Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ogólne zasady realizacji projektów w ramach

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ogólne zasady realizacji projektów w ramach"— Transkript prezentace:

1 Ogólne zasady realizacji projektów w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Bielsko - Biała 22 i 23 października 2009 r. CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

2 Dokumentacja programowa Jak przygotować dobry projekt transgraniczny
Treść Dokumentacja programowa Jak przygotować dobry projekt transgraniczny Załączniki do wniosku projektowego Najczęstsze błędy 5. Uwagi praktyczne CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

3 Czym się kierować przy przygotowaniu wniosku ?
Dokumentacja programowa jest podstawą przygotowania wniosku oraz późniejszej kontroli wniosku. Program POWT RCz-RP 2. Uszczegółowienie Programu 3. Podręcznik wnioskodawcy 4. Podręcznik beneficjenta dofinansowania 5. Wytyczne MRR 6. Inne dokumenty dostępne na stronach Programu: * CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

4 Dlaczego tak ważne jest właściwe przygotowanie wniosku?
Wniosek wraz z załącznikami jest zdjęciem projektu. Na podstawie tego zdjęcia wniosek jest: oceniany, realizowany i rozliczany, kontrolowany. Wniosek i jego załączniki są załącznikiem do umowy o dofinansowanie. Przygotowując wniosek wnioskodawca przygotowuje jednocześnie umowę o dofinansowanie CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

5 Przygotowanie dobrego projektu
O czym należy pamiętać, aby przygotować dobry projekt **: minimalne dofinansowanie dla projektu z EFRR > EUR, należy spełnić co najmniej 2 z 4 kryteriów współpracy (wspólne przygotowanie, personel, realizacja, finansowanie), mieć wspólną polsko - czeską koncepcję, powiązać działania: logicznie i spójnie oraz dobrze je opisać w projekcie, współpracować z partnerem po drugiej stronie granicy, budżet projektu musi być adekwatny do alokacji, istotna jest transgraniczność projektu, należy zachować odpowiednie proporcje pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi, CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

6 Elementy wzmacniające projekt
Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami Wspólne kadry oraz ich wymiana Przybliżenie kultury, tradycji, języka kraju partnera Włączenie do projektu partnerów z innych regionów Wspólne elementy (np. logo, nazwa) CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

7 Załączniki do wniosku projektowego
Załączniki wymagane w przypadku wszystkich projektów: Dokumenty dotyczące kwalifikowalności partnerów Dokumentacja dla oceny kondycji finansowej partnerów Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu >>> PROSZĘ CZYTAĆ SWOJE DOKUMENTY <<< Oświadczenie partnerów z RCz i RP - zał.: 2a i 2b Dokument o zapewnieniu współfinansowania Umowa partnerska partnerów projektu - zał. 4 Mapa, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt Wyciąg z dokumentacji technicznej Dokumenty świadczące o tym, że projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu - zał. 18 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

8 Załączniki do wniosku projektowego
Załączniki wymagane w przypadku niektórych projektów: Projekty budowlane: a) Jeden z poniższych dokumentów: - Kopia decyzji o warunkach zabudowy - Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. b) Kopia pozwolenia na budowę lub oświadczenie o dostarczeniu takiego dokumentu przed podpisaniem Decyzji/ Umowy o dofinansowanie, c) Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny), d) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami) - zał. 19, Dokumenty świadczące o tym, ze projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko (patrz pkt PW) Projekty generujące dochód - zał.: 14a i 14b Projekty obejmujące pomoc publiczną (oświadczenia: dot. de minimis - zał. 16 oraz dot. bycia małym i średnim przedsiębiorstwem - zał.: 15a i 15b) CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

9 O czym warto pamiętać ? Komitet Monitorujący zatwierdza projekty, które otrzymały min. 70 pkt. Najbliższy Komitet Monitorujący może być ostatnią szansą na pozyskanie środków w ramach POWT RCz-RP Możliwość uzupełniania lub zmieniania wniosku projektowego i jego załączników na podstawie wezwania jest tylko jedna Zwrócić uwagę na kryteria kwalifikowalności - wykluczenie projektu z dalszej oceny Przygotowywać projekt wspólnie z partnerem - kontrola zał. CZ i PL Sprawdzić wersje językowe wniosku CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

10 Jakie błędy zostały popełnione?
Największe błędy Wnioskodawców: Nieuważne czytanie dokumentacji Nie konsultowanie wniosków w RPK CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

11 Jakie błędy zostały popełnione?
Błędy stwierdzone podczas kontroli wymogów formalnych: wniosek nie był podpisany przez przedstawiciela statutowego PW załączniki wymienione we wniosku nie zostały złożone i ponumerowane zgodnie z wykazem załączników pkt. N w Beneficie nie wszystkie pola zostały wypełnione w obu wersjach językowych CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

12 Doświadczenia z prowadzonych konsultacji?
- Projekty ze zbyt dużym budżetem w stosunku do dostępnej alokacji. - Częsty brak zrozumienia pojęcia wpływu transgranicznego. - Fikcyjna współpraca. - Sztucznie dostosowywane projekty, które z uwagi na swój charakter powinny być realizowane w ramach programów regionalnych i narodowych. - Projekty kwalifikujące się do więcej jednej osi priorytetowej i żadna z nich nie przeważa. - Niewłaściwy wybór osi priorytetowej. - Brak znajomości dokumentacji programowej. - Przygotowanie wniosku bez udziału partnera. + Duże zainteresowanie Programem - konsultacje projektów RPK i WST. + Wspólny udział partnerów w konsultacjach. + Rozpoczęcie nauki języków. + Nowe i ciekawe pomysły na projekt ! ! ! CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

13 Jak uniknąć błędów ? Uważnie zapoznać się z dokumentacją Programu
Współpracować z partnerem Solidnie pełnić rolę Partnera Wiodącego bądź Partnera projektu Konsultować wnioski w Regionalnych Punktach Kontaktowych, a wraz z partnerem we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Pytać o wątpliwe kwestie CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

14 Dziękuję za uwagę Ewa Klimkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Centrum Rozwoju Regionalnego RCz Wspólny Sekretariat Techniczny POWT RCz-RP ul. Jeremenkova 40 B Ołomuniec Republika Czeska Tel: Faks:


Stáhnout ppt "Ogólne zasady realizacji projektów w ramach"

Podobné prezentace


Reklamy Google