Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Žánrové označení „aforismus“ pochází z řeckého výrazu „aphorismós“ s významem „oddělení, omezení“, odvozeného od slovesa „aphorίzein (αφοριζειν)“, znamenajícího „vybírat, definovat“. Zprvu se aforismem rozuměla nejprve v lékařské, poté v obecně naukové literatuře formulace výsledku pozorování, zkušenosti nebo experimentu. Během 2. poloviny 19. století se termín aforismus prosadil místo doposud užívaných francouzských termínů „maxime“, „réflexion“, „pensée“ v artistní literatuře, a to pro žánr reflexivní prózy, vyznačující se minimalizovaným textovým rozsahem, zato ale maximální stručností, originalitou, duchaplností a pregnancí. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

2 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Ottův Slovník naučný, sv. 1, Praha 1888, s. 343: „Aforismus (z řeč.), jadrná a stručná věta, jíž se vyslovuje nějaká myšlénka neb důležitá zásada některé vědy. Mezi sbírkami známy jsou v lékařství a-my Hippokratovy a Boerhaaveovy, v právnictví Godefroyovy, v politice Harringtonovy. V a-mech psán slavný spis Fr. Bacona Novum Organum. Z české literatury poněkud sem patří Šprochy vajovské Jošta z Rožmberka aj.“ aforismus – samostatně vzniklý a soběstačně existující lakonický text Neumíte psát? Pište aforismy. U nich stačí myslet. (Jan Sobotka: Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště, Olomouc 1999, poslední strana obálky) Jak se vlastně jmenoval car za časů Dostojevského? (Jaroslav Boček, in: Nezabolí jazyk od dobrého slova, Praha 2004, s. 133) citáty či okřídlená slova (epea pteroenta) – osamostatnění textově nerozsáhlé, výrazně pointované pasáže z celku určitého slovesného díla, ať již literárního, filozofického, či politického, historického, nebo i z oblasti exaktních věd; specifická role připadá citátům ze sakrálních textů, v křesťanském společenství citátům biblickým Rovnost, volnost – známosti! (Milan Růžička, in: Nezabolí jazyk od dobrého slova, Praha 2004, s. 94) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

3 přísloví (proverbium) – žánrová paralela k aforismu ve folkloru
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně přísloví (proverbium) – žánrová paralela k aforismu ve folkloru Pes, který štěká, nekouše. aforisticky modifiková (aktualizovaná) přísloví Pies, który szczeka, nie gryzie. Człowiek nie jest psem! (Gabriel Laub, in: Myślę , więc jestem – ostrożny, Opole 1994) polská fraška (zpravidla dvouverší s titulem, nezřídka suplovaným incipitem) Sukcesy Nigdy mi nie odmówiły Te, które mi się śniły. (Jan Sztaudynger) aforistický styl Zejména v prózách Jana Nerudy, Josefa Demla, Ladislava Klímy, Karla Čapka, Josefa Čapka, Milana Kundery a Ludvíka Vaculíka bonmot (dosl. „dobré slovo“, volněji přeloženo „řízné slovo“ či „vtipný nápad“) aperçu (dosl. „postřeh“) Ve folklorní slovesnosti koresponduje s těmito útvary lidové rčení či pořekadlo. mít něčeho/někoho až po uši x mieć czegoś/kogoś po dziurki w nosie Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

4 Německá verze internetové encyklopedie Wikipedia:
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Německá verze internetové encyklopedie Wikipedia: Aphorismus: Ein philosophischer Gedankensplitter, der üblicherweise als kurzer, rhetorisch reizvoller Sinnspruch (Sentenz, Aperçu, Bonmot) formuliert und als Einzeltext konzipiert wurde“.[1] In Polen sind zu nennen: Lec, Irzykowski, Nowaczyński und Majewski. [1] Polská verze internetové encyklopedie Wikipedia: Aforyzm (łac. aphorismus, gr. aphorismós) zwięzła, lapidarna, przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy“.[2] [2] Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

