Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí."— Transkript prezentace:

1 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Projekt CZ.3.22/2.3.00/ Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

2 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Základní informace Vedoucí partner: Univerzita Palackého v Olomouci Partneři projektu: Główny Instytut Górnictwa Katowice Politechnika Opole Zapojené školy: Gymnázium Jeseník Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1Prudnik Zespół Szkół Rolniczych Prudnik Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

3 Podstawowe informacje
Główny partner: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu Partnerzy projektu: Główny Instytut Górnictwa Katowice Politechnika Opole Zaangażowane szkoły: Gymnázium Jeseník Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1Prudnik Zespół Szkół Rolniczych Prudnik Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

4 Popis aktivit projektu / Opis działań projektu
SPOLUPRÁCE STŘEDNÍCH ŠKOL: Společné česko-polské workshopy středoškolských studentů a zpracování „podnikatelských záměrů“. MOTTO: setrvání mladých lidí v regionu II. SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL: inovace studijních předmětů zavedení nových předmětů (kurzů) zaměřených na problematiku pohraničí z pohledu regionální geografie učitelská, studentská mobilita ODBORNÁ ROVINA: III. Aspekty s dopadem na přeshraniční trh práce: ANALÝZA, VÝVOJ V ČASE, INTERAKCE, POZICE REGIONÁLNÍCH AKTÉRŮ, ROLE INSTITUCÍ, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ATD. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

5 Popis aktivit projektu / Opis działań projektu
Współpraca szkół średnich Wspólne czesko-polskie warsztaty uczniów szkół średnich i opracowanie „planów biznesowych“. MOTTO: pozostanie młodych ludzi w regionie II. Współpraca uczeni wyższych: innowacja nauczanych przedmiotów wprowadzenie nowych przedmiotów (kursów) skupiających się na problematyce pogranicza z punktu widzenia geografii regionalnej mobilność nauczycieli i uczniów Płaszczyzna fachowa: III. Aspekty z efektem na transgraniczny rynek pracy: ANALIZA, ROZWÓJ CZASOWY, INTERAKCJA, POZYCJA REGIONALNYCH UCZESTNIKÓW, ROLA INSTYTUCJI, PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI ITD. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

6 Vymezení zájmového území
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

7 Wytyczenie obszaru zainteresowań
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

8 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
1. workshop 10/2013 - bod I. Cílem je seznámit se podrobněji s pohraničním regionem Dívat se českýma očima na polskou stranu a naopak Vzájemné poznání Skupinová práce ve smíšených česko-polských skupinách s pomocí vysokoškolských studentů Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

9 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
1. warsztat 10/2013 - bod I. Celem jest szczegółowe zapoznanie się z przygranicznym regionem Spojrzenie na stronę polską czeskimi oczyma i na odwrót Wspólne poznanie Wspólna praca w połączonych grupach czesko-polskich z pomocą studentów uczelni wyższych Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

10 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
1. workshop 10/2013 - bod I. Společná exkurze po území a ukázky fungujících podniků a aktivit cestovního ruchu i těch, které by potřebovaly pomoct (marketing) Získání nových informací (výklad odborníků, sborníček) Vyplňování pracovních listů Cílem motivovat vás, mladé lidi k setrvání v regionu a zlepšení jeho image Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

11 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
1. warsztat 10/2013 - bod I. Wspólna ekskursja po terenach przygranicznych i prezentacja efektywnie działających organizacji (firm), a także ruchu turystycznego, oraz tych przedsięwzięć, które potrzebowałyby pomocy (marketing) Pozyskanie nowych informacji (wykład ekspertów) Wypełnienie kart pracy Motywować Was, młodych ludzi do pozostania w regionie i poprawy jego imagu Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

12 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
1. workshop 10/2013 - bod I. Během dvou společně strávených dnů se ve skupinkách zamyslíte nad tématem, které budete zpracovávat v průběhu školního roku Půjde o jakési „podnikatelské záměry (business plány)“ nebo projekty z různých oblastí, měly by mít přeshraniční dopad Zítra odpoledne nahlásíte za skupinku první nápad nebo oblast které se budete věnovat Budete pracovat ve skupinkách a komunikovat přes FB K dispozici vám bude VŠ student vždy pro každou skupinku a vaši učitelé Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

13 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
1. warsztat 10/2013 - bod I. W ciągu dwóch wspólnie spędzonych dni, przemyślicie w grupach tematy, które będziecie opracowywać w ciągu roku szkolnego Chodzi o swego rodzaju „plany biznesowe“, albo o projekty z różnych dziedzin, które powinny mieć transgraniczny efekt Jutro popołudniu ogłosicie grupy ogłoszą pierwsze pomysły lub dziedziny, którymi będziecie się zajmować Będziecie pracować w grupach i komunikować się przez FB Zawsze będzie do waszej dyspozycji student uczelni wyższej oraz wasi nauczyciele Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

14 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
2. workshop - bod I. Proběhne na jaře 2014 Bude organizován polskou stranou První den bude opět exkurze (více zaměřená na polské území) Druhý den by proběhla prezentace vašich výtvorů (postery, Power Point prezentace) Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

15 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
2. warsztat - bod I. Będzie przebiegał wiosną 2014 roku Będzie organizowany po polskiej stronie Pierwszego dnia odbędzie się znowu ekskursja (bardziej skupina na terenach polskich) Drugiego dnia będzie przebiegać prezentacja efektów waszych działąń (plakaty, prezentacje w Power Point) Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

