Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ „Jak získat dotaci z IPRM na rekonstrukci bytového domu?“ 24. 6. 2009 od 15:00 hodin Hlavní sál Klubu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ „Jak získat dotaci z IPRM na rekonstrukci bytového domu?“ 24. 6. 2009 od 15:00 hodin Hlavní sál Klubu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ „Jak získat dotaci z IPRM na rekonstrukci bytového domu?“ 24. 6. 2009 od 15:00 hodin Hlavní sál Klubu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž

2 Program semináře

3 Co vlastně to „IPRM“ je? IPRM •zkratka pro: INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KROMĚŘÍŽE •umožňuje využít dotaci na rekonstrukci některých bytových domů a veřejných prostranství •na rekonstrukce bytových domů v Kroměříži je Ministerstvem pro místní rozvoj vyčleněna částka téměř 48 milionů Kč ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu •finance jsou přiděleny částečně v eurech a částečně v korunách, proto je nutné považovat částky za orientační

4 Pro koho jsou dotace určeny? Dotace jsou určeny majitelům bytových domů (obce, stavební bytová družstva, SVJ atd.) PODMÍNKY: •bytový dům - má nejméně 4 bytové jednotky •bytový dům se nachází v tzv. zóně Jihovýchod (zahrnuje základní sídelní jednotky Zachar, Slovan II, Oskol: tzn. sídliště Zachar I, Zachar II, Slovan II, Oskol a Bělidla) •požadovaný typ rekonstrukce je podporován v rámci IPRM Kroměříže •bude splněna tzv. efektivita projektu – náklady na 1byt v bytovém domě nepřesáhnou 125 tisíc korun.

5 Zóna Jihovýchod v Kroměříži

6 Co je k získání dotace potřeba? PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI •Projektový záměr VÍME, CO CHCEME? VÍME, KOLIK TO BUDE STÁT? DOKÁŽEME TO ZAPLATIT? KDY BUDEME REKONSTRUOVAT? CHCEME REKONSTRUKCI OPRAVDU VŠICHNI? KDO TO CELÉ ZAŘÍDÍ?

7 Co je k získaní dotace potřeba ? PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI •Příprava podkladů ŽÁDOST V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI BENEFIT7 (www.eu-zadost.cz)www.eu-zadost.cz POVINNÉ PŘÍLOHY - výpis z katastru nemovitostí a mapa - doklad o právní subjektivitě žadatele - územní rozhodnutí (pravomocné) - projektová dokumentace - stavební povolení (pravomocné) - průkaz energetické náročnosti budovy - doklad o partnerství - fotodokumentace stávajícího stavu budovy

8 Co je k získání dotace potřeba? HODNOCENÍ 1. HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTU (Město KM) 2 hodnotitelé, hodnotící komise, řídící výbor, RMK → Potvrzení o výběru projektu 2. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PROJEKTU (CRR v Olomouci) → Potvrzení o způsobilosti projektu → Podpis smlouvy o poskytnutí dotace

9 Co je k získání dotace třeba? REALIZACE PROJEKTU •dotaci 40 % získá žadatel až po ukončení rekonstrukce (odevzdání závěrečné zprávy, žádosti o platbu) → nutné projekt předfinancovat •zahájit rekonstrukci včetně výběru dodavatele lze až po obdržení POTVRZENÍ O ZPŮSOBILOSTI PROJEKTU z CRR •během realizace je třeba dodržet závazná pravidla CRR uvedená ve smlouvě •závazná jsou např. pravidla publicity (označení stavby během realizace a 5 let po ukončení informačními cedulemi podle předepsaného vzoru) •povinnost uchovávat všechny doklady a účty po dobu 10 let a každoročně předkládat zprávy o „udržitelnosti“ projektu

10 Co je k získání dotace potřeba? VEŘEJNÉ ZAKÁZKY •povinnost postupovat při zadávání veřejných zakázek podle pokynů v Příručce pro žadatele a příjemce a v příloze č. 10 této příručky •nedodržení pravidel = ztráta dotace •veřejné zakázky je nejlépe konzultovat přímo s CRR

11 Kde se dozvím vše potřebné? ZÁVAZNÉ DOKUMENTY •Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod (vyhlášena ZMK 25. 6. 2009) •Příručka pro žadatele a příjemce (22. 5. 2009) •Přílohy Příručky pro žadatele a příjemce č. 1 – 17 •Výzva Ministerstva pro místní rozvoj (22. 5. 2009) •Dokument Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod

12 Kde se dozvím vše potřebné? INTERNET http://www.mesto-kromeriz.cz/iprm http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 TISK tiskové zprávy města Kroměříže regionální tisk

13 Kdo mi poradí? KONZULTACE Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž Mgr. Iveta Staňková manažerka IPRM kancelář č. 106 tel. 573 321 285 e-mail: iveta.stankova@mesto-kromeriz.cz

14 Kdo mi poradí? KONZULTACE Centrum pro regionální rozvoj Pobočka pro NUTS II Střední Morava Jeremenkova 40B 722 00 Olomouc Ing. Ivana Šupová tel. 587 337 704, 587 337 707 e-mail: strednimorava@crr.cz supova@crr.cz

15 Kdo mi poradí? PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ •manažerce IPRM nebo jí pověřené osobě na MěÚ v Kroměříži •osobně, nejlépe po dohodě přesného termínu telefonicky nebo e-mailem PONDĚLÍ, STŘEDA 8:00 – 11:00 13:00 – 16:00 •bude Vám vystaven doklad o odevzdání a přidělení registračního čísla

16 Děkujeme za pozornost ! PhDr. Jana Pošvancová KROK, o. p. s. & Mgr. Iveta Staňková Odbor rozvoje města MěÚ Kroměříž


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ „Jak získat dotaci z IPRM na rekonstrukci bytového domu?“ 24. 6. 2009 od 15:00 hodin Hlavní sál Klubu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž."

Podobné prezentace


Reklamy Google