5 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Aforismy sentenční, nepřesahující souvětí a snadno zapamatovatelné Pravdy jsou nejen obecné, ale také obecní. Jan Sobotka: c. d., s. 18. Aforismy úvahové, složené z většího počtu vět. Obvykle lze přitom rozlišit argumenty a myšlenkové jádro, mnohdy tematizované vstupní či poslední větou – pointou. Sto tysiecy razy przysięgaliśmy: Teraz sie nię damy! Kiedy jednak przyszło do tego, żeby się nie dać, nie daliśmy – jak się należy – jeden drugiemu! Jakub Arbes, in: Myślę, więc jestem – ostrożny. Wybór aforyzmów czeskich. Opole 1994, s. 34. Podle ladění lze rozlišit aforismy čistě humorné, někdy zvané též bonmoty, které zdůrazňují esprit, vtip, efektnost, ležérnost, nezávaznost či improvizovanost Menší lumpové mění adresy. Větší – dresy. Milan Růžička, in: (Milan Růžička, in: Nezabolí jazyk od dobrého slova, Praha 2004, s. 94) Nemám rád prázdná slova, prázdné hlavy a prázdnou láhev. Nejhorší ovšem je, když se to tak všechno sejde pohromadě. Milan Růžička, in: c. d., s. 93. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

6 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Nie wiedzał tego wiele, ale o każdym co nieco. Milan Růžička, in: Wybór aforyzmów czeskich. Opole 1994, s. 34. aforismy satirické Ze swym obecnym rozumem mógł być w wieku trzech lat cudownym dzieckiem. Milan Růžička, in: c. d., s. 13. aforismy vážné, zdůrazňující hloubavost, mravní naléhavost, opravdovost, životní moudrost. Człowiek to istota niedowierzająca. Gdy juź pokaże mu się coś, w co nie wierzył, nie wierzy własnym oczom. Milan Růžička, in: c. d. , s. 8. Variantou aforismu je maxima, formulující s cílem více didakticky poradním životní (mravní, umělecké) imperativy, zásady, rady, návody či soudy Nawet jeśli nie wiesz, co o tym myśleć, musisz wiedzieć, co mówić. Milan Růžička, in: c. d., s. 11. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

7 Ještěrka je kapesní krokodýl. Mouchy jsou aerobusy bacilů.
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Za specifický typ aforismu se pokládá gregerie, spíše poetický slogan nežli aforismus, jejímž „vynálezcem“ je Ramón Goméz de la Serna ( nar. 8. července v Madridu, † 13. ledna 1963 v Buenos Aires). Mezi českými aforisty pěstuje gregerii zejména Václav Kubín: Ještěrka je kapesní krokodýl. Mouchy jsou aerobusy bacilů. S čím jsou zkříženy křížaly? Vítr lomcující dveřmi je také host. Strašák v poli je odložené dítě lidské fantazie. Naftalín je parfém mrtvé sezony. Memento mori: denně rakvičku se šlehačkou. Dobré pohřební řeči chybí potlesk. Ukradený tamtam je tentam. Mořské hvězdice svítí na nebi utopených. Benzínová pumpa je kojná automobilů. Václav Kubín, Metaforismy, in: Huptych, M. – Žáček, J.: Nezabolí jazyk od dobrého slova. Antologie českého aforismu. Praha 2004, s. 5, 67–70 Busta Ramóna Goméze de la Serna na jeho pomníku v Madridu Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

8 paradox (Co je poezie? Prosvícenost smutku radostí. –¨L. Klíma),
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Podle Josefa Peterky „výrazovými prostředky kondenzace a intenzifikace aforistického sdělení jsou zejména paradox (Co je poezie? Prosvícenost smutku radostí. –¨L. Klíma), antiteze (Vírou se žije, skepsí účtuje. – J. Čapek), hyperbola a přehánění až k jednostrannosti (Čemu říká lidstvo krása? Příjemné svini – ženské především. – L. Klíma), metafora (Podlost kochající se ve svém úspěchu – nejhnusnější obraz člověčiny. – J. Čapek), explicitní či skrytá polemičnost (Domnívají se, že pravda a spravedlnost jsou jen morálkou slabochů. – J. Čapek), srovnání (Skromnost je solidnější pracovnice než pýcha. – J. Čapek).“[1] [1] Mocná, D., Peterka, J. a kol.: c. d., s. 11. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