16 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Tematické oblasti - bod I. Průmysl v česko-polském pohraničí a jeho rozvoj Dědictví těžby zlata na obou stranách hranice a jeho potenciál pro cestovní ruch Lázeňství jako tradiční odvětví pohraničního regionu v nových podmínkách Koňská turistika a cyklostezky jako nové formy cestovního ruchu Agroturistika a ekoturistika – zdroj příjmů pro méně atraktivní oblasti Regionální značka, marketing a tzv. sociální podnik, nový druh podnikání Vaše nápady… Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

17 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Dziedziny tematyczne - bod I. Przemysł na pograniczu czesko-polskim i jego rozwój Dziedzictwo wydobycia złota po obu stronach granicy i jego wpływ na ruch turystyczny Uzdrowiska jako tradycyjna gałąź działalności regionów przygranicznych w nowych warunkach Turystyka konna i ścieżki rowerowe jako nowe formy ruchu turystycznego Agroturystyka i ekoturystyka – źródło wpływu na mniej atrakcyjne dziedziny Logo regionu, marketing i tzw. organizacja społeczna, nowy rodzaj przedsiębiorstwa Wasze pomysły... Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

18 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Příklad - bod I. Nápad: Jako skupina českých a polských podnikatelů (některá ze skupin) se rozhodnete otevřít ve městě Zlaté Hory (Glucholazy) farmu, na které budete provozovat ekologické zemědělství a agroturistiku Váš business plán bude obsahovat: Informace o tom, jakou právní formu podnikání bude výhodné zvolit Plánované aktivity a rozpočet, který budete potřebovat Jaké normy budete muset splnit? Kolik lidí zaměstnáte? Jak zajistíte reklamu a marketing na české a polské straně? Dáte práci lidem z obou stran hranice, jak se mohou doplňovat? Jaké riziko toto podnikání může nést? atd… Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

19 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Przykład - bod I. Pomysł: Jako grupa czeskich i polskich przedsiębiorców zdecydujecie się otworzyć w mieście Złote Góry Glucholazy) farmę, na której będziecie prowadzili działalność ekologiczno-rolniczą oraz agroturystykę Wasz business plan będzie zawierać: Informację o tym, jaka forma prawna będzie dla waszego przedsięwzięcia najwygodniejsza Planowanie działań i kalkulacja, której będziecie potrzebować Jakie normy będziecie musieli musieć spełnić? Ilu ludzi zatrudnicie? Jak zorganizujecie reklamy i marketing po czeskiej i polskiej stronie granicy? Dacie pracę ludziom po obu stronach granicy, jak mogą kooperować? Jakie ryzyko może przynieść to przedsięwzięcie? itd… Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

20 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Příklady - bod I. Nemusí jít jen o klasické podnikatelské záměry jako ekofarma, může jít i o projekty následující… Zkuste vymyslet mapu investičních příležitostí v Euroregionu Praděd (co která obec nabízí např. v cestovním ruchu) Zkuste vytvořit „známku regionu“ která by zlepšila jeho image a zahrnula by v sobě příklady z obou stran hranice Jak by mohly spolupracovat obce na české a polské straně, které mají dědictví těžby zlata nebo lázeňskou historii? Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

21 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Příklady - bod I. Nie musi chodzić o tradycyjne plany biznesowe jak ekofarma, może chodzić także o następujące projekty: Spróbujcie wymyślić mapę możliwości inwestycyjnych w Euroregionie Pradziad (co która z miejscowości oferuje, np. w ruchu turystycznym) Spróbujcie wytworzyć „markę regionu“, która poprawiłaby jego image, a także zawarła w sobie przykłady z obu stron granicy Jak mogłaby współpracować gminy po obu stronach granicy, które posiadają dziedzictwo złóż naturalnych złota lub uzdrowisk? Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

22 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Rozdělení do skupin  - bod I. Rozdělte se do +- 5 členných skupin (smíšených česko-polských) Celkem vznikne 7 skupin Každá si zvolí vedoucího a dostane k dispozici jednoho z našich VŠ studentů Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

23 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Podział na grupy  - bod I. Podzielcie się na 5-6 osobowe grupy (mieszane – czesko-polskie) Razem powstanie 6 grup Każda wybierze przewodniczącego oraz dostanie do dyspozycji jednego z naszych studentów Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

24 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Vzhůru na exkurzi  - bod I. Nemějte z ničeho strach, sledujte a poslouchejte, ptejte se (nás, učitelů, odborníků se kterými se setkáme) Je to akce hlavně pro vás! Na vše bude dostatek času a nejasnosti společně vyřešíme Pracovní listy můžete vypracovávat společně ve skupinách, VŠ student vám může pomoci Nejlepší budou na příští akci odměněni, možná i známkami? ;-) Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

25 Hej ho! Hej ho! Do pracy by się szło! 
- bod I. Hej ho! Hej ho! Do pracy by się szło!  Nie bójcie się, naśladujcie i słuchajcie, pytajcie się (nas, nauczycieli, ekspertów z którymi się spotkacie) Jest to projekt właśnie dla Was! Na wszystko będzie dość czasu, a niejasności wspólnie rozwiążemy Karty pracy możecie wytworzyć w grupach, student uczelni wyższej Wam chętnie pomoże Najlepsi będą na kolejnym spotkaniu wynagrodzeni, możliwe że także ocenami? ;-) Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

26 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Děkujeme za pozornost Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„

27 http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work
Dziękujemy za uwagę! Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika "Překračujeme hranice„


Stáhnout ppt "Http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí."

Podobné prezentace


Reklamy Google