby po síti Grenzüberschreitender Praxis- und Wissenstransfer / hranice překračující transfer praxe a znalostí Grenz- und Generationsübergreifende Informationskompetenz / hranice a generace překračující informační gramotnost Bibliothek als Motor und Plattform der Wissensgenerierung / knihovna jako motor a platforma generování vědomostí

7 Projektinhalte Konkretisiert / obsah projektu konkrétně Fernleihe, Recherchen / MVS, rešerše Grenzüberschreitende Praxisaufenthalte / hranice překračující pobyty s praxí Workshops und Arbeitstreffen der Projektbibliotheken / workshopy a pracovní setkání projektových knihoven Sächsisch-Tschechische Bibliothekarische Fachtagungen / česko- saská knihovnická odborná zasedání Informationskompetenz Wochenendworkshops für Nachwuchswissenschaftler / víkendové workshopy informační gramotnosti pro mladé vědce Life-Long-Learning und die Bibliothek / celoživotní vzdělávání a knihovna Interaktiver Input der ForscherInnen in das Projektnetzwerk / interaktivní vstup vědců do projektové sítě

8 Maßnahmen – Arbeitspakete / opatření – pracovní balíčky STBN / ČSSK 2.0 Workshops / workshopy Praxistage / praxe Fachtagungen / odborná zasedání Wochenend- Workshops / víkendové workshopy Fernleihe und andere Dienste / MVS a jiné služby Kooperation mit Forschern / spolupráce s výzkumníky E-Book-Akquise / akvizice e-booků

9 Fazit / závěr Längeres Projekt aber nicht finanziell und organisatorisch „ausufernd“ / delší projekt, avšak ne finančně a organizačně vymykající se Rücksicht auf Rahmenbedingungen und Interessen ALLER Projektpartner / ohled na rámcové podmínky a zájmy VŠECH projektových partnerů Zielführende und effektive Maßnahmen / efektivní opatření směřující k cíli Kleine Schritte zum großen ZIEL / malé kroky k velkému cíli Kleine Schritte zum großen ZIEL / malé kroky k velkému cíli

10 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!!! Díky za pozornost!!! Adam Slaby UB der TU Chemnitz


Stáhnout ppt "Konzeption eines neuen Projekts / Koncepce nového projektu - eine Skizze / - návrh 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google