9 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Jiným, čistě syntaktickým kritériem rozlišení aforismů, které J. Peterka v Encyklopedii literárních žánrů, ani autoři příslušných hesel ve Wikipedii nezvažují, může být, zda jsou formulovány jako konstatování,[1] jako imperativ,[2] resp. jako imperativ a jeho zdůvodnění,[3] či jako otázka,[4] eventuálně jako otázka a odpověď, popř. konstatování a otázka.[5] [1] Im mniejszy pies, tym gorliwiej szczeka. Milan Růžička, in: Myślę, więc jestem – ostrożny. Wybór aforyzmów czeskich. Opole 1994, s. 25. Nie trudno dzielić: ile każdemu, ale ile któremu. Milan Růžička, in: c. d., s. 37. [2] Spróbujcie aktora w pantomimie chwycić za słowo! Gabriel Laub, in: c. d., s. 50. [3] Chwal – a będzie ci sprzyjane. Milan Růžička, in: c. d., s Nie zaczynaj z zerem – na pewno należy do jakiegoś tysiąca. Gabriel Laub, in: c. d., s. 37. [4] Wolność? Da się to jeść? Gabriel Laub, in: c. d., s. 61. [5] Jego pozycja? Jest do dyspozycji! Gabriel Laub, in: c. d., s Największe zero na świecie. Nie brzmi to dumnie? Gabriel Laub, in: c. d., s. 37. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

10 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Vedle metafory se ovšem v aforistice uplatňují i další trópy, zejména přirovnání (Jsou jako dva holoubci. Všechno znečišťují. – J. Sobotka[2]), metonymie (Situace byla jednoduchá. Stála za hřích i o hřích. – J. Sobotka[3]) a symbol (Kůň dostal chomout, pes obojek. Muže si bereme. – J. Sobotka[4]). Významnou roli hraje v aforistice intertextualita (aluzívnost), jednak v kontextu s folklorní slovesností, zejména s příslovími, pořekadly a hádankami, ale i s pohádkami. (Kam vítr, tam prašť. – Chybami se člověk učí. Ale nic nevystuduje. – Mít v tom prsty já, ozvalo by se: „Královna je nahá!“ Ale ještě lépe princezna. – J. Sobotka[5]), jednak s artistní literaturou (Nevytlačuje dnes džungli před tabulí organizovaný zločin? – J. Sobotka[6]), popř. s dalšími médii (Dávám přednost sledování televize před návštěvou kina, neboť v něm nemohu pořady přepínat. – J. Sobotka, [7])) [2] Sobotka, J.: Aforismy, myšlenky i smyšlenky, Olomouc 2005, s. 32. [3] Tamtéž. [4] Sobotka, J.: c. d., s. 31. [5] Tamtéž, s. 92, 80, 100. [6] Tamtéž, s. 94. [7] Sobotka, J., z doposud nepublikovaných aforismů. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

11 ,Die Geschichte lehrt, wie man sie fälscht.‘, Alogismus,
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně V německé Wikipedii se za základní „aphoristische Stilmittel“ pokládají „Paradoxie, z.B. ,Die Geschichte lehrt, wie man sie fälscht.‘, Alogismus, z.B. ,Sind nackte Frauen intelligent?‘, Doppeldeutigkeït, z.B. ,Analphabeten müssen diktieren.‘, Ironie, z.B. ,Bakterien? Kleinigkeit!‘. Alle Beispielaphorismen von Stanisław Jerzy Lec.“ [1] [1] Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

