Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Gesetze: „Schulisches“ Gesetz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Gesetze: „Schulisches“ Gesetz."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Gesetze: „Schulisches“ Gesetz Nr. 561/2004 Struktura českého vzdělávacího systému Struktur des tschechischen Bildungssystems Markéta Metelková1

2 Finance Financování všech typů škol  mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy jsou ve většině případů financovány vícezdrojově  MŠMT přiděluje krajům finanční prostředky na mzdy zaměstnanců, učebnice a učební pomůcky  provozní výdaje škol a investiční náklady hradí kraje nebo obce, které tyto školy zřizují  uplatňována metoda financování dle počtu vzdělávaných osob  vysoké školy jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT Finanzierung des Schulwesens  Kindergaerten, Grundschulen, Sekundarschulen und Fachhochschulen werden meistens aus mehreren Geldquellen finanziert  Schulministerium weisst an die 14 tschechischen Bezirke Finanzmittel fuer Loehne, Lehrbuecher und Unterrichtsgegenstaende  Betriebskosten der Schulen und Investitionen werden durch Bezirke o. Gemeinden gedeckt, die diese Schulen errichten  Geldmittelumfang richtet sich nach der SchuelerInnen- u. StudentenInnenanzahl  Universitaeten u. Hochschulen werden aus dem Staatsbudget mittels Schulministerium finanziert Markéta Metelková2

3 Střední školy Druhy středních škol a jejich charakteristika Klassifizierung der Schulen (Hoehere Sekundarbildung) Gymnázium (ISCED 3A) - zakončeno maturitní zkouškou Gymnasium (ISCED 3A) - mit Abiturpruefung abgeschlossen Střední odborná škola (ISCED 3A) - zakončena maturitní zkouškou Fachoberschule (ISCED 3A) - mit Abiturpruefung abgeschlossen Střední odborné učiliště (ISCED 3C) - zakončeno závěrečnou zkouškou a udělením výučního listu, popř. zakončeno závěrečnou zkouškou a udělením vysvědčení o závěrečné zkoušce - nabízeny také programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (ISCED 2C/3C) Berufsfachschule (ISCED 3C) – abgeschlossen mit Abschlusspruefung und mit Facharbeiterbrief, bzw. mit Abschlusspruefung und dem Zeugniss ueber die Abschlusspruefung - es gibt auch Programme fuer Schueler mit Sonderbildungsbeduerfnissen (ISCED 2C/3C) Markéta Metelková 3

4 Střední školy Markéta Metelková4 St řední vzdělávání (vyšší sekundární vzdělávání), ISCED 3  předpokladem pro přijetí ke střednímu vzdělávání je splnění povinné školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení  střední školy jsou zřizovány především kraji Hoehere Sekundarbildung, ISCED 3  Zugangsvoraussetzung zur Sekundarbildung ist die allgemeine Schulpflicht zu beenden und die Bedingungen des Aufnahmeverfahrens zu erfuellen  Berufsschulen, Berufsfachschulen und Berufsoberschulen, Fachoberschulen, Gymnasien werden vor allem von den Bezirken (Selbstverwaltungseinheit im Rahmen der Republik) errichtet

5 Učiliště  SOU také nabízejí malý počet čtyřletých programů ukončených maturitní zkouškou (ISCED 3A), které poskytují kvalifikaci pro vykonávání náročných manuálních prací a technických povolání. SOU mohou nabízet také kratší programy (ISCED 2C) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  oproti oborům ukončeným maturitní zkouškou mají obory středního vzdělání s výučním listem menší podíl všeobecné vzdělávací složky a jsou výrazně prakticky zaměřeny  důležitou součástí vzdělávání je odborný výcvik, kterému je věnována průměrně téměř polovina celkového vyučovacího času  An den Berufsfachschulen wird auch eine kleine Anzal der 4jaehrigen Programme angeboten, die mit Abitur abgeschlossen sind (ISCED 3A). Es werden auch kuerzere Programme fuer Schueler mit Sonderbeduerfnissen angeboten (ISCED 2C)  Im Gegensatz zu den Abiturprogrammen haben die Berufsfachschulen (beendet mit Facharbeiterbrief) kleineren Anteil der allgemein bildenden Faechern und sind stark praktisch orientiert.  sehr wichtiger Teil der Bildung ist die Fachvorbereitung, deren durchschnittlich die Haelfte der gesamten Unterrichtszeit gewidmet ist Markéta Metelková 5

6 Učiliště Střední odborná učiliště  střední odborná učiliště poskytují dvouleté a tříleté programy odborného vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou (ISCED 3C)  absolventi jsou připraveni k vykonávání manuálních prací a obdobných povolání. Mohou buď vstoupit přímo na trh práce, nebo absolvovat dvouleté nástavbové studium (ISCED 4A) a složit maturitní zkoušku Berufsfachschulen  bieten zwei- und dreijaehrige Berufsbildungprogramme an, die mit Abschlusspruefung abgeschlossen sind (ISCED 3C)  Absolventen sind fuer manuelle Berufe vorbereitet. Sie koennen gleich in den Arbeitsmarkt einsteigen oder ein Aufbaustudium machen (ISCED 4A) und das Abitur ablegen

7 Odborné vzdělávání Střední odborná škola  střední odborné školy (SOŠ) poskytují čtyřleté programy odborného vzdělávání ukončené maturitní zkouškou (ISCED 3A). Tyto školy mají dva hlavní úkoly: připravit žáky k výkonu středních technických, ekonomických a obdobných funkcí a/nebo je připravit na další studium na vysokoškolské úrovni Berufsbildung - Fachoberschule  sie bietet vierjaehrige Berufsbildungprogramme an, die mit Abiturpruefung abgeschlossen sind (ISCED 3A). Diese Schule hat 2 Aufgaben: die Schueler fuer die Ausuebung technischer, wirtschaftlicher Berufe und/oder fuer folgendes Studium an der Universitaet zu vorbereiten Markéta Metelková7

8 Vysoké školy Vysoké školy poskytují vzdělání na třech základních úrovních: Bildung wird auf 3 Ebenen angeboten:  Bakalářský studijní program, ISCED 5A  Magisterský studijní program, ISCED 5A  Doktorský studijní program, ISCED 6  Bachelor, ISCED 5A  Master, ISCED 5A  Doktorstudium, ISCED

9 Jak dál? Vývojové tendence odborného školství po roce 1989  po politických a hospodářských změnách v roce 1989 přestalo existovat úzké propojení mezi odbornými školami a výrobním sektorem. Současným cílem politiky odborného vzdělávání je podporovat nové způsoby spolupráce mezi vzdělávací sférou a zaměstnavateli Entwicklung der beruflichen Schulen nach 1989  nach der politischen und wirtschaftlichen Wende in 1989 verschwand enge Verbindung zwischen den beruflichen Schulen und dem Produktionssektor  heutzutage ist es ein wichtiges Ziel, die neuen Moeglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der Bildung und Arbeitsgebern zu unterstuetzen Markéta Metelková9

10 Děkuji za pozornost, Markéta Metelková


Stáhnout ppt "Právní úprava: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Gesetze: „Schulisches“ Gesetz."

Podobné prezentace


Reklamy Google