Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Gesetze: „Schulisches“ Gesetz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Gesetze: „Schulisches“ Gesetz."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Gesetze: „Schulisches“ Gesetz Nr. 561/2004 Struktura českého vzdělávacího systému Struktur des tschechischen Bildungssystems 30.5.2016Markéta Metelková1

2 Finance Financování všech typů škol  mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy jsou ve většině případů financovány vícezdrojově  MŠMT přiděluje krajům finanční prostředky na mzdy zaměstnanců, učebnice a učební pomůcky  provozní výdaje škol a investiční náklady hradí kraje nebo obce, které tyto školy zřizují  uplatňována metoda financování dle počtu vzdělávaných osob  vysoké školy jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT Finanzierung des Schulwesens  Kindergaerten, Grundschulen, Sekundarschulen und Fachhochschulen werden meistens aus mehreren Geldquellen finanziert  Schulministerium weisst an die 14 tschechischen Bezirke Finanzmittel fuer Loehne, Lehrbuecher und Unterrichtsgegenstaende  Betriebskosten der Schulen und Investitionen werden durch Bezirke o. Gemeinden gedeckt, die diese Schulen errichten  Geldmittelumfang richtet sich nach der SchuelerInnen- u. StudentenInnenanzahl  Universitaeten u. Hochschulen werden aus dem Staatsbudget mittels Schulministerium finanziert 30.5.2016Markéta Metelková2

3 Střední školy Druhy středních škol a jejich charakteristika Klassifizierung der Schulen (Hoehere Sekundarbildung) Gymnázium (ISCED 3A) - zakončeno maturitní zkouškou Gymnasium (ISCED 3A) - mit Abiturpruefung abgeschlossen Střední odborná škola (ISCED 3A) - zakončena maturitní zkouškou Fachoberschule (ISCED 3A) - mit Abiturpruefung abgeschlossen Střední odborné učiliště (ISCED 3C) - zakončeno závěrečnou zkouškou a udělením výučního listu, popř. zakončeno závěrečnou zkouškou a udělením vysvědčení o závěrečné zkoušce - nabízeny také programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (ISCED 2C/3C) Berufsfachschule (ISCED 3C) – abgeschlossen mit Abschlusspruefung und mit Facharbeiterbrief, bzw. mit Abschlusspruefung und dem Zeugniss ueber die Abschlusspruefung - es gibt auch Programme fuer Schueler mit Sonderbildungsbeduerfnissen (ISCED 2C/3C) 30.5.2016Markéta Metelková 3

4 Střední školy 30.5.2016Markéta Metelková4 St řední vzdělávání (vyšší sekundární vzdělávání), ISCED 3  předpokladem pro přijetí ke střednímu vzdělávání je splnění povinné školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení  střední školy jsou zřizovány především kraji Hoehere Sekundarbildung, ISCED 3  Zugangsvoraussetzung zur Sekundarbildung ist die allgemeine Schulpflicht zu beenden und die Bedingungen des Aufnahmeverfahrens zu erfuellen  Berufsschulen, Berufsfachschulen und Berufsoberschulen, Fachoberschulen, Gymnasien werden vor allem von den Bezirken (Selbstverwaltungseinheit im Rahmen der Republik) errichtet

5 Učiliště  SOU také nabízejí malý počet čtyřletých programů ukončených maturitní zkouškou (ISCED 3A), které poskytují kvalifikaci pro vykonávání náročných manuálních prací a technických povolání. SOU mohou nabízet také kratší programy (ISCED 2C) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  oproti oborům ukončeným maturitní zkouškou mají obory středního vzdělání s výučním listem menší podíl všeobecné vzdělávací složky a jsou výrazně prakticky zaměřeny  důležitou součástí vzdělávání je odborný výcvik, kterému je věnována průměrně téměř polovina celkového vyučovacího času  An den Berufsfachschulen wird auch eine kleine Anzal der 4jaehrigen Programme angeboten, die mit Abitur abgeschlossen sind (ISCED 3A). Es werden auch kuerzere Programme fuer Schueler mit Sonderbeduerfnissen angeboten (ISCED 2C)  Im Gegensatz zu den Abiturprogrammen haben die Berufsfachschulen (beendet mit Facharbeiterbrief) kleineren Anteil der allgemein bildenden Faechern und sind stark praktisch orientiert.  sehr wichtiger Teil der Bildung ist die Fachvorbereitung, deren durchschnittlich die Haelfte der gesamten Unterrichtszeit gewidmet ist 30.5.2016 Markéta Metelková 5

6 Učiliště Střední odborná učiliště  střední odborná učiliště poskytují dvouleté a tříleté programy odborného vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou (ISCED 3C)  absolventi jsou připraveni k vykonávání manuálních prací a obdobných povolání. Mohou buď vstoupit přímo na trh práce, nebo absolvovat dvouleté nástavbové studium (ISCED 4A) a složit maturitní zkoušku Berufsfachschulen  bieten zwei- und dreijaehrige Berufsbildungprogramme an, die mit Abschlusspruefung abgeschlossen sind (ISCED 3C)  Absolventen sind fuer manuelle Berufe vorbereitet. Sie koennen gleich in den Arbeitsmarkt einsteigen oder ein Aufbaustudium machen (ISCED 4A) und das Abitur ablegen 30.5.2016 6

7 Odborné vzdělávání Střední odborná škola  střední odborné školy (SOŠ) poskytují čtyřleté programy odborného vzdělávání ukončené maturitní zkouškou (ISCED 3A). Tyto školy mají dva hlavní úkoly: připravit žáky k výkonu středních technických, ekonomických a obdobných funkcí a/nebo je připravit na další studium na vysokoškolské úrovni Berufsbildung - Fachoberschule  sie bietet vierjaehrige Berufsbildungprogramme an, die mit Abiturpruefung abgeschlossen sind (ISCED 3A). Diese Schule hat 2 Aufgaben: die Schueler fuer die Ausuebung technischer, wirtschaftlicher Berufe und/oder fuer folgendes Studium an der Universitaet zu vorbereiten 30.5.2016Markéta Metelková7

8 Vysoké školy Vysoké školy poskytují vzdělání na třech základních úrovních: Bildung wird auf 3 Ebenen angeboten:  Bakalářský studijní program, ISCED 5A  Magisterský studijní program, ISCED 5A  Doktorský studijní program, ISCED 6  Bachelor, ISCED 5A  Master, ISCED 5A  Doktorstudium, ISCED 6 30.5.20168

9 Jak dál? Vývojové tendence odborného školství po roce 1989  po politických a hospodářských změnách v roce 1989 přestalo existovat úzké propojení mezi odbornými školami a výrobním sektorem. Současným cílem politiky odborného vzdělávání je podporovat nové způsoby spolupráce mezi vzdělávací sférou a zaměstnavateli Entwicklung der beruflichen Schulen nach 1989  nach der politischen und wirtschaftlichen Wende in 1989 verschwand enge Verbindung zwischen den beruflichen Schulen und dem Produktionssektor  heutzutage ist es ein wichtiges Ziel, die neuen Moeglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der Bildung und Arbeitsgebern zu unterstuetzen 30.5.2016 Markéta Metelková9

10 Děkuji za pozornost, Markéta Metelková


Stáhnout ppt "Právní úprava: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Gesetze: „Schulisches“ Gesetz."

Podobné prezentace


Reklamy Google