12 nebo je grupují tematicky –
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – diachronně Autoři a editoři aforismů buď na jejich klasifikaci rezignují – editují je tedy pêle-mêle, nebo je grupují tematicky – jako např. současný český aforistik Jan Sobotka, který ve třech svých doposud publikovaných kolekcích – Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště (1999, 2. vyd. 2006), Aforismy, myšlenky i smyšlenky (2005) a Aforismy o nich, o vás i o nás (2007) – zachovává třináct identických tematických okruhů: O charakterech a morálce; O pravdě, lži a slovech vůbec; O penězích, úplatcích a majetku; O práci a kariéře; O ženách, mužích, manželství i módě; O lásce a přátelství i o nepřátelích; O dětech, rodičích, mladých a starých; O různých dobách a jejich hrdinech; O politice a politicích; O lidstvu, lidech i o životě; O rozumu, myšlení a vzdělávání; A ještě pár navíc pro trpělivé; K věci. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

13 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

14 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

15 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Vratislavský biskup Jošt z Rožmberka (1428–1467): Třinácdte šprochuov vagovských. „Šproch“ – z něm. Spruch, průpověď, „vagovský“ –vagantský, z lat. „vagi“ – potulní žertéři. Jošt apeloval na krále Jiřího z Poděbrad, aby se přiklonil k římskokatolické církvi. 3. Nic spieše neoklamá nežli potakač, ukladač a licoměrník. 7. Kto se ničeho nebojí, jest blázen; kto všeho, jest nemúdrý, a kto se v obém nepotřebně zjeví, jest neopatrný. 12. Ohně nelze upáliti, vody utopiti, větru zadusiti – a pravdě zahynúti. 13. Voda oheň uhašuje, horkost vysušuje a vietr sám přestává. Ale pravda, ne nálezek [výmysl] přemáhá a zuostává. Cit. podle Výbor z české literatury doby husitské II, Praha 1964, s. 142 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

16 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Vratislavský biskup Jošt z Rožmberka (1428–1467): Třinácdte šprochuov vagovských. – Václav Koranda ml. (1425–1519): Třinácte nešprochuov vagovských. Opis v tzv. Manuálníku Václava Korandy ml. Digitální kopie dostupné na internetové adrese Manuscriptorium.com, NK ČR Praha, sign. XVII.F.2, fol. 182v – 183r Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

17 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Na Joštovy aforismy reagoval utrakvistický duchovní a profesor Karlovy univerzity Václav Koranda mladší (1425–1519) rovněž veršovanou polemikou Třinádcte nešprochóv vagovských. 2. Horšie dvoje zlé nežli mezi tiem jedno, a nad to z úmysla mluviti zlost. Neb horší jazyk falešníka nežli kopie protivníka. 3. Věrný věrně, nevěrný nevěrně, a ten nejhorší, ktož zlým odplacuje za dobré. 7. Ktož se bojí chřestu [šramotu, šelestu], nechoď do lesa. Komuž čeho třeba, odvážíť se všeho. V tom však slušie viece přátelské závisti než nepřátel varovati se. 9. Ktož má jistotu a dá se na lidi, ztracuje polovici. 10. Slova strašlivá [bojácná] nic viery nemají; a mnohokrát nakloněný k smrti dlúho živ bývá. 12. Dokudž meč rozkazuje, kde jako po šnuoře; kde se berla připlete, bývá peřie vzhuoru. Svět neroztržen nikdy tak mečem jako větrem. Když opice se chce lidem rovnati, bývá v posměchu. Svini nenie do zlata, drží se radše mláta, bláta. Cit. podle Výbor z české literatury doby husitské II, Praha 1964, s. 142– Nahoře: Český král Jiří z Poděbrad, dobový dřevořez Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

18 Tomáš Štítný ze Štítného (1428–1467)
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Tomáš Štítný ze Štítného (1428–1467) Kdo zlu nebrání, dobru škodí. Viece žena mužem česť má, než muž ženú. Mikuláš Dačický z Heslova ( ) Umrlý jest, kdo neví, jak živ jest. (Prostopravda, 1619) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

19 Kryštof Harant z Polžic, Bezdružic a na Pecce (1564–1621):
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Kryštof Harant z Polžic, Bezdružic a na Pecce (1564–1621): Kdo nemá smělé srdce, měj rychlé nohy! Jan Amos Komenský (1428–1467): Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost? Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

