Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí"— Transkript prezentace:

1 Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí
Pohyb Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat − návod pro použití
Hru hrají (test absolvují) tři hráči (tři družstva). O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. Hráč (vybraný hráč družstva) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat body do hracího plánu hráče (družstva), který danou otázku zodpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (družstvo). Hráči (družstva) si volí otázky vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho volí otázku další hráč (družstvo). Ve hře vítězí hráč (družstvo), který má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Při rovnosti rozhoduje otázka 16. Bonusové body může získat rychlejší hráč (družstvo) i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek.

3 Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 2: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 3: 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Obrázek č. 1 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Otázka 1: Motocykl se rozjíždí po přímé silnici. Rozhodni, zda je či není pravdivé následující tvrzení. Svoji odpověď zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Motocykl koná rovnoměrný pohyb. Správná odpověď: Ne. Při rozjíždění jde o pohyb nerovnoměrný (mění se rychlost pohybu – motocykl zrychluje, zvyšuje svoji rychlost). Zpět

5 Otázka 2: Automobil jel uzavřenou obcí po dráze 800 m. První úsek dráhy měřící 600 m ujel za 30 s. Zbývající úsek za 20 s. Urči jeho průměrnou rychlost v druhém úseku dráhy. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: s = 200 m; t = 20 s; v = ? m/s s = v . t  v = s / t v = 200 m / 20 s = 10 m/s Zpět

6 Otázka 3: Na obrázku jsou znázorněny grafy drah rovnoměrných pohybů dvou automobilů (A, B) v závislosti na čase. Z grafů urči, za jakou dobu automobil A ujede dráhu 30 km. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 20 60 40 80 100 120 1 2 3 4 t/h s/km A B 30 0,5 Správná odpověď: t = 0,5 h Zpět

7 Otázka 4: Motocykl se rozjíždí po přímé silnici. Rozhodni, zda je či není pravdivé následující tvrzení. Svoji odpověď zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Řidič je vzhledem k sedadlu v klidu. Správná odpověď: Ano. Řidič nemění svoji polohu vzhledem sedadlu motocyklu. Zpět

8 Otázka 5: Traktor se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 5 m/s. Vyjádři jeho rychlost v km/h. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: 5 m/s = 5 . 3,6 km/h = 18 km/h Zpět

9 Otázka 6: Na obrázku jsou znázorněny grafy drah rovnoměrných pohybů dvou automobilů (A, B) v závislosti na čase. Z grafů urči dráhu, kterou automobil B ujel za 2,5 hodiny od startu. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 20 60 40 80 100 120 1 2 3 4 t/h s/km A B 2,5 Správná odpověď: s = 100 km Zpět

10 Otázka 7: Motocykl se rozjíždí po přímé silnici. Rozhodni, zda je či není pravdivé následující tvrzení. Svoji odpověď zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Přední kolo motocyklu koná pohyb přímočarý. Správná odpověď: Ano. Kolo (těleso jako celek) se pohybuje po přímce. Zpět

11 Otázka 8: Automobil jel uzavřenou obcí po dráze 800 m. První úsek dráhy měřící 600 m ujel za 30 s. Zbývající úsek za 20 s. Vypočítej průměrnou rychlost pro celou dráhu. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: s = 800 m; t = 50 s; v = ? m/s s = v . t  v = s / t v = 800 m / 50 s = 16 m/s Zpět

12 Otázka 9: Motocykl jel po dobu 18 minut průměrnou rychlostí 60 km/h. Jakou dráhu ujel? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: v = 60 km/h; t = 18 min = 0,3 h; s = ? km s = v . t s = 60 km/h . 0,3 h = 18 km Zpět

13 Otázka 10: Automobil jel uzavřenou obcí. První úsek obce projel rychlostí 15 m/s. Druhý úsek obce rychlostí 10 m/s. V uzavřené obci může jet vozidlo maximální rychlostí 50 km/h. Dodržel řidič předepsanou rychlost? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Zpět 15 m/s = ,6 km/h = 54 km/h Předepsanou rychlost řidič nedodržel.

14 Otázka 11: Na obrázku jsou znázorněny grafy drah rovnoměrných pohybů dvou automobilů (A, B) v závislosti na čase. Z grafů urči rychlost automobilu A vzhledem k vozovce. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 20 60 40 80 100 120 1 2 3 4 t/h s/km A B Správná odpověď: s = 60 km; t = 1 h; v = ? km/h s = v . t  v = s / t v = 60 km : 1 h = 60 km/h Zpět

15 Otázka 12: Automobil jel uzavřenou obcí po dráze 800 m. První úsek dráhy měřící 600 m ujel za 30 s. Zbývající úsek za 20 s. Urči jeho průměrnou rychlost v prvním úseku dráhy. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: s = 600 m; t = 30 s; v = ? m/s s = v . t  v = s / t v = 600 m / 30 s = 20 m/s Zpět

16 Otázka 13: Motocykl se rozjíždí po přímé silnici. Rozhodni, zda je či není pravdivé následující tvrzení. Svoji odpověď zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Řidič koná vzhledem k silnici pohyb posuvný. Správná odpověď: Ano. Všechny „body“ řidiče se pohybují po stejných, pouze navzájem posunutých trajektoriích. Zpět

17 Otázka 14: Na obrázku jsou znázorněny grafy drah rovnoměrných pohybů dvou automobilů (A, B) v závislosti na čase. Z grafů urči rychlost automobilu B vzhledem k vozovce. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 20 60 40 80 100 120 1 2 3 4 t/h s/km A B Správná odpověď: s = 80 km; t = 2 h; v = ? km/h s = v . t  v = s / t v = 80 km : 2 h = 40 km/h Zpět

18 Otázka 15: Na obrázku jsou znázorněny grafy drah rovnoměrných pohybů dvou automobilů (A, B) v závislosti na čase. Automobily vyjíždějí ve stejném okamžiku z téhož místa a jedou po stejné trase. Z grafů urči, jak jsou od sebe vzdáleny za 2 hodiny po startu. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 20 60 40 80 100 120 1 2 3 4 t/h s/km A B Správná odpověď: s = sA – sB s = 120 km – 80 km = 40 km Zpět

19 Otázka 16: Traktor se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 5 m/s. Urči dobu, za kterou traktor ujede 300 m. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: s = 300 m; v = 5 m/s; t = ? s s = v . t  t = s : v t = 300 m : 5 m/s = 60 s Zpět

20 Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010–05–07]. Dostupné pod licencí Creative Commons na < Obrázek na pozadí: < Dostupné pod licencí Wikipedia Commons na < Obrázek č. 1:< Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google