20 farář v pražském Týnském chrámu a ve Strašnicích
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Jan Jiří Libertin ( ), farář v pražském Týnském chrámu a ve Strašnicích (…) peníze sou mnohy kulovatý, snadno se rozkoulejí, ale nesnadno se schledaji. Kázání Mikuláš svatý, hospodář dobrý a prozřetedlný, vydané tiskem v Praze roku 1727 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

21 Karel Havlíček Borovský (1821–1856)
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Karel Havlíček Borovský (1821–1856) Nade mnou nebe pověry, pode mnou moře zvyku, a já mezi nimi na slabé loďce zdravého rozumu. Proti gustu žádný disputát! Jak se nám oškliví všechny národy lidožroutné. A zatím sami v kostele jíme tělo a krev boží!!! Buď si tygr nebo lev, jenom nebuď psem. Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem. Prodá se: cedník na vodnaté romány, básně a nápady a kropáč na suchopárné. Větší část lidí by měla lepší srdce, kdyby měli špatnější žaludek. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

22 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Jan Neruda (1834–1896) Jakž se člověk rád klame! Když pták v kleci zpívá sobě, myslíme, že zpívá nám. Kdo je satirou sám dotknut, řekne vždycky: „Ale vtipu v tom věru není!“ Básníkem se musíš narodit, ale hrubiánem taktéž; jsi-li tak šťasten, že jsi básníkem i hrubiánem, staneš se velkým básníkem. Satirikové mívají dobré velmi dobré srdce a zcela upřímně se diví, že mají tolik nepřítel. Že jsou ženy hezky, je sice hezké od nich, takto ale pouhý luxus. Když nám nadejde ta jistá doba, mohly by vypadat jak paviáni, a nám by to bylo také jedno. Kdo nic neví, musí všemu věřit. Jan Neruda: Skromné myšlénky, knižně in: Aforismy a dodatky, Praha 1976 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

23 Zřídka pozorujeme vážnější tváře než při čtení jídelních lístků.
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně František Vymazal (1841–1917) Zřídka pozorujeme vážnější tváře než při čtení jídelních lístků. Nejhloupější lidé mají nejpevnější přesvědčení. Chceme-li vysušit močál, nesmíme se tázat žab. Konec prasete – počátek jelita. Ženy jsou nejroztomilejší, když nás podvádějí. Zlá věc, krátké-li koryto a dlouhá řada čuňat. Hlupákovi je hej – kam se podívá, vidí kolegu. Finančník drží stát asi tak, jak drží provaz oběšence. Šťastní otroci jsou největší nepřátelé svobody. Srdečný smích znamená u muže humor, u ženy – dobré zuby. Bibliotéky jsou literární hřbitovy. František Vymazal: Zrnka, 1901, 1902, 1909; Hobliny a piliny, Brno 1909, Nápady a výpady, Brno 1909, Tisíc nových zrnek, Brno 1911 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

24 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Ladislav Klíma (1878–1928) Hra není smyslem světa, ale smysl světa je Hrou. Kde je lev, tam štěkají všichni psi. Ovšem: konvence je nutna. Ale kde konvence přestává, tam teprve začíná duch. Největší neslušností ve Filozofii je delikátnost; stejnou jako při soirée vysrat se na stůl . Co je pravda?: vše, co volnost; co lež?: vše, co zavání otroctvím. Čím větší technický vynález, tím menší dělá lidičky. Ladislav Klíma: Arkanum – Cogitata – Sentence, posmrtně 1934 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

25 Josef Čapek (1887–1945) Hledaje odpovědi setkáváš se s otázkami.
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Josef Čapek (1887–1945) Hledaje odpovědi setkáváš se s otázkami. Ze zraněného ducha by měly sršeti jiskry, ne téci krev. Čím větší hovado, tím hruběji našlapuje. Erotika je zaháněním nudy, láska je osudem. Neúspěšná pitomost je ovšem tomuto světu náramně komická, ale zato pitomost, která se setkala s úspěchem, mu velice imponuje. Jen kdo umí nést porážky, umí nést i úspěchy. Jsou vítězství, která jsou hanbou. Násilné smilstvo je trestné. Násilné blbstvo nikoliv? Josef Čapek: Psáno do mraků, 1936–1939, knižně posmrtně 1947 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

26 Karel Čapek (1890–1938) I na spáleništi si někdo ohřívá svou polévku.
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Karel Čapek (1890–1938) I na spáleništi si někdo ohřívá svou polévku. Pro věc míru není žádná cizí oběť dost veliká. Jedna z největších civilizačních pohrom: učený hlupák. Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí! DĚLBA PRÁCE Já se budu na vás dívat, jak pracujete, a vy se zas budete dívat na mne, jak jím. Karel Čapek: Útržky, Bajky, 1936, nové vydání Bajky a podpovídky, 1970 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

27 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Jaroslav Dvořáček (1883–1933) Vtip je necudnosti tím, čím koření zahnívající zvěřině. Největší síla ženy je nedaleko slabin. Není špatnosti, aby se jí někdo nechlubil. Impotence mužů a strach žen činívá z lásky – přátelství. I kdyby tvá sláva nebes dosahovala, krychlový metr země ji stačí přikrýt. Když stařec křepčit začne, zdá se mi, že Smrt si dala zahrát volenku. Jaroslav Dvořáček: Kytička kopřiv, 1925 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

28 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Karel Konrád (1883–1933) Nic na světě, kromě náušnic a cti, se nemůže ztratit nadobro. Ach, kam se poděly ty staré, překrásné časy, kdy se v románech vytečkovávalo slovo prdel! Všechny nesmysly nevznikly naráz. I k tomu bylo třeba vývoje. V kavárnách má být dobrá káva. A nikoliv špatné obrazy. Samy křesťanské církve nevěří v jsoucnost Boha, neboť na své chrámy upevňují hromosvody. Humor, vtip a veselí jsou neméně hluboká hnutí mysli, jako škleb a srdceryvná gesta tragédů. Karel Konrád: Postní krůpěje, 1945 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

29 Bohumil Markalous – Jaromír John (1882–1952)
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Bohumil Markalous – Jaromír John (1882–1952) Ideální milenka je ta, kterou je možno beztrestně opustiti. A jak se říká: jen když je koryto. Svině se již najdou. Neschopní staří, ustupte neschopným mladým! Nevěřte, že se z ničeho dá udělat něco. To se naposled povedlo Bohu. Svět byl stvořen z ničeho, a proto snad také v podstatě za nic nestojí. Lepší je inteligentní peklo nežli hloupý ráj. Artilerií kněžstva jsou zvony. Kdo dole jest, nemá odkud spadnouti. Pravda je vždy impertinentní. Jaromír John: Laškovné definice, 1936 , knižně in: Nový Démokritos, 1945 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

30 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Vlasta Burian (1891–1962) Čím to je, že z těch nejšpinavějších obchodů bývá obyčejně největší zisk? Dříve malovávali malíři madony, dnes malujou primadony. Romantismus je, když řeznický pes štěká na měsíc. V dívčí válce řádily nejvíce tchyně. Němci jsou velmi podivný národ. Když se jim narodí holčička, volají: Hoch! Nejkrásnější život v době tolika vyhlášek mají analfabeti. Vlasta Burian: Páté přes deváté Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

31 Vladimír Vondráček (1895–1978)
ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Vladimír Vondráček (1895–1978) Padesátka je věk, kdy se člověk v poměrném mládí dožívá úctyhodného stáří. Moje zdraví je příliš chatrné, abych si mohl dovolit lázeňské léčení. Fernet-branca? To říkají střeva rukulíbám. Čím bych chtěl být, kdybych nebyl lékařem? Kdybych nebyl lékařem, chtěl bych být lékařem. Veselý večer je prospěšnější, nežli tuba nervového léku. Vladimír Vondráček: Diagnózy, in: Medicína v aforismech, 1995 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

32 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – diachronně Jan Werich (1905–1980) Ono je lepší mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem chytrém. Skrz žádný les nevejde jen jedna pěšina. Některé věci jsou těžké jen proto, že si na ně netroufáme. Může být i smutno, jen když je při tom veselo. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. Jan Werich: Útržky, in: Pětsetkrát s Janem Werichem, 1995 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


Stáhnout ppt "ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google